Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKÇAKOYUN Y.İ.B.O. BİLGİ YARIŞMASI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKÇAKOYUN Y.İ.B.O. BİLGİ YARIŞMASI 1."— Sunum transkripti:

1 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKÇAKOYUN Y.İ.B.O. BİLGİ YARIŞMASI 1

2 YARIŞMA BAŞLIYOR! HERKESE BAŞARILAR..

3 TÜRKÇE SORULARI 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zamirle sağlanmıştır? a) Beni hangi durakta bekleyeceksiniz? b)Günde kaç saat kitap okuyorsunuz? c) Benim geleceğimi kimden öğrendiniz? d) Kaçıncı sınıfta okuyorsunuz?

4 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Benim geleceğimi kimden öğrendiniz?

5 TÜRKÇE SORULARI 2- “-ki” eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? a) Bahçedeki çiçekleri sabahleyin suladın mı? b) Yarınki maçın biletleri çoktan tükenmiş. c) Bütün bunların sebebi çatıdaki farelerdir. d) Sizinki de dert mi benim derdimin yanında.

6 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Sizinki de dert mi benim derdimin yanında.

7 TÜRKÇE SORULARI 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı niteliğindedir? a) Romanlarında da üslubunun tadı hissediliyor. b) Bu sanatçının müzikte ulaşılmaz bir yeri var. c) Toplumu büyük bir başarıyla temsil ediyor. d) Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor.

8 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Kitabında onun sadece romancı kişiliğini anlatıyor.

9 TÜRKÇE SORULARI 4- "İleri ülkeler bilgisayar teknolojisini iyi biliyor. " cümlesinin yüklemi, çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir? a) Edilgen-geçişsiz b) Edilgen-geçişli c) Etken-geçişsiz d) Etken-geçişli

10 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Etken-geçişli

11 TÜRKÇE SORULARI 5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? a) Buraya kadar geldiğiniz için / teşekkür ederim. b) Sorulara şöyle bir göz atıp / kitabı / kapattı. c) Vapurdan / çıkarken / onu / fark etmiştim. d) Biraz daha rahat yaşamak için / para kazanmaya / çalışıyordu.

12 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Vapurdan / çıkarken / onu / fark etmiştim.

13 Türkçe Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

14 MATEMATİK SORULARI 1- Yüksel doğduğunda annesi 32 yaşındaydı. 10 yıl sonra Yüksel ile annesinin yaşları toplamı 68 olacaktır. Buna göre, Yükselin bugünkü yaşı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

15 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI D) 8

16 MATEMATİK SORULARI 2- Bir merdiven basamaklarını dörder dörder, altışar altışar ve sekizer sekizer çıktığımızda bir basamak artıyor.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu merdivenin basamak sayısı olamaz? a) 25 b)50 c)73 d) 21

17 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)50

18 MATEMATİK SORULARI 3- a.b çarpımında her çarpana (a ile b ye) 1 eklenirse çarpım ne kadar artar? a) a+b+1 b) a+b-1 c) a-b-1 d) a-b+1

19 DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a) a+b+1

20 MATEMATİK SORULARI 4- 1 ile 120 arasındaki 3 ile tam bölünebilen doğal sayılardan kaç tanesi, 2 ile de tam bölünebilir? a) 20 b) 21 c)22 d) 19

21 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) 19

22 MATEMATİK SORULARI 5-

23 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI

24 Matematik Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

25 FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 1-

26 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) A ve C

27 FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 2-

28 DOĞRU YANIT: A ŞIKKI

29 FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 3- Sadece 3 nolu ampulun yanması için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? a) K-L-M b) K-L-N c) K-L d) L-M

30 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) K-L-N

31 FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 4- Kan şekerinin ayarlanması için hormon salgılayan sindirim bezi hangisidir? a)Karaciğer b)Pankreas c)Mide d) Böbrek

32 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)Pankreas

33 FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI 5- Yukarıda modelleri verilen maddelerden hangisi ya da hangileri atomik yapılı elementi temsil eder? a) Yalnız I b) Yalnız II c) Yalnız III d) I ve II

34 DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a) Yalnız I

35 Fen ve Teknoloji Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

36 SOSYAL BİLGİLER SORULARI 1- 31 Mart Olayı'nın bastırılmasında M.Kemal'in önemli bir katkısı olmuştur.Bu onun askerlik mesleğindeki ilk başarısıdır. Yukarıdaki bahsedilen ayaklanmaya Mustafa Kemal hangi ordu ile katılmıştır? a) III.Ordu b) V.Ordu c) Hareket Ordusu d) Yıldırım Ordusu

37 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c) Hareket Ordusu

38 SOSYAL BİLGİLER SORULARI 2- Temmuz 1919'da yapılan Erzurum Kongresin'ne göre ' manda ve himaye kabul edilemez' kararı alınmıştır. Buna göre kongre, aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda hareket etmiştir? a)Laiklik b)Ulusal egemenlik c)Tam bağımsızlık d)Cemiyetleri birleştirme

39 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c)İhracat

40 SOSYAL BİLGİLER SORULARI 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi padişahları içerisinde gösterilemez? a)Çelebi Mehmet b)Murat Hüdavendigar c)Mehmet Reşat d)Orhan Gazi

41 DOĞRU YANIT: C ŞIKKI c)Mehmet Reşat

42 SOSYAL BİLGİLER SORULARI 4- Nüfusun dağılışını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez? a)İklim özellikleri b)Yerşekilleri c)Su kaynakları d)Maden tesisleri

43 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)Maden tesisleri

44 SOSYAL BİLGİLER SORULARI 5- Marmara Bölgesi'nin önemli yer altı zenginliği aşağıdaki madenlerden hangisidir? a)Bakır b)Tuz c)Taş kömürü d)Bor minerali

45 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)Bor minerali

46 Sosyal Bilgiler Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

47 İNGİLİZCE SORULARI 1- Boşluğa gelecek cevabı seçiniz. A: Who is Makbule Atadan? B: she’s Atatürk’s ………. a) Cousin b) Mother c) Wife d) Sister

48 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d) Sister

49 İNGİLİZCE SORULARI 2- Boşluğa gelecek cevabı seçiniz. …… you ….. exercises everyday? a) Does/do b) Do/do c) Do/does d) Does/does

50 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) Do/do.

51 İNGİLİZCE SORULARI 3- The …………… of bicycle is Baron von Drais. a)explorer b)inventor c)discoverer d)discovery

52 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)inventor

53 İNGİLİZCE SORULARI 4- It’s _______cold to go swimming. Let’s play tenis. a)too b)not c)many d)enough

54 DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a) too

55 İNGİLİZCE SORULARI 5- While the children _________ football in the living room, they ________ the vase. a) was playing / broke b) were playing / broke c) played / were breaking d) played / broke

56 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b) were playing / broke

57 İngilizce Soruları Bitti…. Şimdi Puan Durumuna bakalım.

58 GENEL KÜLTÜR SORULARI 1- Dünya’nın en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir? a)Amazon b)Nil c)Missisipi d)Kızılırmak

59 DOĞRU YANIT: B ŞIKKI b)Nil

60 GENEL KÜLTÜR SORULARI 2- Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Yedi harikasından biri değildir? a)Artemis Tapınağı b)Rodos Heykeli c)Keops Piramidi d)Tac Mahal

61 DOĞRU YANIT: D ŞIKKI d)Tac Mahal

62 GENEL KÜLTÜR SORULARI 3- Dünyanın en büyük kıtası hangisidir? a)Asya b)Afrika c)Avrupa d)Amerika

63 DOĞRU YANIT: A ŞIKKI a)Asya

64 BİLGİ YARIŞMASI SONA ERMİŞTİR. TEŞEKKÜRLER.


"2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKÇAKOYUN Y.İ.B.O. BİLGİ YARIŞMASI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları