Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 •30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı Düşük Teklif Aşırı düşük teklif veren.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 •30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı Düşük Teklif Aşırı düşük teklif veren."— Sunum transkripti:

1 1 •30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı Düşük Teklif Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

2 Dayandığı Mevzuat Nedir? 4734 KAMU İHALE KANUNU Madde 38-Aşırı Düşük Teklifler ----------------------------------------------------------------------- ------------------------- YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Madde 60-Aşırı Düşük Teklifler ----------------------------------------------------------------------- ------------------------- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME Madde 33-Aşırı Düşük Teklifler ----------------------------------------------------------------------- ------------------------- KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ Madde 38-Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler Madde 45-Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi 2

3 Bir Yapım İşi İhalesi Sürecinde Aşırı Düşük Sorgulaması’nın Toplam 4 Aşamada Gerçekleştiğini Söyleyebiliriz: 1. Aşama: Yaklaşık maliyeti hazırlayan birimce yapılması gereken işlemler. 2. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerden yazılı açıklama istemeden önce yapması gerekenler. 3. Aşama: Teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin yapması gerekenler. 4. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerin aşırı düşük açıklamasını değerlendirmesi.

4 4 Genel Tebliğe Giriş

5 5 Kamu Kurumlarının “Yaklaşık Maliyetin Hazırlık Aşamasında” yapması gerekenler?

6 6 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler 1.-Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu 2.-Sıralı iş kalemleri listesi 3.-İş kalemi Analizler Tabloları 4.-Sıralı analiz girdileri tablosu Genel Tebliğ Madde 38.1 !!!Bu evraklar Onay Belgesi Ekidir.

7 7 1.Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu Yaklaşık Maliyetin, Resmi Birim Fiyatlara veya özel fiyatlara göre hazırlanmasının ardından Yaklaşık Maliyet Tablosu idare tarafından hazırlanacaktır. Örn: Tablo 1 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

8 8

9 9 2.“Sıralı İş Kalemleri Listesi” Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosunun ardından, Sıralı İş Kalemleri Listesi idare tarafından Hazırlanır Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

10 10 Sıralı İş kalemleri Listesinde, tüm girdilerin Yaklaşık Maliyete Oranı ve Kümülatif toplamları gösterilecektir. Tablo 2 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

11 11 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

12 12 3- İş kalemleri Analiz Tablosu Genel tebliğ Madde 38.1 !!! Her analizde kar ve genel giderler hariç toplam yer almalıdır. Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

13 13 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

14 14 4- Sıralı Analiz Girdileri Tablosu !!! Tutarlar üzerinden sıralanmış şekilde Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

15 15 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

16 16 3) TEKLİFLERİN OKUNMASI VE AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI 3) TEKLİFLERİN OKUNMASI VE AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI Aşırı Düşük Sorgulama

17 17 1.Adım Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır

18 18 2. Adım Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir. Tort1- σ Tort1+ σ

19 19 3. Adım Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

20 20 4. Adım Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir. C: Tort2/YM → 5.Adım (C) değeri eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

21 21 6. Adım Daha sonda Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur ve işlem tamamlanır SD: KxTort2/C N Sınır Değer belirlenmiş olur. N katsayısı 29.12.2010 tarihide getirilmiştir

22 22 N Sınır Değer Katsayısı Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir. Madde 45.1.1.1

23 23 N Sınır Değer Katsayısı Gerekli görülmesi durumunda, (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. 30 Nisan 2011 tarihinden sonra geçerli olmak üzere 45.1.1.2

24 24 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi 4) “Sınır Değer altında kalan firmalar için” yapılması gereken prosedür?

25 25 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi; “Açıklama istenecek İş kalemleri” İhale komisyonu tarafından belirlenir. *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi; “Açıklama istenecek İş kalemleri” İhale komisyonu tarafından belirlenir.

26 26 Bunun için “Sıralı iş kalemleri listesi kullanılır” İş kalemleri bu listede büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve İş kalemlerinin Oranları kümülatif olarak tabloya yazılmıştı. Bunun için “Sıralı iş kalemleri listesi kullanılır” İş kalemleri bu listede büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve İş kalemlerinin Oranları kümülatif olarak tabloya yazılmıştı. Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

27 27 İş kalemlerinin kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan ve % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemleri sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri olarak belirlenir. Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

28 28 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

29 29 % 80 dışında kalan kalemler için sorgulama yapılabilir mi? Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

30 30 “% 80 dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılmayacaktır” ifadesi Genel Tebliğde yer almaktadır. Madde 45.1.2.1. Bu nedenle % 80’e girmeyen kalemler için açıklama istenemez. “% 80 dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılmayacaktır” ifadesi Genel Tebliğde yer almaktadır. Madde 45.1.2.1. Bu nedenle % 80’e girmeyen kalemler için açıklama istenemez. Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

31 31 2. Adım; Açıklama istenmesi ve açıklama istenmemesi gereken girdilerin belirlenir. Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır. 2. Adım; Açıklama istenmesi ve açıklama istenmemesi gereken girdilerin belirlenir. Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır. Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi

32 32 Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne eşit veya altında olan Analiz girdileri Açıklama Yapılması İstenilmeyecek Analiz girdileri olarak belirlenecek. Madde 45.1.2.2. Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne eşit veya altında olan Analiz girdileri Açıklama Yapılması İstenilmeyecek Analiz girdileri olarak belirlenecek. Madde 45.1.2.2. Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi

33 33 Karsız Tutar= 18.49 TL ve % 3 = 0,55 TL belirlenir. Örnek Uygulama

34 34 Analiz Üzerinde; 0,55 TL altında kalan girdileri belirlenir. Örnek Uygulama

35 35 Daha sonra; Analizdeki %3 altında kalan girdiler toplanır. (0.31 +0.33+ 0.34+ 0.35+ 0.43+ 0.51+0.54 = 2.81 TL) Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL) Açıklama Yapılması istenmeyecek girdilerin toplamı, analiz toplamının %15’ini geçemez. Madde 45.1.2.3 Daha sonra; Analizdeki %3 altında kalan girdiler toplanır. (0.31 +0.33+ 0.34+ 0.35+ 0.43+ 0.51+0.54 = 2.81 TL) Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL) Açıklama Yapılması istenmeyecek girdilerin toplamı, analiz toplamının %15’ini geçemez. Madde 45.1.2.3 Örnek Uygulama

36 36 2.81 >2.77 olduğu için ; Kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi açıklama istenmeyecek girdiler listesinden çıkartılır. Açıklama istenilmesi zorunlu girdiler listesine aktarılır. Madde, 45.1.2.2. 2.81 >2.77 olduğu için ; Kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi açıklama istenmeyecek girdiler listesinden çıkartılır. Açıklama istenilmesi zorunlu girdiler listesine aktarılır. Madde, 45.1.2.2. Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi

37 37 Analizdeki % 3 altında olan, en büyük girdi çıkartılır. Örnek Uygulama 2.81den 0,54 çıkartılır. 2.27 2.77 den küçük olduğu için işlem bitirilir. 2.81den 0,54 çıkartılır. 2.27 2.77 den küçük olduğu için işlem bitirilir.

38 38 İşçilik girdilerinin karsız oranı %3 oranının altında olsa dahi işçilik girdileri Açıklama istenilmeyecek girdiler listesinde yer alamaz. Madde 45.1.2.2. İşçilik Rayiçlerinin Kontrol edilmesi

39 39 1) Açıklama istenen iş kalemleri; (Yaklaşık Maliyetin % 80’lik kısmını oluşturan iş kalemler)

40 40 2 ) Açıklama istenmeyen girdiler Listesi. Sorgulamaya giren firmaya verilmek zorundadır. Madde; 45.1.2.1.

41 41 Soru: Aşırı Düşük Sorgulamaya giren firmalara ne kadar zaman verilmelidir?

42 42 22.08.2009 Tarihindeki Aşırı Düşük Sorgulamada en az 3 (üç) iş günü olan süre 30.07.2010 tarihinde en az 5 (Beş) iş günü olarak değiştirilmiştir.

43 43 Madde 45.1.13. 5) SAVUNMA DOSYASINI OLUŞTURACAK BELGELER

44 44 1. Proforma faturalar, 2. Fiyat teklifleri, 3. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş fiyatlar

45 45 4. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyatlar …, 5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen asgari fiyatlar,

46 46 6. İsteklinin kendi Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin tutanaklar, 7. Stok tespit tutanakları,

47 47 Seminer Konu Başlıkları Karsız fiyatı; Resmi kurum fiyatına eşit veya yüksek olan pozlara analiz verilmeyecek olup; bu durumdaki pozların listesi ayrıca savunma dosyasına konacaktır.

48 48 Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler İdare tarafından sorgulanabilir mi?

49 49 Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler için sorgulama yapılamaz; (% 3, % 5 …. ) Örnek uyuşmazlık kararı 01.08.2011 tarih ve 2011/UY.II-2588


"1 •30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı Düşük Teklif Aşırı düşük teklif veren." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları