Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ VE ÖNEMLİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ VE ÖNEMLİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ"— Sunum transkripti:

1 YENİ VE ÖNEMLİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ
ŞUBAT 2011 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİ

2 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir. 2

3 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği İzmir Metropol Alan sınırları içinde ortaya çıkan evsel katı atıkları transfer ve bertaraf etme yükümlülüğü Belediyemize verilmiştir. Mevcut durumda evsel katı atık transfer hizmetleri Belediyemizce, bertaraf hizmetleri ise 2005 yılından itibaren İZSU Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. 3

4 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. 4

5 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; İzmir Metropol Alan sınırları içinde evsel katı atıkların transfer hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımızın ve bertaraf hizmetini yürütmekte olan İZSU Genel Müdürlüğü'nün söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş, bu maliyetlerden ÇTV gelirleri düşülmüş ve İZSU Genel Müdürlüğü hane bazında abone sayıları dikkate alınarak "Evsel Katı Atık Tarifeleri" hazırlanmıştır. 5

6 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU İzmir Metropol Alan sınırları içinde evsel katı atıkların transfer ve bertaraf edilmesi hizmetlerinden yararlanan konut (konut, şehit, gazi, özürlü, kuyu atıksu konut), konut dışı (konut dışı, kuyu atıksu konut dışı), resmi daire (belediye, resmi daire, nato, elçilik, aile hekimliği), hastane-okul (resmi - özel), turistik tesisler, fırın- hamam (fırın, hamam, spor kulübü), sanayi tesisleri olarak yedi başlık altında toplanmış ve hesaplamalar bu kapsamda yapılmıştır. Mevcut durumda transfer ve/veya bertaraf hizmeti yapılmayan ilçe belediyelerinin sınırları içinde bulunan evsel katı atık üreticileri tarife dışı bırakılmıştır. 6

7 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden… EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ'NE ESAS BİLGİLENDİRME NOTU İzmir Metropol Alan sınırları içinde oluşan evsel katı atıkların %60'ının konutlardan, %40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan tarifeler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizce kabul edildikten sonraki ilk aydan geçerli olmak üzere 12 ay boyunca aylık olarak tahsil edilecek olup hesaplanan tarife bedelleri yukarıda belirtilen kategoriler ve ilçeler itibariyle ekteki tabloda verilmektedir. Hemşehrilerimizin bilgisine sunulur. 7

8 EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ’NİN UYGULAMASINA GELİNCE…
Turistik işletmelerin tükettiği su bedelinin üzerine yüzde 15 oranında katı atık, yüzde 60 oranında ise katı atık bertaraf bedeli ekleniyor. Belediyelerin 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesinin 14. fıkrası gereği turistik tesislerden tahsil ettiği katı atık ve bertaraf bedelleri turizmciyi harap edecektir. Turizm dışındaki sezonda bile gelen bedeller tesislerin belini bükecek düzeyde. Sezonda 50 bin lira su faturası ödeyen bir tesis, bu bedel üzerinden yaklaşık 30 bin lira katı atık bertaraf bedeli, 7 bin 500 liraya yakın da katı atık bedeli ödeyecek. 8

9 2011 yılının Kasım ayında gelen fatura böyleydi…
9

10 2011 yılının Aralık ayında gelen faturalara "Katı Atık Tutarı" eklendi…
1010

11 2012 yılının Ocak ayında gelen faturalara "Katı Atık Tutarı"nın yanı sıra "Katı Atık Bertaraf Tutarı" eklendi… 11

12 EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
X1X1X1X1 TURİZM SU BEDELLERİ DÖNEM TOPLAM KATI ATIK BEDELİ BERTARAF TUTARI 2011/11 1.860,55 TL. 0.00 TL. 2011/12 2.184,10 TL. 2012/01 3.194,25 TL. 382,03 TL. 1.805,31 TL. OCAK 2012 DÖNEMİNDEKİ FATURA TUTARININ %12'Sİ KATI ATIK BEDELİ, %56'SI İSE KATI ATIK BERTARAF BEDELİ OLARAK FATURALARA YANSIMIŞTIR 12

13 EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
X2X2X2X2 TURİZM SU BEDELLERİ DÖNEM TOPLAM KATI ATIK BEDELİ KATI ATIK BERTARAF TUTARI 2011/11 352,50 TL. 0.00 TL. 2011/12 887,31 TL. 2012/01 2.815,45 TL. 379,79 TL. 1.662,59 TL. OCAK 2012 DÖNEMİNDEKİ FATURA TUTARININ %13'Ü KATI ATIK BEDELİ, %59'U İSE KATI ATIK BERTARAF BEDELİ OLARAK FATURALARA YANSIMIŞTIR. 13

14 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Ocak 2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan ve turizmciler için büyük sıkıntı yaratan katı atık ve bertaraf bedelleri ile ilgili olarak ETİK üyeleri ve yöneticileriyle birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Yetkililere sorunları anlatarak sezon öncesi acil çözüm beklediğimizi dile getirdik. 14

15 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
İlk ziyaretimizi İZSU Genel Müdürü Sayın Ahmet Alpaslan'a yaptık. Ziyareti ETİK üyesi Atlantis Otel Genel Müdürü Sayın Gürol Çelebioğlu ve Sürmeli Otel Genel Müdürü Sayın Sadun Alp ile gerçekleştirdik. Sayın Ahmet Alpaslan da bizi dinleyince hak verdi. Sayın Genel Müdür, bize yönetmeliğin uygulayıcısı olduklarını, asıl muhatabımızın İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu belirtti. Biz de bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarete gittik. 15

16 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Sayın Aziz Kocaoğlu kentte bulunmadığı için Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın Sırrı Aydoğan ile görüştük. Sayın Aydoğan'a katı atık ve bertaraf bedeli sorunu ile ilgili olarak acil çözüm beklediğimizi söyledik. 16

17 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Sayın Sırrı Aydoğan, "Mağduriyetinizi anlıyorum" dedi ve belediyeye konuyu belgeleriyle aktarmamızı istedi. Sayın Aydoğan, hazırlayacağımız bir sunumu ve belgeleri belediyeye ilettikten sonra konuyu belediye meclisine götüreceğine söz verdi. 17

18 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Yönetmeliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla da ilgili olması nedeniyle İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Ata Erpolat'la da görüştük. Sayın Erpolat’ı ziyarete ETİK Genel Sekreteri Sayın Sevda Zorlu ile gittik. 18

19 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Sayın Erpolat, turizmciler için büyük önem taşıyan bu sorunu gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na götürme önerisinde bulundu. Sayın Ata Erpolat'ın önerisi üzerine resmi yazımızı İzmir Valiliği’ne sunmayı kararlaştırdık… 19

20 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Bir koyundan üç post çıkmaz. Belediyeler bizlerden zaten Çevre Temizlik Vergisi alıyor. Bunun yanında bir de katı atık ve bertaraf bedeli ödemek zorunda kalacağız. Burada yanlışlık var. Çünkü çöplerin toplanması ve bertarafı belediyelerin asli görevlerinden zaten. Bu uygulama sürerse, bu mantığa göre belediyelerin her hizmetinin maliyetini vatandaşlara ve tesislere rücu etmesinin yolu açılmış oluyor. Bu aynı zamanda hukuka da aykırı bir uygulamadır. İşleri hizmet olan belediyelerin yönetmeliğin arkasına sığınarak bunları tesislere yansıtması kabul edilemez. 20

21 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Şu anda ödediğimiz faturalarda toplam su faturasının yüzde 60'ı kadar katı atık bertaraf bedeli, yüzde 15'i kadar da katı atık bedeli giydirilmiş bulunuyor. Bertaraf bedeli katı atık bedelinden de yüksek. Dolayısıyla eğer sezonun düşük olduğu bu aylarda gelen faturaları ödemekte zorlanıyorsak, yazın normal sezonda biz yanmışız. 21

22 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Vatandaşlara sunacakları hizmetler için İller Bankası belediyelere bir ödeme yapıyor. O zaman vatandaş olarak, işletmeler olarak “Bu paralar nereye gidiyor?”diye sorarsınız… Aslında yönetmelik dahilinde de olsa belediyeler bunun ne kadarının yansıtılacağına ilişkin inisiyatif kullanabiliyorlar. 22

23 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
İzmir Valiliği’ne yapacağımız başvuruda bu ödemelerin mükerrer ödemeler olduğunu ve bizi zora soktuğunu anlatacağız. Belediyeler isterlerse meclislerinde alacakları kararla mağduriyetleri giderebilir. İzmirli ve Egeli turizmciler olarak bu konuda yaptığımız girişimlerden bir sonuç alamazsak konuyu mahkemeye taşıyacağız. 23

24 KATI ATIK VE BERTARAF BEDELLERİNİN UYGULANMAYA BAŞLAMASI SIKINTI YARATTI…
Katı atık ve bertaraf bedelleri bizim için son derece yüksek. Bu değerlerin bir an önce makul seviyelere çekilmesini isteyeceğiz. Bu rakamlar kiraladığımız tesislerin irtifak hakkı bedellerinin de çok üstünde... Yönetmeliklerin arkasına sığınılarak istenen bu bedeller oldukça yüksek. “Biz en iyisi kapılarımıza kilit vurup, anahtarları yerel yönetimlere teslim edelim.” 24

25 Katılımınız ve dinlediğiniz için teşekkürler…
MEHMET İŞLER TÜROFED Başkan Yardımcısı ETİK Yönetim Kurulu Başkanı 25


"YENİ VE ÖNEMLİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları