Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M Y GÜVEN YETK İ LEND İ R İ LM İŞ GÜMRÜK MÜ Ş AV İ RL İĞİ ltd. Ş T İ 2. Taşocağı Cad. Harmanyolu Sk. Fatih İş Merkezi No:4 D:13 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M Y GÜVEN YETK İ LEND İ R İ LM İŞ GÜMRÜK MÜ Ş AV İ RL İĞİ ltd. Ş T İ 2. Taşocağı Cad. Harmanyolu Sk. Fatih İş Merkezi No:4 D:13 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 M Y GÜVEN YETK İ LEND İ R İ LM İŞ GÜMRÜK MÜ Ş AV İ RL İĞİ ltd. Ş T İ 2. Taşocağı Cad. Harmanyolu Sk. Fatih İş Merkezi No:4 D:13 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL Tel : 0212 216 3090 Faks : 0212 216 3091 Web: www.guvenygm.com.trwww.guvenygm.com.tr Mail: info@guvenygm.com.tr

2 HAKKIMIZDA • Şirketimiz 19.01.2008 Gün Ve 26761 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 60 seri nolu Gümrük Genel Tebliği Ve 29.05.2008 Gün Ve 26890 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 1 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği Hükümlerine Göre Kurulmuştur. • Meslekte 20 yılı aşkın tecrübeye sahip, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri önderliğinde, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir stajyerlerinden oluşan deneyimli kadrosuyla yasalardan aldığı yetkiler kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. • YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİMİZ: • Zafer YALÇIN • Mehmet Şerif UĞURLU

3 FAALİYET ALANI Çalışmalarımızı üç ana başlıkta topladık: DENETİMDANIŞMANLIKYETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

4 1-DENETİM YAPILMASI GEREKEN & OLMASI GEREKEN YAPILAN & OLAN KONTROL Denetim, iki temel olgu üzerindeki karşılaştırmadır. Denetimin amacı, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmaktır.

5 1-DENETİM (3 R) RİSK DEĞERLENDİRMESİ RİSKE KARŞILIK VERME RAPORLAMA 3 R KURALINA GÖRE DENETİM

6 2-DANIŞMANLIK • Gümrük tekniği ile ilgili danışmanlık hizmetleri Gümrük tekniği ile ilgili danışmanlık hizmetleri • Gümrük rejimleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri Gümrük rejimleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri • Vergi ve fonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti Vergi ve fonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti • Mevzuat danışmanlık hizmetleri Mevzuat danışmanlık hizmetleri • Gümrük ve dış ticarette uyuşmazlık, cezalar ve ihtilaf yönetimi Gümrük ve dış ticarette uyuşmazlık, cezalar ve ihtilaf yönetimi • Gümrük ve Dış Ticaret maliyet analizi Gümrük ve Dış Ticaret maliyet analizi • Üçüncü taraflarla ilişki yönetimi Üçüncü taraflarla ilişki yönetimi • Firmalara özel gümrük ve dış ticaret eğitimleri Firmalara özel gümrük ve dış ticaret eğitimleri

7 GÜMRÜK TEKNİĞİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TARİFE KIYMET MENŞE

8 GÜMRÜK REJİMLERİ İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ *Serbest Dolaşıma Giriş rejimi *Transit Rejimi *Gümrük Antrepo Rejimi *Dâhilde İşleme Rejimi *Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi *Geçici İthalat Rejimi *Hariçte İşleme Rejimi *İhracat Rejimi İlgili rejimin Gerektirdiği şekilde gümrük beyanı, beyana eklenmesi gereken bilgi ve belgeler, ödeme ve teslim şekilleri, kambiyo uygulamaları, KKDF kesintilerinin hesaplanması, geri gelen eşya ile nihai kullanım hükümlerinin uygulanması vg.

9 Vergi ve fonlar ile ilgili danışmanlık hizmeti • Vergi ve diğer mali mükellefiyetlerle ilgili olarak, bunların oranları, bunlardan istisna veya muafiyet sağlanmasının koşulları gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. • Eş Etkili Vergiler (Koruma Vergileri) – Gümrük Vergisi – Toplu Konut Fonu – Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu – Anti-damping vergileri • Eş Etkili Olmayan Vergiler (Koruma Yaratmayan Vergiler) – Katma Değer Vergisi – Özel Tüketim Vergisi

10 Mevzuat Danışmanlık Hizmetleri • Gümrük ve Dış ticaret mevzuatı konusunda kapsamlı danışmanlık hizmetleri verilmektedir. • A) Sürekli Danışmanlık • B) Genel danışmanlık • C) Özel Danışmanlık

11 Gümrük Ve Dış Ticarette Uyuşmazlık, Cezalar Ve İhtilaf Yönetimi • Gümrük ve dış ticarette en çok sıkıntı çekilen noktalardan biridir. Bu konuda edindiğimiz deneyimler paylaşılacaktır. • Gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan • Gümrük denetimleri sonucunda ortaya çıkan – Gümrük Müdürlüklerinde gerçekleştirilen rutin denetimler – Risk analizleri çerçevesinde gerçekleştirilen sektör denetimleri – Gümrük müşavirleri bazında gerçekleştirilen denetimler – İhbar ve şikayet üzerine gerçekleştirilen denetimler – Ortaya çıkarılan bir ihlale ilişkin denetimlerin genele yayılması – Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler • Sorunlar ve bunların sonucunda İdare tarafından getirilen yaptırımlardan Gümrük Kanunu’nda ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yer Alan Cezalar • Gümrük Kanunu’nda yer alan cezalar – Vergi kaybına neden olan cezalar – Usulsüzlük cezaları • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan cezalar Bu ve benzeri cezalara karşı sizin adınıza düzeltme ve itiraz yolları ile idari yargı yoluna başvurmada söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin tarafınıza adli ve idari kovuşmalar sırasında en etkin Danışmanlığı sağlayacak olup bu kapsamda; • Belge incelemesi, • Yanıt/savunma/dilekçe hazırlanması, • Başvuruların emsal kararlarla desteklenmesi gibi hizmetleri de tarafınıza sunacaktır.

12 Gümrük Ve Dış Ticaret Maliyet Analizi • Gümrük ve dış ticaret işlemleri arasında net olarak hesaplanabilir maliyetlerin yanı sıra hesaplaması daha güç ve alan çalışması gerektiren maliyetler de bulunmaktadır. • GTİP • NAKLİYE • LİMAN HİZMETLERİ • AMBARLAMA • ELLEÇLEME • BELGELENDİRME • UYGUNLUK YAZILARI • TEST-ANALİZ ÜCRETLERİ • MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

13 Üçüncü Taraflarla İlişki Yönetimi • Dış ticaret işlemleri nedeniyle, firmalar, hem özel hem de kamu alanında çok sayıda kişi ve kurumla ilişki içindedirler. Bunlarla ilişki ve bu ilişkilerin yönetimi ayrı bir danışmalık hizmet alanı olarak belirlenmiştir. özel sektörde; • Nakliyeciler, • Antrepo ve Depo İşletmecileri, • Gümrük Müşavirleri, • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, • Acenteler, Kamu sektöründe; • Gümrük Müsteşarlığı, • Dış Ticaret Müsteşarlığı, • Hazine Müsteşarlığı • Maliye Bakanlığı • TSE • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı • Çevre ve Orman Bakanlığı • Sağlık Bakanlığı • EPDK • Tütün Kurulu Başta olmak üzere bütün özel ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinizin yönetiminde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

14 Firmalara Özel Gümrük Ve Dış Ticaret Eğitimleri • Mevzuattaki gelişmeler doğrultusunda güncel Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri, karşılıklı olarak planlanmış dönemler itibariyle düzenlenmektedir. Firmaların özel çalışma alanları ile ilgili olarak içeriği karşılıklı görüşmelerle tespit edilen şekilde aşağıdaki eğitimler de verilmektedir: • Üst düzey yöneticilere yönelik gümrük ve dış ticaret eğitimleri. • Dış ticaret yöneticilerine yönelik kapsamlı gümrük ve dış ticaret eğitimleri. • Dış ticaret departmanlarına yönelik belge ve doküman temelli, uygulamalı gümrük ve dış ticaret eğitimleri.

15 En İyi İşinizi Çıkarma • 19.01.2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile Gümrük Müşavirlerine bazı gümrük işlemlerinin yürütülmesine ilişkin özel yetkiler verilmiştir. 60 seri nolu Tebliğ, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) (05.05.2011 T. 27925 R.G.) ile yürürlükten kaldırılmıştır.Tebliğ, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2) (05.05.2011 T. 27925 R.G.) • 19.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) kavramı ortaya çıkarılmış ve YGM’lere bir çok konuda tespitlerde bulunma ve rapor hazırlama yetkisi verilmiştir. 3-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) 3-Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM)

16 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği nedir? (YGM) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği nedir? (YGM) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2 ) kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Müsteşarlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini ifade eder.

17 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Dayanak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Dayanak 4458 sayılı Gümrük Kanunu (10. ve 226. maddeleri) 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği (574.madde) Gümrük Genel Tebliği Seri No: 2 (05.05.2011 TARİH VE 27925 sayılı R.Gazete)

18 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri Ve tespit Kodları Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri Ve tespit Kodları GÜMRÜKLÜ ANTREPOLARA İLİŞKİN TESPİTLER GEÇİCİ İTHALATLARDA EK SÜRE TALEBİ NİHAİ KULLANIMA İLİŞKİN TESPİTLER ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TESPİT MENŞE BELGELERİNE İLİŞKİN TESPİTLER GÜMRÜK DANIŞMALIK HİZMETLERİ

19 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Gümrüklü Antrepolara İlişkin Tespitler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Gümrüklü Antrepolara İlişkin Tespitler AN1-Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit AN2-Genel ve Özel Antrepolardaki Genişletme-Daraltma Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit AN3-Genel ve Özel Antrepolardaki Tadilatlara İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit AN4-Genel ve Özel Antrepolardaki Adres Değişikliğine İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit AN5-Antrepo Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Tespit AN6-Özel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti AN7-Genel ve Özel Antrepoların Stok Kayıtlarının Tespiti AN8-Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti AN9-Elleçleme işlemlerinin tespitini

20 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Geçici İthalatlarda Ek Süre Talebi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Geçici İthalatlarda Ek Süre Talebi GC1- Kısmı muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp anılmadığının tespiti GC2- Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'nden İhraç Edildiğinin Tespiti DR1- Gümrük İdarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit

21 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Nihai kullanıma İlişkin tespitler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Nihai kullanıma İlişkin tespitler NK1 - Eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanıl- madığının tespiti, Nihai Kullanım uygulaması; Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile 07.10.2009 tarih 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar” hükümleri doğrultusunda verilen Nihai Kullanım İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın, bu mevzuata uygun olarak ve izinde gösterilen işleme tabi tutulup tutulmadığı hususunun tespit ve raporlaması.

22 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit. OK1, Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.

23 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Dolaşım ve Menşe Belgelerine İlişkin Tespitler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Dolaşım ve Menşe Belgelerine İlişkin Tespitler.SK1-İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları/EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını, INF4-İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işlemelerin yapılmasını, ATI-Tespit Kodu muhteviyatı eşyanın serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini, EU2-Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar

24 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Gümrük Danışmanlık Hizmetleri Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Gümrük Danışmanlık Hizmetleri Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetleri, gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırmaya yönelik tekniklerinden faydalanma gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında hizmet verdiğimiz firmalara, fayda sağlamaktadır. İthalat ve İhracat işlemlerinde karşılaşabileceğiniz problemleri çözüme ulaştırmanızda yardımcı olmak. Mevzuat takibi, Tarife pozisyonun belirlenmesi veya yeniden gözden geçirilmesi, teftiş dosyalarının hazırlanması, teftişe hazır olmak, bağımsız denetim Vb. gibi.

25 BİRLİKTE NELER YAPABİLİRİZ? GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI YGM BEYANNAME KONTROLLERİ & BEYANA ÖN HAZIRLIK SONRADAN KONTROLLER & TEFTİŞLERE HAZIRLIK MEVZUAT TAKİBİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİ YÖNETİMİ GÜMRÜK UYGULAMALARI VE DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

26 M Y GÜVEN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ…


"M Y GÜVEN YETK İ LEND İ R İ LM İŞ GÜMRÜK MÜ Ş AV İ RL İĞİ ltd. Ş T İ 2. Taşocağı Cad. Harmanyolu Sk. Fatih İş Merkezi No:4 D:13 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları