Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Süperkritik Akışkanların Yoğunluğu 2. Süperkritik Akışkanların Viskozitesi 3. Etkin Yayınırlık Katsayısı 4. Kütle Aktarım Katsayısının Hesaplanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Süperkritik Akışkanların Yoğunluğu 2. Süperkritik Akışkanların Viskozitesi 3. Etkin Yayınırlık Katsayısı 4. Kütle Aktarım Katsayısının Hesaplanması."— Sunum transkripti:

1 1. Süperkritik Akışkanların Yoğunluğu 2. Süperkritik Akışkanların Viskozitesi 3. Etkin Yayınırlık Katsayısı 4. Kütle Aktarım Katsayısının Hesaplanması 5. Eksenel Dağılma Katsayısı 6. Doygunluk Derişimi Süperkritik Akışkanların Özelikleri

2 1. Süperkritik Akışkanların Yoğunluğu Hankinson-Brobst-Thomson (HBT) Yöntemi Asentrik faktör............................. (1) Karışımın kritik basıncı (psi)............ (2) Karakteristik hacim (cm 3 /gmol)..... (4) Karışımın kritik sıcaklığı (K)….... (3) Z cm = 0.291 − 0.080ω zl ……………………… Karışımın sıkışabilme faktörü P cm. V m * = Z cm.n R T cm n= m / M cm M cm : Karışımın molekül ağırlığı  m = m/V m * = P cm.M cm / Z cm RT cm (+) J. Shanshool and E.T. Hashima Generalized Equation of State to Predict Oil-stock Density Petroleum Science and Technology, 19(3&4), 269–282 (2001) (+)

3 2. Süperkritik Akışkanların Viskozitesi Süperkritik akışkanların viskozite değerleri sıcaklık ve yoğunluğunun fonksiyonu olarak tanımlanmıştır (Mukhopadhyay, 2000)..................... (5)  ( ,T): Viskozite (  Pa.s)  (T): Normal şartlardaki gazın viskozitesi (  Pa.s)  ( ,T): Artma faktörü (  Pa.s)  c ( ,T): Kritik bölgedeki artırma faktörü (  Pa.s)

4 ................................(8)........................................(7)  (T)’nin hesaplanması.....(6) F p : Polariteye bağlı korelasyon faktörü M: Moleküler ağırlık P c : Kritik basınç (MPa) T: Sıcaklık (K) T c : Kritik sıcaklık (K) T r : İndirgenmiş sıcaklık

5 ....................................(10).............(9) F p : Polariteye bağlı korelasyon faktörü P c : Kritik basınç (MPa) T c : Kritik sıcaklık (K) T r : İndirgenmiş sıcaklık  : Dipol moment  r : İndirgenmiş dipol moment  r : İndirgenmiş dipol moment

6 ..................................(12)  ( ,T)’nin hesaplanması.....(11)  : Yoğunluk (kg.m -3 )  c : Kritik yoğunluk (kg.m -3 )  r : İndirgenmiş yoğunluk

7  c ( ,T)’nin hesaplanması  Yüksek yoğunluk değerleri için viskozite artırma değerleri ihmal edilebilir Süperkritik CO 2 için kritik bölgede artırma faktörü (Magge, 1991)

8 ..................................(14) 3. Etkin Yayınırlık Katsayısı Süreli yayınlarda üç farklı yaklaşım görülmektedir...................................(13) 1. Yaklaşım: Deneme-yanılma yöntemi 2. Yaklaşım: Difüzyon katsayısına bağlı olarak 3. Yaklaşım: Difüzyon katsayısına bağlı olarak (Ghoreishi et al., 2001, Goodarznia, et al., 1997) (Roy et al., 1996)

9 ................(15) Difüzyon katsayısının hesaplanması Difüzyon katsayısına sıcaklık ve basıncın etkisi..(16) Fuller eşitliği;

10 4. Kütle Aktarım Katsayısının Hesaplanması........................... (18) Süreli yayınlarda 2 farklı yaklaşım görülmektedir............................ (17) 1. Yaklaşım: Ghoreishi et al., (2001) 2. Yaklaşım: Goodarznia et al., (1997)

11 ..................................... (21)......................................(19).................................... (20) Boyutsuzgruplar Boyutsuz gruplar Sherwood sayısı: Schmidt sayısı: Reynolds sayısı:

12 ..........................(23) 5. Eksenel Dağılma Katsayısı Süreli yayınlarda eksenel dağılma katsayısının belirlenmesinde (22) eşitliği kullanılmaktadır....................... (22) (Ghoreishi et al., (2001), Skerget et al., (2001), Goodarznia et al., (1997) Peclet sayısı

13 ..............................(25) 6. Doygunluk Derişimi Süreli yayınlarda iki farklı yaklaşım görülmektedir............................. (24) 1. Yaklaşım: Subra et al., (1997) ve Cygnarowicz et al., (1990) 2. Yaklaşım: Sakaki et al., (1992) a: Sabit C sat : Çözücüdeki madde derişimi (kg.m -3 )  H: Çözünme entalpisi M a : Molekül ağırlığı

14 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonuna Etki Eden Parametreler Kütle Aktarım Mekanizması Kütle Aktarım Modelleri

15 SCF İstenilen ürün SCF’de çözünmüş ürün Arayüzey Katı fazı Akışkan fazı Katı Matristen Ürün/Ürünlerin Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu için Taşınım Mekanizması 1 4 8 2 3 5 7 1. Adsorpsiyon film tabakasının oluşumu 2. Difüzyon 3. Adsorpsiyon 4. Çözünme 5. Desorpsiyon 6. Difüzyon 7. Arayüzeyde kütle aktarım dirençleri 8. Konveksiyon 6 Mukhopadhyay 2000

16 Çözünürlük mekanizmasına göre kütle aktarımı

17 Adsorpsiyon mekanizmasına göre kütle aktarımı

18 Süperkritik Akışkan Ekstraksiyon Sürecini Etkileyen Parametreler * Ekstraksiyon basıncı * Ekstraksiyon sıcaklığı * Ekstraksiyon süresi * Çözücü miktarı * Çözücü oranı (Birim zamanda birim katı miktarı başına çözücü miktarı) (Birim zamanda birim katı miktarı başına çözücü miktarı) * Sisteme beslenen katının ön işlemleri - Tanecik büyüklüğü - Nem içeriği * Ürün spesifikasyonları Mukhopadhyay 2000


"1. Süperkritik Akışkanların Yoğunluğu 2. Süperkritik Akışkanların Viskozitesi 3. Etkin Yayınırlık Katsayısı 4. Kütle Aktarım Katsayısının Hesaplanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları