Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ1 1. GENEL BİLGİLER2 1.1. Tarihçe2 1.2. Eğitim Öğretim Programı5 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ20 2.1. Durum Analizi20 2.1.1 Akademik Personel Durumu 21 2.1.3. Hizmet23 2.1.3.1. Fiziki Altyapı 23 2.2. Paydaşlar26 2.3. G.Z.F.T. Analizi 27 2.4. Varsayımlar 31 3. STRATEJİK PLAN 32 3.1. Misyon 32 3.2. Vizyon 33 3.3. Değerler-İlkeler 34 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 35 3.4.1. Stratejik Amaçlar ve Hedefler 36

3  Gülnar Meslek Yüksekokulu olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında yetiştirdiği elemanlar ve bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir.  “Mersin Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksekokulu 2008-2012 Stratejik Planı”, Meslek Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasındaki faaliyetlerinin planlı olarak yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve toplumun hızla artan kaliteli hizmet arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde başlatılan Stratejik Planlama Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Gülnar Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2008- 2012” geleceğimizin planlanması yolunda daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayacak bir çalışma olacaktır. Bu strateji planı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖNSÖZ 1

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-I  Gülnar Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim kurulu Yürütme Kurulu’nun 02 Nisan 1990 tarihli kararı ile Selçuk Üniversitesine bağlı olarak ve 1990-1991 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümü bünyesinde Harita Kadastro Programına 40 öğrenci alınarak kurulmuş ve Gülnar Endüstri Meslek Lisesi 3. katında eğitim- öğretime başlamıştır.  1992 Yılında 3837 sayılı yasa ile Mersin Üniversitesine bağlanan Yüksekokulumuzda 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Seracılık(Büyükeceli), Turizm ve Otelcilik (Aydıncık), Süt ve Ürünleri Programları açılarak öğrenci alınmıştır. 2

5 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-II  Gülnar Meslek Yüksekokulu 1994 yılında Saray İlköğretim okulu hizmet binasına taşınmış, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında İnşaat,Mobilya Dekorasyon programları,1995-1996 eğitim-öğretim yılında Seyahat İşletmeciliği(Aydıncık) programı açılarak öğrenci alınmıştır.1995-1996 eğitim-öğretim yılında Süt ve Ürünleri programı Mut Meslek Yüksekokuluna bağlanmış, aynı yıl Seracılık programı da Aydıncık’a aktarılmıştır. 1997 yılında Seracılık programı Silifke Melek Yüksekokuluna bağlanmıştır.  Gülnar Meslek Yüksekokulu 1998 yılında yapımı kısmen tamamlanan kendi hizmet binasına taşınmıştır. 1998-1999 eğitim- öğretim yılında Turizm ve Otelcilik ile Seyahat İşletmeciliği Programları Aydıncık meslek Yüksekokulu’na bağlanmıştır. 3

6 TARİHÇE-III  Gülnar Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar bünyesinde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Halı Kilim Programı açılmıştır.  2002-2003 eğitim öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümü açılmış ve aynı bölüm bünyesinde Muhasebe Programım açılmıştır. 2004- 2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Harita Kadastro ve İnşaat programlarına öğrenci alınmamıştır.  Gülnar Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde faal olan Mobilya Dekorasyon ve Halı Kilim Programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde Muhasebe Programı olmak üzere üç program ile kendi hizmet binasında eğitimini sürdürmektedir. 4

7 1.2. EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI  Mobilya Dekorasyon  Halı Kilim  Muhasebe 5

8 PROGRAMLAR MOBİLYA DEKORASYON PROGRAMI-I Genel Bilgiler : Mobilya Dekorasyon programına kayıt yaptıran öğrenciler, iki yıllık pratik ve teorik eğitim görerek mezun olduktan sonra, ev ve ofis mobilyaları üretimi, ahşap kapı ve pencere üretimi, prefabrik konut yapımı, iç mimari ve dekorasyon konularında faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşlarında teknik eleman olarak çalışabileceklerdir 6

9 MOBİLYA DEKORASYON PROGAMI-II Programımızda verilen derslerde öğrencilere kazandırılan bilgi ve beceriler aşağıda özetlenmiştir. Teknik resim kuralları ve çizim teknikleri  Ahşap ve ahşap ürünlerinin tanıtımı  Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımı  Tekil ve gurup mobilyalarının tasarımı ve projesi  Mobilya tasarımı temel ilkeleri  İç mimari ve dekorasyon temel prensipleri ve iç mimaride ahşabın kullanım yerleri 7

10 MOBİLYA DEKORASYON PROGRAMI-III Mobilya üretim makineleri tanıtımı  Ağaç işlerinde kullanılan ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri  Mobilya temel üretim teknikleri  Konutlarda düzenleme ve restorasyon temel bilgileri  Mobilya sektörüne yönelik üretim teknikleri ve yönetim bilgileri  Binalarda tesisat sistemleri  Mobilyada standardizasyon ve kalite kontrol sistemleri 8

11 MOBİLYA DEKORASYON PROGRAMI IV Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:  Bu bölüm mezunu elemanlar, genellikle özel sektöre ait seri üretim yapan mobilya fabrikalarında ve mobilya ve dekorasyon firmalarında, işletme içerisinde (makine operatörlüğü, kalite kontrol, hat sorumluluğu, ambar veya depo görevlisi) veya teknik büroda çalışabilirler, yada kendi adlarına işletme açabilirler. 9

12 MOBİLYA DEKORASYON PROGRAMI V Meslekte İlerleme Mobilya ve Dekorasyon” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde 4 yıllık (Mobilya Dekorasyon Öğretmenliği, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği) lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bölümden mezun olduktan sonra iş yaşamına atılmak isteyen öğrencilerimizin, okulumuzda okurken sanayi ile yakın ilişkiler kurması, meslekte daha hızlı ilerlemelerini sağlayacaktır. 10

13 BÖLÜM/PROGRAM ADI :TEKNİK PROGRAMLAR- MOBİLYA DEKORASYON Akademik Yıl : 2006/2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM 11

14 3.DÖNEM 4.DÖNEM 12

15 HALI KİLİM PROGRAMI I  Genel Bilgiler : Halı Kilim programına kayıt yaptıran öğrenciler, iki yıllık pratik ve teorik eğitim görerek mezun olduktan sonra, halı ve kilim üzerine özel atölyeler açarak üretim yapabilmektedirler. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezlerinde Usta Öğretici; özel şirketlerde desinatör ve teknik eleman olarak görev yapabilmektedir. 1 13

16 HALI KİLİM PROGRAMI II Programımızda verilen derslerde öğrencilere kazandırılan bilgi ve beceriler aşağıda özetlenmiştir. Teknik resim kuralları ve çizim teknikleri  Halı dokuma tezgahları ve dokuma türlerinin uygulamalı olarak gösterilmesi  Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımı  Halı kilim üzerine desen tasarımlarının yapılması ve projesi 14

17 BÖLÜM/PROGRAM ADI :TEKNİK PROGRAMLAR- HALI KİLİM Akademik Yıl : 2006/2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM 15

18 3.DÖNEM 4.DÖNEM 16

19 MUHASEBE PROGRAMI  Muhasebe Programına kayıt yaptıran öğrenciler, iki yıllı eğitimi tamamladıktan sonra “Muhasebe Meslek Elemanı” olarak, özel ve kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca mezun olan öğrenciler 4 yıl staj yaptıkları takdirde Meslek Odası tarafından açılan sınavlara girebilmekte ve başarılı olanlar “Serbest Muhasebeci” unvanını almaktadırlar. Eğitimini sürdürmeyi düşünen mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans Programlarından İşletme,işletme Bilgi Yönetimi,Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. 17

20 BÖLÜM/PROGRAM ADI : İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR- MUHASEBE Akademik Yıl : 2006/2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM 18

21 3.DÖNEM 4.DÖNEM 19

22 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi-II Gülnar Meslek Yüksekokulu, örgün öğretim yapan programlar ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. 20

23 Akademik Personel Sayıları 21

24 22

25 2.1.3. Hizmet ME.Ü. Gülnar Meslek Yüksekokulu 13.000M² alan üzerinde 8.000M² kapalı alanı olan kendi hizmet binasında Hizmet vermektedir. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Yüksekokulumuz hizmet binasında 12 derslik, 3 Atölye, 2 Laboratuvar 1 Çok Amaçlı Salon 1 Yemekhane ve 1 kantin kafeterya mevcuttur. i vb. dökümü. 2.1.3.2. Hizmet Türleri : Verilen hizmetleri yıllar itibariyle sunumu, idari personel sayısı ve sınıflandırılması. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 Halı Kilim Dok. Kursu - - X X X - 23

26 İdari Personel Sayıları 24

27 Öğrenci Sayısı: 291 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 8.000 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 8.000/291 = 28 m 2 Öğrenci Başına Düşen derslik ve uygulama alanları: 25

28 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel X Öğrenciler X Veliler X YÖK X Rektörlük X Sivil Toplum Kuruluşları X Özel Sektör Firmaları X X 26

29  Çağdaş, demokratik, Atatürkçü bireyler yetiştirilmesi  Takım çalışması ve sözlü iletişim yeteneği  Sosyal etkinliklere katılım  Bilgisayar ve internet kullanımı  Uygulamaya dayalı eğitimde başarı  Yeni teknolojilere adapte olabilme  Çağdaş, katılımcı, özgür ve eşitlik anlayışına dayalı eğitim  Mesleki kuruluşlarla bağlantı  Hizmet binamızın kullanım alanı yönünden büyük olması  Pratik ve teorik bilginin birlikte sunulabilmesi  Görsel anlatıma önem verilmesi  Öğretim yöntemleri konusunda deneyim  Dönem içerisinde verilen seminerler ve uygulamaya yönelik çalışmalar 2.3 GZFT Analizi (SWOT) 1- Güçlü Yanlarımız 27

30 2- Zayıf Yanlarımız  Donanım ve laboratuvar alt yapısı yetersiz  Öğretim elemanı yetersizliği  Uygulamalı dersler için maddi imkan eksikliği  Seçmeli dersler için öğreci sayısı sınırlamasının olması  Kullanılan kaynakların sınırlı oluşu ve güncel olmaması, Türkçe kaynakların azlığı  Sanayi ile zayıf işbirliği  Ders yükünün fazla olması  Yeni öğretme tekniklerinin kullanılmaması ve materyal eksikliği  Sorgulayıcı ve araştırmacı bir öğrenci profıilinin olmaması  Gelen öğrencinin düzeyinin çok düşük olması  Ders notlarının içeriğinin zenginleştirilmemesi ve güncellenmemesi  Öğretim elemanlarının yayın yapma konusundaki eksikliği  Sınıflardaki görsel-aletsel ekipman eksikliği  Kütüphanedeki kitap sayısının azlığı 28

31 3 – Fırsatlar  Büyük ve modern bina  İnternet yoluyla kaynaklara ulaşabilme  Uygulamalarda kullanılan bilgisayar yazılımların mevcut olması  Üniversite kütüphanesi ve yüksekokul kütüphanesi  Daha özel ve güncel konulara yönelme  Bölümlerin yeni teknolojilere ve konulara açık olması  Uygulama alanları ve uygulamalı çalışma  Alt yapının gelişiyor olması  Uygulamalı dersler ve teknik geziler  Diğer üniversitelerle birlikte çalışma 29

32 4- Tehditler  MEB- YÖK arasındaki uyumsuzluk  Zaman planlaması yapamama  Maddi kaynak yetersizliği  Yabancı dil eksikliği  Kendini geliştirmeme ve değişen teknolojiye ayak uydurabilme güçlüğü  Ücretlerin düşük olması ve öğretim elemanlarının gelecek endişesi  Araştırmalara kaynak ayrılmaması veya az destek verilmesi  Uygulama çalışmalarının yetersizliği  Ders yükünün fazlalığı  Kadrolu öğretim elemanı sayısında artış olmaması  Bulunduğumuz coğrafi konum  Diğer Meslek Yüksekokullarının aynı programları ile rekabet 30

33 2.4. Varsayımlar  Elektrik Programını açmak  Bilgisayar Programını açmak  Mobilya Dekorasyon ve Halı Kilim Atölyelerinin modern hale getirilerek okulumuza gelir getirmesi  Bilgisayar Laboratuvarını geliştirerek uygulamalı derslerin etkinliğinin arttırılması  Kadrolu öğretim elemanı sayısını arttırmak 31

34 3.1. Misyonumuz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, lâiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen çalışkan ve topluma faydalı bireyler yetiştiren bir Meslek Yüksekokuludur. 3 Stratejik Plan 32

35  Ülkemizin her yönüyle üstün akademik standartlara sahip, saygın Meslek Yüksekokullarından birisi olmak, mezunlarımıza ülke sorunları karşısında duyarlı, yetenekleriyle içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, öğrendiklerini ülkesinin refahı için hayata geçirebilen birey ve sorumluluk duygusunu kazandırmak, gelişen dünya koşullarına ve teknolojiye ayak uydurabilen bir Meslek Yüksekokulu olmak, modern fiziki yapılanması, eksiksiz teknik altyapısı ve yetkin akademisyen kadrosu ile öğretimde toplam kaliteyi yakalamaktır. 3.2 VİZYONUMUZ 33

36 3.3 DEĞERLERİMİZ  Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık  Dürüstlük  Sorumluluk  Dinamizm  Yenilikçilik  Araştırıcılık  Katılımcılık  Değişime açık olma  Çağdaşlık  Yaratıcılık  Şeffaflık 34

37  Çağdaş eğitim-öğretim süreç ve içeriğini geliştirmek,  Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,  Çağdaş eğitim-öğretimin gerektirdiği fiziksel mekanları sağlamak, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak,  Her türlü bilimsel araştırma için gerekli teknik ve teknolojik altyapı ve donanımı geliştirmek,  Üretilen ürün ve hizmetlerde uluslararası standartlara ulaşmak,  Yüksekokulumuzu etkin biçimde tanıtmak, 3.4 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ 35

38 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ EĞİTİM-ÖĞRETİM İÇERİĞİNİ GELİŞTİRMEK (Hedef sayısı=2) 1.Hedef:Yüksekokulumuz bölümlerinin eğitim-öğretimlerine yönelik uygulamalarla ilgili güncel eğilimler doğrultusunda mevcut eğitim programlarını güncelleştirmek üzere çalışmalara başlayacaktır. Bu çalışmalar 2011 sonuna kadar tamamlanacak, uygulamaya en geç 2012 yılında geçilecektir. Başarı Ölçütü: Eğitim-öğretim sürecini güncelleştirmek Başarı Ölçütü: Eğitim-öğretim müfredatını güncelleştirmek 2.Hedef: Bölümümüz 2011 yılına kadar meslek derslerinin notlarının %30’ını bastırmış olacaktır. Başarı Ölçütü: Bölümümüz öğretim elemanlarınca yazılan ders notu ve/veya kitapları sayısı 36

39 STRATEJİK AMAÇ: DIŞ PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK (Hedef sayısı= 5) 1.Hedef: Dış paydaşlarımız ile karşılaştıkları bilimsel ve teknik sorunların çözümüne dönük işbirliği arttırılacaktır. Başarı Ölçütü : Paydaşlarla ortaklaşa yürütülecek proje sayısı 2.Hedef: Dış paydaşlarımızdan yararlanmak amacıyla davetli konuşmacıların seminer ve konferanslar vermeleri sağlanacaktır. Başarı Ölçütü: Davet edilecek dış paydaşların etkinlik sayısı 3.Hedef: Dış paydaşlarımızın gereksinimleri doğrultusunda kurs, seminer vb. hizmet-içi, eğitime yönelik etkinlikler düzenlenecek ve/veya bu gibi etkinliklere katkıda bulunulacaktır. Başarı Ölçütü: Dış paydaşlar için düzenlenecek kurs, seminer vb. gibi eğitime yönelik etkinliklerin sayısı 4.Hedef: Kurum ve meslek örgütleri ile ilişkiler geliştirilecektir. Başarı Ölçütü: Dış paydaşlar nezdinde anketlerin yapılıp değerlendirilmesi 5.Hedef: Yüksekokulumuz mezunları arşivi geliştirilecek ve geleceğe dönük stratejilerinin belirlenmesinde mezunlarımızın katkıları sağlanacaktır. Başarı Ölçütü: Mezunlarla ilişkilerin artması, mezunlar arşivi oluşturulması 37

40 STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ EĞİTİM-ÖĞRETİMİN GEREKTİRDİĞİ ARAÇ VE GEREÇLERİ TAMAMLAMAK (Hedef sayısı= 2) 1.Hedef: Eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla, tüm meslek dersleri için çağdaş eğitim teknikleri ile uyumlu, bilgisayar donanımlı, sunum sistemleriyle donatılmış, sanal deneylerin yapılabildiği derslikler oluşturmak. Başarı Ölçütü: Gerekli makina-teçhizat ve bilgisayar programlarının sayısı (Dizüstü bilgisayar, Data-show, tepegöz, mikroskop). 2.Hedef: Laboratuvarlar ve uygulama alanlarındaki eksik makina-teçhizat ve donanımların 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması Başarı Ölçütü: Makina-teçhizat sayısı 38

41 STRATEJİK AMAÇ: HER TÜRLÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA İÇİN GEREKLİ TEKNİK VE TEKNOLOJİK ALTYAPI VE DONANIMI GELİŞTİRMEK 1. Hedef: Bölgedeki sanayinin talepleri doğrultusunda gerekli çözüm önerileri üretmek ve uygulamak Başarı ölçütü: Sanayiden gelen talep sayısı ve talebin niteliği 2.Hedef: Öğretim Elemanlarının araştırmalarında gereksinim duydukları laboratuvar donanımlarının tamamlanması Başarı ölçütü: Bölüm laboratuvarlarındaki araştırma için varolan cihaz sayısı 39

42 STRATEJİK AMAÇ: MESLEK YÜKSEKOKULUMUZUN ETKİN BİÇİMDE TANITILMASI (Hedef sayısı= 2) 1.Hedef: Yüksekokulumuzun etkin biçimde tanıtılması amacıyla mevcut web sayfasının, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak biçimde hazırlanması çalışmalarına 2008 yılında başlanacak ve bu çalışmalar 2009 yılı içinde tamamlanacaktır. Başarı Ölçütü: Bölümümüz Web Sayfasına olan ziyaret sayısı 2.Hedef: Gülnar Meslek Yüksekokulu Tanıtım Broşürü hazırlama çalışmalarına 2008 yılında başlanacak, broşür 2009 sonuna değin Üniversitemiz Basın-Yayın Birimi’ne iletilecektir. Başarı Ölçütü: Bölüm Tanıtım Broşürümüzün hazırlanmış ve bastırılmış olması 40


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 – 2012 STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları