Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB 7.ÇP Nanobilimler-teknolojiler Malzemeler Yeni Üretim Teknolojileri 2008 Proje Konuları Melis YURTTAGÜL AB 7.ÇP NanoMatPro Alanı Ulusal İrtibat Noktası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB 7.ÇP Nanobilimler-teknolojiler Malzemeler Yeni Üretim Teknolojileri 2008 Proje Konuları Melis YURTTAGÜL AB 7.ÇP NanoMatPro Alanı Ulusal İrtibat Noktası."— Sunum transkripti:

1 AB 7.ÇP Nanobilimler-teknolojiler Malzemeler Yeni Üretim Teknolojileri 2008 Proje Konuları Melis YURTTAGÜL AB 7.ÇP NanoMatPro Alanı Ulusal İrtibat Noktası

2 NanoMatPro Amaçları  Gelecek Nanobilimler ve Nanoteknolojilerde! Avrupa’yı lider konuma getirmek  Avrupa Endüstrisinin her sektöründe YIKICI (disruptive) teknolojiler yaratmak  Geleneksel sektörlerde düşük maliyet rekabetinin (Çin) önüne geçmek  Biyomedikal/Sağlık/İlaç, Malzeme, İnşaat, Elektronik, Tekstil, Kimya, Polimer

3 NanoMatPro Bölümleri 1. Nanobilimler ve Nanoteknolojiler 2. Malzemeler 3. Yeni Üretim Süreçleri 4. Entegrasyon (Teknolojiler  Endüstri) Bilgi/Ürün Üretimi Sanayi’ye Aktarılması

4 Nanobilimler, Nano teknolojiler 1.Nanobilimler ve Kesişen Bilimler 2.Nanoteknolojiler ve Kesişen Teknolojiler 3.Sağlık ve Çevre Etkileri 1.Malzemelerin Nano-Ölçekte Çalışılması 2.Bilgi Tabanlı Akıllı Malzemeler 3.Yeni Biyomalzemeler 4.Kimya Teknolojileri ve Malzeme İşleme 5.Yüksek Performanslı Bilgi Tabanlı Malz. 1.Yeni Endüstriyel Modeller ve Stratejiler 2.Esnek Üretim Sistemleri 3.İlişkilendirilmiş Üretim Sistemleri 4.Yeni Teknolojilerin İmalat İşlemlerine Hızlı Entegrasyonu 5.Yeni Teknolojilerin Hayata Geçirilmesi NANO MAT. PRO.

5 Entegrasyon – Teknolojilerin UygulanmasıNANO PRO MAT AB ENDÜSTRİSİ AB Teknoloji Platformları  Geleneksel Endüstrinin Dönüşümü : Düşük Fiyat Rekabetiyle başaçıkılması  Ölçek-duyarlı ve Özel Tedarik Endüstrisi : Yeni teknolojilerin uygulanmasıyla, küresel rekabetin sağlanması  Bilim Bazlı Endüstri : Yeni ürün, malzeme, üretim sistemlerinin kullanılmaya başlanması  Sürdürülebilir Tedarik Endüstrisi : Ürün ve Verimlilik Yenilikçiliğinin desteklenmesi

6 TEKNOLOJİ PLATFORMLARI  EuMat - Advanced Engineering Materials and Technologies – http://www.eumat.org  ECTP - European Construction Technology Platform – http://www.ectp.org  ENIAC - European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - http://cordis.europa.eu/ist/eniac/home.html  ESTEP - European Steel Technology Platform - http://cordis.europa.eu/estep  MANUFUTURE - Future Manufacturing Technologies - http://www.manufuture.org/  FTC - Future Textiles and Clothing - http://www.euratex.org/  IndustrialSafety - Industrial Safety ETP – http://www.industrialsafety-tp.org  IME - Innovative Medicines for Europe - http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=1_innomed  NanoMedicine - Nanotechnologies for Medical Applications - http://cordis.europa.eu/nanotechnology/nanomedicine.htm  SusChem - Sustainable Chemistry – http://www.suschem.org

7 2008 Çağrı Takvimi Tüm çağrılar-açılış tarihi: 30 Kasım 07 •Büyük Araştırma Projeleri: FP7-NMP-2008-LARGE-2 Kapanış: 1.aşama: 6 Mart 08, 2.aşama: 23 Eylül 08 13 proje konusu / > 60 M € / her proje > 4 M € •Küçük-Orta Araştırma Projeleri: FP7-NMP-2008-SMALL-2 Kapanış: 1.aşama: 6 Mart 08, 2.aşama: 2 Eylül 08 12 proje konusu / >101 M € / her proje < 4 M€ •KOBI’ler için Araştırma Projeleri: FP7-NMP-2008-SME-2 Kapanış: 1.aşama: 6 Mart 08, 2.aşama: 23 Eylül 08 5 proje konusu / > 5 M €

8 2008 Çağrı Takvimi Tüm çağrılar-açılış tarihi: 30 Kasım 07 •Koordinasyon ve Destek Projeleri: FP7-NMP-2008-CSA-2 Kapanış: 24 Nisan 08, 8 proje konusu / 15 M € •Çevre ile Ortak Çağrı: FP7-ENV-NMP-2008-2 Kapanış: 25 Şubat 08, 1 proje konusu / 10 M € •Enerji ile Ortak Çağrı: FP7-Energy -NMP-2008-1 Kapanış: 26 Şubat 08, 1 proje konusu / 25 M € •Hindistan ile İşbirliği Çağrısı: FP7-NMP-2008-EU-India-23 Kapanış: 24 Nisan 08, 1 proje konusu / > 5 M €

9 2008 proje konuları •NMP-2008-1.1-1 Kesişen bilimler-teknolojiler (nano, biyo, info ve/veya cogni) - SSFCP •NMP-2008-1.1-2 Nanoteknolojinin yayılmasına ve iletişimine destek - CSA •NMP-2008-1.1-3 Nanobiyoteknoloji kapasite oluşumunun incelenmesi - CSA •NMP-2008-1.2-1 Nanoteknoloji bazlı işlemlerin endüstriye aktarılması için pilot hatlar oluşturulması - LSICP •NMP-2008-1.2-2 Su arıtımı için nanoteknoloji - SSFCP •NMP-2008-1.2-3 Nanoparçacıkların kontrollü yanma teknolojilerinin geliştirilmesi – SSFCP •NMP-2008-1.2-4 Nano ve kesişen bilimlerde işbirliği içeren ar-ge projelerinin Fikri Mülkiyet Hakları ve lisans anlaşmaları konularında iyi örneklerin çalışılması – CSA •NMP-2008-1.3-1 Nano-yapılandırılmış parçacıkların onaylanması ve risk değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi - SSCFP •NMP-2008-1.3-2 Nano-yapılandırılmış parçacıkların sağlık ve çevre etkileri - SSFCP Nanobilimler-teknolojiler

10 2008 proje konuları •NMP-2008-2.1-1 Nano-yapılandırılmış membran malzemeler - SSFCP •NMP-2008-2.1-2 Nano-yapılandırılmış malzemelerin işlenmesi ve büyük ölçekli üretime geçilmesi - SSFCP •NMP-2008-2.2-1 Elektronik ve Fotonik alanları için bileşik yarı- iletkenler – LSICP •NMP-2008-2.2-2 Nano-yapılandırılmış meta-malzemeler - SSFCP •NMP-2008-2.3-1 Gelişmiş implant’lar ve önemli organlar için biyo- aktif malzemeler - SSFCP •NMP-2008-2.4-1 İnorganik-Organik hibrit malzemeler - LSICP •NMP-2008-2.4-2 Multi-fonksiyonel filmlerin ve bantların işlenmesinde ilerlemeler - SSFCP •NMP-2008-2.5-1 Mekanik performansı yüksek malzemeler - SSFCP Malzemeler

11 2008 proje konuları •NMP-2008-2.5-2 Yüksek performanslı malzeme tasarımı için arayüzlerin modellenmesi - SSFCP •NMP-2008-2.6-1 Enerji uygulamaları için yeni malzemeler - SSFCP •NMP-2008-2.6-2 Malzeme bilimi hesaplamaları - SSFCP •NMP-2008-2.6-3 Dünya’nın çeşitli bölgelerinde malzeme alanında çalışan araştırmacıların eşgüdümü - CSA Malzemeler

12 2008 proje konuları •NMP-2008-3.1-1 Değişken küresel pazar koşullarında KOBİ’lerin değişim stratejileri - KOBI •NMP-2008-3.2-1 Endüstriyel ölçekte işlem kuvvetlendirme stratejilerinin uygulanması - LSICP •NMP-2008-3.2-2 Kendi kendine öğrenen üretim sistemleri - SSFCP •NMP-2008-3.2-3 IMS (Intelligent Manufacturing Systems – Akıllı İmalat Sistemleri) stratejilerinin güncellenmesini takiben bölgeler arası imalat sektörlerinin eşgüdümü - CSA •NMP-2008-3.3-1 Hiyerarşik olmayan imalat ağlarında tedarik zinciri entegrasyonu ve gerçek zamanlı karar verme - SSFCP •NMP-2008-3.4-1 Fabrikaların sanal prototipleri ve hızlı tasarımları - LSICP •NMP-2008-3.4-2 Yeni entegre inşaat işlemleri vasıtasıyla endüstriyelleşme - LSICP •NMP-2008-3.5-1 Büyük ölçekli mikro imalat için üretim zincirleri - KOBI Üretim Teknolojileri

13 2008 proje konuları • NMP-2008-4.0-1 Diyabet, iskelet hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının tanı ve/veya tedavisinde nanoteknoloji temelli sistemlerin geliştirilmesi - LSICP • NMP-2008-4.0-2 Kömür ve doğalgazdan sıvı yakıtlar üretmek için kataliz ve sürdürülebilir işlemler - LSICP • NMP-2008-4.0-3 Entegre, düşük maliyetli seri üretim için nanoteknoloji temelli uygulamalar - LSICP • NMP-2008-4.0-4 Yeni jenerasyon parlak lazerler aracılığıyla malzeme işleme uygulamalarının geliştirilmesi - LSICP • NMP-2008-4.0-5 Yüksek katma değerli mineral-bazlı ürünler ve stratejik mineral tedariki için yenilikçi kavramlar ve yöntemler - LSICP • NMP-2008-4.0-6 Orman ürünleri bazlı kimyasalların ve malzemelerin biyo-üretimi yoluyla sürdürülebilir yeni ürünler ve pazarlar geliştirilmesi - LSICP Teknolojilerin Uygulanması

14 NASIL KATILABİLİRSİNİZ?  İlgilendiğiniz konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi “Çalışma Programı”nda bulabilirsiniz.  Meslektaşlarınızla birlikte çalıştığınız konunun “Çalışma Programı”nda yer alması önerilerde bulunabilirsiniz.  Proje teklifi oluşturmak veya oluşturulan proje tekliflerinde yer almak için  Proje taslağınızı/Profilinizi CORDIS PArtners Servisine kaydediniz.  Tüm katılımcı ülkelerde dağıtılmak üzere profil formumuzu doldurup, bize gönderiniz.  Ortak Arama Duyurularımızı takip ediniz.  Proje Pazarlarını takip ediniz.  Delege, Uzmanlarımız ve UİN ile temas halinde bulununuz.  Her türlü bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz.

15 Proje Pazarları •17-18 Ocak 08, Zürih/İsviçre  İmalat Sektörü •23-24 Ocak 08, Brüksel/Belçika  Mikro-Nano İmalat Sektörü •28-29 Ocak 08, Prag/Çek Cumhuriyeti  Nanobiyoteknoloji •29-30 Ocak 08, Berlin/Almanya  Endüstriyel Biyoteknoloji, Malzeme, Enerji, Sistem/İşlem Tasarımı

16 Her türlü sorunuz ve/veya yardım talebiniz için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz! TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara MELİS YURTTAGÜL Telefon: (0312) 468 53 00 - 1097 Faks: (0312) 427 40 24 http://www.fp7.org.tr/nano ncpnano@tubitak.gov.tr melis.yurttagul@tubitak.gov.tr fp7@tubitak.gov.tr TEŞEKKÜRLER...


"AB 7.ÇP Nanobilimler-teknolojiler Malzemeler Yeni Üretim Teknolojileri 2008 Proje Konuları Melis YURTTAGÜL AB 7.ÇP NanoMatPro Alanı Ulusal İrtibat Noktası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları