Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL SUNUM HAZIRLAMA TEKNIKLERI Öğr. Grv. Mahmut KANTAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL SUNUM HAZIRLAMA TEKNIKLERI Öğr. Grv. Mahmut KANTAR"— Sunum transkripti:

1 TEMEL SUNUM HAZIRLAMA TEKNIKLERI Öğr. Grv. Mahmut KANTAR
ENFORMATİK BÖLÜMÜ

2 Sunu Nedir? Varolan metin, resim, grafik gibi verilerden düzenli bir algoritma çerçevesinde oluşturulan slaytlar grubudur.

3 Etkili Sunum Teknikleri 1/6
Sunumlar eğitimin ve yaşamın her düzeyinde etkilidir. Okuma, yazma, dinleme ve araştırma becerilerinin tümünü içeren belirli bir amaca yönelik tasarlanan sunumlarda sözel ve görsel etkileşim oldukça önemlidir. Etkili sunum becerilerinde sözel ve yazısal ifade anlamlı beden dili ve teknolojik araç gereçler önemlidir.

4 Etkili Sunum Teknikleri 2/6
Sunumlar hazırlık, sunuş ve özetleme olmak üzere üç aşamalı bir çalışmanın ürünüdür. Sunumu yapmaktaki amacınız nedir? Elemanlarınızı yeni bir ürün konusunda eğitmek mi istiyorsunuz ? Öğrencilerinize dersleri görsel olarak sunmak mı istiyorsunuz? Bilgilendirme toplantılarımı yapmak istiyorsunuz?

5 Etkili Sunum Teknikleri 3/6
Sunum hazırlarken izleyicinin içerisinde daha fazla bilgi almak arzusu oluşturan kısa, basit bir sunum mu? Yoksa, İzleyicilerin görevi nasıl yapacağını anlatan ayrıntılı ve kapsamlı bir sunum mu? Sunumu uygulayacağınız alanları da düşünün. Sunumu nerede ve nasıl izleteceksiniz?

6 Kullanacağınız oda sunum için elverişli mi
Kullanacağınız oda sunum için elverişli mi? Kaç kişi bu sunumu dinlerse verimli bir şekilde performans sağlanabilir. İzleyicilere ne tür bilgiler vermeniz gerekiyor? Bir sunuşun hazırlanması pek çok aşama gerektirir. Sunumun analizini yapın. Verileri toplayarak düzenleyin. Sunumun planını çıkarın. Konuyla ilgili metinleri ilgili programlarda yazın ve düzenleyin. Yazdığınız metinleri konuşmaya dökün. Sunumu yapın.

7 Etkili Sunum Teknikleri 5/6
Sunum hazırlamadan önce sunum içerisinde kullanacağınız tüm materyalleri hazırlayın. Sunum içerisinde anlatılacak ifadelerin bir kelime işlemcisi programı ile yazılması, konulacak grafik ve resimlerin bir resim düzenleme programı ile düzenlenmiş olması sunum hazırlamada işinizi kolaylaştıracaktır. Daha öncede söylendiği gibi sunum materyallerini yerleştirmek için bir sunum algoritması yapmak çok önemlidir.

8 Etkili Sunum Teknikleri 6/6
Sunum materyalleri hazırsa ihtiyacınız olan sunumu hazırlayacağınız bir program. Bu program lisanslı bir yazılım olan Microsoft Powerpoint yada ücretsiz bir yazılım olan openoffice sunum hazırlama programı olabilir.

9 PowerPoint ile neler yapabilirsiniz?
PowerPoint'in önceden hazırlanmış şablonlarını olduğu gibi kullanabilir veya onları kendi amaçlarınız için değiştirebilirsiniz. Sizin seçmiş olduğunuz renk şemasına sahip grafik ve metinlerden oluşan slaytlar oluşturabilirsiniz. Kendi grafiklerinizi PowerPoint'in çizim araçlarını kullanarak yapabilirsiniz. PowerPoint’le birlikte gelen Küçük Resimler'i kullanabilir veya başka programlardan grafik nesneler ekleyebilirsiniz.

10 PowerPoint ile neler yapabilirsiniz? /2
Slaytlarınızı kolayca yeniden düzenleyebilir ve geliştirebilirsiniz. Kuruluş Şeması oluşturabilirsiniz.

11 Bir sunum uygulamasını açmak
PowerPoint’in başlatılması için 'Başlat' menüsü içindeki 'Tüm Programlar'dan yararlanılır. Diğer Office programları gibi PowerPoint de 'Başlat' menüsü içinde yer almaktadır.

12

13 Powerpoint penceresini tanımak.
Başlık Çubuğu

14 Powerpoint penceresini tanımak /2
Standart Araç Çubuğu

15 Powerpoint penceresini tanımak.
Biçimlendirme Araç Çubuğu

16 Araç çubuklarına kısayolları atama
Paket programlar içerisinde bulunan araç çubukları işlem kolaylığı sağlamak için konmuş nesnelerdir. Bu nesneleri masaüstünde istediğiniz gibi ekleyip kaldırabilir veya istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yeni bir araç çubuğu eklemek veya var olan araç çubuğu içerisinde yeni kısayollar eklemek için; Görünüm/Araç çubukları … ekleyebilir yada silebilirsiniz. 2. Araç çubuklarının yanında farenin sağ tuşuna tıklayarak ekleyip çıkartabilirsiniz.

17 Var olan araç çubuğuna yeni kısayollar atama
Görünümde var olan araç çubuğuna yeni kısayollar ekleyebilir yada çıkartabilirsiniz. Bunun için araç çubukları yanındaki boşlukta sağ tuşla tıklayarak özelleştir seçeneği seçilir. Solda bulunan menü seçilerek sağda atamak istediğiniz kısayol farenin sol tuşuna başılı tutularak + işareti olan boşluğa bırakılır.

18 Başlık Çubuğu Araç Çubukları Slayt Tasarımı Animasyon Düzeni SUNUM ALANI Çizim Araçları

19 Yeni Bir Sunum Açmak Microsoft Office Powerpoint 2002 ve 2003 programında yeni bir sunu açmak İçin öncelikle Başlat/Programlar/MicrosoftOffice/Powerpoint kısayolu yardımıyla Boş bir sunum açılır. Yeni sunum için sayfanın sağ tarafında bulunan Slayt Düzeni Menüsü kullanılarak size uygun bir tasarım ve Metin Düzeni seçilir.

20 Belgeye Metin Ekleme Slayt belgesine eklemek için çizim araç çubuğunda bulunan Metin Kutusu seçeneğinden yararlanılır. Yazılan metin ifadesi üzerinde biçimlendirme yapmak için metin kutusu üzerine fare ile sağ tıklayarak Metin Kutusu Biçimlendir seçeneği kullanılır.

21 Mevcut Bir Belgeyi Kaydetme
Hazırlamış olduğunuz bir belgeyi disket veya hard disk’e kaydetmek için; Dosya Menüsünden Kaydet seçeneğine tıklanır. 2. Standart araç çubuklarından Kaydet kısayoluna tıklanır. 3. Klavyeden ctrl+S tuşlarına basılır.

22 Temel Ayarların Yapılması
Sayfa Görüntüleme Kiplerini değiştirmek: Hazırlamış olduğunuz sunum sayfası görüntü kiplerini değiştirebilirsiniz. Bunun için Görünüm menüsünden; Normal 2. Slayt Sıralayıcısı 3. Slayt Gösterisi seçeneklerinde herhangi birini tıklayarak veya animasyon düzeninin en alt kısmında bulunan kısayollardan yararlanılabilir. Sayfa görüntüsü büyütme aracını kullanma: Sayfa görüntüsünü büyütmek için standart araç çubuklarında bulunan Yakınlaştır seçeneğinden faydalanılır.

23 Sayfa yapısı ayarlarının yapılması
Sayfa yapısı ayarlarının yapılması için Dosya Menüsünden Sayfa Yapısı seçeneği tıklanır. Açılan pencereden sayfanıza uygun seçenekler seçilerek Tamam ikonuna basılır.

24 Bir görüntü arşivinden görüntü eklemek
Hazırlamış olduğunuz slayt gösterisi için harddisk’inizde bulunan bir görüntü dosyasını yada powerpoint’te bulunan hazır animasyonları, görüntü cliprt’ları ekleyebilirsiniz. Bunun için Ekle menüsünden Resim veya Film ve Sesler seçeneğini tıklayarak size uygun görüntüyü slaytınıza ekleyebilirsiniz.

25 Görüntüleri Kopyalama, Taşıma ve Silme
Mevcut sunum içerisinde bir metni, resmi veya herhangi bir materyali kopyalayabilir, silebilir, başka bir sunum ve sunum içerisindeki başka bir slayta taşıyabilirsiniz. Bunun için işlemi yapacağınız argüman üzerinde farenin sağ tuşuna basarak Kes, Kopyala, Yapıştır seçenekleri kullanılır.

26 Biçimleme Metne italik, kalın, altı çizili, gölge seçeneklerini uygulama Slayt içerinde yazılan tüm metinlerin istenilen formatta düzenlenmesi için biçimlendirme seçenekleri kullanılır. Bunun için değişikliği uygulayacağınız metin seçilerek Biçimlendirme araç çubuğunda bulunan kısayollar yardımı ile istenilen biçimlendirmeler uygulanır. Metne alt simge ve üst simge uygulamak Metin içerisinde herhangi bir karaktere alt simge ve üst simge eklenebilir. Bunun için alt simge veya üst simge haline gelecek karakterler seçilerek araç çubuklarında bulunan kısayollarına tıklanır.

27 Metin yazılarına farklı renkler uygulamak
Sunum içerisindeki metinlere farklı renkler uygulamak mümkündür. Bunun için biçimlendirme araç çubuğunda bulunan Yazı Tipi Rengi kısayolu’ndan veya biçim menüsünde bulunan Yazı Tipi seçeneğinden yararlanılabilir.

28 Bir Metin kutusunun çizgi kalınlıklarını, stilini ve rengini değiştirmek
Hazırlamış olduğunuz metin kutularını slaydınıza uygun şekilde biçimlendirebilirsiniz. Bu biçimlendirme metin kutusunun çizgi kalınlıkları, rengi, stili, metinlerin boyutları, aralıkları, vb. olabilir. Bu değişiklikleri yapmak için metin kutusu üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüde Metin Kutusu Biçimlendir seçeneği seçilir. Açılan pencerede metin kutusunun çizgi ve renkleri, Boyut, Konum, Metin kutusu özellikleri değiştirilebilir.

29 Bir Metin kutusunun çizgi kalınlıklarını, stilini ve rengini değiştirmek/2

30 Bir slayta değişik biçimlerde şekiller eklemek
Hazırlamış olduğunuz sunumunuzun daha görsel olması için slaytlarımıza sekilller ve grafikler ekleriz. Powerpoint clipart gelerisinin yanında otomatik şekil seçeneği ile görselliği artırmaktadır. Bunun için çizim çubuğunda bulunan otomatik şekil seçeneğinden yararlanılabilir.

31 Organizasyon şemaları oluşturmak, yapısını değiştirmek
Sunum görselliktir. Bunun için dinleyicileri anlatmak istediğiniz konuyu görsel olarak renklendirmeniz gerekir. İfade edeceğiniz konuyu organizasyon şemaları ve grafiklerle renklendirmek gerekir. Bir slayta organizasyon şemaları eklemek için çizim araç çubuğunda bulunan Diyagram ve Kuruluş Grafiği Ekle seçeneğinden faydalanabilir.

32 Slayt Geçişi Hazırladığımız slaytları gösterim sırasında farklı geçişlerle sağlayabiliriz. Slaytların otomatik gösterimi için Slayt sıralayıcısı görünümü’nde iken farenin sağ tuşuna başıldığında açılan komut penceresinden Slayt Geçişi seçilir. Yada menü çubuğundan Slayt Gösterisi menüsü içerisindeki Slayt Geçişi ile aynı işlem gerçekleşir. Slaytların otomatik (fare ve klavye kullanılmadan) gösterimi için Otomatik olarak komutu seçilip, belirli zaman aralığında geçiş sağlanır. Her slayta farklı zaman aralıkları vermek istiyorsak Uygula, hepsine aynı zaman aralığı vermek istiyorsak Tümüne Uygula seçeneği seçilir. Slaytların ekrana gelişi sırasında efekt verilebilir. Bunun için açılan menüden istenilen efekt seçilir.

33 Özel Animasyon Ekleme Sunumunuzun görselliğini artırmak için slaytlarınıza özel animasyonlar ekleyebilirsiniz. Bunun için Slayt araç menüsünde bulunan Özel animasyon seçeneği kullanılır. Her bir öğeye farklı animasyon efektleri uygulamak mümkündür. Özel Animasyon görev bölmesinde simgesini tıklatın ve aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapın: Metin veya nesnenin slayt gösterisi sunusuna bir efektle girmesini isterseniz, Giriş'in üzerine gelin ve bir efekti tıklatın.

34 Özel Animasyon Ekleme /2
Slayttaki metin veya nesneye efekt eklemek isterseniz, Vurgu'nun üzerine gelin ve efektlerden birini tıklatın. Metin veya nesneye belirli bir noktada slayttan ayrılmasını sağlayan bir efekt eklemek isterseniz, Çıkış'ın üzerine gelin ve efektlerden birini tıklatın. Özel Animasyon görev bölmesinde, grafiğe uyguladığınız animasyonu seçin, aşağı oku tıklatın ve Efekt Seçenekleri'ni tıklatın. Diyagram Animasyonu sekmesinde, Diyagramı gruplandır listesindeki seçeneklerden birini tıklatın.

35 Sunu Tasarımı Sunu tasarımı genel olarak iki şekilde yapılır.
Sunu için hazırlanan slaytlar sırasıyla gösterilir. 2. Ana menü hazırlanır. Menü kullanılarak istenilen sayfalar gösterilir. Bu yöntemle sunu hazırlamak için a) Köprü / Bağlantı / Link yapma b) Komut düğmelerini kullanmak gerekir.

36 a) Köprü Ekleme / Bağlantı Kurma / Link Verme
Tüm slaytlar hazırlandıktan sonra; 1. Powerpoint penceresini tanımak. 2. Yeni Bir Sunum Açmak 3. Belgeye Metin Ekleme 4. Temel Ayarların Yapılması Köprü yapılacak metin seçilir. Standart araç çubuklarından Köprü Ekle simgesi tıklanır.

37 b) Komut Düğmelerini Kullanmak
Komut düğmeleri kullanarak hem ileriye hem de geriye doğru bağlantı yapılabilir. Geri Bağlantı: Menüden Slayt Gösterisi Menüsünden Komut (Eylem) Düğmeleri seçilir.

38 Açılan pencereden geri ikonu işaretlenerek farenin sol tuşuna basılarak sağ aşağı doğru çekilir. Böylece ikonu oluşturmuş oluruz. Açılan komut ayarları penceresinden geri ikonunu nereye gideceği belirlenerek ifade tamamlanır. İleri ikonu için de aynı işlemler yapılır. Böylece sunum içerisinde istediğimiz slayta kolayca erişmek mümkün olur.

39 Sunuları Yazdırma Slaytlar yazıcıdan her slayt bir sayfaya gelecek biçimde alınabileceği gibi, her sayfaya 2,3,6 slayt gelecek biçimde de yazdırılabilir. Bir A4 kağıdına 6 tane slayt yazdırmak için Dosya menüsünden Yazdır seçeneği seçilir. Açılan pencerede Yazdırılacak bölümünde Dinleyici Notu kısmından istediğimiz sayfa adedini girerek yazdırma işlemini gerçekleştirmiş oluruz.

40 SON SORULAR ve CEVAPLAR


"TEMEL SUNUM HAZIRLAMA TEKNIKLERI Öğr. Grv. Mahmut KANTAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları