Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Faal 2.7 100 Genç Girişimci Eğitimi 5. MODÜL İş Kararları Ekonomisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Faal 2.7 100 Genç Girişimci Eğitimi 5. MODÜL İş Kararları Ekonomisi."— Sunum transkripti:

1 Faal 2.7 100 Genç Girişimci Eğitimi 5. MODÜL İş Kararları Ekonomisi

2 Finansman Planı •Bir işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken maddi kaynak miktarını, •Nakit giriş ve çıkışlarının zamanlamasını, •En uygun maddi kaynakların bulunmasını ve bu kaynakların ne şekilde kullanılacağını belirlemek amacıyla yapılır. •İş planının bu bölümü, üstlenilen yükümlülüğün yerine getirebilme olasılığını ortaya koyar.

3 Finansal Planı  Ne ödemem gerekir? Maliyetler  Benim sabit varlıklarım ne kadar değer yitirmektedir? Amortisman  Ne kadar borcum var? Borçlar  Kimden ne kadar alacaklıyım? Alacaklar  Mali işlemleri nasıl kaydedeceğim? Muhasebe  Dönem sonunda elimde ne kadar fazla var? Kar  İşletmenin geliri ne kadar? Satışlar  Ürünü hangi fiyattan satacağım? Satış fiyatı  İşletmede neler var? Varlıklar  Kasada ne kadar para var? Nakit  İşletmede ne kadar kaynak kullanabilirim? İşletme sermayesi  Gelecekteki finans gereksinimini nasıl belirlerim? Proforma tablolar

4 Finans Planı Amaç ve hedefler Maddi kaynak gereksinimi Eldeki kaynaklar Dışarıdan bulunması gereken kaynak Nereden bulunacak? Ne şekilde? (şartlar) Nereye harcanacak? Ne şekilde? (şartlar)

5 •İyi bir finans planı, finansal kontrolü de içerir. Finansal kontrol, dönemsel olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar. Gerçekleşen Tahminler

6 Finansal Kontrol nedir?

7 İş Fikrinin Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Nedir?

8 İş Fikrinin Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu (TL) Yatırım HarcamalarıTUTARAÇIKLAMA Etüt Proje GiderleriMimar, mühendis, danışman vb. uzman hizmet alımları Bina-İnşaat GiderleriAna tesis, yardımcı tesis, depo, idari ve/veya sosyal bina Makine ve Teçhizat Giderleri (Yerli)Temel üretim sürecindeki makinelerin KDV dahil fiyatı Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman Bilgisayar, telefon, faks, internet, mobilya vb. Elektrik-su,doğalgaz,havalandırma tesisatı Kira-Depozito Taşıma ve Sigorta GiderleriMakinelerin yurt içi-dışı nakliye ve sigorta giderleri Montaj Giderleri Makinelerin tesiste monte edilmesi, kullanılır hale gelmesi İşletmeye Alma Giderleriİşletmenin deneme üretimindeki giderleri Genel GiderlerNoter, sigorta, ulaşım, haberleşme, personel, tanıtım vb. Kuruluş İşlemleri ve Harç Masraflarıİşletme/Şirket kuruluş masrafları Bakım-Onarım Giderleri Tadilat,Boya-Badana-Restorasyon vs. Nakliye Giderleri Elektrik,Su,Doğalgaz Aboneliği Tanıtım Giderleri Beklenmeyen Giderler (% 10) Toplam Sabit Yatırım

9 Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu (TL) Yatırım HarcamalarıTUTARAÇIKLAMA Etüt Proje Giderleri - Mimar, mühendis, danışman vb. uzman hizmet alımları Bina-İnşaat Giderleri - Ana tesis, yardımcı tesis, depo, idari ve/veya sosyal bina Makine ve Teçhizat Giderleri (Yerli) 125.000 Temel üretim sürecindeki makinelerin KDV dahil fiyatı Ofis ve Diğer Malzeme- Ekipman 15.000 Bilgisayar, telefon, faks, internet, mobilya vb. Elektrik-su,doğalgaz,havalandırma tesisatı 1.000 Kira-Depozito 2.000 Nakliye ve Sigorta Giderleri 500 Makinelerin yurt içi-dışı nakliye ve sigorta giderleri Montaj Giderleri - Makinelerin tesiste monte edilmesi, kullanılır hale gelmesi İşletmeye Alma Giderleri - İşletmenin deneme üretimindeki giderleri Genel Giderler 2.000 Noter, sigorta, ulaşım, haberleşme, personel, tanıtım vb. Kuruluş İşlemleri ve Harç Masrafları 2.500 İşletme/Şirket kuruluş masrafları Bakım-Onarım Giderleri 3.000 Tadilat,Boya-Badana-Restorasyon vs. Elektrik,Su,Doğalgaz Aboneliği 1.000 Tanıtım Giderleri 1.000 Toplam 153.000 Beklenmeyen Giderler (Toplam’ın % 5’i) 7.650 Öngörülmeyen Giderler. Toplam Sabit Yatırım 160.650

10 MAKİNE VE TEÇHİZAT GİDERLERİ MAKİNE ADIMİKTARBİRİM BEDELTUTAR TOPLAM -- KDV %18 -- GENEL TOPLAM --

11 YARDIMCI İŞLETMELER MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ HARCAMA ADIMİKTARBİRİM BEDELTUTAR TOPLAM -- KDV %18 -- GENEL TOPLAM --

12 İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL) İşletme Sermayesi: İşletmenin faaliyet döneminde ürettiği ürün ya da hizmetin karşılığını alıncaya kadar üretim girdilerini sağlamak için bulundurması gereken finansmandır.

13 İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL) MasraflarYıllık İşletme GideriSüre (Ay)İşletme Sermayesi İhtiyacı (TL) Hammadde ve İşletme Malzemeleri Kira Elektrik Su Telefon Yakıt (Isınma- Aidat) Personel Doğalgaz Bakım-Onarım Genel Giderler Muhasebeci Ücreti Kırtasiye Giderleri Pazarlama-Satış Giderleri Ambalaj-Paketleme Giderleri Nakliye Gideri Beklenmeyen Giderler TOPLAM

14 İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU (TL) MasraflarYıllık İşletme GideriSüre (Ay)İşletme Sermayesi İhtiyacı (TL) Hammadde ve İşletme Malzem. 216.165,00 1 18.013,75 Kira 3.000,00250,00 Elektrik 3.000,00250,00 Su 600,0050,00 Telefon 1.800,00150,00 Yakıt (Isınma- Aidat) 1.800,00150,00 Personel 52.632,004.386,00 Doğalgaz 0,00 Bakım-Onarım 500,0041,67 Genel Giderler 600,0050,00 Muhasebeci Ücreti 1.200,00100,00 Kırtasiye Giderleri 1.000,0083,33 Pazarlama-Satış Giderleri 7.500,00625,00 Ambalaj-Paketleme Giderleri 1.200,00 100,00 Nakliye Gideri 1.000,00 83,33 Beklenmeyen Giderler 29.199,702.433,31 TOPLAM 321.196,7026.766,39

15 YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL) Çeşitli işletme giderleri hem sabit hem değişken özelliğe sahip olabilmektedir. Bu durumda işletme giderinin analiz edilerek sabit ya da değişken olma yüzdeleri belirlenmelidir. “Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir.

16 Yıllık İşletme Giderleri Tablosu (TL) İşletme giderleri, işletmenin planladığı ürün ya da hizmeti üretmesi ve müşteri kitlesine sunması sırasında yapılacak her türlü harcamayı göstermektedir. İşletme giderleri 2 farklı gruptan oluşmaktadır. • Sabit Giderler • Değişken Giderler “Yıllık İşletme Giderleri Tablosu” işletme gider kalemlerini göstermektedir.

17 Sabit maliyetler Mal üretip satmayı veya hizmet vermeyi durdursanız bile işlemenizde var olmaya devam eden maliyetlerdir.

18 Sabit maliyetler Genel giderler •Kira ve Emlak vergileri •Aydınlatma,ısıtma, telefon, kırtasiye •Sigorta,Onarım,Bakım •Personel ücretleri ve sigorta primleri •Faiz ve komisyon giderleri •Diğerleri Pazarlama ve dağıtım giderleri •Tanıtım •Seyahat, Ağırlama

19 Sabit maliyetler İdari Giderler •Kırtasiye •Telefon •Maaşlar •Diğer Amortisman •Bina •Makine •Donanım •Motorlu Araç •Diğer

20 Değişken Maliyetler Üretim yada hizmeti doğrudan etkileyebilecek maliyetlerdir. Üretim yada hizmet üretilmeye başladığı an Değişken Maliyetlere ilişkin harcamalar başlar

21 Değişken Maliyetler Kendinize herhangi bir giderin ürettiğiniz malın veya verdiğiniz hizmetin miktarına göre değişip değişmediğini sorunuz. Eğer değişiyorsa,bu değişken maliyetdir.

22 Değişken Maliyetler  Hammaddeler  Mamul-Yarı Mamul  Üretim maliyetleri  Satış komisyonu  Geçici işçilik  Mal dağıtım  Diğer

23 YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL) GİDER KALEMLERİ TOPLAM HARCAMA (%) Sabit/ DeğişkenSABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER Hammadde ve İşletme Malzemeleri Kira Elektrik Su Telefon Yakıt (Isınma - Aidat) Personel Doğalgaz Bakım-Onarım Genel Giderler Muhasebeci Ücreti Kırtasiye Giderleri Pazarlama-Satış Giderleri Ambalaj-Paketleme Giderleri Nakliye Gideri Beklenmeyen Giderler (%10) TOPLAM

24 YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU (TL) GİDER KALEMLERİ TOPLAM HARCAMA (%) Sabit/ DeğişkenSABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER Hammadde ve İşletme Malzemeleri 216.165,000/1000,00216.165,00 Kira 3.000,00100/03.000,000,00 Elektrik 3.000,0030/70900,002.100,00 Su 600,0030/70180,00420,00 Telefon 1.800,0030/70540,001.260,00 Yakıt (Isınma - Aidat) 1.800,0030/70540,001.260,00 Personel 52.632,00100/052.632,000,00 Doğalgaz 0,00100/00,00 Bakım-Onarım 500,0070/30350,00150,00 Genel Giderler 600,0070/30420,00180,00 Muhasebeci Ücreti 1.200,00100/01.200,000,00 Kırtasiye Giderleri 1.000,0060/40600,00400,00 Pazarlama-Satış Giderleri 7.500,0080/206.000,001.500,00 Ambalaj-Paketleme Giderleri 1.200,000/1000,001.200,00 Nakliye Gideri 1.000,000/1000,001.000,00 Beklenmeyen Giderler (%10) 29.199,7080/2023.359,765.839,94 TOPLAM 321.196,70 89.721,76231.474,94

25 Gelir Tablosu 

26 Gelir Tablosu. 5.2.2

27 Gelir Tablosu. 5.2.2 Satış geliri (A)55.000 Değişken maliyetler: Hammadde Diğer üretim maliyeti Komisyonlar Dağıtım giderleri Elektrik Toplam (B) 20.000 3.000 500 200 24.200 Brüt kar (C=A-B)30.800 Sabit maliyetler Personel Ücretleri İşyeri kirası Sigorta Genel yönetim gid. Pazarlama Elektrik-Su Isınma Amortisman Toplam (D) 5.000 1.000 300 200 300 100 150 200 7.250 Net kar /zarar ( E=C-D)23.550

28 NAKİT PROJEKSİYONLARI (TL) Nakit Akımı Hesaplaması Tablosu, işletmenin yatırım döneminden başlamak üzere tüm dönemlerinde her türlü nakit girişini ve çıkışını gösteren tablodur. Tabloda, işletmenin karılığı görülmemektedir. Nakit akım hesaplamaları sonucunda işletmenin gelir-gider yapısının ötesinde Yatırım, Kredi ödemeleri, Vergi ödemeleri gibi nakit hareketlerinin işletmenin finansal yapısı üzerindeki etkileri görülmektedir.

29 NAKİT PROJEKSİYONLARI Toplam finansman ihtiyacının temini için, Öz kaynak, Kredi, Borç sağlanması ile Ortaklık kurma türü tüm potansiyel finansal kaynaklar belirlenmelidir. Mevcut finansal kaynaklar belirlendikten sonra “Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu” üzerinde yatırım kaynakları ile yatırım harcamalarının denkliği sağlanmalıdır.

30 NAKİT AKIMI HESAPLAMASI TABLOSU (TL) Nakit akım tablosunda yıl sonu eldeki nakit satırındaki değerlerin eksi olmaması gerekmektedir. Değerlerin eksi olması, işletmenin kuruluş ve işletme dönemi nakit ihtiyacının çözülmediğini gösterir.

31 NAKİT AKIŞ • Haftalık veya aylık olarak kasanıza girecek nakit ile kasadan çıacak nakit miktarının tahmin edilmesidir. • Nakit akış tahmini bize; • Paranın ne zaman elimize geçeceğini, • Hangi zamanda ne kadar para geleceğini, • Borçların ve faturaların ne zaman ödeneceğini, • Masrafları karşılamak için ne kadar para gerektiğini, • Gelir ve harcamaların ayrıntısını • Ekstra harcamalar (veya yüksek harcamalar) için en uygun zamanı gösterir.

32 MaddeKuruluş aşamasınd a Aylar Toplam 123456 Nakit girişleri Satış geliri KOSGEB Hibe Özsermaye Borç Banka Kredi Nakit Girişleri Toplamı A Nakit çıkışları Değişken giderler Sabit giderler Nakit Çıkışları Toplamı B A - B = net nakit akışı C Açılış kalanı D Kapanış kalanı C + D

33 ÜRETİM/SATIŞ HEDEFLERİ ÜRÜN/HİZME T ADI 1.AY2.AY3.AY4.AY5.AY6.AY7.AY8.AY9.AY10.AY11.AY12.AYTOPLA M BİRİ M FİYA T TUTAR

34 Başabaş noktası nedir? •Bu nokta, bir firmanın toplam gelirlerinin toplam giderlere denk olduğu satış tutarını gösterir.

35 BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ Üretim adedi İşletme gideri Sabit gider Değişken gider Sabit + Değişken gider zarar bölgesi Satış geliri B.B.N. kar bölgesi satış geliri

36 Başabaş Noktası hesaplama Satışlar – Değişken Maliyetler= Brüt Kar Brüt Kar x 100= Brüt Kar Marjı Satışlar Sabit Maliyetler + Amort.) x 100=Başabaş Noktası Brüt Kar Marjı

37 Başabaş Noktası hesaplama Soru 1 4,000 (satışlar) - 2,000 (DM)=2,000 (BK) 2,000 (BK) x 100=%50 (BKM) 4,000 (satışlar) (1,000 (SM) + 200 (Amort.) ) x 100=2,400 50 (BKM) Bu işletme 2.400 birime ulaştıktan sonra kar etmeye başlayacaktır.

38 TOPLAM YATIRIM İHTİYACI VE POTANSİYEL FİNANSAL KAYNAKLAR TOPLAM YATIRIM İHTİYACI İş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam finansman ihtiyacını, Başlangıç Yatırım Tutarı ve İşletme Sermayesi İhtiyacı Toplamı oluşturmaktadır.

39 Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Finansal Kaynaklar Toplam Yatırım İhtiyacı YATIRIMTUTAR Sabit Yatırım İşletme Sermayesi TOPLAM YATIRIM

40 Toplam Yatırım İhtiyacı ve Potansiyel Finansal Kaynaklar Toplam Yatırım İhtiyacı YATIRIMTUTAR Sabit Yatırım 81.739,90 İşletme Sermayesi 26.766,39 TOPLAM YATIRIM 108.506,29

41 YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN YAPISI TABLOSU FİNANSMAN İHTİYACI TUTAR Başlangıç Yatırımı İşletme sermayesi TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN KAYNAKLARI Öz Kaynaklar Borçlar Hibe Desteği Krediler TOPLAM FİNANS KAYNAĞI

42 YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN YAPISI TABLOSU FİNANSMAN İHTİYACI TUTAR Başlangıç Yatırımı 81.739,90 İşletme sermayesi 26.766,39 TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 108.506,29 FİNANSMAN KAYNAKLARI Öz Kaynaklar 64.506,29 Borçlar 0,00 Hibe Desteği 4.000,00 Krediler 40.000,00 TOPLAM FİNANS KAYNAĞI 108.506,29

43 ÜrünlerBirim A Y L I K S A T I Ş T A H M İ N İ 123456789101112 Ürün/Hizmet Satış Planı (Aylık)

44 YATIRIM HARCAMALARITUTARAÇIKLAMA 1. ARAZİ BEDELİ 2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ 3. ARAZİ DÜZENLEMESİ 4. BİNA – İNŞAAT GİDERLERİ 5. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (YERLİ) 6. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (İTHAL) 7. YARDIMCI İŞLETMELER MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ 8. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ 9. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ 10. MONTAJ GİDERLERİ 11. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ 12. LİSANS GİDERLERİ 13. GENEL GİDERLER 14. BEKLENMEYEN GİDERLER TOPLAM SABİT YATIRIM BAŞLANGIÇ YATIRIM SERMAYESİ İHTİYACI TABLOSU

45 Ürün Adı Hammadde ve Malzeme Girdi TürleriMiktar Birim Fiyat (TL) Tutar (TL) Hammadde ve Malzeme Girdileri Toplamı : Ürün Ağaçları ve Hammadde Giderleri

46 Hammadde Kalemleri 123 Etiket 11.550,0014.610,7518.482,60 Penye 4.725,005.977,137.561,06 Sipariş formu 931,501.178,351.490,61 İmsakiye 2.700,003.415,504.320,61 Takvim 12.993,7516.437,0920.792,92 Işıklı tabela 700,00885,501.120,16 Işıksız tabela 450,00569,25720,10 Hazır penye baskı 26,2533,2142,01 Broşür 10.080,0012.751,2016.130,27 Davetiye 1.050,001.328,251.680,24 Branda 29.374,8040.390,3555.536,73 Toplam 74.581,3097.576,57127.877,30 Hammadde Giderleri •Tüm giderlerde %10 oranında enflasyon artışı yapılmıştır.

47 İŞÇİLİK - PERSONEL GİDERLERİ İşçilik - Personel Giderleri 12345 TOPLAM Diğer Giderler12345 Kira Elektrik Su Yakıt (Makinalarda/ Proseste) Bakım-Onarım Patent Lisans TOPLAM GENEL GİDERLER • İşletmede toplam xx kişi çalışacaktır. Muhasebe hizmeti dışarıdan sağlanacaktır. Tabloda işçilerin işverene yıllık maliyetleri yer almaktadır

48 GENEL GİDERLER Genel Giderler12345 Telefon Internet /ADSL Genel Yönetim Giderleri Ağırlama Giderleri Çay-Kahve Personel Yemek Personel Servis Araba Yakıt Isınma Amaçlı Yakıt xxxxxxxxxxxxxxxxx TOPLAM

49 Pazarlama - Satış Giderleri12345 Kartvizit Broşür Dağıtımı Müşteri Ziyareti Promosyon Ürün Dağıtımı İlan Verme Tabela Afiş TOPLAM PAZARLAMA ve SATIŞ GİDERLERİ

50 ** Genel Giderler: Haberleşme, genel yönetim giderleri, ağırlama giderleri, arabalara konulan yakıtlar, ısınma amaçlı yakıtlar, personel taşıma ve personel yemek giderleri (Genel giderler, tablodaki diğer kalemlerin dışında kalan tüm giderlerdir.) GİDER KALEMLERİ TOPLAM HARCAMA % SABİT % DEĞİŞKEN SABİT GİDERLER DEĞİŞKEN GİDERLER 1. HAMMADDE 2. KİRA 3. ELEKTRİK 4. SU 5. YAKIT 6. İŞÇİLİK-PERSONEL 7. BAKIM-ONARIM 8. PATENT-LİSANS 9. GENEL GİDERLER 10. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ TOPLAM YILLIK İŞLETME GİDERLERİ TABLOSU

51 İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI İŞLETME SERMAYESİ KALEMLERİ YILLIK İŞLETME GİDERLERİ SÜRE (ay) İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI 1. HAMMADDE STOĞU 2. MAMÜL MADDE STOĞU 3. MÜŞTERİYE BAĞLI MAL DEĞERİ 4. GENEL GİDERLER NAKİT İHTİYACI TOPLAM

52 1.Hammadde Stoğu İşletmeye dur dediğimiz bir anda, depoda olması gereken stok miktarıdır. Buna emniyetli stok miktarı da denilebilir. (Örneğin bir plastik üreticisi, Petkim’den mal alırken belli bir miktarın altında satın alma yapamaz. Bu durumda, hammadde stoğu olarak alabileceği bu minimum miktar da konulabilir.) Stokta bulunması gereken hammadde miktarına karşılık gelen maliyet ise cebimizde bulunması gereken para miktarıdır. Örneğin: 1 aylık hammadde stok değerini bulmak için, 1 yıllık hammadde Gideri 12’ye bölünür. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI

53 2. Mamul Madde Stoğu İşletmeye dur dediğimiz bir anda bile, elimizde olması gereken bitmiş ürün stok miktarıdır. Başka bir deyişle, herhangi bir anda, acil siparişleri karşılayabilmek adına elde bulunması istenilen bitmiş ürün stok miktarıdır. Maliyet olarak karşılığı, bir ürünün birim üretim maliyeti ile gerekli stok adedinin çarpımına eşittir. (Örneğin, bir çocuk bezinin üretim maliyeti 0,2 $ olsun. Bu üründen, acil siparişleri karşılayabilmek için 15 günlük stok yapılması gereklidir ve bu da 2.000.000 adet çocuk bezine karşılık gelmektedir. Bu durumdaki bir işletme için mamul madde stoğu, 0,2*2.000.000 = 400.000 $ değerinde bir İşletme sermayesi demektir.) İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI

54 3. Müşteriye Bağlı Mal Değeri Müşterilere yapılan satışlar genellikle belli bir vadede olur. Dolayısıyla, bu vade süresince, üretime devam edebilmek (hammadde alabilmek) için de bir miktar sermaye gerekir. Bu da müşteriye bağlı mal değeridir. Ne kadar vade ile satış yapılacaksa, yıllık toplam hammadde giderinin o süreye karşılık gelen bölümü bu değeri oluşturur. Örneğin, bir işletmenin yıllık toplam hammadde giderleri 1.000.000 $ olsun. Bu işletme müşterilerine eğer 2 ay vade ile satış yapacaksa, müşteriye bağlı mal değeri 1.000.000 *2/12 olacaktır. İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI

55 4. Genel Giderler Nakit İhtiyacı Yıllık İşletme giderleri tablosundaki Toplam İşletme Giderleri’nden, Toplam Hammadde Giderleri çıkarılarak “Genel Giderler Nakit İhtiyacı” hesaplanır. Bu değer, stok ihtiyacı olan süreye (ay olarak) bölünerek de nakit ihtiyacı hesaplanır. Genel Giderler Nakit İhtiyacı = (Yıllık Toplam İşletme Giderleri – Yıllık Toplam Hammadde Giderleri 12 (ihtiyaç duyulan stok süresi bir ay) İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACININ HESAPLANMASI Genel Giderler Nakit İhtiyacı = (Genel giderler+elektrik + su + yakıt + işçilik + kira + pazarlama gid.) 12 (ihtiyaç duyulan stok süresi bir ay)

56 Finansal Destekler nereden sağlanır ? 56

57 GİRİŞİMLERE VERGİSEL AVANTAJ SAĞLAYAN KURUMLAR Kosgeb Girişimcilik Destek Programı – Kuluçka, Vergi Avantajı Tobb Genç Girişimciler Kurulu – Kuluçka, Vergi Avantajı Teknopark & Teknokent – Kuluçka, Vergi Avantajı – (Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, …) 57

58 GİRİŞİMCİLERE UYGUN FİZİKSEL KOŞULLARI VE DONANIMI SAĞLAYAN KURUMLAR Etohum – Kuluçka, Tohum Sermayesi, Eğitim Girişim Fabrikası – Kuluçka, Tohum Sermayesi Kuluçka Merkezi, AveaLabs – Kuluçka 58

59 GİRİŞİMLERE FİNANSMAN SAĞLAYAN KURUMLAR 2 12 VC – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem) Aksoy Internet Ventures – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem) Endeavor – Melek Yatırımcı Ağı Galata Business Angels – Melek Yatırımcı Ağı Golden Horn Ventures – Yatırım Sermayesi (Erken Dönem) Ilab – Yatırım Sermayesi Inovent – Kuluçka, Tohum Sermayesi Inventram – Kuluçka, Tohum Sermayesi Inventures – Tohum Sermayesi, Melek Yatırımcı Labx – Melek Yatırımcı Ağı Tımar Ventures – Yatırım Sermayesi Turkven – Yatırım Sermayesi Verusa – Yatırım Sermayesi Young Turk Ventures – Melek Yatırımcı 59


"Faal 2.7 100 Genç Girişimci Eğitimi 5. MODÜL İş Kararları Ekonomisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları