Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek,"— Sunum transkripti:

1  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında yetiştirdiği elemanlar ve bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir.  “Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO) 2007-2011 Stratejik Planı”, Meslek Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasındaki faaliyetlerinin planlı olarak yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve toplumun hızla artan kaliteli hizmet arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde başlatılan Stratejik Planlama Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2007- 2011” geleceğimizin planlanması yolunda daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayacak bir çalışma olacaktır. Bu strateji planı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖNSÖZ

2 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-I  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı YAYKUR (Yaygın Yükseköğretim Kurumu) projesi kapsamında Petro-Kimya Yüksekokulu olarak gece eğitimi yapmak üzere açıldı.  1978 yılında Gazi Lisesi binasına taşınan okul, Petro-Kimya Programının kapatılarak Kimya, Makine-Motor ve İşletme-Muhasebe Programlarının açılmasıyla yeniden yapılandırıldı ve Mersin Meslek Yüksekokulu adını aldı. 1980 yılında Turizm ve Otelcilik Programının da eklenmesiyle Mersin Eğitim Enstitüsü binasına taşındı; 1982 yılında, 41 sayılı kanun ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlandı.

3 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-II  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), 1988 yılında YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Programlar adları altında yeniden yapılandırıldı. Teknik Programlarda Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Telekomünikasyon, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Kontrol Sistemleri ve Kimya Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise İşletme,Muhasebe, Turizm-Otelcilik ve Büro Yönetimi Programları açıldı. Okul mezunları, 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek amacıyla yapılan öğretmenlik sınavında % 85 başarı sağladı

4 TARİHÇE-III  1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesine bağlanan okulda 1996 yılında Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Taş-Metal İşletmeciliği Programı, Uygulamalı Takı Teknolojisi adıyla yapılandırılarak Teknik Programlar bünyesine eklendi. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Programlarında ikili öğretime başlandı. 1998 yılında Cam ve Seramik Teknolojisi Programı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ise Harita ve Kadastro Programı açıldı.  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO) bünyesinde 2002 yılında Uzaktan Eğitim Birimi kurularak Endüstriyel Elektronik Programında eğitime başlandı. Aynı yıl TS-EN-ISO:9001-2000 Kalite Belgesi de alan okulda, METEB projesi kapsamında Teknik Programlarda Makine, Makine Ressamlığı, Otomotiv, Mobilya ve Dekorasyon Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise Kuaförlük ve Cilt Bakımı Programları açıldı. 2003 yılında Uzaktan Eğitim Programına Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programları da eklendi, Makine Ressamlığı Programı, Makine Programı ile birleştirildi.

5 TARİHÇE-IV  2005 yılında Otomotiv Laboratuarı ve Uzaktan Eğitim Birimi için yeni yerleşim mekanları oluşturuldu. Aynı yıl, okul bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar ayrılarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir okul haline getirildi.  Yükseköğretim Genel Kurulu’ nun 23 Haziran 2006 tarihli toplantısında alınan kara ile, Mersin Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulu haline getirildi.

6 1.2. EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI 1.2.1.TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PROGRAMLARI  Mobilya ve Dekorasyon Mobilya veDekorasyon

7 Genel Bilgiler : Mobilya Dekorasyon programına kayıt yaptıran öğrenciler, iki yıllık pratik ve teorik eğitim görerek mezun olduktan sonra, ev ve ofis mobilyaları üretimi, ahşap kapı ve pencere üretimi, prefabrik konut yapımı, iç mimari ve dekorasyon konularında faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşlarında teknik eleman olarak çalışabileceklerdir. MOBİLYA VE DEKORASYON-I

8 Programımızda verilen derslerde öğrencilere kazandırılan bilgi ve beceriler aşağıda özetlenmiştir. Teknik resim kuralları ve çizim teknikleri  Ahşap yapı elemanlarının tanıtımı  Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımı  Bilgisayar destekli çizim  Mobilya tasarımı temel ilkeleri  İç mimari ve dekorasyon temel prensipleri ve iç mimaride ahşabın kullanım yerleri MOBİLYA VE DEKORASYON-II

9 Mobilya üretim makineleri tanıtımı  Ağaç işlerinde kullanılan ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri  Mobilya temel üretim teknikleri  Ahşap yapılarda düzenleme ve restorasyon temel bilgileri  Mobilya sektörüne yönelik iş hukuku ve genel işletme bilgisi  Ahşap yapı statiği  Mobilyada standardizasyon ve kalite kontrol sistemleri  Temel elektrik bilgisi MOBİLYA VE DEKORASYON-III

10 Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:  Bu bölüm mezunu elemanlar, genellikle özel sektöre ait seri üretim yapan mobilya fabrikalarında ve mobilya ve dekorasyon firmalarında, işletme içerisinde (makine operatörlüğü, kalite kontrol, hat sorumluluğu, ambar veya depo görevlisi) veya teknik büroda çalışabilirler, yada kendi adlarına işletme açabilirler. MOBİLYA VE DEKORASYON-IV

11 MOBİLYA VE DEKORASYON-V Meslekte İlerleme Mobilya ve Dekorasyon” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde 4 yıllık (Mobilya Dekorasyon Öğretmenliği, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği) lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bölümden mezun olduktan sonra iş yaşamına atılmak isteyen öğrencilerimizin, okulumuzda okurken sanayi ile yakın ilişkiler kurması, meslekte daha hızlı ilerlemelerini sağlayacaktır.

12 BÖLÜM/PROGRAM ADI :TEKNİK PROĞRAMLAR-MOBİLYA DEKORASYON (II. Öğretim ) Akademik Yıl : 2006-2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM

13 3.DÖNEM 4.DÖNEM Sır a No KoduAdıTUKKoduAdıTUK 1BİL-201Bilgisayar Uygulama-I112BİL-202Bilgisayar Uygulama-II112 2MD-213Makine Kalıpları314MD-216Döşemecilik Tekniği314 3MD-215Üst yüzey İşlemleri314MD-206İç Mimari ve Dekorasyon Tekniği213 4MD-217Mobilyada Ergonomi404MD-208Ahşap Yapı ve Restorasyon303 5MD-209Mobilya Tasarımı-II314MD-218Sistem Analizi ve Tasarımı213 6MD-219Üretim Teknikleri314MD-220Ölçme Teknikleri314 7KGS-202Kalite Güvence ve Standartla112 8İY-202İşletme Yönetimi112 TOPLAM:17522TOPLAM:16723

14 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), kamu kurumlarına ve endüstriye, tekniker unvanı ile çalışan nitelikli ara eleman yetiştiren, ön lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumudur.  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), olarak çalışmalarımızda TS-EN-ISO:9001-2000 standartları esas alınmış ve bu doğrultuda çalışmalarımızın dokümantasyonu tamamlanmıştır.  Yüksekokulumuz Yükseköğretim Genel Kurulu’ nun 23 Haziran 2006 tarihli toplantısında alınan kara ile Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulu haline getirildi.

15 Akademik Personel Sayıları TOPLAM 39515964 41

16

17 2.1.2 Araştırma 1996’dan itibaren yapılan yayınlar(Ulusal, uluslararası hakemli yayınlar, ulusal, uluslararası bildiriler, kitap, kitap bölümleri) ile bilimsel etkinlikler ve ödüllerin yıllara göre dağılımı verilecektir.

18 Eğitim- Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 2 2 3 4 4/3 - - - - 4 2 2/4 2 2/4 - - 4 6 6/4 6 6/4 - -

19 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı

20 2.1.3. Hizmet Birimin fiziki altyapısı ve sunulan hizmetler, varsa özel gelir kaynakları ve bu kaynakların kullanım alanları, idari personel durumu vb. bu bölümde verilecektir. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Birimin fiziki altyapısının, bina, laboratuar, arazi vb. dökümü. 2.1.3.2. Hizmet Türleri : Verilen hizmetleri yıllar itibariyle sunumu, idari personel sayısı ve sınıflandırılması. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 Döner Sermaye Hiz. X X X X X X Bilgisayar Kursu Hiz. X X X

21 İdari Personel Sayıları

22 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANI

23

24 ÖRGÜN ÖGRETİMDE Öğrenci Sayısı: 1578 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 5980 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 5980/1578 = 3.8 m 2 İKİLİ ÖĞRETİMDE Öğrenci Sayısı: 2026 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 5980 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 5980/2026 = 2.95 m 2 Öğrenci Başına Düşen derslik ve uygulama alanları:

25 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel X Öğrenciler X Veliler X YÖK X Rektörlük X Sivil Toplum Kuruluşları(MTSO, TMMOB, MESİAD, KOSGEB vb) X

26  Dünya Bankası Projesi çerçevesinde oluşturulmuş olan laboratuarlarımız  Özel sektör ve piyasa tecrübesine sahip Nitelikli eğitim kadromuzun çokluğu  Mersin Üniversitesi merkez kampusunda yer almamız  Yeterli sayıda bilgisayar laboratuarlarına sahip olmamız  Öğrencilerimize örgün eğitimin yanı sıra ikili öğretim hizmetinin veriliyor olması  Çağdaş eğitimin gerektirdiği modern imkanlara sahip olmamız 2.3 GZFT Analizi (SWOT) 1- Güçlü Yanlarımız

27 2- Zayıf Yanlarımız  Öğretim Elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması  İkili öğretimde ücrete tabi ek ders saatinin 10 saat ile sınırlandırılmış olması  Öğretim Elemanlarının mesleki ve sosyal gelişiminin maddi ve manevi olarak desteklenmemesi  İdari işlerin yürütülmesi için yeterli ve donanımlı personel kadrosunun bulunmaması

28 3 – Fırsatlar  DPT-Ulusal Ajans koordinasyonunda AB projelerinden yararlanıyor olmamız  Yaşam boyu öğrenme kapsamında halka açık sertifika programlarının düzenlenmesi  Okul sanayi işbirliğinin gelişmeye başlayıp her alana yayılıyor olması  Türkiye’de ilk kez Mersin Bölgesi için gerçekleştirilecek ve Bölgemizin yenilikçilik potansiyelini artıracak olan RIS-Mersin projesinde üniversitemizin büyük katkıda bulunması

29 4- Tehditler  MEB ile YÖK arasındaki uyumsuzluk  Orta öğretim öğrencilerinin niteliğindeki düşüş  Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması  Öğrencilerimizin eğitime devam etmelerini engelleyen sosyo-ekonomik sorunlarının olması  Toplumsal yozlaşmanın aileleri aracılığıyla öğrencilere yansıması  Mersin’de sanayileşmenin yeterince gelişememesinin mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini azaltarak işgücü piyasasına entegrasyonlarını zorlaştırması

30 2.4. Varsayımlar  Kalibrasyon Laboratuarının açılıp okula gelir getirmesi  Mobilya ve Dekorasyon Atölyesinin kurulup okula gelir getirmesi  Cam Seramik laboratuarının işlerliğinin arttırılması  Uygulamalı Takı Tasarım Laboratuarının işlerliğinin arttırılması  İnşaat Laboratuarının işlerliğinin arttırılması  Döner sermaye hizmetleri arttırılarak okula daha fazla gelir getirmesi sağlanacaktır. Eğitim- öğretim hizmetlerine yeni teknolojik olanakların girmesiyle mezunlarımızın daha iyi yetişmesine çalışılacaktır.

31 3.1. Misyonumuz Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde, sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikli eleman yetiştirmek. mesleki eğitimde, sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak. Atatürk İlke ve Devrimlerine inanmış, çağdaş, demokrat, laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek, çağdaş Türkiye’nin oluşmasında pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır. 3 Stratejik Plan

32 Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye’de ve dünyada lider bir eğitim kurumu olmaktır. 3.2 VİZYONUMUZ

33 3.3 DEĞERLERİMİZ  Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık  Dürüstlük  İdealizm  Kabiliyet  Sorumluluk  Dinamizm  Analitik düşünme yeteneği  Değişime açık olma  Çağdaşlık  Yaratıcılık  Şeffaflık

34 ● Türkiye’de lider bir eğitim kurumu olmak ● Sivil toplum kuruluşlarının sosyal ortaklığı ve yurtdışı proje ortakları ile mesleki eğitimde yenilikçi AB projeleri geliştirmek ● Ulusal standartlarda kaliteli ara teknik eleman yetiştirmek ● Tüm programlarda altyapı imkanlarını her sene artırmak ● Üniversite öğretim elemanlarından daha fazla katkı almak ● Sürekli kendini yenileyen ve araştıran kuşaklar yetiştirmek 3.4 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

35  TR/05/A/F/PL3-094 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Makine programından mezun olan öğrencilerimiz 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında Almanya’nın Flensburg kentindeki ortağımız Anthon GmbH makine imalat firmasında CNC Torna, CNC Freze, CNC matkap tezgahları ile yatay ve dikey eksenli CNC işleme merkezlerini kullanarak eğitim görmüşlerdir. Projede MESİAD sosyal ortak olarak yaygınlaştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. 4 UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler:

36 TR/05/A/F/PL3-071 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Endüstriyel Otomasyon programından mezun olan 14 öğrencimiz Endüstriyel Otomasyon sistemlerindeki yenilikler üzerine pratik ve teorik çalışmalar konusunda 13 hafta süre ile Polonya, İspanya’da 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında eğitim görmüşlerdir Projeler II

37 2002 yılından bu yana TS-EN ISO:9001- 2000 standardını almış olan okulumuz her yıl öğrencilere yönelik anket çalışmaları düzenlemektedir. Anket çalışmaları bilgisayar laboratuvarlarında yapılmış olup öğrencilerimizin tamamına yakın katılım sağlanarak yapılmaya gayret gösterilmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılının sonunda 6929 anket doldurularak yapılan ankette aşağıdaki sonuçlar alınmıştır 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans Göstergeleri

38 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ANKETLERİ VERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRETİM ELEMANININ ADI: S O R U N O SORU OKUL ORTALAMASI ÖĞRETİM ELEMANI ORTALAMASI 5 Derslere zamanında başlıyor ve bitiriyor 4,36 6 Ders hakkındaki genel bilgileri dönem başında veriyor 4,17 7 Derse planlı ve hazırlıklı geliyor 4,26 8 Dersler güncel konuları içeriyor 3,89 9 Derste, ders konusu dahilinde kendisi ile tartışılabiliyor ve soru sorulabiliyor 4,09 1 0 Dersi, örnek, şekil ve deneylerle sistematik ve anlaşılabilir şekilde anlatıyor 4,08 1 1 Derste görsel-işitsel materyal kullanıyor 3,79 1 2 Dersin süresini, konuyla bağlantılı olarak iyi kullanıyor 4,17 1 3 Öğretim elemanı, anlattığı konulara hakim görünüyor 4,20 1 4 Öğretim elemanı, öğrencilerin tümünün derse katılımı için çaba harcıyor 3,98 1 5 Ders zevkle izleniyor 3,93 1 6 Derste öğrencilerle olan iletişimi iyidir 4,09 1 7 Okul dışındaki sorunları derse taşınmıyor 4,14 1 8 Öğretmekten, istenildiğinde tekrar etmekten zevk alıyor 4,03 1 9 Devam zorunluluğu olmasa da öğretim elemanının dersine devam ederdim 3,85 2 0 Sınav ve ödevleri değerlendirirken adildir 4,15 2 1 Sınavlarda, derste edinilen bilgiler yeterince ölçülüyor 4,13 2 2 5-26 Arasında yer alan ifadelerin ortalaması 4,05


" Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları