Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz Türkiye İş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 26 Şubat 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz Türkiye İş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 26 Şubat 2014."— Sunum transkripti:

1 İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz Türkiye İş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 26 Şubat 2014

2 2 İŞKUR, 1946 yılında kurulmuştur 2003 yılında yeni gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullara paralel olarak İŞKUR adıyla değişmiş ve yeni hizmetler kazanmıştır:  İşsizlik Sigortası Fonu  Etkin Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Programları  Kriz Dönemine Yönelik Sürdürülebilirlik Politikaları 2011 yılından itibaren taşrada İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti etkinleştirilmiş ve merkezde uzmanlaşmaya gidilmiştir. Kurumsal Gelişim

3 3 Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak İş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak İşgücü piyasası bilgi hizmetlerini yürütmek Aktif işgücü programlarını uygulamak Pasif işgücü programlarını uygulamak Çalışma hayatı ve endüstriyel işlemleri yürütmek Görevlerimiz

4 Fon Değeri yaklaşık 70 milyar TL. İşsizlik sigortası için: 1% sigortalı, 2% işveren ve 1% devlet payı olarak sigorta primi alınır. İşsizlik sigortası fonundan: •İşsizlik Ödeneği •Kısa Çalışma Ödeneği •İş Kaybı Tazminatı •Aktif İşgücü Piyasası Politikaları •Teşvikler karşılanır 4 İşsizlik Sigortası

5 5 Dünyadaki İşsizlik Oranları ÜLKE200820092010201120122013 AB 27799,710,210,510,9 ABD5,89,39,68,98.17,4 ALMANYA7,37,87,15,95,55,3 FRANSA7,89,59,89,710,210,8 İSPANYA11,31820,121,725,026,4 İSVEÇ6,28,38,47,58,0 JAPONYA45,1 4,64,34,0* TÜRKİYE9,912,810,99,08,39,9* YUNANİSTAN7,79,512,6 17,724,327,6* Eurostat -Ekim 2013

6 6 Demografik Yapı Türkiye’nin Nüfusu İstanbul’un Nüfusu İstanbu’da; •Çalışma yaşındaki (15-64) nüfusun toplam nüfus içindeki payı: %71,2 •Toplam işgücünün %35’ini 15-29 yaş grubundakiler oluşturmaktadır. ErkekKadınToplam 38.473.36038.194.50476.667.864 %51,18%49,82 ErkekKadınToplam 7.115.7217.044.74614.160.467 %50,25%49,75

7 Temel işgücü göstergeleri 7 İSTANBULTÜRKİYE 2012 2013 Kurumsal olmayan çalışma yaşındaki nüfus (15 + sivil nüfus) 9.91454.724 55.935 İşgücü 5.063 27.339 28.227 İstihdam 4.493 24.821 25.443 İşsiz 570 2.518 2.784 İşgücüne katılma oranı (%) 51,1 50 50,5 İstihdam oranı (%) 45,3 45,4 45,5 İşsizlik oranı (%) 11,3 9,2 9,9 Genç işsizlik 20,3 17,5 19,3 İşgücüne dahil olmayan nüfus 4.85127.385 27.707 *Kaynak: Kasım 2013 TÜİK

8 İstanbul’da kayıtlı işsizlerin eğitim durumuna göre dağılımı 8 *Kaynak: İstanbul 2013, İŞKUR ErkekKadınToplamOranı (%) Okur Yazar Olmayan 2.2062.1164.3221,2 Okur Yazar 2.3991.9394.3381,2 İlköğretim 107.22153.704160.92543,8 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 56.28448.413104.69728,5 Ön lisans 15.69821.40337.10110,1 Lisans 26.78226.44553.22714,5 Yüksek Lisans 1.3001.5092.8090,8 Doktora 72501220,03 Toplam 211.962155.579367.541100 Oran % 57,7% 42,3

9 İstanbul’ da 15 Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında örneklem yöntemiyle seçilen 5 bin 985 işyeri ziyaret edilerek yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da işyerlerinin % 31’inde açık iş olduğu ve % 43’ünde eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 2013 II. Dönem olarak; 11-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde İşgücü Piyasası Araştırması yapılmıştır. Sonuç raporu hazırlanmaktadır. 9 İşgücü piyasası araştırması

10 İşverenlerin eleman temininde güçlük çekme nedenleri İşverenlerin; % 53,38’i “yeterli beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamamasını ”, % 50,45’i “tecrübeli eleman bulunamamasını”, % 44,58’i “aranan meslekte eleman bulunamamasını”, % 25,96’sı “önerilen ücretin yeterli bulunamamasını” % 22,17’si “çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesini” neden olarak göstermiştir. Not: Bir mesleğin temininde güçlük çekilme nedeni olarak birden fazla neden gösterilebildiğinden dolayı oranların toplamı %100’den fazla çıkabilmektedir. 10

11 İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında; Mesleki rehberlik Eğitimlere yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir Böylece; İşsizlik süresi kısalacak. İstihdam ve verimlilik oranları artırılacak. Sürdürülebilir istihdam sağlanacaktır. 11 İş ve Meslek Danışmanları Türkiye çapında 3877 İMD bulunmaktadır Hedef Gruplar: Öğrenciler İşsizler İşçiler İşverenler

12 12 2013 İstatistikleri-Türkiye * 30.12.2013 tarihi itibari ile. TYP hariç KURS / PROGRAM TÜRÜ KURS / PROGRAM SAYISI KURSİYER / KATILIMCI SAYISI ERKEKKADINTOPLAM Mesleki eğitim kursları 5.47155.72068.430124.150 İşbaşı eğitim programı 24.37933.41730.24363.660 Girişimcilik eğitim programı 91013.02312.14325.166 Diğer kurs ve programlar 625 4.8412.2587.099 TOPLAM 31.385107.001113.074220.075 Aktif işgücü piyasası programları

13 13 Yurtiçi İşe Yerleştirme Pasif İşgücü Piyasası Programları 2013 yılında tüm Türkiye’de özel sektörde 610 bin kişi işe yerleştirmişken İstanbul’da bu rakam 110 bin kişidir.

14 Ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan 363 özel istihdam bürosunun (264 İstanbul) sayısının ve etkinliklerinin artırılması için, kurulma izinleri kolaylaştırılmıştır. Ayrıca özellikle kurum tarafından yürütülen aktif işgücü piyasası programlarına katılmaları teşvik edilmektedir. 14 Özel İstihdam Büroları Pasif İşgücü Piyasası Programları

15 15 Ücret Garanti Fonu •İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) •İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder •Maksimum 3 ay Kısa Çalışma Ödeneği •Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle •İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. •Maksimum 3 ay İş Kaybı Tazminatı •Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için •Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. •3 ile 8 ay Pasif İşgücü Piyasası Programları

16 İşgücü Piyasası Odaklı Kurslar İşgücü piyasası araştırma sonuçları İşverenlerden ve meslek odalarından alınan talepler İşgücü piyasasında meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak işgücü piyasasında talep edilen mesleklerde ihtiyacı karşılamak amacı ile Mesleki Eğitim Kursları düzenlemekteyiz. 16 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

17 Temel özellikler Kuruma kayıtlı 15 yaşını tamamlamış ve daha önce aynı meslekte kursa katılmamış işsizlere yönelik olarak kurslar düzenlenmektedir. İkinci ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler. Kursiyerler adaylarının iş ve meslek danışmanlarının uygun görüşüne sahip olmaları gerekmektedir. İstihdam taahhüt oranı en az % 50 olmalıdır. 17 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

18 2014 yılında kurs ve programlar için; Ülke genelinde 1.8 Milyar TL İstanbul’a 110 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. İl İstihdam ve Meslek Eğitim kurulu Kararıyla; 26.650 kişinin mesleki eğitimden yararlandırılması hedeflenmiştir. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

19 19 İşbirliği yöntemi ile kurs düzenlenmesi İlana tabi olmaksızın işverenin ihtiyacı olan nitelikte işgücünün kendisi tarafından yetiştirilmesini sağlayan eğitimlerdir. En az %50 istihdam garantisi aranır. Özel sektör işyerlerinde yapılan eğitimlerde; • Zaruri kursiyer giderleri ve sigorta giderleri; • Eğitici gideri (hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden karşılanamıyorsa; MEB tarafından belirlenen ek ders saat ücretinin iki katına kadar) ve • Temrin gideri (zaruri kursiyer giderlerinin %10’nu geçmemek üzere) ödenebilir. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

20 20 Örnek; Bir aylık eğitimin işyerine maliyeti Alınan Kişi Sayısı Eğitim süresi Asgari Ücretten bir kişinin maliyeti Toplam Maliyet 5001 Ay 1.332 TL 666.000 TL 10001 Ay 1.332 TL.1.332.000 TL Bankacılık Mesleği Eğitim Programı 180 saattir. Günde 6 saat eğitim yapıldığında 30 fiili işgünü, 8 saat eğitim yapıldığında 22,5 fiili işgününde eğitim tamamlanır. Eğitim İŞKUR ile yapıldığında maliyet yok. Bankalar işe yeni aldıkları kişilere kendileri 20 gün (yaklaşık bir ay) eğitim veriyor. Aynı zamanda maaşlarını ödüyor. Bir yıllık sürede yeni işe aldıkları kişilere «Asgari Ücretten» maaş ödediğinde (eğitim yeri ve eğitici ücretleri hariç) maliyet tablosu. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

21 Deneyimi olmayan İşsizlerin işbaşında çalışarak deneyim kazanmasını ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. Özel sektör işyerlerinde uygulanır. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen mesleklerde (Beden işçisi, temizlik görevlisi, çaycı vb gibi) uygulanmaz. Program; son üç aylık işgücü ortalamasına ilave olmak şartı ile en az iki ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde; 2 kişiden 10 kişiye kadar 1 kişi, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde toplam işçi sayısının %10 u kadar kişi katılabilir. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

22 Kontenjan Hesaplaması En az 2 işçi çalıştıran işverenin; aynı il sınırları içerisinde çalıştırmış olduğu toplam işçi sayısının son üç aylık ortalamasına ilave olmak şartı ile toplam işçi sayısını %10’u kadar işsiz kişiyi çalıştırma, iş arayanında çalışma hakkı vardır. 2-10 arası çalışanı olanlara 1 kişi verilir. Örnek: A işyerinin il sınırları içerisinde çalışan sayısının toplamı 501 kişiyse, bu proje kapsamında 500/10=50,1 çıktığından bu işyerinin 51 kişiyi çalıştırma hakkı vardır. Projeden işyerleri kontenjanları oranında sürekli, işsizler ise en fazla 160 fiili gün yararlanırlar. 22 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

23 İşyerine Katkısı 23 Çalışan Sayısı İEP Kontenjan (%10) Yararlanma süresi Yararlanan Sayısı Asgari Ücretli Bir Kişinin Maliyeti Toplam 50050 kişi 6 ay x 2 grup 100 kişi1.332 TL1.332.000 TL İşletme bir yıl içinde ikinci kez geldiğinde daha önce aldığı katılımcıların % 20’sini en az 60 gün istihdam etmesi gereklidir. 500 kişi çalıştıran bir işyeri bu projeden bir yılda iki defa yararlandığında kar tablosu (İŞKUR’un işyerine katkısı) İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

24 Engellilerin İstihdamı: 4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesi gereği özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar Engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti: 2014 yılı için 1.071 TL Engelli çalıştırmama maliyeti: 2014 yılı aylık 1.903 TL (her bir kişi için) İstanbul İl sınırları içinde 2.000 çalışanı olan bir işyerinin çalıştırması gereken engelli personel sayısı (%3) 60 kişidir. 1 yıllık çalıştırmama maliyeti= 60x12x1.903 = 1.4 milyon TL ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

25 Herhangi bir mesleği olmayan engellilere; ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle onları istihdama hazırlamak üzere işgücü yetiştirme kursları düzenlemektedir. Kuruma kayıtlı engelli işsizlerin öğrenim durumuna göre dağılımına bakıldığında; %11 okuryazar olmayan ve okur yazar olup okul bitirmeyen, %55 İlköğretim mezunu, %26 lise mezunu, %7,5 lise üstü mezunu. Bu nedenlerden dolayı Kurumumuzca engelli işgücünün istihdama daha kolay girebilmesi için mesleki eğitim kursları ve projeleri düzenlenmektedir. ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

26 26 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Özel sektör işyerlerinin son altı aylık sürede çalıştırmış oldukları işgücü ortalamasına ilave olarak, son altı ay adına Sosyal Güvenlik Primi yatırılmamış birini işe aldığında, SGK işveren payı sigorta primleri 54 aya kadar varan süreyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

27 İşe Alınacak Personelde Bulunması Gereken Nitelik ve Şartlar 18 Yaşından Büyük Kadınlar 18-29 Yaş Arası Erkekler 29 Yaşından Büyük Erkekler İŞKUR Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Sahipleri 48 24 Çalıştırılacak Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa ilave 6 ay süre eklenecektir Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunu ( Orta/Yüksek Öğr.) / İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Bitirme Belgesi Sahipleri 36 24 Herhangi bir Belgesi Bulunmayanlar 24 x İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

28 Arayın, iş ve meslek danışmanlarımız iş ve meslek danışmanlarımız sizi ziyaret etsin… Sorularınızı cevaplamak ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sunmak için hazırız. www.iskur.gov.tr www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu 28


"İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz Türkiye İş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 26 Şubat 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları