Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK."— Sunum transkripti:

1 1 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

2 2 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını ihlal) İdari Para Cezası Uygulaması..... İş Kanunu Madde: 98-108 İşin Durdurulması.......................... İş Kanunu Madde: 79 İşyerinin Kapatılması...................... İş Kanunu Madde: 79

3 3 B- İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA: a) Hukuki sorumluluklar – Borçlar Kanunu b) Cezai sorumluluklar – Türk Ceza “ İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının en büyük amacı, çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunmasıdır. Bunun gerçekleştirilememesi halinde, yani iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiğinde ne olacaktır. Bu sorunun cevabı, hukuki yönden Borçlar Kanununda, cezai yönden ise Türk Ceza Kanununda yer almaktadır.

4 4 a) Hukuki sorumluluklar: * Borçlar Kanunu’nun 41 inci maddesinde, bir kimseyi ister bilerek ister tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu haksız bir şekilde zarara uğratan kişi, bu zararı ödemekle yükümlüdür” 96 ncı maddesinde ise, işveren oluşan iş kazasında kusuru bulunmadığını ispat etme durumundadır. Hükmü bulunmaktadır.

5 5 * İş kazası sonucu yaralanan işçinin veya ölümü halinde yakınlarının açabilecekleri tazminat davaları: 1- Destekten yoksun kalma tazminatı: Borçlar Kanunu’nun 45 inci maddesinin son fıkrasında “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.” denilmektedir.

6 6 2- İş Göremezlik tazminatı: Borçlar Kanunu’nun 46 ncı maddesinde; “Cismani bir zarara duçar olan bir kimse, külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını... isteyebilir.” denilmektedir.

7 7 3- Manevi tazminat: Borçlar Kanunu’nun 47 nci maddesinde “Hakim hususi halleri nazara alarak cismani zarara duçar olan kimseye, yahut adam öldüğü takdirde ölenin ailesine manevi zarar namıyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir.” denilmektedir.

8 8 SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUK SSK 15. Madde; İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, Kurumca işe el konuluncaya kadar, sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla yol paraları Kurum tarafından işverene ödenir.

9 9 SSK 26. Madde; İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kasdı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılır bir eylemi sonucunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirin sermaye değerleri toplamı işverenden alınır.

10 10 SSK 27. Madde; (İşveren bildirimi) İşveren, iş kazasını, o yerin yetkili zabıtasına derhal, Kuruma da en geç kazadan sonraki iki gün içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumdan doğan ve ileride doğabilecek olan kurum zararından işveren sorumludur. Ayrıca, bildirim tarihine kadar işveren tarafından yapılmış olan harcamalar, Kurumca ödenmez.

11 11 İş kazasının sorumlusu, işveren veya işveren vekili ya da işyerinde çalışan bir mühendis veya ustabaşı ya da işçiler olabilir. Oluşan iş kazası, bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucunda da meydana gelebilir. Sanıklar, olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılır.

12 12 * Kamu davası; Mağdurun on günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır. Süre daha az ise, talebe bağlıdır. TCK’ nun 459 uncu maddesi gereği; * Yaralanmalarda, 3-30 ay, * Bir ölüm durumunda, 2-5 yıl, * Birden fazla ölüm durumunda, 4-10 yıl, arası ceza uygulanır.

13 13 İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA HUKUKİ VE CEZAİ DURUM İŞ KAZASI CEZA HUKUKU Taksirle Ölüme Neden olma Taksirle Yaralanmaya Neden olma İŞ HUKUKU SİGORTA HUKUKU SSK 11-26 mad. MaddiTazminat ManeviTazminat Destekten Yoksun Kalma İşGöremezlik

14 14 CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK

15 15 CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK Cezai sorumluluk, kusurlu davranışın sonucudur.

16 16 CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK İşyerinde iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm olayı meydana geldiğinde, Cumhuriyet Savcısı kim veya kimlerin olumsuz davranışlarının bu kazaya neden olduğunu araştıracaktır. İşyerinde iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm olayı meydana geldiğinde, Cumhuriyet Savcısı kim veya kimlerin olumsuz davranışlarının bu kazaya neden olduğunu araştıracaktır.

17 17 CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK Kazanın sorumlusu; işveren veya işveren vekili, işyerinde çalışan herhangi bir mühendis, ustabaşı veya işçi olabilir, oluşan iş kazası bu kişilerden birkaçının olumsuz davranışlarının birleşmesi sonucu da meydana gelebilir.

18 18 CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK Sanıklar olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılacaklardır. Sanıklar olumsuz davranışlarının oranı ölçüsünde cezalandırılacaklardır.

19 19 İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK

20 20 İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının tek amacı çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasıdır.

21 21 İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK Alınan tüm önlemlere rağmen iş kazası meydana gelmiş ise ne olacaktır

22 22 İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK Bu sorunun cevabını işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı vermez. Sorunun cevabı hukuki yönden Borçlar Yasasında, cezai yönden ise Türk Ceza Yasasındadır.


"1 İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK İŞ KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları