Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YE Şİ L NEFES FOTOSENTEZ Bütün canlıların enerji kaynağı Güneş’tir. Bitkiler, güneş enerjisinden faydalanarak kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YE Şİ L NEFES FOTOSENTEZ Bütün canlıların enerji kaynağı Güneş’tir. Bitkiler, güneş enerjisinden faydalanarak kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır."— Sunum transkripti:

1 YE Şİ L NEFES FOTOSENTEZ Bütün canlıların enerji kaynağı Güneş’tir. Bitkiler, güneş enerjisinden faydalanarak kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır. Hayvanlar ve insanlar ise enerji ihtiyaçlarını bitkilerin ürettiği besinlerden sağlarlar. Yeşil bitkilerin kendi besinlerini kendilerinin üretmesine fotosentez denir

2 Bitkiler, fotosentez ile inorganik molekülleri organik moleküllere dönüştürür. Bu dönüşüm kloroplastlardaki klorofilde gerçekleşir. Hücrelerin güneş ışınlarını toplayan kloroplastları

3 Yeşil bitkilerin güneş ışığı yardımıyla su ve karbondioksiti glikoz (besin) ve oksijene dönüştürmesine fotosentez denir. KARBONDIOKSITSUBESINOKSIJENGÜNESISIGIKLOROFIL fotosentezoksijen karbondioksit su glikoz

4 Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için güneş enerjisi gereklidir. Bu yüzden bitkiler güneş enerjisi olmadığı zaman, yani geceleri fotosentez yapamazlar. Kısaca gündüz fotosentez gece ise solunum yaparlar. GÜNDÜZ

5 Aşağıdaki resim bitkilerin güneş enerjisi yardımıyla ürettiği glikozun doğadaki döngüsünü anlatmaktadır: e n e r j i y i y e c e k o k s i j e n k a r b o n d i o k s i t ATP

6 B Bitkilerin besin yapma işlevine fotosentez denir Güneş enerjisi fotosentez için gereklidir. Güneşten gelen ışık enerjisi klorofil tarafından emilir. Bitkiler fotosentez sırasında karbondioksit, su ve minerallere ihtiyaç duyar Fotosentez sonunda glikoz ve oksijen üretilir. TEKRAR EDEL İ M

7 SORU ÇÖZEL İ M Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinde fotosentezin kimyasal tepkime denklemi doğru olarak verilmiştir? C) glikoz + oksijen → karbon dioksit + su B) karbon dioksit + su → glikoz + oksijen A) su + oksijen → karbon dioksit + glikoz D) karbon dioksit + glikoz → su + oksijen Soru 2. Fotosentez için güneş ışığı gereklidir. Bitkilerde güneş ışığının emilmesi hangi kimyasal madde ile gerçekleşir? A) Karbon dioksit D) Nişasta C) Klorofil B) Glikoz

8 B İ TK İ LER I Ş IKTA GL İ KOZ SENTEZLERLER Bazı canlılar Güneş enerjisini kullanarak kendi besinlerini kendileri üretir. Bu canlılara ototrof(üretici) canlılar denir. Yeşil bitkiler gibi. Besin üretemeyip hazır alan canlılara hetetrof (tüketici) canlılar denir. Hetetrof canlı Ototrof canlı

9 Bitkilerin otsu gövdelerinde ve yapraklarında klorofiller bulunur. Klorofilli canlılarda Güneş enerjisini kullanarak inorganik maddeleri organik maddelere dönüştürür. Bu organik madde ise glikozdur. Fotosentez gerçekleştikten sonra Glikozla birlikte oksijende oluşur. Oksijen ise yapraklardaki stoma adı verilen hava deliklerinden doğaya bırakılır

10 TÜM CANLILARA SUNULAN FOTOSENTEZ ÜRÜNÜ: GL İ KOZ Bitki yapraklarında fotosentez yapılarak üretilen glikozun büyük bir kısmı kök ve gövdelere aktarılır. Bitki hücrelerinde glikozun bir kısmı nişasta, bir kısmı da selüloz üretiminde kullanılır. Yeşil bitkilerden başlayarak canlıların beslenmelerini basamaklar halinde gösteren bir besin zinciri vardır. üreticiler otçullar etçiller ayrıştırıcılar

11 TEKRAR EDEL İ M Bitkiler tarafından fotosentez yapılarak glikoz üretilir Bitkiler solunum sırasında glikoz kullanarak enerji açığa çıkarır Glikoz moleküllerinin bir kısmı nişastaya dönüştürülerek depo edilir Glikoz diğer şekerlere, selüloza, proteinlere ve yağlara da dönüştürülebilir

12 SORU ÇÖZEL İ M SORU : Aşağıdakilerden hangisi glikoz moleküllerinin bir araya gelmesi ile elde edilen karbonhidrat çeşididir? A) Nişasta B) Vitamin C) Protein D) Yağ


"YE Şİ L NEFES FOTOSENTEZ Bütün canlıların enerji kaynağı Güneş’tir. Bitkiler, güneş enerjisinden faydalanarak kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları