Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçmişten günümüze “BİRLİK GRUBU”. Cemiyetten Birlik Grubu’na Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin, ilk fakültemizin kuruluşuyla (1908) başlamasından kısa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçmişten günümüze “BİRLİK GRUBU”. Cemiyetten Birlik Grubu’na Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin, ilk fakültemizin kuruluşuyla (1908) başlamasından kısa."— Sunum transkripti:

1 Geçmişten günümüze “BİRLİK GRUBU”

2 Cemiyetten Birlik Grubu’na Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin, ilk fakültemizin kuruluşuyla (1908) başlamasından kısa süre sonrasında ilk meslek örgütlerimizin de kurulmaya başladığını görüyoruz. İlk Meslek kuruluşumuz 1912 yılında Darülfünunu Osman-i Tıp Fakültesi Dişçilik Şubesi Mezunu ve Talebe Cemiyeti adıyla kurulmuş, 1925 yılında Türk Diş Tabipleri Cemiyeti altında, 1985 yılında TDB ve Odaları kuruluncaya kadar mesleki örgütümüz olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Örgütlenme tarihine, gelişmesine baktığımızda İstanbul Dişhekimleri Odası’nı oluşturan en önemli öğenin, Diş Tabipleri Cemiyeti üyeleri olduğunu görüyoruz. Diş Tabipleri Cemiyetinin mesleki dayanışmayı toplumsal dayanışmayla birleştiren kadroları 1985 yılında Türk Diş Hekimliği Birliği yasasının çıkmasından sonra oda kuruluş çalışmalarında ve ilk genel kurulda, ortak değerler etrafında bir araya gelen, ortak bir gelecek oluşturmaya çalışan diş hekimleri BİRLİK GRUBUNU oluşturmuşlardır. Birlik Grubu adı altında seçimlere girerek 1986 yılından bu yana tüm İstanbul Dişhekimleri Odası yönetim ve organlarında görev yapmaya hak kazanmışlardır.

3 Birlik Grubu’nun, bu başarısındaki en önemli faktör, Birlik Grubu kadrolarının seçilen yönetimleri yalnız bırakmaması, onların başarılı olmaları için, her türlü etkinlikte İstanbul Dişhekimleri Odası’nın yanında olmalarıdır. Birlik Grubu’nun, bu başarısındaki en önemli faktör, Birlik Grubu kadrolarının seçilen yönetimleri yalnız bırakmaması, onların başarılı olmaları için, her türlü etkinlikte İstanbul Dişhekimleri Odası’nın yanında olmalarıdır.

4 Birlik Grubu’nun dayanışmacı, yenilenmeden yana, mesleki değerlerleri titizlikle koruyan ilkeleri, hem İstanbul Dişhekimleri Odası’nın hem Birlik Grubu’nun eleştiriler karşısında, yıpranmak bir yana, yaşayan bir organizma gibi diri tutmuştur.

5 Birlik Grubu, kendisini; Birlik Grubu, kendisini; “…çoğulcu, katılımcı, demokrat, şeffaf, sosyal ve laik devletten yana; insan haklarına ve emeğe sahip çıkan; barıştan yana olan; hukukun üstünlüğüne inanan; çevreci, meslek politikalarına duyarlı, etik ve deontolojik kurallar içerisinde davranan, ilerici ve değişimden yana dişhekimlerinden oluşur.” şeklinde tanımlamış, tüm çalışmalarında bu tanımını yaşama geçirmiştir.

6 Çeyrek asırdır İDO yönetimlerinde görev alan BİRLİK GRUBU;  Sağlık temel insan hakkıdır ve tüm bireylerin sağlık hizmetlerine eşit, nitelikli ve adaletli bir şekilde ulaşmasını sağlamak devletin temel görevidir diyen,  Demokrasiyi,insan haklarını, genel insanlık değerlerini -başta ahlak- adaleti ve hukukun üstünlüğünü, siyasetin nesnesi değil kendi varoluşunun öznesi kabul eden,  Taleplerini meslektaşlarının ve toplumun somut ağız-diş sağlığı sorunları üzerinden inşa eden,  Kamuda ve özelde çalışan meslektaşının, insanlık ve hekimlik onuruna yakışır bir yaşam düzeyine ulaşmasını başlıca hedefi olarak gören,  Kamu ve özel alanda çalışan dişhekimlerinin birlikteliğini bozmaya çalışanlara karşı duran,  Dişhekimlerinin geleceklerinin birliktelikten geçtiğini bilen ve onların hakları için çaba gösteren,  Hükümetlerin mesleki kuruluşlarla ilişkilerinde benim siyasi yandaşım ol tutumlarını kabul etmeyen, kendi politikalarına uygun kararlarını destekleyen, uygun olmayanlara karşı çıkan,

7  Politikalarını siyasi karşıtlık temelinde değil bilimsel, mesleki ve toplumsal taleplerin ortaklaşması temelinde ele alan,  Sorunlarının çözümünde, öncelikle uzlaşı ve diyalog süreçleriyle ve gerektiğinde taleplerinin gerçekleşmesi için her türlü yasal ve meşru eylem biçimleri ile savunan,  Hükümetlerin sermaye yoğun kuruluşların (kamu-özel), emek yoğun kuruluşlara (muayenehaneler) tercihi anlamına gelecek her türlü girişimi ve muayenehaneleri sağlık sisteminden çıkarmaya / güçsüzleştirmeye çalışan,  Sağlık hizmetlerinde tekelleşme-ticarileşme politikalarını şiddetle reddeden,  Sağlık hizmetlerinde etik ve deontolojik normların korunması önceleyen,  Sağlık hizmetlerinde reklamı sağlığın felsefesine aykırı bulan,  Oda organlarında görev alma süresini belli bir zaman dilimi ile sınırlandırarak kurumsal yapının devamlılığı koruyarak yenilenmesini sağlayan örgütsel yapısının tabandan yukarıya doğru olduğunu bilerek, bunun aksine söz ve eylemlerde bulunmadan, ast üst anlayışına düşmeden, birlikte üreterek daha katılımcı bir çalışmayı amaçlayan,  İnsan haklarına ve hukuka saygılı, bağımsız, özgür, demokratik ve laik bir ülkede, barış içinde yaşamayi temel politikası gören, Bir anlayış ve duygu birlikteliğine sahiptir...

8 Tesekkürler....


"Geçmişten günümüze “BİRLİK GRUBU”. Cemiyetten Birlik Grubu’na Ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin, ilk fakültemizin kuruluşuyla (1908) başlamasından kısa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları