Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Felsefe Haftası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Felsefe Haftası."— Sunum transkripti:

1 Felsefe Haftası

2 Filozofta bilgiyi arayan,ona ulaşmak isteyen kişidir.
Felsefe’nin Anlamı Antik Yunan dünyasının ürünü olan felsefe sözcüğünün anlamı bilgi,bilgelik sevgisi olup sözcük Yunanca’dan Latinceye ve diğer dillere Arapçaya oradan da Türkçeye geçmiştir. Yunanlıların ‘bilgelik sevgisi’ yada ‘hikmet arayışı’ olarak tanımladığı felsefe;insanın soru sorma,sorgulama yapabilme ve akıl yürütebilmeye dayalı bir düşünme yetisidir. Filozofta bilgiyi arayan,ona ulaşmak isteyen kişidir. Filozof,hayatın anlamını bulmaya ve bu anlama uygun şekilde yaşamaya çalışır.Edindiği bilgileri yetersiz bulup tedirginlik duyar,eleştiri yapar,sürekli sorgular.

3 Bilgi

4 Her türlü bilginin ortaya çıkabilmesi için öncelikle bir suje ve ve sujenin herhangi bir şekilde tercihiyle ve ya çalıştığı alanı ile ilgili yöneldiği bir veya birden çok objenin olması gerekmektedir. Bilgi,sujenin ilgilendiği obje ne ise ona ilişkin yaptığı bir açıklama;verdiği bir yargıdır. Bu yargı doğru veya yanlış olabilir.Bu nedenle bilgi ve bilinç birbirini gerektiren olgulardır. Bir bilginin doğruluğu ya da yanlışlığı bilince başvurulmadan ortaya konamaz.Bilinci,özelliğin nesnellikte ve nesnelliğin öznellikte bütünleştiği yer olarak tanımlamak mümkündür.

5 Bilgi Türleri

6 Gündelik Bilgi Dinsel Bilgi Teknik Bilgi Sanat Bilgisi Bilimsel Bilgi

7 Gündelik Bilgi Gündelik bilgi kişilern gündelik yaşamında çoğu kez raslantısal olarak neden-sonuç İlişkisine dayalı olarak deneyimlerinden elde ettikleri bilgidir. Bu bilgiye empirik bilgi de denir. Havanın bulutlanmasından ilerleyen zamanda yağmur yağacağının Anlaşılması bir gündelik bilgi örneğidir.

8 Bu bilgileri ve dini yüzyıllardır yaşatan olgu inançtır.
Dinsel Bilgi Dine ilişkin bilgilerde bireyin objesi kutsal kitaplar,vahiyler ve peygamberlerdir. Evrene ve insana ilişkin açıklamaların kaynağı doğrudan kutsal kitaplardır. Bu bilgileri ve dini yüzyıllardır yaşatan olgu inançtır. Bu bilgilerin eleştirilmesi genellikle filozofların yaşadıkları dönemler de başlarına dert olmuştur.

9 Teknik Bilgi Tarihsel süreçte uygarlıkların çeşitliliklerine rağmen tüm insanların belirli tekniklere,inançlara ve estetiğe sahip oldukları görülmektedir.Bu da teknik bilginin evrenselliğini ortaya koyar. Teknik bilgi genellikle otomobil,sopa,olta,beyaz eşya gibi tekniksel bilgi gerektiren aletlerin yapımında söz konusudur. Ayrıca her aletin bir organımızın devamı olduğu da bir düşüncedir.Sopanın kolun,oltanın parmağın devamı olduğu örnek gösterilebilinir.

10 Sanat Bilgisi Sanatçını ürettiği her eser içindeki farklı motifler ve kompozisyona özgüdür. Sanatçını dünya ile kurduğu özel ilgiden ortaya çıkan bilgiye sanat bilgisi denir.

11 Farklı bilim alanlarında ortaya çıkan bilgilere denir.
Bilimsel Bilgi Farklı bilim alanlarında ortaya çıkan bilgilere denir. Bilimsel bilgi; Nesneldir, Kesindir, Evrenseldir, Tutarlıdır, Sistemlidir. Einstein’e göre;’Bilim yalnızca bir yasalar derlemesi,bağlantısız olgular kataloğu olmayıp özgürce ulaşılmış düşünceleri ve kavramlarıyla insan aklının bir yaratısıdır.

12 Hazırlayan ve Sunan Ahmet Semih Deniz


"Felsefe Haftası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları