Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Microsoft Office Word.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Microsoft Office Word."— Sunum transkripti:

1 Microsoft Office Word

2 TÜM PROGRAMLAR BAŞLAT MİCROSOFT OFFİCE MİCROSOFT OFFİCE WORD
Kelime işlem yazılımlarında en fazla kullanılan yazılımdır. Bilgisayar ortamında metin yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan programlardır. Bu programı kullanarak yazı yazabilir,yazı içerisine resim, tablo ve grafik eklenebilir,yazı üzerinde biçimlendirme işaretleri uygulanabilir. TÜM PROGRAMLAR BAŞLAT MİCROSOFT OFFİCE MİCROSOFT OFFİCE WORD

3 Başlık çubuğu. Menü Çubuğu Araç Çubuğu Cetveller Kaydırma barları Durum Çubuğu

4 Microsoft Word'den Çıkma
1 Word penceresinin üstündeki işaretine basılır. 2 Dosya menüsünden Çıkış komutu çalıştırılır. Oluşturulan belge kaydedilmemişse uyarı mesajı görüntülenir. 3 Alt+F4 tuş bileşenine basılır.

5 Görünüm Araç çubukları Pencere Başlığı Menü Çubuğu Araç Çubukları
Yazılım ve belge adları ile Belge yönetim tuşlarının (kapat,boyut ve görev çubuğuna sakla) Menü Çubuğu Menü ve menü komutlarının yer aldığı çubuktur.Windows tabanlı bütün yazılımlarda menü çubuğu vardır. Araç Çubukları Menü çubuğu üzerinde yer alan komutların, simgeleşmiş düğmelerin ( Bu düğmelerin her birine araç denir) yer aldığı çubuklardır. Menü çubuğu üzerinde yer alan komutlar araç çubukları üzerinde yeniden sınıflandırılmıştır. Görünüm Araç çubukları menüsünden üzerine fare işaretçisini getirdiğimizde Açılan menüde Word’ün sağladığı araç çubukları görüntülenir.

6 Ekleme Noktası (İmleç)
Cetvel Belge düzenlemesini ve biçimlendirmesini kolaylaştıran sekme hizalama ,sekme durağı ayarları yapmayı sağlayan bir fonksiyondur. Diğer araç çubukları gibi ekranda görüntülenip gizlenebilir. Yazma Alanı Word’ te çalışılan belgenin oluşturulduğu alandır. Ekleme Noktası (İmleç) Word’ te çalışılan belgenin oluşturulduğu alandır. Kaydırma Çubukları Belge penceresinde belgenin farklı bölümlerini izleme imkanı verir. Yatay ve dikey olmak üzere iki tanedir. Durum Çubuğu Ekleme noktasının konumu ve belgenin diğer özelliklerinin (sayfa , satır, sütun vb) bulunduğu çubuktur.

7 DOSYA: Yeni: Boş bir belge açmak için kullanılan bölümdür. Aç:
Önceden kaydedilmiş Word belgelerini konumundan çağırır. Kapat: Üzerinde işlem yaptığınız belgeyi kapatmak için kullanılan komuttur. Kaydet: Belgeyi kaydetmek üzere kullanılır.Eğer belge önceden kayıtlıysa değişiklikleri kaydeder. Değilse açılacak yeni pencereden kaydetme işlemlerini yaptırır. Farklı Kaydet: Kaydet ile aynı işlem için kullanılır. Uzantı değiştirmek istediğimiz belgeleri bu işlemi kullanarak belirleriz. Web Sayfası Olarak Kaydet: Belgeyi Explorer sayfası olarak kaydeder. Web Sayfa Önizlemesi: Web sayfası olarak kaydedilecek word belgesini önceden değerlendirmek için kullanılır. Baskı Önizleme: Yazdırılacak olan belgeyi gösteren yeni bir pencere çağıran komuttur. Yazdır: Belgeyi varsayılan yazıcıya gönderir. Yazdırmak için kullanılır. Gönder: Belgeyi posta alıcısı vb. yerlere gönderir. Sayfa Yapısı: Bu bölümde belgemizi yatay veya dikey konumlandırabilir,kenar boşlukları,kağıt boyutu gibi ölçülendirme seçeneklerinden faydalanabiliriz. Word programından tamamen çıkmak için kullanılır. Pencere kontrol düğmelerinden “kapat” ile aynı işlevi üstlenmektedir. Çıkış:

8 DÜZEN: Geri Al: Yinele Yazılan: Geri işleminden sonra kullanılır. Kes:
Son yapılan(belirli sayıdaki) işlemi geri almak için kullanılır. Yinele Yazılan: Geri işleminden sonra kullanılır. Kes: Seçili bölgeyi konumundan silerek kopyalar. Kopyala: Seçili bölgeyi silmeden kopyalar. Yapıştır: Kes veya kopyala işlemi ardından kullanılır. Temizle: Seçili bölgeyi temizler. Siler. Tümünü Seç: Belge üzerindeki tüm işlemleri (yazı, resim v.b.) seçili hale getirir. Bul: Belge üzerinde aranılacak kelime ya da başlıkları kolaylıkla bulmak için kullanırız. Değiştir: Bul işlemi için aynı pencere kullanılır. Belge üzerindeki 1 kelimenin tüm belgedeki yerini değiştirmek için kullanılır.

9 GÖRÜNÜM: Normal: Sayfa kenar boşlukları gizlenmiş haldedir.
Web Düzeni: Sayfa web sayfası düzenini alır. Sayfa Düzeni: Belgeyi sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır. Anahat: Word belgesini ana hatlarıyla görüntülemek için kullanılır. Araç Çubukları: Bu kontrol ile Araç Çubuğunda görünmeyen kontrolleri başlıklar halindeki listeden görüntülenir hale getirilir. Cetvel: Cetvellerin word üzerinde görünüp görünmemesi için kullanılır. Küçük Resimler: Bu kontrol ile Belge üzerindeki tüm küçük resimler sayfa numaralarıyla birlikte listelenir. Üst ve Alt Bilgi: Belgeye üst/alt bilgi eklemek için kullanılır. Otomatik olarak belge üzerine konumlandırılır. Biçimlendirme: Açıklama bulunan word belgelerinde kullanılan kontroldür. Tam Ekran: Word Belgesini diğer çubukları ve diğer tüm sistem bilgilerini gizleyerek çalışma imkanı verir. Yakınlaştır: Görüntüyü belirli oranlarda yakınlaştırır.

10 EKLE: Kesme: İmlecin bulunduğu konuma ek alan açar. Sayfa Numaraları:
Belge üzerindeki tüm sayfalara otomatik numara verir. Tarih ve Saat: Belge üzerine imleç noktasına tarih ve saat formatı ekler. Otomatik Metin: Belgeye otomatik metin ekler. Genellikle yazışmalarda buradan faydalanır. Saygılarımla, sevgiler vb. Alan: Otomatik metin gibi alanlar ekler. Simge: Belge üzerinde Alfa Beta Gama vb işaretleri ekler.Ω ¥ ₧ gibi.. Açıklama: Belge üzerine belirli alana açıklama eklemek için kullanılır. Resim: Küçük Resim: Office içinde yüklü program ile gelen resimlerdir. Dosyadan : Sabit disklerinizde ya da yardımcı belleklerinizde bulunan resimleri belge üzerine eklemede kullanılır. Otomatik şekil: Belgeye yıldız,ok ve konuşma balonları gibi şekiller ekler. Wordart: Sayfaya word art şekli eklemek için kullnılır. Tarayıcı veya Kameradan: Buradan gelen görüntüler belge üzerine eklenir. Grafik: Belge üzerine değerleri girilerek grafik eklemek içindir. Metin Kutusu: Belgeye metin kutusu eklemek için kullanılır. Nesne: Word belgesine diğer Office programlarından yararlanmak üzere bölüm açar. Köprü: Sayfa üzerindeki metin resim vb gibi öğelere web sayfası adresi bilgisi vererek o internet sitesine doğrudan yönlendirir.

11 BİÇİM: Yazı Tipi: Sayfa üzerinde kullanacağımız text formatlı metinlerin yazı tiplerini buradan belirleriz. Aynı pencere içinde karakter aralığı,metin efektleri, yazıtipi boyutu,rengi, gibi özelliklerde belirlenir. Paragraf: Belgeye yazacağınız yazının paragraf ölçü ayarları için kullanılır. Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Metninize seçenek bölümlerine madde işaretleri ya da numaralandırma ile düzen getirir. Sütunlar: Belge üzerindeki metninizin sayfada sütun şeklinde ayarlanması için kullanılır. Metin Yönü: Metninizi yukarı-aşağı ,sağa veya sola doğru yönlendirmenizi sağlar. Büyük Küçük Harf Düzeni: Hepsi Büyük ya da hepsi küçük harfle yazmak için kullanılır. Arka Plan: Seçili alan arka plan rengini veya desenini belirlemek için kullanılır. Tema: Tüm belgeyi etkileyecek word programı ile gelmiş sayfa düzen stilleridir. Stiller ve Biçimlendirme: Yazımızda kullanacağımız başlık ve yazı stillerinin listelendiği bölümdür buradan yapılan seçimler tüm belge için kullanılır.

12 ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi:
Belge üzerinde bulunan kelimeleri varsayılan yazım dili yardımıyla imla ve diziliş hatalarını düzeltmede kullanılır. Çıkan pencerede seçenekleri belirlenir. Sözcük Sayımı: Office 2003 ile birlikte gelen bu özellik ile belgede kaç kelime olduğunu seçeneklerini belirleyerek öğrenebilirsiniz. Otomatik Düzelt: Yine yazım dili yardımıyla belgedeki imla hatalarını otomatik varsayılan şekle getirir. Belgeyi Koru: Word belgesini yazmaya veya okumaya karşı diğer kullanıcılardan şifre belirleyerek koruyabilirsiniz. Özelleştir: Word programındaki araç çubukları ve yazı stillerini özelleştirebilirsiniz. Seçenekler: Bu bölümde tüm programın düzenini ve çalışma şeklini etkileyecek değişikler yapılır. Aşağıda buna ait birkaç örnek veriyorum. Kaydet: Belgenin kaydedileceği varsayılan kayıt türünü belirler. Otomatik kaydetme ve belgedeki farklı yazı tiplerinin kaydedilme formatı ayarlanır. Yazdır: Yazdırma şekli ile ilgili tüm otomatik düzenler buradan belirlenir. Konum: Belgemizin kaydedileceği varsayılan konumla ilgili değişiklikler içindir. Kullanıcı Bilgisi: Word programının kullanıcı bilgilerini ve mektup adreslerinin değiştirildiği bölümdür. Güvenlik: Belgeyi koruma ile ilgili bilgilerin detaylandırılmış bölümüdür burada yapılan değişiklikler belgenin okunmaya karşı korunmasında yardımcıdır.

13 TABLO: Tablo Çiz: Bu özellik ile ölçülerini kendiniz belirleyerek tablo oluşturabilirsiniz. Ekle: Belge üzerinde tablonuz varsa ekle özelliğini kullanarak sağa sola sütün ya da yukarı aşağı satır ekleyebilirsiniz. Sil: Tablo, satır veya sütun silmek için kullanılır. Seç: Tablo, satır veya sütun seçmek için kullanılır. Hücreleri Birleştir/Böl: Bu özellik ile tablo üzerinde bulunan hücrelerin sayfa düzenine uydurulması için üzerinde yapılan işlemleri belirler. Otomatik Sığdır: Tabloların pencereye düzenli bir şekilde konumlandırılması içindir. Sırala: Tablodaki satır veya sütunun içeriğinin A-dan Z’ ye ya da Z’ den A’ ya sıralanması içindir. Tablo Özellikleri: Çıkan diyalog penceresinde tablo satır sütun hücre sekmeleriyle tablo teknik bilgileri ayarlanır.

14 PENCERE: Yeni Pencere: Word Belgesinin aynısını yeni pencerede açar.
Tümünü Yerleştir: Tüm çık Word pencerelerini ekrana sığdırır. Böl: Bu özellik ile fare işaretçisinin bulunduğu yerden üzerinde çalıştığınız sayfayı ikiye böler. Tik işaretli kısım: Hangi sayfa üzerinde çalıştığınızı gösterir. Örneğin farklı iki Word belgesinin adı yazılıdır ve açık olan pencerenin üzerinde çalıştığınızı belirtir.

15 YENİ AÇ KAYDET ERİŞİM İZNİ E-POSTA YAZDIR BASKI ÖNİZLEME
YAZIM DENETİMİ(F7) ARAŞTIR KES KOPYALA YAPIŞTIR BİÇEM BOYACISI GERİ İLERİ KÖPRÜ EKLE OTOMATİK FORMÜL ARTAN AZALAN SIRALAMA GRAFİK SİHİRBAZI ÇİZİM ARAÇ ÇUBUĞU GÖSTER GÖRÜNTÜ YÜZDESİ KALIN YAZ İTALİK YAZ ALTI ÇİZİLİ YAZ ORTALA VE BİRLEŞTİR PARA BİRİMİ YAZI RENGİ DOLGU RENGİ GİRİNTİ ARTTIR,AZALT KÜÇÜK RESİM VE DOSYADAN EKLE YENİ

16 VİRGÜL BİÇİMİ VE ONDALIK ARTTIR AZALT GÖLGELENDİRME VE 3BOYUR VERME
YAZI TİPİ VE BOYUTU SOLA, SAĞA, DAYA, ORTALA VİRGÜL BİÇİMİ VE ONDALIK ARTTIR AZALT GÖLGELENDİRME VE 3BOYUR VERME DOLGU, ÇİZGİ RENGİ MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIR-MA KENARLIK BELİRLE OK STİLİ ÇİZGİ STİLİ

17 MUSTAFA KAYRAN


"Microsoft Office Word." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları