Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 İDARECİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 İDARECİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 İDARECİ EĞİTİMİ

2 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 2 İDARECİ EĞİTİMİ KONULAR İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİN YAYGINLIĞI GÜVENLİ OKUL OKULLARDA NE YAPILMALI NE YAPILMAMALI

3 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 3 İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDET YAYGINLIĞI İstanbul’un 15 ilçesinden rasgele seçilen 43 okulda 3483 lise II. sınıf öğrencisine ulaşıldı. Öğrencilerin %45.5’ini kızlar, %54.5’i ise erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Fiziksel kavga: Erkekler %68.8, kızlar %29.7’dir. Erkeklerin fiziksel bir kavgada bulunma riskinin kızlara göre 5 kat fazla olduğu saptanmıştır. Erkeklerde kavga sonucu yaralanma riskinin kızlara göre 3.6 kat daha fazladır. En az bir kez bir başkasını yaralayanların oranı %26.3’tür. Erkeklerde hayatları boyunca kavga sonucu birisini yaralama riskinin kız öğrencilere göre 3.2 kat daha fazladır.

4 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 4 İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDET YAYGINLIĞI-2 Hayatı boyunca en az bir kez bıçak, çakı ya da benzeri kesici alet taşıyanların oranı %22.6’dır. Erkeklerin kesici alet taşıma riski kızlara göre 4.2 kat daha fazladır. Bıçak, çakı gibi kesici alet taşıyanların yarıdan çoğu (%55.2) ilk kez 13- 15 yaşları arasında kesici alet taşıdıklarını belirtmiştir. Ateşli silah taşıyanların oranının %9.8’dir. Ergen ve çocuklarda görülen şiddet 15-16 yaşları arasında en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Çete üyesi olma oranı %10’dur. Hayatı boyunca en az bir kere bir şeyler çalanların oranı %8.6’dır Erkek ve kızlar arasında hayat boyu bir şey çalma yaygınlığı açısından bir fark görülmemiştir.

5 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 5 İSTANBUL’DAKİ OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDET YAYGINLIĞI-3 Yaklaşık %3’ü çeteye kendi istekleri ile girdiklerini ve halen üye olduklarını söylemişlerdir. Polisle en az bir kere başı belaya girenlerin oranı %10.8’dir Suç işleyenlerin oranının %14.8’dir. Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin hayat boyu herhangi bir suç işleme riskinin kızlara göre 2.6 kat daha fazladır. Islahevinde kalanların %37.5’i bir kez, %20.5’i 2-3 kez, %17’si 4-5 kez ve %25’i de 5’den fazladır. Erkekler ve kızlar arasında ıslahevinde kalma yaygınlığı açısından bir fark yoktur. Herhangi bir suç işleme riski erkeklerde kızlara göre 2.6 kat, başı polisle belaya girme riski 4 kat fazladır.

6 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 6 GÜVENLİ OKULLAR

7 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 7 GÜVENLİ OKUL NEDİR? Okul idaresi öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları, arasında iyi bir iletişim kurmalıdır. Güvenli okulların tutumu çocukların akademik başarılarını ve davranışlarını geliştirmek üzerine kuruludur. Güvenli okullarda idareciler ve okul öğretmenleri pozitif kişisel rol modelleri sunarak öğrencilere örnek olur.

8 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 8 Okul içinde bulunan öğrencilerin birbirlerinden farklı oldukları kabul edilip bu farklılıklara saygı duyulur. Öğrencilerin bireysel düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratılır. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimlerine önem verilir. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-2

9 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 9 Güvenli okullarda bütün öğrencilere eşit şekilde davranılır. Güvenli okullarda bütün öğrencilere eşit sorumluluk verilir. Okul idaresi öğrencilerin ailelerinin okula daha fazla gelmeleri sağlamalıdır. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-3

10 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 10 Çocukların süreçlerinden aileleri haberdar etmek gerekmektedir. Güvenli okul idarecileri velileri çocukları hakkında bilgilendiren okullardır. Güvenli okul idarecileri öğrencilerin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapar. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-4

11 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 11 GÜVENLİ OKUL NEDİR?-5 Güvenli okul idarecileri öğrenciler birbirlerinden yardım istemeleri ve birbirlerine destek olmaları için çalışır. Güvenli okul idarecileri okul öncesi ve sonrası programların olmasının şiddet ile mücadelede önemli bir yere sahip olduğunun bilincindedir. Güvenli okul idarecileri öğrencileri geleceğe hazırlamada ve yetişkinlik döneminde karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında yardımcı olmaktadır.

12 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 12 Güvenli okul idarecileri öğrencilerin aileleri, toplum merkezleri, polisler ile bağlantı içindedir. Güvenli okul ortamını bozan en belirgin sorunun öğrencilere eşit davranılmaması olduğu okul idarecileri tarafından unutulmamalıdır. Diğerlerinden farklı davranılan çocuklar ileride şiddet davranışlarında bulunabilirler ya da şiddetin hedefi olabilirler. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-6

13 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 13 Güvenli okul idarecileri öğrencilerin yaşadıkları problemleri rahatça bildirebilecekleri kişilerdir. Güvenli okul idarecileri öğrencileri ve çalışanları potansiyel olarak tehlikeli olabilecek durumlar hakkında bilgilendirme yapar ve çözüm yollarını paylaşır. Güvenli okul idarecileri topluma çocukların önemsenmesi gerektiğine dair mesajlar verir. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-7

14 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 14 Güvenli okul idarecileri öğrenciler şiddet ile ilgili bilgi verdikçe bunlar hakkında araştırmalar yapar ve şiddeti önlemek için çalışmalar planlar. Güvenli okul idarecilerinin görevi öğrencilerin şiddet konusunda duygularını ifade edebilmelerini sağlamaktır. Güvenli Okulda şiddet konusunda bilgi veren öğrenciler okul idaresi tarafından mutlaka korunmalıdır. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-8

15 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 15 Güvenli okul idarecileri öğrencilerin güvenli bir şekilde bilgi verebilmeleri ve korunabilmeleri için farklı yöntemler geliştirilmelidir. Örneğin internetten bilgi vermek gibi. Güvenli okul idarecileri öğrencilere ve öğretmenlere insanların birbirini dinlemesinin önemini vurgulanmalıdır. Güvenli okul idarecileri öğrencilere karşı ilgili bir tutum sergilenmelidir. GÜVENLİ OKUL NEDİR?-9

16 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 16 GÜVENLİ OKUL NEDİR?-10 Güvenli okul idarecileri öğrencilerin sessiz kalma hakkına karşı saygılı olunmalıdır. Güvenli okul idarecileri okulda kabadayılığı engellemeye özen gösterilmelidir.

17 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 17 GEREKLİ TELEFONLAR Çocuk şube Acil ambulans Öğrencilerin velileri En yakın polis merkezinin İtfaiyenin En yakın hastanelerin Olaya ilk müdahaleyi yapabilecek ilk yardım bilgisine sahip bireyler Baro İller ve ilçelerde bağlantı kurulabilecek resmi kurumlar

18 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 18 İDARECİLER İÇİN İPUÇLARI

19 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 19 Okullarda görülen şiddet davranışları genellikle ani ve dürtüseldir. Şiddet uygulayanlar düşüncelerini ya da saldırı planları hakkındaki bilgilerini daha önceden tehdit olarak savurmuş olabilirler. İDARECİLER İÇİN İPUÇLARI- 1

20 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 20 Okullardaki şiddet davranışı ile meşgul olan öğrencilerin tam bir profilleri yoktur. Belirli davranışlarının olması onları şiddet içerikli bir saldırı için plan yaptıklarını ya da düşündüklerini belirlemeye yardım etmez. İDARECİLER İÇİN İPUÇLARI- 2

21 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 21 Saldırılardan önce çoğu saldırgan silah kullanmış veya eline silah geçmiştir. Yoğun öfke yaşayan kişilerin etrafında kesici veya ateşli silah bulunması saldırı veya cinayetlerin meydana gelmesini kolaylaştırdığından çok tehlikelidir. İDARECİLER İÇİN İPUÇLARI- 3

22 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 22 SONUÇ Güvenli okul bilgileri gelecekte okullardaki şiddeti önlemeye dair öneriler sunmaktadır. Bir çok saldırgan, olay öncesinde davranışlarını planlamakla meşgul olurlar, niyetlerini ve planlarını başkaları ile paylaşırlar. Güvenli okulları yaratmanın bir süre alacağını unutmamak gerekir.

23 Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 23 BİLGİ İÇİN YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ 0212 219 03 03 www.yeniden.org.tr Email: yeniden@yeniden.org.tryeniden@yeniden.org.tr


"Okullarda Suç ve Şiddeti Önleme 1 İDARECİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları