Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz"— Sunum transkripti:

1 İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz
Türkiye İş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz 26 Şubat 2014

2 Kurumsal Gelişim İŞKUR, 1946 yılında kurulmuştur
2003 yılında yeni gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullara paralel olarak İŞKUR adıyla değişmiş ve yeni hizmetler kazanmıştır: İşsizlik Sigortası Fonu Etkin Aktif ve Pasif İşgücü Piyasası Programları Kriz Dönemine Yönelik Sürdürülebilirlik Politikaları 2011 yılından itibaren taşrada İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti etkinleştirilmiş ve merkezde uzmanlaşmaya gidilmiştir.

3 Görevlerimiz İşgücü piyasası bilgi hizmetlerini yürütmek
Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak İş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak İşgücü piyasası bilgi hizmetlerini yürütmek Aktif işgücü programlarını uygulamak Pasif işgücü programlarını uygulamak Çalışma hayatı ve endüstriyel işlemleri yürütmek

4 İşsizlik Sigortası Fon Değeri yaklaşık 70 milyar TL.
İşsizlik sigortası için: 1% sigortalı, 2% işveren ve 1% devlet payı olarak sigorta primi alınır. İşsizlik sigortası fonundan: İşsizlik Ödeneği Kısa Çalışma Ödeneği İş Kaybı Tazminatı Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Teşvikler karşılanır 4

5 Dünyadaki İşsizlik Oranları
ÜLKE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AB 27 7 9 9,7 10,2 10,5 10,9 ABD 5,8 9,3 9,6 8,9 8.1 7,4 ALMANYA 7,3 7,8 7,1 5,9 5,5 5,3 FRANSA 9,5 9,8 10,8 İSPANYA 11,3 18 20,1 21,7 25,0 26,4 İSVEÇ 6,2 8,3 8,4 7,5 8,0 JAPONYA 4 5,1 4,6 4,3 4,0* TÜRKİYE 9,9 12,8 9,0 9,9* YUNANİSTAN 7,7 12,6  17,7 24,3 27,6* Eurostat -Ekim 2013

6 Demografik Yapı Türkiye’nin Nüfusu İstanbul’un Nüfusu İstanbu’da;
Çalışma yaşındaki (15-64) nüfusun toplam nüfus içindeki payı: %71,2 Toplam işgücünün %35’ini yaş grubundakiler oluşturmaktadır. Erkek Kadın Toplam   %51,18 %49,82 Erkek Kadın Toplam %50,25 %49,75 6

7 Temel işgücü göstergeleri
İSTANBUL TÜRKİYE 2012 2013 Kurumsal olmayan çalışma yaşındaki nüfus (15 + sivil nüfus) 9.914 54.724 55.935 İşgücü 5.063 27.339 28.227 İstihdam 4.493 24.821 25.443 İşsiz 570 2.518 2.784 İşgücüne katılma oranı (%) 51,1 50 50,5 İstihdam oranı (%) 45,3 45,4 45,5 İşsizlik oranı (%) 11,3 9,2 9,9 Genç işsizlik 20,3 17,5 19,3 İşgücüne dahil olmayan nüfus 4.851 27.385 27.707 *Kaynak: Kasım 2013 TÜİK

8 İstanbul’da kayıtlı işsizlerin eğitim durumuna göre dağılımı
Erkek Kadın Toplam Oranı (%) Okur Yazar Olmayan 2.206 2.116 4.322 1,2 Okur Yazar 2.399 1.939 4.338 İlköğretim 53.704 43,8 Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 56.284 48.413 28,5 Ön lisans 15.698 21.403 37.101 10,1 Lisans 26.782 26.445 53.227 14,5 Yüksek Lisans 1.300 1.509 2.809 0,8 Doktora 72 50 122 0,03 100 Oran % 57,7 % 42,3 *Kaynak: İstanbul 2013, İŞKUR

9 İşgücü piyasası araştırması
İstanbul’ da 15 Mayıs-30 Haziran 2013 tarihleri arasında örneklem yöntemiyle seçilen 5 bin 985 işyeri ziyaret edilerek yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da işyerlerinin % 31’inde açık iş olduğu ve % 43’ünde eleman temininde güçlük çekildiği tespit edilmiştir. Ayrıca 2013 II. Dönem olarak; Kasım 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde İşgücü Piyasası Araştırması yapılmıştır. Sonuç raporu hazırlanmaktadır. 9

10 İşverenlerin eleman temininde güçlük çekme nedenleri
% 53,38’i “yeterli beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamamasını”, % 50,45’i “tecrübeli eleman bulunamamasını”, % 44,58’i “aranan meslekte eleman bulunamamasını”, % 25,96’sı “önerilen ücretin yeterli bulunamamasını” % 22,17’si “çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesini” neden olarak göstermiştir. Not: Bir mesleğin temininde güçlük çekilme nedeni olarak birden fazla neden gösterilebildiğinden dolayı oranların toplamı %100’den fazla çıkabilmektedir. 10

11 İş ve Meslek Danışmanları
Türkiye çapında İMD bulunmaktadır Hedef Gruplar: Öğrenciler İşsizler İşçiler İşverenler İş ve Meslek Danışmanlığı kapsamında; Mesleki rehberlik Eğitimlere yönlendirme İşe yerleştirme İşe uyum desteği İşverenlere danışmanlık hizmetleri verilmektedir Böylece; İşsizlik süresi kısalacak. İstihdam ve verimlilik oranları artırılacak. Sürdürülebilir istihdam sağlanacaktır. 11

12 2013 İstatistikleri-Türkiye
Aktif işgücü piyasası programları 2013 İstatistikleri-Türkiye KURS / PROGRAM TÜRÜ KURS / PROGRAM SAYISI KURSİYER / KATILIMCI SAYISI ERKEK KADIN TOPLAM Mesleki eğitim kursları 5.471 55.720 68.430 İşbaşı eğitim programı 24.379 33.417 30.243 63.660 Girişimcilik eğitim programı 910 13.023 12.143 25.166 Diğer kurs ve programlar 625 4.841 2.258 7.099 31.385 * tarihi itibari ile. TYP hariç

13 Yurtiçi İşe Yerleştirme
Pasif İşgücü Piyasası Programları Yurtiçi İşe Yerleştirme 2013 yılında tüm Türkiye’de özel sektörde 610 bin kişi işe yerleştirmişken İstanbul’da bu rakam 110 bin kişidir.

14 Özel İstihdam Büroları
Pasif İşgücü Piyasası Programları Özel İstihdam Büroları Ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan 363 özel istihdam bürosunun (264 İstanbul) sayısının ve etkinliklerinin artırılması için, kurulma izinleri kolaylaştırılmıştır. Ayrıca özellikle kurum tarafından yürütülen aktif işgücü piyasası programlarına katılmaları teşvik edilmektedir.

15 Pasif İşgücü Piyasası Programları
Ücret Garanti Fonu İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder Maksimum 3 ay Kısa Çalışma Ödeneği Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. İş Kaybı Tazminatı Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. 3 ile 8 ay

16 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
İşgücü Piyasası Odaklı Kurslar İşgücü piyasası araştırma sonuçları İşverenlerden ve meslek odalarından alınan talepler İşgücü piyasasında meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak işgücü piyasasında talep edilen mesleklerde ihtiyacı karşılamak amacı ile Mesleki Eğitim Kursları düzenlemekteyiz.

17 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Temel özellikler Kuruma kayıtlı 15 yaşını tamamlamış ve daha önce aynı meslekte kursa katılmamış işsizlere yönelik olarak kurslar düzenlenmektedir. İkinci ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilirler. Kursiyerler adaylarının iş ve meslek danışmanlarının uygun görüşüne sahip olmaları gerekmektedir. İstihdam taahhüt oranı en az % 50 olmalıdır.

18 2014 yılında kurs ve programlar için; Ülke genelinde 1.8 Milyar TL
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI 2014 yılında kurs ve programlar için; Ülke genelinde 1.8 Milyar TL İstanbul’a 110 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. İl İstihdam ve Meslek Eğitim kurulu Kararıyla; kişinin mesleki eğitimden yararlandırılması hedeflenmiştir.

19 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
İşbirliği yöntemi ile kurs düzenlenmesi İlana tabi olmaksızın işverenin ihtiyacı olan nitelikte işgücünün kendisi tarafından yetiştirilmesini sağlayan eğitimlerdir. En az %50 istihdam garantisi aranır. Özel sektör işyerlerinde yapılan eğitimlerde; Zaruri kursiyer giderleri ve sigorta giderleri; Eğitici gideri (hizmet sağlayıcının kendi bünyesinden karşılanamıyorsa; MEB tarafından belirlenen ek ders saat ücretinin iki katına kadar) ve Temrin gideri (zaruri kursiyer giderlerinin %10’nu geçmemek üzere) ödenebilir.

20 MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
Bankacılık Mesleği Eğitim Programı 180 saattir. Günde 6 saat eğitim yapıldığında 30 fiili işgünü, 8 saat eğitim yapıldığında 22,5 fiili işgününde eğitim tamamlanır. Eğitim İŞKUR ile yapıldığında maliyet yok. Bankalar işe yeni aldıkları kişilere kendileri 20 gün (yaklaşık bir ay) eğitim veriyor. Aynı zamanda maaşlarını ödüyor. Bir yıllık sürede yeni işe aldıkları kişilere «Asgari Ücretten» maaş ödediğinde (eğitim yeri ve eğitici ücretleri hariç) maliyet tablosu. Örnek; Bir aylık eğitimin işyerine maliyeti Alınan Kişi Sayısı Eğitim süresi Asgari Ücretten bir kişinin maliyeti Toplam Maliyet 500 1 Ay 1.332 TL TL 1000 1.332 TL. TL

21 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
Deneyimi olmayan İşsizlerin işbaşında çalışarak deneyim kazanmasını ve işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan programlardır. Özel sektör işyerlerinde uygulanır. Herhangi bir mesleki eğitim ve vasıf içermeyen mesleklerde (Beden işçisi, temizlik görevlisi, çaycı vb gibi) uygulanmaz. Program; son üç aylık işgücü ortalamasına ilave olmak şartı ile en az iki ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde; 2 kişiden 10 kişiye kadar 1 kişi, 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde toplam işçi sayısının %10 u kadar kişi katılabilir.

22 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
Kontenjan Hesaplaması En az 2 işçi çalıştıran işverenin; aynı il sınırları içerisinde çalıştırmış olduğu toplam işçi sayısının son üç aylık ortalamasına ilave olmak şartı ile toplam işçi sayısını %10’u kadar işsiz kişiyi çalıştırma, iş arayanında çalışma hakkı vardır arası çalışanı olanlara 1 kişi verilir. Örnek: A işyerinin il sınırları içerisinde çalışan sayısının toplamı 501 kişiyse, bu proje kapsamında 500/10=50,1 çıktığından bu işyerinin 51 kişiyi çalıştırma hakkı vardır. Projeden işyerleri kontenjanları oranında sürekli, işsizler ise en fazla 160 fiili gün yararlanırlar.

23 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İşyerine Katkısı İşletme bir yıl içinde ikinci kez geldiğinde daha önce aldığı katılımcıların % 20’sini en az 60 gün istihdam etmesi gereklidir. 500 kişi çalıştıran bir işyeri bu projeden bir yılda iki defa yararlandığında kar tablosu (İŞKUR’un işyerine katkısı) Çalışan Sayısı İEP Kontenjan (%10) Yararlanma süresi Yararlanan Sayısı Asgari Ücretli Bir Kişinin Maliyeti Toplam 500 50 kişi 6 ay x 2 grup 100 kişi 1.332 TL TL

24 MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Engellilerin İstihdamı: 4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesi gereği özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar Engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti: yılı için TL Engelli çalıştırmama maliyeti: 2014 yılı aylık TL (her bir kişi için) İstanbul İl sınırları içinde çalışanı olan bir işyerinin çalıştırması gereken engelli personel sayısı (%3) 60 kişidir. 1 yıllık çalıştırmama maliyeti= 60x12x1.903 = 1.4 milyon TL

25 MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ Herhangi bir mesleği olmayan engellilere; ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu suretle onları istihdama hazırlamak üzere işgücü yetiştirme kursları düzenlemektedir. Kuruma kayıtlı engelli işsizlerin öğrenim durumuna göre dağılımına bakıldığında; %11 okuryazar olmayan ve okur yazar olup okul bitirmeyen, %55 İlköğretim mezunu, %26 lise mezunu, %7,5 lise üstü mezunu. Bu nedenlerden dolayı Kurumumuzca engelli işgücünün istihdama daha kolay girebilmesi için mesleki eğitim kursları ve projeleri düzenlenmektedir.

26 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Özel sektör işyerlerinin son altı aylık sürede çalıştırmış oldukları işgücü ortalamasına ilave olarak, son altı ay adına Sosyal Güvenlik Primi yatırılmamış birini işe aldığında, SGK işveren payı sigorta primleri 54 aya kadar varan süreyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Özürlü İstihdamı Teşviki: Kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlüler ile korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlülerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran ve yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin ise bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50 si Hazinece karşılanmaktadır. 5763 Sayılı Yasa ile Getirilen Yenilikler İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak birleştirildi İşgücü yetiştirme faaliyetlerinin hizmet alım usulünde kolaylık sağlayıcı düzenlemelere yer verildi İşsizlik ödeneğinin miktarında %40 oranında artış yapıldı Sosyal güvenlik primleri 5 puan indirildi 18-29 yaş arası gençlere ait SSK İşveren priminin 5 yıl boyunca kademeli olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması öngörüldü Ağır ve tehlikeli işlerde işverene ve alt işverene, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki eğitim almış işçileri çalıştırmak yükümlülüğü getirildi Kayıtdışı istihdamla mücadele için kurumlar arası veri paylaşımının yolu açıldı 6111 sayılı yasa Bahse konu teşvik –süre bitiminden itibaren beş yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olmak üzere yılı sonuna kadar uygulanacaktır. Sistemden yararlanma ilave istihdam şartına bağlıdır. Haziran 2010’da biten “kadın ve genç çalışan teşviki” tekrar devreye girmiştir. Teşvik sigorta primi işveren hissesinin tamamını içerecektir. Teşvik asgari ücret üstünden değil, prime esas kazanç üzerinden uygulanacaktır. Teşvike ilişkin giderler İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacaktır. Kadın (18 yaşından büyük) ve erkekler (18-29 yaş arası), En az 24 ay, işe İŞKUR üzerinden alınmaları halinde 6 ay ilaveyle 30 ay süreyle, Örgün mesleki eğitim mezunu veya İŞKUR kursları mezunu olmaları halinde 36 ay, işe İŞKUR üzerinden alınmaları halinde 6 ay ilaveyle 42 ay, Mesleki yeterlik belgesi sahibi olmaları halinde 48 ay, işe İŞKUR üzerinden alınmaları halinde 6 ay ilaveyle 54 ay süreyle teşviklerden yararlanılacaktır. Erkekler (29 yaş üstü) mesleki yeterlik belgesi veya mesleki eğitim belgesi sahiplerinin işe alınması halinde 24 ay süreyle teşviklerden yararlanılacaktır. İş akdine bağlı olarak çalışanlardan mesleki yeterlik belgesi alanlar ile örgün mesleki öğretimi bitirenler 12 ay süreyle teşviklerden yararlanılacaktır. Herhangi bir şekilde yukarıda belirtilenler dışında olup da İŞKUR’a kaydı olan kişilerin işe alınması halindeyse 6 ay süreyle teşviklerden yararlanılacaktır. SGK primi işveren payı devlet tarafından karşılanacaktır. 26

27 İSTİHDAM TEŞVİKLERİ İşe Alınacak Personelde Bulunması Gereken Nitelik ve Şartlar 18 Yaşından Büyük Kadınlar 18-29 Yaş Arası Erkekler 29 Yaşından Büyük Erkekler  İŞKUR Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Sahipleri 48 24 Çalıştırılacak Personel İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden alınırsa ilave 6 ay süre eklenecektir Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunu (Orta/Yüksek Öğr.) / İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu Bitirme Belgesi Sahipleri 36 Herhangi bir Belgesi Bulunmayanlar x

28 iş ve meslek danışmanlarımız sizi ziyaret etsin…
Arayın, iş ve meslek danışmanlarımız sizi ziyaret etsin… Sorularınızı cevaplamak ve ihtiyaç duyduğunuz desteği sunmak için hazırız.


"İşveren Odaklı Faaliyetlerimiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları