Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA SORUSU : İ NŞA ED İ LEN APARTMAN VEYA EV İ GÜNEŞ ENERJ İ S İ İ LE ÇALIŞTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ S İ STEM İ N KURULUMU VE ANAL İ Z İ. HAZIRLAYAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA SORUSU : İ NŞA ED İ LEN APARTMAN VEYA EV İ GÜNEŞ ENERJ İ S İ İ LE ÇALIŞTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ S İ STEM İ N KURULUMU VE ANAL İ Z İ. HAZIRLAYAN."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA SORUSU : İ NŞA ED İ LEN APARTMAN VEYA EV İ GÜNEŞ ENERJ İ S İ İ LE ÇALIŞTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ S İ STEM İ N KURULUMU VE ANAL İ Z İ. HAZIRLAYAN : TURHAN KURT

2 NEDEN GÜNEŞTEN ELEKTR İ K ÜRETMEL İ Y İ Z ? : Güneş enerjisi maliyetsiz ve sonsuzdur. Bununla birlikte günümüzde Enerji ihtiyacımızın ço ğ unu karşılamak için kullandı ğ ımız, hava ile sularımızı kirleten, sa ğ lı ğ ımızı bozan, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıtlara karşın çevreye zarar hiçbir zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen çok iyi bir alternatiftir.

3 1 Kw/h elektrik enerjisi üreten bir PV sistemi her ay ; 1.75kg. Kömürden tasarruf etmemizi 2.Atmosfere 150 kg. daha az karbondioksit salınmasını 3.400 lt. daha az su harcanması 4.Çevreye sülfiridioksit gibi zararlı gazların daha az salınmasının önüne geçer 5.Devletimiz yatırım yapmadan önemli bir enerji açı ğ ını kapatır. 6.Temiz enerji üretilir, ülke enerji üretiminde ba ğ ımsızlaşırken en do ğ ru ve en etik yatırım yapılmış olunur. 7.Küresel ısınmaya karşı en etkili yatırım yapılmış olunur. 8.PV sistemi kullanan kişiler fazla ürettikleri elektrik enerjisini satarak kurulacak PV sistemin ilk kurulum maliyetini daha kısa sürede amorti eder. Daha sonrasında tüketici kar a geçmeye başlar. 9.PV sistemi kullanan kişi elektrik satın almak zorunda kalmaz ve elektrik zamlarından etkilenmez. 10.PV sistemi kullanan kişi elektrik kesintilerinden etkilenmez

4

5 PV SOLAR GÜNEŞ PANELLER İ : PhotoVoltaik güneş pilleri yüzeylerine gelen gün ışı ğ ını do ğ rudan elektrik enerjisine yarıiletken maddelerdir. Güneş pillerinin %98 i silisyumdur ve silisyum do ğ ada bo lmiktarda bulunmaktadır fakat do ğ ada saf halde bulunmayan silisyum genelde SiO2 (silisyumdioksit) halde bulunur ve saflaştırma işlemi çok maliyetli oldu ğ u için Pv güneş pillerinin maliyeti de artmaktadır. Türkiye de iklim şartlarına göre yaklaşık olarak verimleri 1100 - 1200 W/m²

6

7 KONTROL KUTUSU : PV güneş panellerinden üretilen fazla akımı regüle ve kontrol eder. Yani ; gün içerisinde gün ışı ğ ından faydalanılan zaman dilimlerinde pv güneş panellerinden gelen akımı regüle edip tesisin ihtiyacı olan alternatif akıma dönüştürülmesi için do ğ ru akımı invertere gönderirken kullanılmayan fazla enerjiyi akülere gönderip enerjinin depo edilmesini sa ğ lar. Güneş ışı ğ ından faydalanılamayan zaman dilimlerinde ise akülerde daha önce depo edilmiş olan do ğ ru akımı invertere iletir. Di ğ er bir deyiş ile sistemin beyin kısmıdır.

8 AKÜ : PV güneş panellerinden üretilen do ğ ru akımı depo etmeye yarar gün içerisinde sürekli şarj-deşarj durumu oldu ğ undan için uzun ömürlü GEL (gelled electrolyte sealed lead acid) tipi akü kullanılır. İ NVERTER: PV güneş panellerinden veya daha önce akülerde depo edilmiş 12-24 VDC akımı evlerde kullanılacak olan 220VAC 50Hz. lik alternatif akıma dönüştürür.

9 MÜSTAK İ L B İ R EV İ N GÜNLÜK ENERJ İİ HT İ YAÇLARI Saatlik ortalama enerji ihtiyacı: 9240 / 24 = 385 watt/saat Gündüz dilimindeki enerji ihtiyacı: 385 x 8 = 3080 watt/saat Gece dilimindeki enerji ihtiyacı : 385 x 16 = 6160 watt/saat

10 Saatlik ortalama enerji ihtiyacı: 9240 / 24 = 385 watt/saat Gündüz dilimindeki enerji ihtiyacı: 385 x 8 = 3080 watt/saat Gece dilimindeki enerji ihtiyacı : 385 x 16 = 6160 watt/saat Günlük enerji üretimi : 205 W x 8 saat x 8 adet = 13120 watt/saat Akülerin kapasitesi : 12V x 8adet x 80 Ah = 7680 watt/saat

11 Tedaş tan satın alınan elektri ğ in birim fiyatı : 0,30 TL. Aylık muhtemel elektrik faturası tutarı: 9240x30x0,3 = 83.160 TL Artık enerji miktarı (aylık) : (13120w -9240w) x 30gün = 116.4 kw Geri satılan elektrik tutarı : 116.4 x 0,50 = 58,2 TL AYLIK KAR : 83,160 + 58,2 = 141,36 TL. AMORT İ SÜRES İ : Kurulum maliyeti / aylık kar = 15691 / 141 = 111 ay (yaklaşık 9 yıl) Sonuç: sistemin ilk kurulum maliyeti pahalıdır. örne ğ i verilen müstakil eve sistemin kurulmasından sonra sistem kendi maliyetini amorti ettikten sonra kullanıcıyı kar a geçirir çevreci yenilenebilir ve uzun vade sonunda kullanıcıyı kara geçirece ğ i gözönünde bulundurulur ise sistemden verim alınabilmesi muhtemel yerlerde kurulmasında fayda vardır.


"ARAŞTIRMA SORUSU : İ NŞA ED İ LEN APARTMAN VEYA EV İ GÜNEŞ ENERJ İ S İ İ LE ÇALIŞTIRMAK İ Ç İ N GEREKL İ S İ STEM İ N KURULUMU VE ANAL İ Z İ. HAZIRLAYAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları