Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRK İ YE KAMU SEN SENDİKA NEDİR? -Sendika Çalışanların hak ve menfaatlerini işverene karşı koruyup, geliştirmeyi hedefleyen örgütlenmedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRK İ YE KAMU SEN SENDİKA NEDİR? -Sendika Çalışanların hak ve menfaatlerini işverene karşı koruyup, geliştirmeyi hedefleyen örgütlenmedir."— Sunum transkripti:

1

2 1 TÜRK İ YE KAMU SEN

3

4 SENDİKA NEDİR? -Sendika Çalışanların hak ve menfaatlerini işverene karşı koruyup, geliştirmeyi hedefleyen örgütlenmedir.

5 TÜRKİYE KAMU-SEN NEDİR ? - Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için mücadele etmek ve Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Milli Egemenliğe, insan haklarına demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet gösteren bir Konfederasyondur.

6 TÜRK İMAR-SEN SAMSUN ŞUBESİ TÜRK İMAR-SEN NEDİR ? TÜRK İMAR-SEN NEDİR ? BELİRTİLEN AMAÇ VE HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA; -BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, -BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI, -KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, -TOPLU KONUT İDARESİ, -TOPLU KONUT İDARESİ,KURUMLARINDA; KAMU ÇALIŞANLARININ BULUNDUĞU, İMAR VE İNŞAAT HİZMET KOLU SENDİKASIDIR.. KAMU ÇALIŞANLARININ BULUNDUĞU, İMAR VE İNŞAAT HİZMET KOLU SENDİKASIDIR..

7 6 SENDİKAMIZIN; … VİZYONU … HEDEFLERİ

8 7 a- Çalışanların hak ve menfaatlerinin daha da iyileştirilmesi konusunda mücadele veren bir sendikal anlayış, b- Grevli ve Toplu Sözleşmeli sendikal mücadeleye inanan sendikal anlayış, c- Demokratik ve katılımcı bir sendikal anlayış, d- “Eşit İşe eşit Ücret Prensibine” inanan ve bu konuda mücadele veren bir sendikacılık anlayış, e- Kitle sendikacılığı anlayışı, ( dil, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi görüş ayrımı yapmadan tüm çalışanları kucaklayan ) f- Kavgacı değil, İlkeli, uzlaşmadan yana ve sorumlu sendikacılık, g- Toplumun tüm kesimlerine “Güven veren” sendikal anlayış, h- Hak ettiğini muhakkak alan ve bu konuda mücadele veren sendikacılık, i- Milli ve manevi konularda hassasiyeti olan ve bu konularda duyarlı olan bir sendikal anlayış, SENDİKAMIZIN VİZYONU

9 8 a- Hizmet kolumuza bağlı tüm çalışanların insanca yaşayabileceği ücret almaları için mücadele vermek ve Kamu Personel Kanununun yeniden yapılandırılmasını sağlamak, b- Grevli ve Toplu Sözleşmeli sendikal hakkı alana kadar mücadeleye devam etmek, c- Çalışanlara yapılan kıyım, sürgün ve baskıların son bulması, liyakatli kişilerin göreve getirilerek “devlet memuru saygınlığının” yeniden kazanılmasını sağlamak. d- Devlet memurlarının kaderinin siyasi iradeler tarafından belirlememesi için mücadele vermek, e- Ülkemizde demokratikleşme, katılımcılık ve sendikal bilincin yaygınlaştırılması konusunda katkıda bulunmak, f- Çalışma hayatı ve çalışma koşullarının daha iyi seviyeye çıkarılması için mücadelede bulunmak, g- Hizmet kolumuza bağlı tüm birimlerde çalışanlar adına “yönetime katılma” veya “katkıda bulunma” mücadelesini vermek, h- İmar ve İnşaa Hizmet Kolunda çalışan tüm kamu çalışanlarını sendikal bilinci artırarak sendikamıza davet etmek ve üye yapmak, ı- Sendikacılığın toplum üzerindeki olumsuz imajını olumluya çevirmek yani “Güven vermek”, i- Türk çalışma hayatına azami derecede katkıda bulunmak, SENDİKAMIZIN HEDEFLERİ

10 BU TOPLANTIDAKİ AMACIMIZ; Önce bilgilendirme, Sonra bilinçlendirme, Akabinde birlikte mücadele etme,

11 BU TOPLANTIDAKİ AMACIMIZ; Nihai Hedef ise; BAŞARMA…

12 HAK NEDİR?

13  TARTIŞILMAZ OLAN VE HERKES TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ GEREKEN ÖZGÜRLÜKLERE HAK DENİR.  HAK, İNSANLARIN YA DA İNSAN TOPLULUKLARININ ÇEŞİTLİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN DİLE GETİRDİKLERİ İSTEMLERİN HUKUK YOLUYLA DÜZENLENİP GÜVENCEYE BAĞLANMASIDIR.

14 HAK: İNSANIN ALIN TERİNİN KARŞILIĞIDIR… YA DA!

15 “HAK; HAK’KIN ADIDIR VE HAKLININ OLMALIDIR”

16 HAKKIN ÖZELLİĞİ;  SONRADAN ELDE EDİLMEZ, DOĞUŞTAN KAZANILIR.  EVRENSELDİR.  HUKUKUN TEMELİDİR.  HER HAK KENDİSİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ ZORUNLU KILAR. GÖSTERİLMESİNİ ZORUNLU KILAR.

17 Hak sahibi; bir şey yapmaya yetkili olan ya da bir şeyi talep edebilendir.  Hak, sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanılmasına engel olmama, saygı gösterme yükümlülüğü getirir.  Hak, sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanılmasına engel olmama, saygı gösterme yükümlülüğü getirir.  İnsanı hak sahibi yapan bu yetkinin kaynağı genel olarak hukuk olabileceği gibi, bir sözleşme olabilir veya bir davranışın ya da talebin doğruluğu/ haklılığı düşüncesi de olabilir.

18 SİZCE, ÇAĞDAŞ YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN ŞU İSTEKLERİ HAK DEĞİL MİDİR ?  Anayasal ve yasal haklarını kullanmak istemeleri,  Anayasal statüde bir Vatandaş olarak milli ve manevi değerleri için saygı beklemeleri,  Emeklerinin karşılığını almak ve kendileri hakkında verilen kararlara katılmayı arzulamaları,  Toplumun birer ferdi olarak çağdaş ve demokratik bir şekilde yönetilmeyi beklemeleri,

19 SİZCE BİR ÇALIŞAN HAKKINI NASIL ARAMALI?

20

21 TABİİ Kİ HAK ARAMA YÖNTEMİ BÖYLE OLMAMALIDIR…

22 Ancak günümüzde “Hak haklının değil güçlünündür” mantığı öne çıkmakta ve bu anlayış HAK mücadelenin kutsiyetine gölge düşürmektedir. Hak mücadelesi bireysel değil toplumsal olduğunda bir anlam ifade eder. Hak mücadelesi; bireysel olarak değil güç birliği yada güç odakları aracılığı ile yapıldığında güçlü olur. Kamu çalışanları için hak mücadelesi merkezi SENDİKALARDIR.

23 Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.* *(4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Madde 3/f) SENDİKA:

24 Neden Sendikalı Olmalıyız?  Ekonomik, sosyal ve mesleki, ortak hak ve menfaatlerimizi korumak ve geliştirmek için,  Adil yönetim, adil çalışma şartları, adil ve eşit ücret için,  Çağdaş toplumun bilinçli bireyleri olmak ve gelişmiş demokrasinin gereği olan katılımcılığın sağlanması için,  İtilip horlanmaktan, sürgün ve kıyımdan kurtulmak, haksız, hukuksuz ve partizanca keyfi uygulamalara son vermek için,  Kamu çalışanlarının, milletimizin ve devletimizin geleceğine yön vermek için,  Milli birliğin ve milli kimliğin yok edilmesine karşı yapılan bütün saldırılara dur demek, bu kimliği geliştirecek toplum oluşturmak için,  Partiler üstü bir anlayış ve tarzla hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çalışanları kucaklamak ve topyekun bir güç haline gelebilmek için  İşyerlerindeki çalışanlar ve işverenler arası çalışma barışını temin etmek için S E N D İ K A L I O L M A L I Y I Z S E N D İ K A L I O L M A L I Y I Z.

25 KURUMSAL DÜZEYDE İŞ BARIŞI BOZULURSA; AMİR - MEMUR - VATANDAŞ DİYALOĞU! BÖYLE YÜRÜR

26 BİR SENDİKAL KURULUŞ; ÇALIŞANLARIN ve ÜYELERİNİN HAYAT STANDARTLARININ ARTMASINI SAĞLAYACAK, STRATEJİ, ÖNERİ VE PROJELERİ ÜRETMEK İÇİN KURULUR.

27 Yani; Sendikal faaliyet bir İNSAN işidir!..

28 SENDİKALAR; ÇALIŞANLAR İÇİN LOBİ FAALİYETİ MERKEZİDİR.

29 SENDİKAL FAALİYET; * Çalışanların istek ve beklentilere uygun * Sorun olan her yerde, * Bir bütün olarak, * Herkesin ve tüm üyelerin işi. SENDİKAL FAALİYET; * Çalışanların istek ve beklentilere uygun * Sorun olan her yerde, * Bir bütün olarak, * Herkesin ve tüm üyelerin işi OLMALIDIR. SENDİKAL EKSİKLİĞİNİN MALİYETİ ÇALIŞANLAR İÇİN ÇOK BÜYÜKTÜR…

30 Kamu Çalışanları Sendikası için; * Üye önemlidir. Üyenin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi birinci önceliktir. * Vatandaş Önemlidir. Kamu kurumunun kuruluş amacı vatandaşa hizmet olduğu için, verilen hizmetin verimliliği ve vatandaş memnuniyeti dikkate alınmalıdır. * Devlet önemlidir, Çünkü kamu çalışanının varlık sebebidir.

31 Kamu Çalışanı; * Devleti oluşturan canlı organizmadır. * Kamu hizmetinin tek sorumlusu ve yürütücüsüdür. * Devletin kendisi ve ÜLKENİN SİGORTASIDIR.

32 Sendikacılıkta üç ayak; * Teşkilat. * Toplu sözleşme hakkı. * Grev hakkı.

33 Neden TÜRKİYE KAMU-SEN, Neden TÜRK İMAR-SEN ? (1)   Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen; Üyelerin her türlü hak ve menfaatlerini her platformda savunan ve bu hakların alınması için her türlü demokratik eylemi ortaya koyan bir sendikadır.   Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen; Hak aramada yapıcı, diyalog ve uzlaşmadan yana, aynı zamanda mücadeleci, kararlı, ilkeli ve sorumlu kitle sendikacılığını kendisine şiar edinmiştir.   Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen; Her durumda iyiyi, güzeli, doğruyu, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öngören yüreğinden hoşgörü eksik etmeyen tüm çalışanların kuruluşudur.

34 Neden TÜRKİYE KAMU-SEN, Neden TÜRK İMAR-SEN ? (2)   Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen; Çağdaş, bilimsel ve demokratik değerlerin arkasına sığınarak bölücülük ve yıkıcılık yapmayan, din ve inanç kisvesi altında toplumu sınıflara ayırmayan, prensip sahibi bireylerin oluşturduğu bir sendikadır.   Türkiye Kamu-Sen ve Türk İmar-Sen; İdeolojisi memurun meselesi olan; inanç, dünya görüşü ve etnik taassupları olmayan çalışanların kuruluşudur.   Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk İmar-Sen; Ülkemizdeki İmar ve İnşaa Hizmet Kolu Kamu çalışanlarının en büyük ve en güçlü temsilcisidir.İş kolunda kurulduğundan bu yana YETKİLİ SENDİKADIR.

35  ÇALIŞAN (DEVLETİMİZ İÇİN)  ÜRETEN (HERKES İÇİN)  YOL GÖSTEREN (MİLLETİMİZ İÇİN)  HAKETTİĞİNİ ALAN (BİZİM İÇİN) BİR SENDİKAL ANLAYIŞTIR. Bu ilke; işyeri düzeninde İŞ BARIŞI için şarttır. TÜRKİYE KAMU-SEN’in İlkesi(1);

36 BİZİM İLKEMİZ, ÖNCE ÜLKEMİZ… Bu ilke; ülke geleceğimiz için şarttır. TÜRKİYE KAMU-SEN’in İlkesi(2);

37 KAMU ÇALIŞANI DEVLETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURUDUR… Bu ilke; Sunulan devlet hizmetimiz için şarttır. TÜRKİYE KAMU-SEN’in İlkesi(3);

38 SINIF SENDİKACILIĞI DEĞİL, KİTLE SENDİKACILIĞI… Bu ilke; toplumsal barış ve dayanışma için şarttır. TÜRKİYE KAMU-SEN’in İlkesi(4);

39 DEMOKRATİK, KATILIMCI VE ŞEFFAF SENDİKAL ANLAYIŞ… Bu ilke; ortak yönetim ve denetim için şarttır. TÜRKİYE KAMU-SEN’in İlkesi(5);

40 SENDİKAL MÜCADELEMİZDEKİ TEMEL FELSEFEMİZ  İNSAN VE İNSAN EMEĞİ EN YÜCE DEĞERDİR.  UYGULAYAN, KARAR VERENDEN DAİMA DAHA FAZLA SORUMLULUK TAŞIR. KAMU ÇALIŞANI OLARAK BİZLER HANCI, KARAR VERENLERİN İSE YOLCU OLDUĞU BİLİNCİ İLE İŞİMİZE VE KURUMUMUZA DAHA FAZLA SAHİP ÇIKMALIYIZ.

41 SENDİKALI OLMAYA SICAK BAKMAYANLARIN İFADELERİ;  Aman sende…  Boş ver… Böyle gelmiş, böyle gider…  Eski köye yeni adet çıkarma…  Bana ne, sadece benim sorunum değil ki…  Niye sendikalı olayım? İşler zaten bir şekilde yürüyor…  Bu kadar az işe bu kadar maaş çok bile…  Daha önce ne elde ettiniz ki zaten ?  Bana göre sendikalar sendikacılık yerine başka işlerle uğraşıyor…  Bana göre değil, bana uymaz, sanki hep sendikalı mıydık ki?…  Yeni icat çıkarma, sendikalı olmak için bir neden yok ki…  Ne yani bir sorun mu var ki?  Benim eşim asker, hakim, polis, vb. o yüzden benim üye olmam uygun olmayabilir. uygun olmayabilir.  Ben şube müdürüyüm, müdürüm, amirim, yani işverenim…

42 YANİ… - BİZ İYİYİZ. - BEN İYİYİM. - BANA NE BU İŞLERDEN. - BENİ BU İŞLERE BULAŞTIRMAYIN. - SENDİKALARA GÜVENMİYORUM… DEMEK, MEMUR SENDİKACILIĞI İÇİN TUZAKTIR… BU YAKLAŞIM TARZI, BİR ÇALIŞAN İÇİN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMAK GİBİDİR…

43 Sendikacılar HIRSIZDIR, Sendikalar İDEOLOJİKTİR, Sendika BAŞ BELASIDIR, Sendikacı NANKÖRDÜR,??? ??? Sendika ve sendikacı ile ilgili genel olumsuz görüşler;

44 1.ÜYE DAİMA HAKLIDIR. Kafasındaki olumsuzluklar giderilmeden bildiğini okuyacaktır. O halde bu olumsuzluklar tarafımızca giderilmek zorundadır. BİZİM SENDİKACILIK ANLAYIŞIMIZDA; 2. ÜYENİN HAKSIZ OLDUĞU DURUMLARDA BİRİNCİ MADDE GEÇERLİDİR.

45 SENDİKACILIĞI ENGELLEYEN SİYASAL ANLAYIŞLAR ÇALIŞANLAR SENDİKAL anlayışımızda mücadelemiz kimlerledir? KÜRESEL GÜÇLER SAHTE SENDİKACILAR SENDİKACILIKTA GÜÇ KIRICILIĞI YAPAN KAMU ÇALIŞANLARI ZİHNİYETİ ANLAYIŞSIZ, ADALETSİZ İŞVEREN

46 • EĞER BİZ MEMUR OLARAK KENDİ SORUNLARIMIZA SAHİP ÇIKMAZSAK, • BİZİM SORUNUMUZ BAŞKALARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLMAYABİLİYOR.

47

48 • İZLEDİĞİNİZ FOTOGRAF MEMURLARA EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GÖRÜŞMELERİNDEN ÇEKİLMİŞTİR. • OTURUMDA 40-45 MİLLETVEKİLİ VAR • OYSA Kİ TOPLANTI YETER SAYISI 184 • KARAR YETER SAYISI 139 • BİRİ ÇIKIPTA İTİRAZ ETSE … • GÖRÜYOSUNUZ SİZE VE SİZİN SORUNLARINIZA VERİLEN DEĞERİ

49 • ÖYLEYSE BU GÖRDÜKLERİMİZ “EL ELİN EŞEĞİNİ TÜRKÜ ÇAĞIRA ÇAĞIRA ARAR” ATASÖZÜMÜZÜN DOĞRULAMASI DEĞİLMİDİR. • ÖYLEYSE KENDİ PROBLEMLERİMİZE KENDİMİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ. • ÖYLEYSE KÜRESEL EMPERYALİZME KARŞI BİR DİRENÇ KALESİ OLAN TÜRKİYE KAMU-SEN’E SAHİP ÇIKMALIYIZ • ÖYLEYSE HER BİRİMİZ BİR ŞUBE BAŞKANI,BİR YÖN.KUR. ÜYESİ,BİR İŞYERİ TEMSİLCİSİ GİBİ ÇALIŞMALIYIZ. • ÖYLEYSE EYLEM VE ETKİNLİKLERE MUTLAKA KATILMALI, SENDİKAMIZA VE YÖNETİCİLERİMİZE GÜÇ VERMELİYİZ.

50

51

52

53

54

55 • SESSİZLERİN SESİ,SORUNLARIN • ÇÖZÜM ADRESİYİZ.

56 55 İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ NASIL OLMALIDIR.

57 56  TEMSİLCİ SAYGIN OLMALIDIR  TEMSİLCİ GERÇEKÇİ OLMALIDIR  TEMSİLCİ ÜYELERE GÜVEN VERMELİDİR.  TEMSİLCİ İŞYERİNİ İYİ TANIMALI  TEMSİLCİ ÜYEYİ TANIMALIDIR  TEMSİLCİ SENDİKASINI İYİ TANIMALIDIR  TEMSİLCİ YASALARI VE MEVZUATI BİLMELİ İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

58 SENDİKAL GELECEĞİMİZ?

59 Sendikacılık faaliyetimiz sürekli Gelişmek ZORUNDADIR… yoksa????

60 BİR SÜRE SONRA, VAH VAH’ LAR… KEŞKE YAPSAYDIM!, KEŞKE ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI!, KEŞKE BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM!, …KEŞKE…

61 O HALDE LÜTFEN DİKKAT !

62 YATARAK BAŞARIYA ULAŞAN TEK YARATIK TAVUKTUR.

63 İNSAN KENDİNİ ÖLDÜREN KURŞUNUN SESİNİ DUYMAZ.

64 BUGÜN EN BÜYÜK ve YETKİN OLMAMIZ: DÜNKÜ;  DOĞRU TERCİHLERİMİZİN,  DOĞRU KARARLARIMIZIN VE  DOĞRU TEDBİRLERİMİZİN SONUCUDUR.

65 PEKİYARIN...

66  ÜYELERİMİZİN YANINDA VE ÜYELERİMİZLE BERABER, YARIN YİNE EN BÜYÜK VE YETKİN OLARAK; HEP BERABER EL ELE YÜRÜMENİN METODUNU GELİŞTİRMELİYİZ.  ÇALIŞILACAK KURUMLARDAN ÖTE YAŞANILACAK KURUMLARA DOĞRU

67 SENDİKACILIKTAKİ EN TEMEL BAŞARI METODU NEDİR? Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda; SENDİKA ÜYELİĞİNDE SORUNUN YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI İKNA ETME SORUNU olmadığı ortaya çıkmış. SORUN; DEĞERLERİ BENİMSEME, SAHİPLENME VE DİK DURABİLME SORUNU olarak ifade edilmiş. Buradaki temel felsefe ise; “İNSANLAR KİRALADIKLARI ARABALARI YIKAMAZLAR” cümlesinde saklı. Mesele SAHİPLENME MESELESİDİR… O YÜZDEN SENDİKACILIĞI SAHİPLENMELİYİZ VE SAHİPLENDİRMELİYİZ…

68 Çaresiz değilsiniz! Çare SİZ siniz! ÇÜNKÜ Siz; TÜRK İ YE KAMU- SEN’L İ S İ N İ Z… TÜRK İ MAR- SEN’L İ S İ N İ Z

69 Bir Toplum Bireyi Olarak!  Yandaş, kayırmacı, keyfi ve haksız uygulamalara hayır demek,  Hakkı olan soysal ve ekonomik imkanları talep etmek,  Adil yönetim, adil çalışma şartları, adil ve eşit ücret,  Katılımcı demokrasinin gereği, yönetenlere ve yönetime müdahil olmak,  Demokratik, Çağdaş ve gelişmiş toplumun bilinçli bireyleri olduğunu göstermek,  Mensubu olduğu camianın ve ülkenin geleceğine yön vermek ve  Aydınlık ve mutlu bir gelecek için,

70 Çalışanlara;  Kendilerini/dertlerini anlatmalı,  Sendikamızı benimsetmeli ve  Toplu Görüşmelerde masaya halen çalışanların % 50 den fazlasının sendikalı olmadığının konulduğunu anlatmalı ve onları mutlaka sendika(mıza) üye yapmalıyız.

71 70 BAŞARILI OLMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER

72 71 Üye çalışmalarına hız verilmesi, Üye çalışmalarına hız verilmesi, 1-İl,İlçe ve İşyeri Temsilci ve Şube Yönetim Kurulu ile toplantı yaparak planlama yapmak, 2-Öncelik ve bölgesel ve lokal Stratejiler belirlemek, 3-Mobilize ekipler oluşturmak, A-ÜYE ÇALIŞMALARI

73 72 A-Sendika İl, İlçe ve İşyeri temsilcilerinin ve Üyelerimizin; a-Adı Soyadı, İş ve Ev adresleri, Cep telefonları ve e-maillerinin tespiti, b-Bunların bilgisayar ortamında tutulması, B-Önemli günlerde (bayram,düğün, v.b.) bizzat paylaşılarak veya e-maille, telefonla kutlamada bulunması, B – VERİ TABANI OLUŞTURMAK

74 73 a-Şube Yönetim Kurulları ile b-Sendika İl,İlçe ve İşyeri temsilcileri ile c-Üyelere bilgilendirme toplantısı d-Üye olmayanlarla bilgilendirme toplantıları yapmak, e- Gerekirse Bölgesel Toplantılar yapılmalı f- Üyeler bu toplantılara katılmalı C-TOPLANTILAR YAPILMASI

75 74 a- Önce Şubeye bağlı tüm işyerlerinden sendika listelerinin alınması, b- Şubece kimlerin bu toplantılara katılacağının tespit edilmesi, c- Katılacak kişinin elinde dokümanlarla toplantıya zamanında katılması, d- Tutanaklara TÜRK-İMAR-SEN ve diğer Sendikalara ait Üye sayılarının doğru yazılması, D - ÜYE SAYILARINI GÖSTERİR TUTANAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

76 75 e- Tutulan tutanaktan bir suretinin alınması, f- Tüm tutanakların Şubeye 0324 237 41 27 nolu faksa ve Genel Merkeze 0312 424 22 89 ‘a fakslanması, g- Daha sonra Genel Merkeze gönderilmesi, D - ÜYE SAYILARINI GÖSTERİR TUTANAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

77 76 a- Şube başkanlığına bağlı tüm işyerlerinden teyfikat listelerinin toplanması ve “Mevcut üyelerimiz ile karşılaştırılması” b- Yatırılan Banka dekontları ile Sendika Genel Merkez hesaplarının karşılaştırılması, c- Yanlışların ve eksikliklerin ilgili mutemetliklerle görüşülerek düzeltilmesi, E-TEVKİFAT LİSTELERİNİN TOPLANMASI

78 77 c- Yeni gelen üyelere karşı gerekli ilgi ve alakanın gösterilmesi, (Gerekirse çiçekv.b. verilmesi) c- Yeni gelen üyelere karşı gerekli ilgi ve alakanın gösterilmesi, (Gerekirse çiçekv.b. verilmesi) F-ÜYE HAREKETLERİNİN TAKİP EDİLMESİ b- Emekli olan üyelerin Genel Merkeze bildirilmesi, bildirilmesi, a- Üyelerimizin tayin sonunda İl dışına çıkmaları halinde ilgili şubeye ve Genel Merkeze bildirilmesi, a- Üyelerimizin tayin sonunda İl dışına çıkmaları halinde ilgili şubeye ve Genel Merkeze bildirilmesi,

79 78 a- “Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin” çalıştıkları birimlerde üyelerle bire- bir iletişim kurarak aynı zamanda gazete-broşür ve benzeri promosyonların muhakkak dağıtılmalı. b- İşyerlerinde “Sendika İşyeri Temsilcilerimizin veya sendika temsilcilerimizin” bu tür faaliyetleri bizzat kendilerinin yapmaları. c- İşyerlerindeki “Sendika Panolarının” muhakkak güncel tutulmalı d- Takvimlerin tüm odalara ve göze çarpan yerlere asılmalı e- Şube Yönetim Kurulu ve İşyeri Temsilcileri bulundukları kurumdaki üyelerimizin ve diğer personelin ölüm, kaza, ağır hastalık durumlarını Şubeye ve Genel Merkeze bildirmelidir. G-GENEL MERKEZDEN GELEN HERTÜRLÜ GAZETE-BROŞÜR VE PROMASYONLARIN ÜYELERE İLETİLMESİ

80 79 H-ŞUBE FAALİYETLERİ  Sendikamız başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere, tüm basın, yayın ve medyada en iyi şekilde temsil edilmeli,  Türkiye Kamu Sen’in ve Türk İmar-Sen’in genel politikaları ve vizyonunu en iyi şekilde çalışanlara ve kamuoyuna aktarmalı,  Mahalli ve genel gündemin takip edilerek zamanında gerekli açıklamalar yapılmalı,  Şube ve İşyerlerindeki her türlü faaliyetlerinin belgelenerek, a-Hem mahalli basın yayın organlarına, b-Hem de Genel Merkeze gönderilmesi, c-İnternet sitemizde ve Kamu-Sen dergisinde yayınlanması sağlanmalıdır.

81


"1 TÜRK İ YE KAMU SEN SENDİKA NEDİR? -Sendika Çalışanların hak ve menfaatlerini işverene karşı koruyup, geliştirmeyi hedefleyen örgütlenmedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları