Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE GERÇEĞİN TEMSİLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE GERÇEĞİN TEMSİLİ"— Sunum transkripti:

1 FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE GERÇEĞİN TEMSİLİ
GÖRSEL ESTETİK FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE GERÇEĞİN TEMSİLİ Yusuf Kadri Şirinkan

2 GERÇEKLİK ALGI VE TEMSİL KAVRAMLARI
Gerçeklik, düşünülen yada zihinde tasarlanan değil, somut olarak var olandır. Doğruluk sadece zihinde bulunurken, gerçeklik ise dünyanın bir nesnesidir. Şüpheci düşünceye sahip düşünürler, doğruyu anlamak için şüphe edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Duyum, iç ve dış çevreden gelen uyarıcıların duyu organları tarafından algılanması ve sinirler yolu ile beyne iletilmesidir. Algılama ise bu bilgilerin beyinde işlenmesi olayıdır, Dış dünyada gelişen olayları , zihinsel ve fizyolojik olarak değerlendirir ve algılarız. Alıgılama sürecinde insan gerçeği yeniden şekillendirir. Aynı uyarıcı farklı insanlarda farklı algılamalar yol açabilir. Yusuf Kadri Şirinkan

3 GERÇEKLİĞİN FARKLI TANIMLARI
Gerçeklik, hem nesnel, hem öznel, hemde toplumsaldır. Nesnel gerçeklik kişisel görüş açılarından bağımsızdır. Öznel gerçeklik, kişiden kişiye göre değişen kültüre, deneyimlere ve içselleştirmeye bağlıdır. Sanal gerçeklik, insanın birden çok duyusuna hitap eden, gerçek benzeri bir dünyadır. İmge, algıladığımız şeylerin zihinde bıraktığı izlerdir. Resmetme, objelerin zihinde bıraktığı izlerinin yeniden yorumlanmasıdır. Yusuf Kadri Şirinkan

4 SANAT ORTAMINDA GERÇEĞİN TEMSİLİ
Sanat, bilinçli bir varlık tarafından meydana getirilen simgesel anlamdaki “Güzel”dir. Sanat, hoşa giden ve düşündüren biçimler yaratma çabasıdır. Fotoğraf beklenmedik anları yakalar. Sanat aracılığı ile insan, gündelik yaşamın ve pratik yararcılığın dışına çıkarak, kendine bir özğürlük alanı yaratır ve hayatı zevkli bir hale dönüştürür. Sanatçı, hayatın doğal akışını kavrayarak, herkesin göremediği gerçeği görebilir. Sanatçı metaforlar kullanarak, gerçeği farklı algı boyutlarına taşır. Yusuf Kadri Şirinkan

5 PİPO İÇEN ADAM Yusuf Kadri Şirinkan

6 Yusuf Kadri Şirinkan

7 FOTOĞRAF VE GERÇEK Fotoğraf, gerçeklik üzerine bir düşünme, insan aklının duyularını sınaması ve bir refleksiyondur. Duyu organları ile elde edilen deneyimler akılda işlenir bu olaya refleksiyon denir. Fotoğraf makinası gerçeği aktarmada sadece bir araçtır. Önemli olan burada insan faktörüdür. Insanda elindeki makinanın optik yapısı ile sınırlıdır. Fotoğraf makinası, gerçeği yorumlamamıza yarayan herkesin anlayabileceği koşullarda saklamamıza olanak tanıyan araçtır. Fotoğraf makina yardımı ile öznel gerçeğin yeniden üretilmesidir. Fotoğraf çekerken, arzularınız,bilinçaltınız, beklentileriniz ve değer yargılarınız faaliyete geçer. Gerçeklik değerini göstermek, kendi yorumunuzu katmak, güzeli ortaya çıkarmak, anlam katmak istediğinizde fotoğrafında farklılıştığını değerlendiğini göreceksiniz. Yusuf Kadri Şirinkan

8 FOTOĞRAF VE GERÇEK Yusuf Kadri Şirinkan

9 FOTOĞRAF VE GERÇEK Yusuf Kadri Şirinkan

10 FOTOĞRAF VE GERÇEK Fotoğraf, farklı düşünme ve üretme biçimlerini beraberinde getiren bir yeniliktir. Fotoğrafı çekenin bakışı ve enejisi, fotoğraf makinesi ile yeni bir görme biçimi oluşturur. Insan zihni yeniden yorumlamaya programlanmıştır, dolayısı ile fotoğraf bunun için bir araçtır. Optik bakış yolu ile farketme duyusu harekete geçer. Fotoğraf öznelere anlam yükleyerek, insan zihninin dış çevreden gelen verileri işlemesine yardımcı olur. Fotoğraf makinasının optik sistemi yöneldiği gerçekliği kaydederken, biçimlendirir ve bir kalıba sokar. (Kadraj ve kompozisyon bilgilerini hatırlayınız.) Yusuf Kadri Şirinkan

11 GÖRSEL ALGININ OLUŞMASI
Yusuf Kadri Şirinkan

12 MAKİNA İLE GÖSEL ALGININ OLUŞMASI
Yusuf Kadri Şirinkan

13 SANAT VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA GERÇEĞİN TEMSİLİ
Bilim, evreni anlama ve doğru bilgiye ulaşma yollarından ve yöntemlerinden biridir. Konusu duyusal olmayan akılsal bilimler (Matematik, Mantık gibi) Konusunu gerçek dünyadan alıp, genel geçer yasalara ulaşan doğa bilimleri Konusunu insandan aldığından dolayı kesin yasalar yerine genellemelere ulaşan insan bilimleri. Teknik, doğadaki malzemenin, insan becerisi yolu ile yaşamı kolaylaştıracak araca dönüştürülmesidir. Bilim kuramsal, teknik ise pratiğe dayalı bir etkinliktir. Sanat, özgün yapıtlar oluşturabilmek için bilim ve tekniğin yardımına ihtiyaç vardır. Sanat etkinlikleri her dönemde teknolojik yeniliklerden etkilenerek bugüne gelmiştir. Yusuf Kadri Şirinkan

14 Ödev Konusu “Bakmak” ile “Görmek” arasındaki farkı açıklayınız.


"FOTOĞRAF, GERÇEKLİK VE GERÇEĞİN TEMSİLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları