Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Şekilde U borusunun kollarından birine cıva, diğerine yoğunluğu ölçülecek bir sıvı konuyor. Bu sıvının bulunduğu koldaki cıva düzeyinden itibaren.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Şekilde U borusunun kollarından birine cıva, diğerine yoğunluğu ölçülecek bir sıvı konuyor. Bu sıvının bulunduğu koldaki cıva düzeyinden itibaren."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Şekilde U borusunun kollarından birine cıva, diğerine yoğunluğu ölçülecek bir sıvı konuyor. Bu sıvının bulunduğu koldaki cıva düzeyinden itibaren sıvının yüksekliği 1 cm olduğuna göre sıvının yoğunluğu nedir ? ( d cıva = 13.6 gf / cm 3 ) A) 9 B) 0.9 C) 90 D) 15.1

3 3 Şekildeki su cenderesinde küçük pistona bağlı kaldıracın L ucu F kuvveti ile itildiğinde, büyük pistona P basıncı etki eder. Aşağıdakilerden hangisi değiştirildiğinde, bu basınç değişmez? A) Büyük pistonun alanı B) Küçük pistonun alanı C) Kaldıraçtaki OL / OK oranı D) F itme kuvveti

4 4 Şekildeki depoya bağlı olan A borusunun kesiti 1 cm 2 dir. Su bu kesitten ilk anda kaç gf ’ le fışkırır? ( d su = 1 gf / cm 3 ) A ) 7 B ) 8 C ) 15 D ) 700

5 5 Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın, ağırlığı önemsiz pistonlarının kesit alanları 2S, S, 2S dir. F 1, F 2, F 3 kuvvetleri uygulandığında bu pistonlar aynı düzeyde dengede kalıyorlar. Buna göre F 1 = 10 N ise F 2 ve F 3 kuvvetleri kaç N ‘dur? F 2 F 3 A) 1010 B) 1020 C) 10 5 D) 510

6 6 Bir U borusunda yoğunluğu 0,8 g/cm 3 olan sıvı vardır. Kollardan birine yoğunluğu 0,9 g / cm 3 ve yüksekliği 16 cm olan sıvı konulduğunda, diğer koldaki sıvı yükselmesi ilk durumuna göre kaç cm olur? ( Sıvılar birbirine karışmamaktadır.) A ) 7 B ) 9 C ) 16 D ) 18

7 7 Özkütlesi 1,5 g /cm 3 olan sıvıya, hacmi 60 cm 3 olan bir cisim şekildeki gibi batırıldığında dinamometredeki ağırlık 90 gf olarak ölçülüyor. Buna göre; cismin gerçek ağırlığı kaç gf dir? A ) 90 B ) 180 C ) 270 D ) 150

8 8 Şekildeki cisim havada 180 g, suda 120 g geliyor. Buna göre; a) Cismin hacmi nedir? b) Alkol içinde kaç gram gelir? c ) Tuzlu su içinde 118,2 gram gelse, tuzlu suyun öz ağırlığı ne olur? (alkolün öz ağırlığı=0,8 g/cm 3 )

9 9 Çözüm : Basit bir U borusu birleşik kap olduğundan; h 1 = 1 cmh 1. d 1 = h 2. D 2 d 1 = 13,6 g / cm 3 1. 13,6 = 15,1. d 2 h 2 =15,1 cm d 2 = ? d 2 = 13.6 15.1 d 2 = 0.9 gf / cm 3

10 10 Sıvılar sıkıştırılamaz. Bu nedenle üzerlerine etki eden basıncı her doğrultuda aynen iletirler. Sıvıların bu özelliğinden yararlanılarak su cendereleri, hidrolik sistemler yapılmıştır. Küçük pistondaki P 1 basıncı ile büyük pistondaki P 2 basıncı eşittir.

11 11 O halde P 2 basıncının değeri küçük pistona etki eden kuvvete ve pistonun yüzeyinin büyüklüğüne bağlıdır ( F 1 ve S 1 ). Kuvvetin büyüklüğü kaldıraç kollarının oranlarına bağlıdır. Kolların oranlarını değiştirirsek moment ilkesi gereği küçük pistona etki eden kuvveti de değiştirmiş oluruz. ( Basit makinelerin çalışma prensibi ) Sonuç olarak küçük pistonda meydana gelen basınç değeri büyük piston içinde aynı olacaktır. O halde P 2 basıncı büyük pistonda meydana gelen kuvvete ve pistonun yüzey alanına bağlı değildir.

12 12 Sıvı içinde bir noktanın üzerine düşen basınç (kabın şekli ne olursa olsun) sıvının yoğunluğu ile noktanın sıvı üst yüzeyinden derinliğine bağlıdır. Buna göre: h : 7 m = 700 cm d :1 gf/cm 3 P = h x d s P = 700 x 1 P = 700 gf/cm 2

13 13 Uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ne olursa olsun sıvının her noktasında basınç aynı olmalıdır. Buna göre : 10 2S F2F2 S F3F3 == 5 S 5 S VE = 10 2S F 2 = 5 N VE F 3 = 10 N

14 14 Kollarda eş yüksekliklerdeki noktalarda sıvı basıncı eşittir. O halde: d 1 = 0,8 g/cm 3 d 2 = 0,9 g/cm 3 h 2 = 16 cm h 1 x d 1 = h 2 x d 2 h 1 x 0,8 = 16 x 0,9 h 1 = 18 cm h 1 – h 2 = 18 – 16 = 2 cm 2 + (16-X) + (18-X ) = 18 X = 9 cm

15 15 Bu durumda cisim hacmi kadar sıvı taşıracaktır. O halde : Batan cismin hacmi = Havadaki ağırlığı - Sudaki ağırlığı V b = G h – G s G c = V b + G s G s = V b x d s G s = 60 x 1,5 G s = 90 gf G c = V b + G s G c = 60 + 90 G c = 150 gf

16 16 a) Batan cismin hacmi = Havadaki ağırlığı - Sudaki ağırlığı V b = G h – G s V b = 180-120 V b = 60 g/cm 3 b) Alkol içinde denge durumunda iken ağırlığı kadar alkol taşıracaktır. O halde : V b x d A = V c x d c Cismin ağırlığı ( G c ) G c = V b x d A = 60 x 0,8 G c = 48 g c) G c = V b x d T 118,2 = 60 x d T d T = 1,97 g/cm 3

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28


"1. 2 Şekilde U borusunun kollarından birine cıva, diğerine yoğunluğu ölçülecek bir sıvı konuyor. Bu sıvının bulunduğu koldaki cıva düzeyinden itibaren." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları