Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ"— Sunum transkripti:

1

2 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ
SU GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ VE GIDA GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ ÇALIŞMALARI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ ©2005

3 SU GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 GÖREVLERİMİZ Su kaynaklarının korunması, yerleşim yerlerinde kullanılan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve güvenli olması için gerekli araştırma, geliştirme çalışmalarına katılmak, denetimlerinin yapılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

5 GÖREVLERİMİZ Suların korunması ve sağlıklı su tüketiminin sağlanması amacı ile; suların ve tesislerinin kalite ve fiziki kontrollerinin yapılmasının, ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmaların denetim ve değerlendirilmesini sağlamak.

6 GÖREVLERİMİZ Tüketime verilen içme ve kullanma sularının gerekli ve yeterli düzeyde dezenfeksiyonunu, diğer kurum ve kuruluşlarca bu konuda yapılan çalışmaların denetim ve değerlendirilmesini sağlamak. İçme ve kullanma suyu tesislerinin geçici ve kesin kabulleri ile işlemleri yürütmek, katılmak.

7 GÖREVLERİMİZ İçme ve kullanma sularının sağlık açısından takibini yapmak, Doğal Mineralli suların değerlendirmesin ve onaylanması işlemlerini yürütmek.

8 GÖREVLERİMİZ Kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli suların ruhsatlandırılması, faaliyetlerinin denetlenmesi, değerlendirilmesi ve tedbirlerin alınmasını sağlamak. Kaynak suları, içme suları ve doğal mineralli suların ithalat ve ihracat izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

9 GÖREVLERİMİZ İçme-kullanma suları, içme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sularla ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek, Avrupa Birliğine uyum kapsamında gerekli çalışmaları yapmak, Sularla ile ilgili proje çalışmalarını yürütmek.

10 GÖREVLERİMİZ Su Sanitasyonu ile ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek Deprem, sel v.b. afetlerde su sanitasyonu, klorlama ve temiz su sağlanmasında tedbirlerin alınması için ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalara iştirak etmek

11 TÜRKİYE’ DEKİ SU İŞLETMELERİ

12 SU GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
167 adet Doğal kaynak, 20 adet içme, 31 adet maden, 6 adet işlenmiş içme 2 adet işlenmiş kaynak suyuna

13 AMBALAJLI SULAR

14 YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA VE PROJELER
TÜRK MEVZUATINI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINA UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

15 Doğal Mineralli Sular 80/777/EEC ve 2003/40/EC Sayılı AB Konsey Direktifleri doğrultusunda “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış olup; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

16 İnsani Tüketim Amaçlı Sular
98/83 EC sayılı AB Konsey Direktif için “ İçilebilir Nitelikteki Sular Hakkında Yönetmelik “ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

17 Su ve Biosidal Ürünler Projesi Twinning Project – PHARE TR/2004/IB/EN/04
RESMİ ADI: BİYOSİDLER(BİYOSİDAL ÜRÜNLER DİREKTİFİ) VE SU ALANINDAKİ MEVZUATIN (HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA) UYUMLAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI AMACIYLA SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÜÇLENDİRİLMESİ

18 Su ve Biosidal Ürünler Projesi Twinning Project – PHARE TR/2004/IB/EN/04
Su bileşeninin altında yer alan (98/83/EC) ve (80/777/EEC) direktiflerinin yürütülmesi için AB üyesi ortak ülke olarak Fransa seçilmiş olup, Twinning Kontratının imzalanmasının akabinde projenin yürütülmesine başlanılacaktır.

19 Su ve Biosidal Ürünler Projesi Twinning Project – PHARE TR/2004/IB/EN/04
BİLEŞEN 1:BİYOSİDAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ DİREKTİFİN UYUMLAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI (Twinning TR/2004/IB/EN/03) BİLEŞEN 2: HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA SU ALANINDAKİ MEVZUATIN UYUMLAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÜÇLENDİRİLMESİ (Twinning TR/2004/IB/EN/04) BİLEŞEN 3: ÜYE DEVLETLERLE İYİ BİR KOORDİNASYON VE UYUMLU ANALİTİK METOTLARIN SAĞLANACAK ŞEKİLDE LABARATUAR ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA EKİPMANIN DESTEKLENMESİ

20 PROJENİN AMACI Halk sağlığının korunması amacıyla su alanındaki mevzuatın uyumlulaştırılması ve uygulanması için sağlık bakanlığı’nın güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı’nın 76/160/EEC (Yüzme Suyu ile ilgili), 98/83/EC (İçme Suyu ile ilgili), 80/777/EEC (Madeni Sular ile ilgili) sayılı AB Direktiflerinin adaptasyonu ve uygulanması için kurumsal ve idari kapasitesi.

21 Tüzük Tasarısı Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını İlgilendiren Tüzük’ün sularla ilgili maddelerinin değiştirilmesi ile hem bu alandaki Avrupa Birliği mevzuat uyumu tamamlanması ve hukuki açıdan Yönetmelikler ile uyum amaçlanmaktadır.

22 Su Envanteri Çalışmaları İçme-kullanma sularının izlenmesi çalışmaları
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI Su Envanteri Çalışmaları İçme-kullanma sularının izlenmesi çalışmaları Su İşletmelerinin Üretim Miktarlarının Belirlenmesi Bilimsel Kurul ve su danışma komitesi oluşturulması Üreticilerin ve tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesine yönelik çalışmalar Hizmet içi Eğitim Çalışmaları

23 Numune alma rehberi hazırlama çalışması
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA YÖNETMELİKLER İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARI Numune alma rehberi hazırlama çalışması Yetkili laboratuvarla ilgili prosedur ve laboratuvar yöntem standardı çalışması Düzeltici önlemlerle ilgili rehber oluşturma çalışması Su üretim yerlerinin hijyen ve sanitasyon açısından kontrolüne yönelik HACCP çalışması Su sorumlu müdürlerinin ve su tesisleri laboratuvarlarında çalışan personelin eğitilmesi

24 DENETİM FAALİYETLERİ Yıllık denetimlerde standartizasyon sağlanması amacı ile “Denetleme Formu” oluşturulmuş ve denetimler bu form doğrultusunda yapılmaktadır. Türkiye genelinde bulunan tüm su tesisleri 2004 ve 2005 denetimi bitirilmiştir.. Son olarak denetimlerin standartizasyonu kapsamında HACCP uygulamaları doğrultusunda puantaj sistemine dayalı yeni bir denetim formu çalışması yürütülmektedir.

25 MEVZUAT ÇALIŞMALARI Tankerle su taşınması Yönergesi
İkram Amaçlı Su Dolumu Hakkında Yönerge

26 Okul Sağlığı Projesi Çocuk nüfusa sağlıklı su temin edilmesi amacıyla başlatılan okul su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu proje çalışmalarına 2005 yılı içinde başlanılmış olup bu konuda 81 ilden gelen katılımcılara hizmet içi eğitim verilmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. Okul su depolarının düzenli olarak dezenfeksiyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

27 Uluslararası Faaliyetler
Su ve Biosidal Ürünler Projesi kapsamında Fransa ile ortak çalışma yürütülecektir. 2004 yılında İran’ın Bam kentinde yaşanan deprem felaketi ve 2005 yılında Endonezya’nın Açe bölgesinde yaşanan deprem ve tsunami felaketlerinde görev alınmış ve su sanitasyonu, klorlama ve temiz suya ulaşılması için çalışmalar yürütülmüştür. Su konusunda uluslar arası işbirliği çalışmaları kapsamında TİKA’ aracılığı ile Filistin’den gelen eğitim teklifi değerlendirilmiş ve su sanitasyonu konusunda eğitim verilebileceği bildirilmiştir.

28 Su Ambalajları Üretim İzinleri
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesi hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” un muhtelif maddelerinde zikredildiği üzere gıda ürünleri ile temas eden ambalajların üretim izinlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verileceği belirtilmektedir. İçilebilir nitelikteki sularda mezkur kanuna tabii olarak gıda kabul edildiğinden dolayı kanunun 26 ıncı maddesi hükmü gereği Bakanlığımızca ruhsatlandırılan suların da ambalaj üretim izinlerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilmiştir.

29 Öneriler ve Hedefler Bakanlık merkez teşkilatının kırtasiye ve evrak yükünün azaltılacak düzenlemelere gidilerek, Bakanlığın Ar-Ge, Denetim ve mevzuat hazırlama konularına ağırlık verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

30 Öneriler ve Hedefler AB direktifleri uyumu çerçevesinde yürütülen mevzuatlarla ilgili olarak alt yapı çalışmalarının 2006 yılı itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

31 Öneriler ve Hedefler İnternet kullanımının etkinleştirilmesi, bilhassa İçme ve Kullanma sularında olmak üzere internet üzerinden bir geri bildirim sisteminin kurulması için yürütülen çalışmaların ülke genelinde yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

32 Öneriler ve Hedefler Özellikle çocuk nüfusa sağlıklı su ulaştırılması, hijyen ve sağlıklı yaşam için su kullanımına dikkat çekmek için ilgili kuruluşlar ile işbirliğine gidilerek, bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yapılmasının ve bu çerçevede yayınlar hazırlanması okul çocuklarına yönelik çalışmalar yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

33 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ SU GÜVENLİĞİ ŞUBESİ ©2005


"TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLİĞİ DAİRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları