Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri”"— Sunum transkripti:

1

2 “Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri”
Ali Hikmet UĞURLU Ali ÖRÜN Satış ve Pazarlama Müdürü Hakediş Yazılımları Destek Sorumlusu Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

3 Oska Yazılım kimdir? Oska Yazılım, 16 yıldır bilgisayar yazılım sektöründe faaliyet göstermekte olup, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme, Elektronik İhale Uygulamaları, Yapı Maliyeti Hesabı, konularında bilgisayar paket programları üretmektedir. 2006 yılı itibari ile Türkiye genelinde sayısı 2500’ü aşkın kişi ve kurum tarafından tercih edilen Oska Yazılım, sektörde öncü ve lider bir kuruluş olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Çeşitli alanlarda AR-GE çalışmalarına ağırlık veren Oska Yazılım, 2005 yılında Bilkent Cyberpark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde AR-GE bölümünü açarak, bu alandaki faaliyetlerine hız vermiş ve kısa sürede bir çok projeyi hayata geçirmiştir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

4 GÜNDEM Bu seminerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinin Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması ve Hakedişlerin Düzenlenmesi konuları üzerinde durulacaktır. Anlatımlarda, uygulamayı belirleyen mevzuat maddelerine değinilecek ayrıca Oska Yazılımın konuyla ilgili paket programı e-HakedişNet üzerinden örnekler verilecektir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

5 GÜNDEM 1. BÖLÜM (YAKLAŞIK MALİYET HESABI) Yaklaşık maliyet nedir?
İhale mevzuatı, yaklaşık maliyet konusunda neler içermektedir? Yaklaşık maliyet hangi esaslara göre hesaplanır? İhaleye verilecek fiyat teklifinin hazırlanması. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

6 GÜNDEM 2. BÖLÜM (HAKEDİŞ DÜZENLEME)
Anahtar Teslim İşlerde Hakediş Düzenleme Esasları İş Kalemi Pursantajı (Yüzdesi) Olarak Hakediş Düzenleme İş Kalemi Miktarı Olarak Hakediş Düzenleme İş Grubu Pursantajı (Yüzdesi) Olarak Hakediş Düzenleme Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Hakediş Düzenleme Esasları Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

7 Yaklaşık Maliyet Nedir?
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde, kamu kurumlarının yayınladığı birim fiyatlara dayanılarak hazırlanan “tahmini bedel” uygulaması; piyasa fiyatlarını gerçekçi olarak yansıtmadığı için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile birlikte “yaklaşık maliyet” adını almış ve uygulamada yapılan çeşitli değişiklikler ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

8 Yaklaşık Maliyet Nedir?
Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yaklaşık maliyet; ihale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak K.D.V hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu işin öngörülen bedelini ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

9 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Yaklaşık Maliyet MADDE 9. - Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

10 Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği
Yaklaşık Maliyet Madde 7- İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu yapım işinin yaklaşık maliyeti tespit edilir. İdareler, ihale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler. Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

11 Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Miktarların Tespiti
Madde 8- Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir: Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

12 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Teklif Birim Fiyatlı İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş grupları ve iş kalemleri (inşaat, tesisat, elektrik…gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. Tüm iş kalemlerinin gösterildiği “Birim Fiyat Teklif Cetveli” hazırlanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

13 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

14 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması: Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması; Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

15 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
1. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması Arazi ve zemin etütleri, temel tasarımı ile zemin-temel-yapı etkileşiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zemin parametrelerinin tayini için, yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılan çalışmalar olup, bu çalışmaların sonucunda temel ön tasarımı belirlenmektedir. Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koşulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre ilişkileri ve yeraltı suyu durumu gibi faktörlere bağlıdır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Eğitimi Oska Yazılım © 2006

16 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat… gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

17 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Mahal Listesi Hazırlanması; Ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

18 BİR BİNA İNŞAATI İÇİN ÖRNEK MAHAL LİSTESİ
MAHAL ADI Döşeme Tavan Duvar Süpürgelik Salon Betonarme - Yatak Odaları Banyo-WC Koridor Mutfak Apartman Girişi Mermer / Seramik Sıva + Plastik Boya Merdiven Özel Yüzeyli Beton Dükkan Tesisat Odası

19 Yaklaşık Maliyet menüsünden Mahal Listesine tıklanır.

20 Açılan pencerede Kat/Blok, İmalatlar, Mahaller ve İş Kalemleri düzenlenir.

21 Yazdır butonu ile Mahal Listesi yazdırılır.

22 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat… gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

23 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Projenin Hazırlanması; Bina işlerinde uygulama projesi, Diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; Doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

24 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

25 İşin Bilgileri menüsünden İş Gruplarına tıklanır.

26 Yazdır butonu ile İş Grupları yazdırılır.
Bu pencerede İş Grupları düzenlenir.

27 İş Kısımları - İş Grupları

28 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat… gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

29 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Metraj Listelerinin Hazırlanması; İhale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

30 Metrajlar menüsünden Metraj ve Ataşman ‘a tıklanır.

31 Yazdır butonu ile Metrajlar yazdırılır.
Bu pencerede Metraj bilgileri düzenlenir.

32 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat… gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

33 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

34 İşin Birim Fiyatları penceresinde Birim Fiyat ve İmalat Tarifleri hazırlanır.
Resmi Kurumlara Ait Tüm Pozların Birim Fiyat, Tanım ve Teknik Tarifleri e-HakedişNet İçerisinde Mevcuttur.

35 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet; a) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından, b) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan, c) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet fiyat ve değerlerinden, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

36 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden, Biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

37 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Madde 10- (Değişik: 08/06/2004 – R.G. / 5 md.) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun biçimde iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara %25 oranında yüklenici kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle yaklaşık maliyet tespit edilir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

38 Yaklaşık Maliyet Akış Çizelgesi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Mahal listesi hazırlanır. Proje ve teknik şartname hazırlanır. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. İmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. İş kısımları, iş grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat… gibi) oluşturulur. “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli” hazırlanır. İş kalemlerine ve iş kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu” hazırlanır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

39 Yaklaşık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır?
Yaklaşık maliyet hesaplamak birim fiyatlar ile miktarların çarpılması esasına dayanır. İmalatlar içerisindeki nakliye miktarları hesaplanarak nakliye birim fiyatları ile çarpılır. Yaklaşık maliyet hesap cetveli (standart form KİK.001.1/Y) hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. Yaklaşık maliyet hesap cetveli ve onay belgesi ihale işlem dosyasının içinde muhafaza edilir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

40 Yaklaşık Maliyet Cetveli
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

41 Yazdır butonu ile Yaklaşık Maliyet Cetveli yazdırılır.
İmalat miktarlar metrajdan gönderilebileceği gibi toplam miktarlar mevcut ise doğrudan giriş de yapılabilir.

42 1. BÖLÜM SONU Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

43 İhaleye Verilecek Fiyat Teklifinin Oluşturulması
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

44 Fiyat Teklifinin Oluşturulması
Doğrudan (Direkt) Maliyet + Teklif Fiyatı Dolaylı (Endirekt) Maliyet = + Kâr ve Risk Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

45 Doğrudan (Direkt) Maliyet
İmalat Miktarları Analizler Birim Fiyatlar Hesap Cetvelleri Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

46 Dolaylı (Endirekt) Maliyet
Şantiyenin Kurulması (Geçici binalar, tesisler, saha içi imalatlar vs.) Personel Giderleri (Doğrudan maliyette ve analizlerde verilmeyen) Şantiye İşletme Giderleri (Haberleşme, enerji, destek, eğitim, ofis giderleri vs.) Makina ve Motorlu Araç Giderleri (Doğrudan maliyette ve analizlerde yer verilmeyen) Vergi, Sigorta, Finansman Giderleri (Gelir vergisi, All Risk, Motorlu Araç Sigortası, Teminat mektubu, Avans mektubu masrafı, Kredi faizi ... vs.) Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

47 Dolaylı (Endirekt) Maliyet
ÖRNEK “Bir Bina İnşaatının Dolaylı Maliyet Hesabı” Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

48 1- TEKLİF FİYATINA BAĞLI GİDERLER
Tanım Prm Açıklama Katsayı 1 Geçici Teminat t1 Kamu İhale Kanunu gereğince geçici teminat en az %3 olarak belirlenmiştir. Teminat mektuplarından yıllık ortalama %3 kadar komisyon masrafı alınmaktadır. İhalenin kesinleşmesine kadar geçen sürede (yaklaşık 45 gün) %0,375 kadar komisyon masrafı çıkar. (0,03x0,00375=) 0, 2 Avans Teminatı t2 Eğer avans alınacaksa, alınan avans tutarı kadar idareye teminat mektubu verilecektir. Buradaki komisyon masrafı, avansın geri ödeme süresine göre değişecektedir. Örnek bina inşaatı için %5 oranında avans alınıp, 4 aylık sürede geri ödenecektir, bu durumda komisyon masrafı %1 kadar çıkar. (0,05x0,01=) 0,0005 3 Kesin Teminat t3 Kamu İhale Kanunu gereğince kesin teminat en az %6 olarak belirlenmiştir. Teminat mektuplarından yıllık ortalama %3 kadar komisyon masrafı alınmaktadır. Kesin teminat süresi, Yapım ve Kabul süresinin toplamı kadar olacaktır. Örnek bina inşaatı için yapım süresi 1,5 yıl ve kabul süresi 1 yıl, toplamda 2,5 yıl teminat süresi olup, komisyon masrafı %7,5 kadar çıkar. (0,06x0,075=) 0,0045 4 Karar Pulu t4 Kamu İhale Kanunu gereğince, %0,45 oranında karar pulu bedeli alınmaktadır. 0,0045 5 KİK Katılım Payı t5 Kamu İhale Kanunu gereğince eşik değerin üzerindeki ihalelerde, sözleşme bedelinin %0,05’i oranında Kamu İhale Kurumu’na pay kesilmektedir. 0,0005 6 Damga Vergisi t6 Kamu İhale Kanunu gereğince, %0,75 oranında damga vergisi bedeli alınmaktadır. 0,0075 7 Noter Tasdiki t7 Noter masrafı sözleşme bedelinin yaklaşık %0,3’ü oranında tutmaktadır. 0,003

49 Vergi Kesintisi (Stopaj) t10 0,055
8 All-risk Sigorta t8 Sigorta bedeli işin zorluğu, çevre koşulları, doğal afet olasılığı … vb. etkenlere bağlı olarak %0,1 ile %0,5 arasında değişmektedir. Örnek bina inşaatı için %0,25 kabul edelim. 0,0025 9 Kredi Masrafı t9 İdare projenin mali kaynağının tamamını yada bir kısmını, yurt dışı yada yurt içi finans-kredi kuruluşlarından temin etmişse, bu kredinin ana para ve faiz ödemelerinin bir kısmı özel sözleşme şartları gereğince yüklenicinin hakedişlerinden kesilir. Örnek bina inşaatı için bu oranı %0,1 kabul edelim. 0,001 10 Vergi Kesintisi (Stopaj) t10 Yıllara sarih işlerde, yasa gereği hakedişlerden %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Stopaja eklenen çeşitli fon kesintileri ile birlikte bu oran %5,5 olmaktadır. 0,055 11 Finans Masrafı t11 İdarenin ödemeleri geciktirmesi neticesinde, şirketin nakit sıkıntısı içine girmesi bekleniyorsa, anapara-faiz-geri ödeme konusunda kapsamlı bir çalışma yapmak gerekir. Örnek bina inşaatı için 1,5 yıldan sonra ödemelerin gecikeceği, 1 yıl süreyle teklif tutarının %30’u kadar para harcanağı ve yıllık faizin %20 olacağını kabul edelim. (0,3x0,2)= 0,06 12 Primler t12 Şirketin üst yöneticilerine hakediş bedeli üstünden prim ödenmesi ön görülmüşse giderlere ayrıca eklenmelidir. Örnek bina inşaatı için bu oranı %0,01 olarak kabul edelim. 0,0001 13 Diğer t13 Teknoloji geliştirme, personel eğitimi, sabit tesislerin bakımı ve yenilenmesi, yatırımlar için pay ayrılması gibi hususlar teklif fiyatına bağlı diğer giderler adı altında toplanabilir. Örnek bina inşaatı için bu oranı %0,1 olarak kabul edelim. Tmax= t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 + t9 + t10 + t11 + t12 + t13 Tmin= t1 + t3 + t4 + t6 + t8 + t10 Tmax= 0, , , , , , , , , , ,06 + 0, ,001= 0,14 (%14) Tmin = 0, , , , , ,055= 0,07 (%7)

50 2- İHALE VE TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ
Tanım Prm Açıklama Tutar 1 İhale Dokümanı Bedeli i1 İhale dokümanı satış fiyatı, idare tarafından belirlenmektedir. Bu fiyat dosya hazırlama maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenir. 2 Yer Görme Seyahati i2 Bir yada iki şirket çalışanının yapacağı seyahat masrafı ve ilgili diğer giderleri burada belirtilebilir. 3 Teklif dosyasına girecek evrakları temin etme giderleri i3 Ticaret odası, Vergi dairesi, SSK, Bağkur gibi dairelerden alınacak evraklar ve benzeri giderler burada belirtilebilir. 4 Diğer i4 Teklif hazırlama ile ilgili varsa diğer giderler burada belirtilebilir. Örneğin, ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilecekse ortak(lar) için hesaplanacak giderler burada belirtilebilir. İ = i1+ i2+ i3+ i4

51 3- ŞANTİYE TESİSLERİ VE GEÇİCİ BİNALAR
Tanım Prm Sıra No Parametre 1 Ofis Binası b1 13 Marangozhane b13 2 İşveren Kontrolluk Ofisi b2 14 Demir İmalat Atelyesi b14 3 İşçi Yatakhanesı b3 15 Su Deposu b15 4 Mühendıs Yatakhanesi b4 16 Açık Bitüm Havuzu b16 5 Personel Yatakhanesi b5 17 Yakıt Tankı b17 6 İşçi Yemekhanesı b6 18 Çimento Silosu 7 Personel Yemekhanesı b7 19 Diğer b19 8 Mutfak b8 9 Kapalı Depo b9 10 Güvenlik Kulubesı b10 11 Konteyner b11 12 Mekanık Atelye b12

52 ŞANTİYE TESİSLERİ VE GEÇİCİ BİNALAR
MALİYET HESAP TABLOSU Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar Personel Sayısı (kişi) Kişi Başına Kullanım Alanı (m2/kişi) Alan İhtiyacı (m2) Bina / Tesisi Sayısı (adet) Toplam Alan İhtiyacı (m2) Birim Maliyet (maliyet /m2) Toplam Maliyet Tefriş Ekipman Ofis Binası İşveren Kontrolluk Ofisi İşçi Yatakhanesı Mühendıs Yatakhanesi Personel Yatakhanesi İşçi Yemekhanesı Personel Yemekhanesı Mutfak Kapalı Depo Güvenlik Kulubesı

53 Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar
Personel Sayısı (kişi) Kişi Başına Kullanım Alanı (m2/kişi) Alan İhtiyacı (m2) Bina / Tesisi Sayısı (adet) Toplam Alan İhtiyacı (m2) Birim Maliyet (maliyet /m2) Toplam Maliyet Tefriş Ekipman Güvenlik Kulubesı Konteyner Mekanık Atelye Marangozhane Demir İmalat Atelyesi Su Deposu Açık Bitüm Havuzu Yakıt Tankı Çimento Silosu Diğer

54 Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar
TESİS GİDERLERİ HESAP TABLOSU Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar Saha Tanzimi Nakliye Montaj Temel (Kazı dahil) Demontaj Dönüş Nakliye Temel Yıkım Çevre Tanzimi Çit Ofis Binası İşveren Kontrolluk Ofisi İşçi Yatakhanesı Mühendıs Yatakhanesi Personel Yatakhanesi İşçi Yemekhanesı Personel Yemekhanesı Mutfak Kapalı Depo Güvenlik Kulubesı

55 Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar
TESİS GİDERLERİ HESAP TABLOSU Şantiye Tesisleri ve Geçici Binalar Saha Tanzimi Nakliye Montaj Temel (Kazı dahil) Demontaj Dönüş Nakliye Temel Yıkım Çevre Tanzimi Çit Konteyner Mekanık Atelye Marangozhane Demir İmalat Atelyesi Su Deposu Açık Bitüm Havuzu Yakıt Tankı Çimento Silosu Diğer

56 4- DİREKT MALİYETE DAHİL EDİLMEYEN MAKİNA VE MOTORLU ARAÇLAR
Sıra No Tanım Parametre 1 Kule Vinç m1 12 Asfalt Serim Makinası (Finişer) m12 2 Mobil Vinç m2 13 Dozer m13 3 Beton Santralı m3 14 Bitüm Distribütörü m14 4 Beton Pompası m4 15 Kamyon m15 5 Asfalt Santralı m5 16 Arazöz m16 6 Kırma Tesisi m6 17 Yakıt Tankeri m17 7 Mekanik Stabilizasyon Tesisi m7 18 Binek Otomobil m18 8 Ekskavatör m8 19 Otobüs m19 9 Yükleyici m9 20 Minibüs m20 10 Kepçe m10 21 Jeep m21 11 Greyder m11 22 Diğer m22

57 Makina ve Motorlu Araçlar Makina ve Motorlu Araç Sayısı (Adet)
DİREKT MALİYETE DAHİL EDİLMEYEN MAKİNA VE MOTORLU ARAÇ MALİYET HESAP TABLOSU Makina ve Motorlu Araçlar Makina ve Motorlu Araç Sayısı (Adet) Çalışma Süresi (Gün) Birim Maliyet (TL/Gün) Toplam Maliyet Kule Vinç Mobil Vinç Beton Santralı Beton Pompası Asfalt Santralı Kırma Tesisi Mekanik Stabilizasyon Tesisi Ekskavatör Yükleyici Kepçe

58 DİREKT MALİYETE DAHİL EDİLMEYEN MAKİNA VE MOTORLU ARAÇ
MALİYET HESAP TABLOSU Makina ve Motorlu Araçlar Makina ve Motorlu Araç Sayısı (Adet) Çalışma Süresi (Gün) Birim Maliyet (TL/Gün) Toplam Maliyet Greyder Asfalt Serim Makinası (Finişer) Dozer Bitüm Distribütörü Kamyon Arazöz Yakıt Tankeri Binek Otomobil Otobüs Minibüs Jeep

59 5- GEÇİCİ SAHA İÇİ İMALATLAR
Sıra No Tanım Parametre 1 Saha İçi Bağlantı Yolları s1 7 Doğalgaz Bağlantısı s7 2 Açık Otopark Alanları s2 8 Orta - Alçak Gerilim Hatları s8 3 Geçici Çevre Çiti s3 9 Rögarlar s9 4 Çimlendirilecek Alanlar s4 10 Vanalar s10 5 İçmesuyu Bağlantısı s5 11 Saha Aydınlatma s11 6 Kanalizasyon, Yağmursuyu Bağlantıları s6 12 Diğer s12

60 GEÇİCİ SAHA İÇİ İMALATLAR
HESAP TABLOSU İş Kalemi No İmalatın Cinsi Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Nakliye Tutarı Nakliye Dahil Tutarı Kar (%) Genel Tutar 001 Saha İçi Bağlantı Yolları 002 Açık Otopark Alanları 003 Geçici Çevre Çiti 004 Çimlendirilecek Alanlar 005 İçmesuyu Bağlantısı 006 Kanalizasyon, Yağmursuyu Bağlantıları 007 Doğalgaz Bağlantısı 008 Orta - Alçak Gerilim Hatları 009 Rögarlar 010 Vanalar 011 Saha Aydınlatma

61 6- DİREKT MALİYETE DAHİL EDİLMEYEN PERSONEL
Sıra No Tanım Parametre 1 Teknik Personel p1 24 İdari İşler Müdürü p24 2 Proje Müdürü p2 25 Muhasebe Müdürü p25 3 Şantıye Müdürü / Şefı p3 26 Muhasebe Elemanı p26 4 Makina / Kademe Müdürü p4 27 Kasiyer p27 5 Üretim Müdürü p5 28 Gümrük İşleri Şefi p28 6 Mimar p6 29 Gümrük İşleri Elemanı p29 7 İnşaat Mühendisi p7 30 Satınalma Şefi p30 8 Makına Mühendisi p8 31 Satınalma Elemanı p31 9 Elektrık Mühendisi p9 32 Ambar Şefi p32 10 Harita Mühendisi p10 33 Ambar Elemanı p33 11 Zemin / Jeoloji Muhendisi p11 34 Puantör p34 12 Jeodezi / Topografya Mühendisi p12 35 Kantarcı p35 13 Planlama Muhendisi p13 36 Tercuman p36 14 Kalite Kontrol Mühendisi p14 37 Sekreter p37 15 İş Güvenliği Mühendisi p15 38 Aşçı p38 16 Bilgi İşlem Mühendisi p16 39 Şoför p39 17 Tekniker / Formen p17 40 Çay Ocağı Görevlisi p40 18 Teknık Ressam p18 41 Temizlik Görevlisi p41 19 Teknisyen p19 42 Güvenlik Görevlisi p42 20 Formen p20 43 İşçi p43 21 Topoğraf p21 44 Kalifiye İşçi p44 22 Alet Operatörü p22 45 Vasıfsız İşçi p45 23 İdari Personel p23 46 Diğer p46

62 PERSONEL GİDERLERİ HESAP TABLOSU Sıra No Personel Personel Sayısı Süre (Ay) Net Aylık Bordro Gideri SSK Prim Farkı Seyahat Diğer (Giysi, silah…) Toplam 1 Teknik Personel 2 Proje Müdürü 3 Şantıye Müdürü / Şefı 4 Makina / Kademe Müdürü 5 Üretim Müdürü 6 Mimar 7 İnşaat Mühendisi 8 Makına Mühendisi 9 Elektrık Mühendisi 10 Harita Mühendisi

63 PERSONEL GİDERLERİ HESAP TABLOSU Sıra No Personel Personel Sayısı Süre (Ay) Net Aylık Bordro Gideri SSK Prim Farkı Seyahat Diğer (Giysi, silah…) Toplam 11 Zemin / Jeoloji Muhendisi 12 Jeodezi / Topografya Mühendisi 13 Planlama Muhendisi 14 Kalite Kontrol Mühendisi 15 İş Güvenliği Mühendisi 16 Bilgi İşlem Mühendisi 17 Tekniker / Formen 18 Teknık Ressam 19 Teknisyen 20 Formen

64 PERSONEL GİDERLERİ HESAP TABLOSU Sıra No Personel Personel Sayısı Süre (Ay) Net Aylık Bordro Gideri SSK Prim Farkı Seyahat Diğer (Giysi, silah…) Toplam 21 Topoğraf 22 Alet Operatörü 23 İdari Personel 24 İdari İşler Müdürü 25 Muhasebe Müdürü 26 Muhasebe Elemanı 27 Kasiyer 28 Gümrük İşleri Şefi 29 Gümrük İşleri Elemanı 30 Satınalma Şefi

65 PERSONEL GİDERLERİ HESAP TABLOSU Sıra No Personel Personel Sayısı Süre (Ay) Net Aylık Bordro Gideri SSK Prim Farkı Seyahat Diğer (Giysi, silah…) Toplam 31 Satınalma Elemanı 32 Ambar Şefi 33 Ambar Elemanı 34 Puantör 35 Kantarcı 36 Tercuman 37 Sekreter 38 Aşçı 39 Şoför 40 Çay Ocağı Görevlisi

66 PERSONEL GİDERLERİ HESAP TABLOSU Sıra No Personel Personel Sayısı Süre (Ay) Net Aylık Bordro Gideri SSK Prim Farkı Seyahat Diğer (Giysi, silah…) Toplam 41 Temizlik Görevlisi 42 Güvenlik Görevlisi 43 İşçi 44 Kalifiye İşçi 45 Vasıfsız İşçi 46 Diğer

67 7- ŞANTİYE İŞLETME GİDERLERİ
Sıra No Tanım Parametre Haberleşme ve Abonman Finansman 1 Telefon l1 17 Banka Kredi Faiz Giderleri l17 2 Faks l2 18 Akreditif Giderleri l18 3 Uydu Telefon l3 19 Fon Kesintileri l19 4 Kablo Tv l4 20 Diğer l20 5 Network l5 6 l6 Destek ve Hizmet Giderleri 21 Tasarım – Projelendirme l21 Enerji 22 Mali Müşavirlik l22 7 Elektrik l7 23 Teknik Danışmanlık l23 8 Doğalgaz l8 24 Merkez Ofis Destek l24 9 Akaryakıt l9 25 l25 10 Kalorifer yakıtı l10 11 l11 Ofis Giderleri 12 Temizlik – Bakım l12 13 Kırtasiye l13 14 Sarf Malzemeleri l14 15 Merkez Ofis Ziyaretleri l15 16 l16

68 Konular 2. BÖLÜM Aşırı düşük teklif nedir? Nasıl hesaplanır?
Teklifi aşırı düşük bulunan istekliler, idareye nasıl bir açıklama sunmalıdır? Anahtar teslimi götürü bedel ve birim fiyatlı işlerde hakediş nasıl düzenlenir? Revize birim fiyat nedir? Nasıl hesaplanmalıdır? Fiyat farkı hesabı nasıl yapılmalıdır? Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

69 Aşırı Düşük Teklif Nasıl Hesaplanır?
Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki tekliflerin aritmetik ortalaması bulunur ve bu değer yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değeri elde edilir. İlgili tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değeri bulunur. Bu (K) değeri yaklaşık maliyetle çarpılarak sınır değer tespit edilir ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

70 Aşırı Düşük Teklif Nasıl Hesaplanır?
Tort : Geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması YM : İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet C : Tort / YM SD (Sınır değer) : K x YM C=Tort/YM K 1,00 0,800 0,99 0,797 0,98 0,794 0,97 0,791 0,96 0,787 0,95 0,784 0,94 0,781 Aşırı düşük teklif sınır değeri olan SD’nin altında bulunan tekliflerin bileşenleri ile ilgili ayrıntılarının yazılı olarak ilgili isteklilerden istenmesi ve bu Tebliğin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümündeki yapım işleri ihalelerine ilişkin açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

71 Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İstekliler, İdareye Nasıl Bir Açıklama Sunmalıdır?
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini; Yapım yönteminin ekonomik olması, Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar, Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

72 Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İstekliler, İdareye Nasıl Bir Açıklama Sunmalıdır?
MALİYET BİLEŞENLERİ Malzeme İşçilik Makina Nakliye (…) Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

73 Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İstekliler, İdareye Nasıl Bir Açıklama Sunmalıdır?
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

74 Teklifi Aşırı Düşük Bulunan İstekliler, İdareye Nasıl Bir Açıklama Sunmalıdır?
Yapım Yönteminin Ekonomik Olması Seçilen Teknik Çözümler Yapım İşinin Özgünlüğü Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

75 İhale Mevzuatında Hakediş Konusunda Neler Denmektedir?
HAKEDİŞ RAPORLARI Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

76 İhale Mevzuatında Hakediş Konusunda Neler Denmektedir?
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici hakediş raporları Madde 40- Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, Birim fiyat esasına göre yaptırılan işlerde; Sözleşmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iş kalemi miktarlarının çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

77 İhale Mevzuatında Hakediş Konusunda Neler Denmektedir?
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici hakediş raporları Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i işi yapma hakkını vermez. Yüklenicinin yaptığı işler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre hesaplanarak sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

78 İhale Mevzuatında Hakediş Konusunda Neler Denmektedir?
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici hakediş raporları Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki miktarlar dikkate alınır. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

79 İhale Mevzuatında Hakediş Konusunda Neler Denmektedir?
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici hakediş raporları Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır. Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. (…) Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

80 Akış Şeması (Hakediş Prosedürü)
Hakedişin Ödenmesi Hakedişin Tasdiki Hakedişin Tanzimi Hakediş Hazırlama Talebi Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

81 Hakediş Hazırlama Talebi
Projeden metraj Hakediş Hazırlama Talebi Onay Hakedişe Girecek Miktarların Tespiti Proje dışı ataşman Yerinde ölçü ataşman Tutanağa bağlı pozlar Tutanakların ve Olurların Tanzimi Hakedişin Hazırlanması Tartı tutanağı İhzarat tespit tutanağı Yeni imalat oluru Fiyat oluru (B.F.’lı işlerde) Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

82 Akış Şeması (Hakediş Prosedürü)
Hakedişin Ödenmesi Hakedişin Tasdiki Hakedişin Tanzimi Hakediş Hazırlama Talebi Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

83 Hakedişin Tanzimi Metraj İcmali Yeşil Defter Kuruşlandırma İcmal
Metrajlar Ataşmanlar Tutanaktan gelen miktarlar Metraj icmali yeşil defter’e aktarılır. (Teklif BF.’lı işlerde) Yeşil defter miktarları sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılır. (Anahtar T.G.B.işlerde) İlerleme yüzdeleri hesaplanır. İcmal Fiyat Farkı Hesabı Ön Kapak - Arka Kapak (Ödeme Cetveli) Hakedişin Tasdiki Yapılan işlerin tutarı ile kesintiler gösterilir. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

84 Akış Şeması (Hakediş Prosedürü)
Hakedişin Ödenmesi Hakedişin Tasdiki Hakedişin Tanzimi Hakediş Hazırlama Talebi Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

85 Hakedişin Tasdiki Hakedişin Ödenmesi
Şantiye şefi veya müteahhit vekili tutanak, ataşman ve hakedişi imzalar. Kontrol mühendisi tutanak, ataşman ve hakedişi imzalar. Hakediş dosyası ihale makamının, şube, bölge veya genel müdürlüğüne gider kontrol ve tasdik edildikten sonra son imzayı en yetkili makam atar. İlgili şube müdürü tutanak, ataşman ve hakedişi imzalar. Hakedişin Ödenmesi Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

86 Akış Şeması (Hakediş Prosedürü)
Hakedişin Ödenmesi Hakedişin Tasdiki Hakedişin Tanzimi Hakediş Hazırlama Talebi Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

87 Hakedişin Ödenmesi Hakediş bütçede bu işin parası olduğuna dair ve ödeme emri için APK (Araştırma Plan Koordinasyon) Şubesine gider. Hakediş için yeterli ödenek varsa Saymanlığa gönderilir. Müteahhidin vergi borcu, işçi alacağı, haciz… olup olmadığı araştırılır. Vergi ve fon kesintileri yapıldıktan sonra, ÖDEME YAPILIR Saymanlık iç sayfaları ve kapak sayfalarını kontrol eder. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006

88 Katıldığınız İçin Teşekkür Ederiz
-S O N- Katıldığınız İçin Teşekkür Ederiz Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Oska Yazılım © 2006


"“Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları