Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENME KURAMLARI. 2 PAVLOV 1849-19361849-1936 Rus FizyologRus Fizyolog Klasik ŞartlanmaKlasik Şartlanma Öğrenme uyarıcı tepki ilişkisidir.Öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENME KURAMLARI. 2 PAVLOV 1849-19361849-1936 Rus FizyologRus Fizyolog Klasik ŞartlanmaKlasik Şartlanma Öğrenme uyarıcı tepki ilişkisidir.Öğrenme."— Sunum transkripti:

1 1 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENME KURAMLARI

2 2 PAVLOV 1849-19361849-1936 Rus FizyologRus Fizyolog Klasik ŞartlanmaKlasik Şartlanma Öğrenme uyarıcı tepki ilişkisidir.Öğrenme uyarıcı tepki ilişkisidir.

3 3 –I. YiyecekSalya (öğrenilmemiş ilişki) (refleks) (şartsız uyarıcı)(şartsız tepki) –II. Zil (şartlı uyarıcı) Salya (şartlı tepki) + Yiyecek (şartsız uyarıcı) –III. Zil (şartlı uyarıcı) Salya (şartlı tepki) (öğrenilmiş ilişki)

4 4 WATSON 1878-19581878-1958 Amerikalı psikoloji profesörüAmerikalı psikoloji profesörü Hayvan davranışlarını araştırmıştır.Hayvan davranışlarını araştırmıştır. Davranış ekolünün kurucularındandır.Davranış ekolünün kurucularındandır. Öğrenme çevresinin kontrolü öğretmenin en önemli görevidir.Öğrenme çevresinin kontrolü öğretmenin en önemli görevidir.

5 5 THORNDIKE 1874-19491874-1949 Amerikalı psikoloji profesörüAmerikalı psikoloji profesörü Öğrenme ilkeleriÖğrenme ilkeleri

6 6 Etki ilkesi:MükafatEtki ilkesi:Mükafat Alıştırma ilkesi: Tekrarlama ve yapmaAlıştırma ilkesi: Tekrarlama ve yapma Anlama ilkesi: MotivasyonAnlama ilkesi: Motivasyon

7 7 SKINNER 1904-19901904-1990 Amerikalı psikoloji profesörüAmerikalı psikoloji profesörü Yeni davranışçı okulYeni davranışçı okul Programlı öğretimProgramlı öğretim Edimsel koşullanmaEdimsel koşullanma Farelerle deneyler yapmıştır.Farelerle deneyler yapmıştır.

8 8 Skinner’e göre “Tüm organizmaların öğrenme süreci şaşılacak derecede benzerlik göstermektedir”.Skinner’e göre “Tüm organizmaların öğrenme süreci şaşılacak derecede benzerlik göstermektedir”. Pekiştirme öğrenme sürecinin esaslarındandır.Pekiştirme öğrenme sürecinin esaslarındandır. Ödül pekiştiricidir.Ödül pekiştiricidir. Olumlu pekiştireçler: yiyecek, ikramiye, övgü ve başarı vs.Olumlu pekiştireçler: yiyecek, ikramiye, övgü ve başarı vs. Olumsuz pekiştireçler: aşırı sıcak, yüksek ses, azarlama, ceza, başarısızlığın yarattığı mutsuzluk vs.Olumsuz pekiştireçler: aşırı sıcak, yüksek ses, azarlama, ceza, başarısızlığın yarattığı mutsuzluk vs.

9 9 GESTALT OKULU Wertheimer (1880-1943)Wertheimer (1880-1943) Koffka (1886-1941)Koffka (1886-1941) Köhler (1887-1967)Köhler (1887-1967)

10 10 Bütün tüm parçalarının toplamından büyüktür.Bütün tüm parçalarının toplamından büyüktür. Kavrama bütünlüğün içindeki duruma birleşik tepkidir.Kavrama bütünlüğün içindeki duruma birleşik tepkidir.

11 11 KöhlerKöhler –Kavrayarak öğrenme deneylerini şempanzeler üzerinde yapmıştır. –Hayvanların gerekli araçları kullanma ve problem çözme yeteneğini test etmiştir.

12 12 KoffkaKoffka –Anlamlılık ilkeleri (Pragnanz İlkeleri) BenzerlikBenzerlik YakınlıkYakınlık KapalılıkKapalılık SüreklilikSüreklilik

13 13 Anlamlılık (Pragnanz) İlkeleri Benzerlik İlkesi: Temelde benzer, yalnızca detayda farklılıkları olan noktalar, biçimler, renkler ve sesler bir bütün ya da algısal bir grup oluştururlar.(Tekerlemeler gibi…)Benzerlik İlkesi: Temelde benzer, yalnızca detayda farklılıkları olan noktalar, biçimler, renkler ve sesler bir bütün ya da algısal bir grup oluştururlar.(Tekerlemeler gibi…) Algılanabilen Algılanılan grubunAlgılanılan grubun grup yitirilişi yeniden oluşması

14 14 Yakınlık İlkesi Parçalar, çizgiler ve gölgeler düzlemde birbirine yakın ise algılanabilir grup oluştururlar.

15 15 Kapalılık İlkesi Kapalı figürler açık figürlerden daha kolay kavranır ve hatırlanır.Kapalı figürler açık figürlerden daha kolay kavranır ve hatırlanır.

16 16 Süreklilik İlkesi Birbirinden kopuk bir şekilde bir doğru üzerinde uzanan objeler sürekli bir doğru gibi, açık ve kırılmış figürler, tamamlanmış ve kapalı bir figür gibi görünür.

17 17 ÖĞRETİM İLKELERİ

18 18 İlke: Her faaliyet için ölçü gibi kullanılan, olayların iyi anlaşılmasını sağlayan kılavuz fikirlerdir.İlke: Her faaliyet için ölçü gibi kullanılan, olayların iyi anlaşılmasını sağlayan kılavuz fikirlerdir. Belli başlı öğretim ilkeleriBelli başlı öğretim ilkeleri –Öğrenciye görelik –Yakından uzağa –Bilinenden bilinmeyene –Ayanilik (Açıklık) –Somuttan Soyuta –Ekonomiklik

19 19 Öğrenciye görelik ilkesi Eğitim öğretim etkinlikleri öğrenciye yönelik olmalıdır.Eğitim öğretim etkinlikleri öğrenciye yönelik olmalıdır. Öğrencinin ilgileri, heyecanları, öğrenme merakları dikkate alınmalıdır.Öğrencinin ilgileri, heyecanları, öğrenme merakları dikkate alınmalıdır. Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumlar gözlenmeli ve giderilmeye çalışılmalıdır.Öğrencinin öğrenmesini engelleyen durumlar gözlenmeli ve giderilmeye çalışılmalıdır. Öğrencinin öğrenme gücü, hızı tanınmalı ve öğretim buna uygun hazırlanmalıdır.Öğrencinin öğrenme gücü, hızı tanınmalı ve öğretim buna uygun hazırlanmalıdır. Öğrencinin özel yetenekleri ortaya çıkarılmaya çalışılmalıdır.Öğrencinin özel yetenekleri ortaya çıkarılmaya çalışılmalıdır. Öğrencilerin başarılarına göre seviye grupları oluşturulmalıdır.Öğrencilerin başarılarına göre seviye grupları oluşturulmalıdır. Öğrencinin kişisel sorunlarıyla ilgilenilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.Öğrencinin kişisel sorunlarıyla ilgilenilmeli ve çözüm yolları aranmalıdır.

20 20 Yakından uzağa ilkesi İşlenmekte olan konularla ilgili örnekler, problemler, olaylar yakın doğal ve toplumsal çevreden seçilmelidir.İşlenmekte olan konularla ilgili örnekler, problemler, olaylar yakın doğal ve toplumsal çevreden seçilmelidir. Evrensel ve genel konuların başlangıcı yakın çevreden alınmalı yavaş yavaş uzak örneklere, problemlere ve olaylara geçilmelidirEvrensel ve genel konuların başlangıcı yakın çevreden alınmalı yavaş yavaş uzak örneklere, problemlere ve olaylara geçilmelidir Öğrencinin içinde yaşadığı yakın zamandan hareket edilmeli, konular güncelleştirilmelidir.Öğrencinin içinde yaşadığı yakın zamandan hareket edilmeli, konular güncelleştirilmelidir.

21 21 Bilinenden bilinmeyene ilkesi Konulara bir önceki derste öğrenilenler tekrar edilerek başlanmalıdır.Konulara bir önceki derste öğrenilenler tekrar edilerek başlanmalıdır. Geçmiş ders tekrar edilerek kalıcılığı sağlanmalıdır.Geçmiş ders tekrar edilerek kalıcılığı sağlanmalıdır. Konuyu anlamayan ya da yanlış alan öğrencilere konuyu doğru ve tam anlama imkanı verilmelidir.Konuyu anlamayan ya da yanlış alan öğrencilere konuyu doğru ve tam anlama imkanı verilmelidir.

22 22 Ayanilik (Açıklık) ilkesi Doğaya giderek gözlemlerle öğrenme sağlanmalıdır.Doğaya giderek gözlemlerle öğrenme sağlanmalıdır. Konuyla ilgili örnekler sınıf ortamına getirilmelidir.Konuyla ilgili örnekler sınıf ortamına getirilmelidir. Doğaya benzer görsel, işitsel araçlar kullanılmalıdır.Doğaya benzer görsel, işitsel araçlar kullanılmalıdır. Konu örnek öykülerle işlenmelidir.Konu örnek öykülerle işlenmelidir.

23 23 Somuttan soyuta ilkesi Öğretime somut ile başlanmalı, yavaş yavaş soyuta doğru gidilmelidir.Öğretime somut ile başlanmalı, yavaş yavaş soyuta doğru gidilmelidir. Somut konular örneklerle işlenmelidir.Somut konular örneklerle işlenmelidir. Öğretimde eşyalardan ve maddelerden yararlanılmalıdır.Öğretimde eşyalardan ve maddelerden yararlanılmalıdır. Gerekirse görsel-işitsel araçlardan yararlanılmalıdır.Gerekirse görsel-işitsel araçlardan yararlanılmalıdır.

24 24 Ekonomiklik ilkesi Öğretim etkinlikleri önceden planlanmalıdır.Öğretim etkinlikleri önceden planlanmalıdır. Öğrencilere kişisel zaman ve enerjilerini yerinde ve ekonomik kullanmaları için rehberlik yapılmalıdır.Öğrencilere kişisel zaman ve enerjilerini yerinde ve ekonomik kullanmaları için rehberlik yapılmalıdır. Öğrencilerin kitap, defter ve diğer araçları en ekonomik biçimde kullanmaları sağlanmalıdır.Öğrencilerin kitap, defter ve diğer araçları en ekonomik biçimde kullanmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin üretken olmaları için elverişli ortam sağlanmalıdır.Öğrencilerin üretken olmaları için elverişli ortam sağlanmalıdır.

25 25 BEŞ DUYUNUN ÖĞRENMEDEKİ ÖNEMİ Görme%75Görme%75 İşitme%13İşitme%13 Dokunma duyusu%6Dokunma duyusu%6 Koklama duyusu%3Koklama duyusu%3 Tat alma duyusu%3Tat alma duyusu%3


"1 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENME KURAMLARI. 2 PAVLOV 1849-19361849-1936 Rus FizyologRus Fizyolog Klasik ŞartlanmaKlasik Şartlanma Öğrenme uyarıcı tepki ilişkisidir.Öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları