Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: 000517058 Fatma Korkmaz 000517055 Rabia Kızılırmak SOLUNUM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: 000517058 Fatma Korkmaz 000517055 Rabia Kızılırmak SOLUNUM."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar: 000517058 Fatma Korkmaz 000517055 Rabia Kızılırmak SOLUNUM

2 SOLUNUM NEDİR? §Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır. §Enerji ancak besin maddelerini yıkarak elde edilebilir. §Canlıların besin maddelerini yıkarak enerji elde etmesine solunum denir.

3 SOLUNUM ÇEŞİTLERİ §Bazı canlılar besinlerin yıkılmasında oksijen kullanırlar;yani OKSİJENLİ SOLUNUM yaparlar. §Bazıları ise oksijen kullanamaz;yani OKSİJENSİZ SOLUNUM yaparlar.

4 GLİKOLİZ §Canlılar ister oksijenli ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları glikolizdir. §Glikozun pürivata parçalandığı bu reaksiyonlara glikoliz denir.

5 Glikoliz Reaksiyonları §Stoplazmada gerçekleşir. §Glikoz fruktoza dönüşür ve 2 PGAL(Fosfogliseraldehit)oluşur. §PGAL ortamda bulunan NAD(NikotinAmidDinükleotid) ile NADH 2 oluşturur. §Ortamda bulunan ADP’ler ATP’ye dönüşür.4 ATP sentezlenmiş olur.

6 OKSİJENSİZ SOLUNUM 2 tip oksijensiz solunum vardır. 1) Etil Alkol Fermantasyonu 2)Laktik Asit Fermantasyonu

7 EtilAlkol Fermantasyonu §Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir. §Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO 2 çıkarak Asetaldehit oluşturular §Asetaldehit NADH 2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini alır. §Son ürün Etil Alkoldür.

8 Laktik Asit Fermantasyonu §Çizgili kaslardaki hücreler yeterli oksijen bulamadığında, oksijensiz solunum gerçekleştirirler. §Glikolizde oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden, glikolizde NAD’a verdiği hidrojenleri geri alarak laktik asite dönüşür.

9 Oksijenli Solunum §Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayıdır. §Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler aminoasitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar. §Oksijenli solunumun genel denklemi: Glikoz + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + 38 ATP şeklidedir

10 Oksijenli Solunum 3 Kademede Gerçekleşir §Glikoliz Evresi §Krebs Devri §Oksidatif Fosforilasyon Evresi (ETS)

11 A) Glikoliz Evresi Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir.

12 B) Krebs Devri §Ortamda O 2 varsa pürivatlar mitokondriye geçer. §Herbir pürivat molekülünden 1 mol CO 2 ve 2 mol H ayrılır. §2 C’lu bir molekül olan Aktif Asetik asit oluşur. §Aktif Asetik asit 4 C’lu bir molekülle birleşerek 6 C’lu Sitrik asiti oluşturur. §Sitrik asit 5 C’lu bir bileşiğe dönüşürken 1 CO 2 oluşur. §5 C’lu bileşikten 1 CO 2 daha ayrılır ve 4 C hale gelir. §En son 4 C’lu molekül bir kaç defa ortama H + verdikten sonra tekrar 4 C’lu hale gelir.

13 C) Oksitatif Fosforilasyon (ETS) §Glikoliz ve krebs devrinde hazırlanan NADH 2 ve FADH 2 deki H atomlarına ait elektronlar ETSden geçtikten sonra O 2 ile birleşir. §Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta HO 2 molekülleri oluşur. Bu devreye Hidrojen yolu reaksiyonları denir. §NADH 2 üzerinden ETSye giren 2 elektronun O 2 ye taşınması sırasında 3 ATP üretilir. §Eğer 2 elektron FADH 2 üzerinden ETSye katılırsa üretilen enerji miktarı 2 ATPdir. §Burada ATP sentezi yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline Oksitatif Fosforilasyon denir.

14 Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması §Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde), §Krebs devrinde 2 ATP (enzim-substrat düzeyinde), §ETS de 34 ATP (oksitatif fosforilasyonla) olmak üzere §Toplam 40 ATP §Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak) ile §Net Kazanç: 38 ATP dir.

15 Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları §Glikoz + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 O + 38 ATP §O 2 kullanılır. §İnorganik yapıda (CO 2 ve H 2 O) son ürünler oluşur. §40 ATP üretilir. (toplam) §Mitokondri görev yapar. §Canlıların çoğunda gerçekleşir. §ETS enzimleri görev yapar. §Krebs devri vardır.

16 Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları §Glikoz 2 CO 2 + 2 Etil Alkol + 2 ATP veya Glikoz 2 Laktik Asit + 2 ATP §O 2 kullanılmaz §Etil Alkol, Laktik Asit ve Asetik Asit gibi organik ürünler oluşur. §4 ATP üretilir. (Toplam) §Tamamı sitoplazmada gerçekleşir. § O 2 siz solunum yapan az sayıda canlıda ve de O 2 nin bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde gerçekleşir.

17 Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri §CO 2 oluşumu olabilir. §ATP oluşur ve ATP harcanır. §Glikoz kullanılır. §Enzimler görev yapar. §Glikoliz gerçekleşir.


"Hazırlayanlar: 000517058 Fatma Korkmaz 000517055 Rabia Kızılırmak SOLUNUM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları