Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.muzikegitimcileri.net ©2006. Önce orkestra üyesi olan Hindemith, besteci olarak Reger’in ve Puccini’nin tesir sahası dışına çıkmıştır. Sonra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.muzikegitimcileri.net ©2006. Önce orkestra üyesi olan Hindemith, besteci olarak Reger’in ve Puccini’nin tesir sahası dışına çıkmıştır. Sonra."— Sunum transkripti:

1 www.muzikegitimcileri.net ©2006

2

3

4

5 Önce orkestra üyesi olan Hindemith, besteci olarak Reger’in ve Puccini’nin tesir sahası dışına çıkmıştır. Sonra gençlere has bir taşkınlıkla bütün engellerden atlıyarak, artık her müziğin sonunun geldiğini sanan “burjuva”ları bir hayli şaşırtmıştır. Onlar Hindemith’I sadece iyi bir müzikçi olarak görüyorlardı. Fakat bu kaygusuz ve alaycı “müzikçi” içe doğru yönelerek, üstünlükle hakim olduğu kontrpuvan tekniğinden yeni bir stil yaratan bilgin bir “müzisyen” oldu (“Cardillac” operası). Doğultan sahip olduğu şekillendirme kabiliyeti ona bu gelişmede yardım etti. Ritmin öz unsurundan hareket ederek yeni bir melodi tarzına doğru yürüdü. Bu gidişte “Marienleben” (Meryem Ana’nın Hayatı) adlı eseri büyük bir dönüm noktası teşkil etti. Takriben 20 yıl sonra çıkan bu eserin ikinci şekli Hindemith’in yeni armoni fikrini katiyetle göstermektedir. Bu devre esnasında yazdığı eserlerin sayısı çok kabarıktır. Aralarında oda müziği eserleriyle konçertolar, “öğretici piyesler” ve “Spielmusik” karakterinde eserlerle “Bir şehir kuralım” adlı “çocuk oyunu” da bulunan bu eserlerin ortasında, tarihi önemi olan iki eser daha vardır: “Das Unaufhörliche” adlı oratoryo ve “Ressam Mathis” adlı sahne eseri. Bu son eserde geçen senfonik kısımlar Hindemith’in şimdiye kadar verdiği eserlerin özü sayılabilir.

6 www.muzikegitimcileri.net ©2006

7 •Son zamanlarda yazdığı ve “Kainatın armonisi” adını taşıyan senfoni, orta çağın ahlaki ve felsefi prensiplerine bütün varlığı ile bağlanan Hindemith’in fikir düzenini göstermektedir. Bu senfoninin muvmanları, “musica instrumentalis”, “musica humana” ve “musica mundana” gibi çok manalı başlıklar taşımaktadır. (“aletlerin müziği”, “insanların müziği”, “kainatın müziği”). Eskilerin tabi olduğu kanun Hindemith’in de kanunu oldu. Fakat yenilenen bu kanun ne bir “kitabı mukaddes” ne de bir doktrin olmak iddiasında değildir. O sadece ataların müzikte yerle gök arasında tasavvur ettiği ahengi temsil eden bu eski “ordo”nun (Latnc. Nizamın) dolgun sesler halinde gerçekleşmesidir. Yaşayışında, yaratıcılığında, araştırıcılığında ve müzik icrasında her şeyin iç yüzünü arayan Hindemith, çok zengin olan bütün faaliyetinin özünü teşkil eden iki eser meydana getirmiştir: öğretici bir sanat eseri olan “Ludus Tonalis” ve takip ettiği yolu ilmi bir şekilde gösteren “Unterweisung im Tonzats” (seslerin tertiplenişi öğretimi) adlı kitap.

8 www.muzikegitimcileri.net ©2006

9

10 •Nihai tesirine bakılırsa bu yol güvenle hedefine doğru giden bir bütündür denilebilir. İcracı olarak, hakim olduğu viyola ve viyola d’amore’den başka enstrümanlar da çalan Hindemith’in müzik yapma hevesi kendisini yaratıcılığın kaynağına kadar sevketti. Zamanındaki fikir ve sanat cereyanları onu çeşitli problemlerle karşılaştırdı ve bu problemlerle meşgul olmaya teşvik etti. Bunlar arasında Bach ve Stawinsky, halk türküleri ve orta çağın yüce polifonik sanatı, barok devri ve kalisizm, hatta romantizmin temelleri de vardır. Içten gelen bir mantığa göre eksiksiz olarak devam eden bu yolda kendisini bir araştırmacının ve kurallara sahip bir öğretmenin seviyesine yükselten geniş anlayışını elde etti. Hindemith Amerika’da yaşamakta, fakat konser vermek ve öğretmek gayesiyle sık sık Almanya’ya gelmektedir. Çalışmalarına Frankfurt’ta başlamıştı. (Ailesi aslen Silezya’lıdır; Haydn zamanında bu ailenin bir mensubu, o devirde tanınmış bir besteci olan Johann Heinrich Rolle’nin oratoryolarına abone olmuştu). Berlin’de kompozisyon öğretmeni olarak gençleri etrafına topladı. Bunun ardında Ankara ve Londra da kaldıktan sonra okyanus ötesinde yeni bir hayat sahası buldu. Fakat Batı Avrupa’ya mensup olduğunu hiç bir zaman unutmadı.

11 www.muzikegitimcileri.net ©2006

12 •1) SPIELMUSIK: Bilhassa ikinci dünya savaşından sonra meydana gelen, ekseriya amatör icracılara zevkli malzeme temin gayesiyle güçlük derecesi ve ifade bakımından bu gayeye uygun çağdaş, fakat kontrpuvan tekniği ile barok devrinin konçerto grosso ruhna yakın bir stilde yazılmış eseridir.

13 www.muzikegitimcileri.net ©2006

14

15

16

17

18

19

20 HİNDEMİTH ESERLERİ •Overture to the "Flying Dutchman" (139k) David Siu, M.D. (Hindemith's Overture to the "Flying Dutchman" as played at sight by a second-rate concert orchestra at the village well at 7 o'clock in the morning) Ragtime (64k) David Siu, M.D. Trauermusik (13k) kfaradOverture to the "Flying Dutchman" Ragtime Trauermusik •Symphony "Mathis der Maler" 1st Mov't. "Engelkonzert" (122k) David Siu, M.D. 2nd. Mov't. "Grablegung" (13k) Del Ahlin 3rd Mov't. "Versuchung des heiligen Antonius" (197k) David Siu, M.D. 1st Mov't. "Engelkonzert" 2nd. Mov't. "Grablegung" 3rd Mov't. "Versuchung des heiligen Antonius" •Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber 1st Mov't. (73k) David Siu, M.D. 2nd Mov't. "Turandot, Scherzo" (162k) David Siu, M.D. 3rd Mov't. (23k) John G. Mayer 4th Mov't. "Marsch" (95k) David Siu, M.D. 1st Mov't. 2nd Mov't. "Turandot, Scherzo" 3rd Mov't. 4th Mov't. "Marsch"


"Www.muzikegitimcileri.net ©2006. Önce orkestra üyesi olan Hindemith, besteci olarak Reger’in ve Puccini’nin tesir sahası dışına çıkmıştır. Sonra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları