Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 4.SINIFLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 4.SINIFLAR."— Sunum transkripti:

1 MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 4.SINIFLAR

2 TÜRKÇE

3 Soru 1-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? a- aydın a- aydın b- ayırmak b- ayırmak c- ayva c- ayva d-ayarlamak d-ayarlamak

4 Soru 2-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde benzeşme meydana gelmez ? a- fıstık a- fıstık b- dolap b- dolap c- gözlük c- gözlük d- manav d- manav

5 Soru 3- Aşağıdakilerden hangisinde verilen kelimeler,kendi aralarında bir grup oluşturmaz? a- bulmak,konuşmak, kapılmak a- bulmak,konuşmak, kapılmak b- yitirmek, çaldırmak, düşürmek b- yitirmek, çaldırmak, düşürmek c- yıpranmak, aşınmak, eskimek c- yıpranmak, aşınmak, eskimek d- deşelemek, kurcalamak, didiklemek d- deşelemek, kurcalamak, didiklemek

6 Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi “Körle yatan şaşı kalkar.” atasözüyle konusu bakımından benzeşir? a- Kör ölür, badem gözlü olur. a- Kör ölür, badem gözlü olur. b- Üzüm üzüme baka baka kararır. b- Üzüm üzüme baka baka kararır. c- Ne ekersen onu biçersin. c- Ne ekersen onu biçersin. d- Huylu huyundan vazgeçmez. d- Huylu huyundan vazgeçmez.

7 Soru 5- Benim can arkadaşım, Sırdaşım kitap… Üzülsem teselli, neşe kaynağım. Yolumu yitirsem, ışığım kitap. Şiirde, kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? a- Üzüntüyü giderdiğinden a- Üzüntüyü giderdiğinden b- Yol gösterici olduğundan b- Yol gösterici olduğundan c- Okuma sevgisini artırdığından c- Okuma sevgisini artırdığından d- İyi bir dost olduğundan d- İyi bir dost olduğundan

8 MATEMATİK

9 Soru 1- Ali’nin yaşı 18,babasının yaşı 41,annesinin yaşı 39,kardeşinin yaşı 10 olduğuna göre,bu ailenin yaş ortalaması kaçtır? a- 28 a- 28 b- 25 b- 25 c- 27 c- 27 d- 29 d- 29

10 Soru 2- Yukarıdaki şekil için yerleştirilen sayı dizisinin son terimi 300 olduğuna göre “ ? ” yerine hangi sayı gelmelidir? a- 145 a- 145 b- 130 b- 130 c- 140 c- 140 d- 150 d- 150 115 ?190225265300

11 Soru 3- Birler basamağı 6 olan iki basamaklı en büyük doğal sayı ile birler basamağı 3 olan iki basamaklı en küçük doğal sayının çarpımı kaçtır? a- 1488 a- 1488 b- 1248 b- 1248 c- 1128 c- 1128 d- 1029 d- 1029

12 Soru 4- Uzun kenarı 50 m,kısa kenarı 35 m olan bahçenin alanı kaç metrekaredir? a- 170 a- 170 b- 1700 b- 1700 c- 175 c- 175 d- 1750 d- 1750

13 Soru 5- Bir büyük kutu ;bu kutunun içinde de her birinin içinde dörder tane küçük kutu bulunan 4 kutu vardır.Kutuların hepsi kaç tanedir? a- 21 a- 21 b- 16 b- 16 c- 20 c- 20 d- 17 d- 17

14 SOSYAL BİLGİLER

15 Soru 1- Tarihte ilk parayı bulan toplum hangisidir? a- İskitler a- İskitler b- Türkler b- Türkler c- Lidyalılar c- Lidyalılar d- Frigyalılar d- Frigyalılar

16 Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir? a- TEMA a- TEMA b- TBMM b- TBMM c- AKUT c- AKUT d- KALP VAKFI d- KALP VAKFI

17 Soru 3- Topluma ait kültürün gelecek nesillere aktarılmasında en etkili vasıta hangisidir? a- Dil a- Dil b- Düğünler b- Düğünler c- Türküler c- Türküler d- Oyunlar d- Oyunlar

18 Soru 4- Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine kabataslak çizilmiş şekline ne ad verilir? a- Harita a- Harita b- Plan b- Plan c- Yön c- Yön d- Kroki d- Kroki

19 Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ nın ülkemizin düşman işgalinden kurtarılması için yaptığı çalışmalardan biri değildir? a- Erzurum Kongresi a- Erzurum Kongresi b- Sivas Kongresi b- Sivas Kongresi c- TBMM’ nin açılışı c- TBMM’ nin açılışı d- Sevr Antlaşması’nın yapılması d- Sevr Antlaşması’nın yapılması

20 FEN BİLGİSİ

21 Soru- 1 Taş ile talaş karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılmalıdır? a- mıknatıs a- mıknatıs b- buharlaştırma b- buharlaştırma c- eleme c- eleme d- yüzdürme d- yüzdürme

22 Soru 2- Soluk alma esnasında havanın izlediği yol, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? a- burun- yutak- gırtlak- soluk borusu- akciğer a- burun- yutak- gırtlak- soluk borusu- akciğer b- burun- gırtlak- yutak- soluk borusu- akciğer b- burun- gırtlak- yutak- soluk borusu- akciğer c- yutak- burun- soluk borusu- gırtlak- akciğer c- yutak- burun- soluk borusu- gırtlak- akciğer d- burun- yutak- soluk borusu- gırtlak- akciğer d- burun- yutak- soluk borusu- gırtlak- akciğer

23 Soru 3- I- Ayna II-Ampul III- Güneş IV- Ay V- Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağı değildir? a- yalnız I a- yalnız I b- I-V b- I-V c- I-II c- I-II d- I-IV d- I-IV

24 Soru-4 Bir elektrik devresinde ampulun takıldığı yere ne ad verilir? a- fiş a- fiş b- priz b- priz c- duy c- duy d- anahtar d- anahtar

25 Soru-5 Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden biri değildir? a- şekil değiştirme a- şekil değiştirme b- yürüme b- yürüme c- yön değiştirme c- yön değiştirme d- harekete geçirme d- harekete geçirme


"MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI 4.SINIFLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları