Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADINA YÖNEL İ K Şİ DDET Çankırı ADSM Eğitim Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADINA YÖNEL İ K Şİ DDET Çankırı ADSM Eğitim Birimi."— Sunum transkripti:

1

2 KADINA YÖNEL İ K Şİ DDET Çankırı ADSM Eğitim Birimi

3 Kadına yönelik şiddet Ailede meydana gelen; cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona ızdırap veren fiziksel, cinsel, zihinsel hasarla sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı bulunan, kamusal alanda ya da özel yaşamda ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış

4 3 • Gazete ve televizyon haberlerine yansıyan kadına yönelik şiddet olaylarının ortak yanı… • Çoğunluğunda zanlıların eş, sevgili, baba, kardeş ve ağabeyler olmasıdır.

5 4 • Sizce kadınlar şiddete maruz kalmalarına rağmen neden şiddet uygulayanlarla birlikte kalırlar?

6 Tüm dünya nüfusunu temel alan 48 çalışmanın verilerine göre eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrayan kadınlar % 10-69 arasındadır. (DSÖ, Krug ve ark. 2002)

7 6 • Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre, Türk kadını son 2 yılda ortalama 3 dakikada bir "şiddet içerikli suç"la karşılaşırken, bu olaylarda toplam 1985 kadın yaşamını yitirdi.. GÜNDE nerdeyse 3 kadın!! (Akt. Arı Raporu, 2008).

8  Türkiye’de %49 bunu kimse ile paylaşmıyor.  Her 10 kadından 9’u dayağı “haksız” görüyor.  Kadınların %59.5’u “devlet erkeklerin fiziksel şiddet uygulamasını” “erkeklerin eğitilmesi ile” engelleyebilir...

9 8 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel Sözel Şiddet: Aşağılayıcı sözler söylemek, suçlamak, küfür etmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, yüksek sesle bağırmak, vs. Kadınların % 23’ü kocalarının şiddet kullandığını söylemiş, şiddet türleri belirtilince % 71’e yükselmiştir. (KSGM, 2001)

10 9 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel Fiziksel Şiddet: Tokat atmak, vurmak, itmek, kemiklerini kırmak, duvara vurmak, saç çekmek, tekmelemek, bıçak çekmek, yaralamak, hatta öldürmek, vs

11 10 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel Ekonomik Şiddet: Evin masraflarını karşılamamak, kadının çalışmasına izin vermemek, çalışan kadının parasını elinden almak, kadının mal/mülkünü kontrol etmek, vs.

12 11 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel • Psikolojik Şiddet: Eşle (kadınla) doğrudan iletişimi kesmek, onunla konuşmamak, surat asmak, eşin (kadının) kendisini ifade etmesini, görüş ve düşüncelerini açıklamasını engellemek, ailesiyle ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek..

13 12 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel • Sosyal Şiddet: Kadını başkaları önünde sürekli küçük düşürmek, başkaları önünde kadının zaaflarıyla alay etmek, başkalarının önünde kıskançlık gösterilerinde bulunmak suretiyle kadının davranışlarını kontrol etmek, vs

14 13 Şiddet Türleri • Sözel • Fiziksel • Ekonomik • Psikolojik • Sosyal • Cinsel Cinsel Şiddet: Tecavüz etmek, eşi (kadını) kabul edemeyeceği şekilde cinsel ilişkiye zorlamak, aile içi cinsel ilişkiye girmek, cinsel içerikli imalarda bulunmak, cinsel içerikli sözcükler söylemek, el atmak, vs.

15 Kadına yönelik şiddet B ir sağlık sorunu dur. *Ölüme neden olabilir *Sakatlığa neden olabilen komplikasyonları vardır Sağlığı olumsuz etkileyen bir risk faktörüdür.

16 Kadınların, %5-%16’sı gördüğü şiddet nedeniyle  ya beklenenden daha az süre yaşamakta  ya da özür lü ve sakat olarak hayatını sürdürmek zorunda kalmaktadır.

17 16 Şiddet yaşamın her döneminde vardır ŞİDDET

18 17 Şiddet yaşamın her döneminde vardır Doğum öncesi : • Gebelik süresince cinsiyet seçimi, erkek çocuk tercihi • Gebeliğin bebeğin kız olması nedeni ile istenmemesi • Gebeliğin bebeğin cinsiyetin kız olduğu için sonlandırılması • Doğum öncesi annenin şiddete uğraması nedeni ile intrauterin etkiler Bebeklik, Çocukluk çağı.Fiziksel cinsel ve psikolojik yönden istismar Ergenlik dönemi •Bekâret denetimi •Cinsiyet temelli şiddet •Cinsel taciz / istismar

19 18 Şiddet yaşamın her döneminde vardır Erişkin dönem •Paralı sekse, pornografiye zorlanma •Iş yerinde cinsel yönden taciz - istismar •Eş/arkadaş tarafından her türlü şiddete uğrama, öldürülme •Evlilik içi ırza geçme •Zorla hamilelik, anne ölümü •Hizmetlerden mahrum bırakılma Menopoz ve sonrasi •Ekonomik nedenlerle öldürme •Fiziksel cinsel ve psikolojik yönden istismar

20 19 Hangi koşullardaki kadınlar şiddeti daha fazla yaşıyor? • Düşük sosyo-ekonomik ve eğitim • Daha az sosyal destek • Yaşı görece genç • Ekonomik olarak kocalarına bağımlı • Kocasından daha fazla kazanan • Kendi annesi babası tarafından dövülmüş vb.. DOLAYISIYLA BU SAYILAN KOŞULLAR ALTINDA YAŞAYAN KADINLAR RİSK ALTINDADIR!!

21 20 Şiddet uygulayan erkeklerin bazı özellikleri: • Kıskançlık • Kontrol isteği • Erkek olmayı çok önemseme • Ani huy değişmesi • Aşırı duyarlık, alınganlık • Katı cinsiyet rol beklentileri • Kadınları (akılsız, aptal vb) küçümseme • Problemleri için diğerlerini suçlama

22 21 Şiddet görene nasıl destek olabiliriz? • Yasal • Kurumsal • Psikolojik • Bilgi verme – Yasal düzenlemeler – Sunulan hizmetler • Kampanyalar vb..

23 Kolluk Kuvvetleri POLİS KARAKOLUNA BAŞVURU (Münkünse kadın personel tarafından) Cumhuriyet Savcısını bilgilendirme Sağlık kuruluşuna sevk Olaya karışan tarafların tespiti ve delillerin toplanması

24 Kolluk Kuvvetleri Kadının ifadesinin alınması Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formu doldurulur Risk değerlendirmesi yapılır ve sonuç mağdurla paylaşılır

25 Kolluk Kuvvetleri Mağdura 4320 sayılı kanun ve diğer yasal hakları hakkında bilgi verilir Aile İçi Şiddete Son Broşürü verilir Yüksek risk grubunda olan kadınlar için SHÇEK ile irtibata geçilir

26 Kadın şikayetçi olsa da olmasa da adli işlemler yürütülür. Kolluk Kuvvetleri Adli Kurumlar

27 ADLİ KURUMLAR Cumhuriyet Savcılığı Aile Mahkemesi Hakimliği Karakol Kadın

28 Cumhuriyet Savcılığı • Araştırma yapar, delilleri toplar. • Gerekli durumlarda mağduru Adli Tıp Kurumu’na sevk eder. • Kamu davasının açılmasının gerekli olup olmadığına karar verir. • Koruma kararı alınması için ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunur.

29 Aile Mahkemeleri • Şiddet uygulayan aile bireyi için kanunda belirtilen tedbir kararlarına hükmedebilmektedir. • Evin geçimini temin etmesi için nafaka kararı alabilir. • Tedbir kararı Cumhuriyet Savcılığına iletilir. • Kolluk kuvvetleri izleme görevini yapar.

30 Adli Tıp Kurumu • 2659 sayılı Adli Tıp Kanununa göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Adli Tıp Kurumu’nun amacı, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmaktır. • Adli Tıp birimlerinin bulunmadığı il ve ilçelerde pratisyen hekimler adli tıp hizmeti vermektedir.

31 Kadın Konukevleri • Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

32 Konukevine Kabul İşlemleri İl/ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerine başvuru yapılır. Sosyal çalışmacı, mağdur ile görüşerek, olaya ilişkin bilgi alır ve sosyal inceleme raporu hazırlar. Gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılır. Kadının başvurusu değerlendirilerek karar verilir.

33 Konukevine Kabul İşlemleri Kadının, konukevine güvenli bir şekilde nakli yapılır.Sosyal inceleme raporu konukevine faks ile iletilir.Kadının, konukevine kabulüne karar verilmesi durumunda

34 Konukevine Kabul İşlemleri. Kadının başka bir yerdeki konukevine nakli gerekiyorsa.Dosya SHÇEK Genel Müdürlüğüne fakslanır. Uygun görülen konukevine güvenli biçimde gönderilmesi sağlanır. Sosyal çalışmacı ve/veya psikolog, kuruluşa gelen kadına kalacağı yatak, kullanacağı dolap, banyo, mutfak gibi yerler gösterir ve kurumda kalan diğer kadınlarla tanıştırır. Konukevinin kurallarını, gizlilik ilkesini ve toplu yaşam kurallarını açıklar. Kadına, kuruluş ilkelerine ve kurallarına uyacağına dair bir taahhütname imzalatılır.

35 Konukevlerinde Yürütülen Mesleki Çalışmalar • Sosyal Hizmetler Kurulu • Psikolojik destek • Barolar ile işbirliği yapılarak hukusal rehberlik ve danışmanlık sağlanması • İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi • Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması

36 ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK VE ÖZÜRLÜ SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI • Şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara, 7 gün 24 saat psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakdır. • Yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirerek, gereksinim duydukları hizmet türüne en kısa zamanda ulaşmalarını sağlamaktadır.

37 Sivil Toplum Kuruluşları • Kadın Danışma Merkezleri Dayanışma anlayışı esastır. -Telefon/yüz yüze başvuru -Barınma, hukuki, psikolojik danışmanlık -İş ve sağlık konularında destek -Sığınmaevleri için ilk iletişim noktaları -Ücretsizdir -Türkiye’de toplam 61 Kadın Danışma Merkezi bulunaktadır. • Kadın Sığınmaevleri

38 37 Şiddete karşı mücadele Şiddete karşı bir dizi mücadele var.. Dünya’da da Türkiye’de de.. Sivil Toplum Kuruluş’ları, üniversiteler, devlet kurum ve kuruluşları vb..

39 38 Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ve ceza uygulanamaz (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,1948) Özet..


"KADINA YÖNEL İ K Şİ DDET Çankırı ADSM Eğitim Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları