Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 23.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 23.02.2012."— Sunum transkripti:

1 1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 23.02.2012

2 2 Erasmus Programı Nedir?

3 3 ULUSLARARASI İLŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ERASMUS PROGRAMI; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yüksek öğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

4 4 “ LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP” (HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMIN) ALT PROGRAMLARI NELERDİR? COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme – Diller - Bilgi İletişim Teknolojileri - Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi - Avrupa Kurumları - Avrupa Kuruluşları

5 5 Program Ülkeleri  27 Avrupa Birliği üye ülkesi  Avrupa Ekonomik Alanı  (EEA) ülkeleri  Norveç, İzlanda, Lihtenştayn  Türkiye  Ayrıca, Batı Balkan ülkeleri ve İsviçre'nin de önümüzdeki yıllarda programlara katılımı öngörülmektedir.

6 6 Programların uygulandığı 31 ülkede eğitim seviyesinin artırılması Çalışma Ortamı halkları arasında anlayış Avrupa kültürlerarası diyaloga ve birlikte çalışmaya dayanan ortaklıklar ve faaliyetler yolu ile sosyal dışlanma, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve önyargılarla mücadele edilmesi birlikte çalışma ortamının geliştirilmesi Avrupa boyutunun güçlendirilmesini ABEGP

7 7 ERASMUS’UN AMAÇLARI NELERDİR? ERASMUS programının en temel amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Kalitenin yanı sıra; *Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, *Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, *Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlar.

8 8 Programın Bütçesi Programa katılan 31 ülkenin nüfuslarına oranla ortak havuza koydukları para ile oluşmaktadır.

9 9 Erasmus Değişimi Temel Araçları  Erasmus Üniversite Beyannamesi ? Erasmus İkili Anlaşmaları- Bileteral Agreements ? Erasmus İkili Anlaşmaları- Bileteral Agreements ! Hibeler ! Hibeler  AKTS- ECTS uyumu ( öğrenci öğrenim hareketliliği için)

10 10 Erasmus Alt Programları I. Yurtdışı Eğitim Destekleri ► Öğrenci değişimi ( 3 - 12 ay) ► Öğrenci öğrenim ► Öğrenci yerleştirme ( staj) ► Öğretim elemanı değişimi ( 1 hafta – 6 ay) ► Personel Ders Verme ► Personel Eğitim Alma II. Yoğun programlar (IP) ► Öğrenci ve öğretim elemanlarının ders ortamında bir araya gelmesi şeklinde gerçekleşen bir uluslararası çalışma III. Hareketlilik Destekleri ► Erasmus Yoğun Dil Kursu

11 ERASMUS DEĞİŞİM SÜRECİ  Hibe miktarları (Ulusal Ajans)  Anlaşmalardaki kontenjan sayıları  Değişimle ilgili ilanlar (Kriterler, kontenjan miktarları)  Başvuru  Ön inceleme  Dil sınavı (öğrenciler için- gerekirse personel için)  Sıralama  Adayların belirlenmesi  Karşı tarafla iletişim  Erasmus adayların karşı tarafça kabulü  Değişimin gerçekleşmesi 11

12 12 Adım Adım Erasmus Öğrenim Hareketliliği SeçmeYerleştirme • Kayıtlı öğrenci • Akademik Not Ort. • Erasmus YDS •İkili Anlaşma / Firma • UA Kontenjan / Hibe • Değişim Değerlendirme • Öğrenim; N.O.%50 + YDS%50 • Staj; N.O.%55 + YDS%45 Seçme Değerlendirme Yerleştirme

13 13 HİBE MİKTARLARI Öğrenci Öğrenim Ülkeler Aylık hibe miktarı (€) Ülkeler Aylık hibe miktarı (€) Avusturya463Bulgaristan300 Belçika429Güney Kıbrıs Rum Kesimi 382 Almanya425Estonya365 Çek Cumhuriyeti 420Yunanistan407 Danimarka596Macaristan403 İspanya438Litvanya326 Finlandiya515İtalya480 Fransa497Lüksemburg429 İngiltere540Letonya365 İrlanda523Malta365 Hollanda468Polonya403 Portekiz395Romanya322 İsveç493Slovenya386 Slovak Cumhuriyeti 373 Hibe; 2 taksitte ödenir; - İlk taksit: toplam hibenin %80’i, - 2. taksit: onay mektubunda belirtilen toplam süreye bağlı hesaplanan hibe – İlk Taksit

14 14 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?  Bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Staj yapılabilecek yerler :  İşletmeler  Eğitim Merkezleri  Araştırma Merkezleri  Diğer Kuruluşlar  Staj Hareketliliği resmi dilde Placement (Yerleştirme) olarak geçmektedir.  Öğrenci staj yerini kendisi bulur

15 15 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ  Personel Ders Verme/Personel Eğitim Alma  Programlara katılan ülke vatandaşları  EÜB sahibi kurumun akademik veya idari personeli  İşletmeler HEDEFLER!!  Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,  Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

16 16 Personel Ders Verme Faaliyeti  Üniversiteler arası anlaşma  5 saat - 1 hafta  Günlük / Haftalık Hibe + Seyahat masrafları  Öğretim Programı (Teaching Assignment)  Ders Planı (Instruction Schedule)

17 17 HİBE MİKTARLARI Personel Ders Verme Ülkeler Günlük hibe miktarı (€) Ülkeler Günlük hibe miktarı (€) Avusturya190Bulgaristan120 Belçika170Güney Kıbrıs Rum Kesimi 150 Almanya120Estonya150 Çek Cumhuriyeti 170Yunanistan170 Danimarka240Macaristan160 İspanya180Litvanya130 Finlandiya210İtalya190 Fransa200Lüksemburg170 İngiltere220Letonya150 İrlanda210Malta150 Hollanda190Polonya160 Portekiz160Romanya130 İsveç140Slovenya160 Slovak Cumhuriyeti 150 Hibe; 2 taksitte ödenir; - İlk taksit: toplam hibenin %80’i gitmeden önce, - 2. taksit: Geri kalan döndükten sonra ilgili belgelerin tesliminin ardından

18 18 Personel Eğitim Alma Faaliyeti  Akademik ve idari personel yararlanabilir (Teaching and Non-Teaching Staff)  İşletmelere eğitim almak üzere gidilmesi  Yüksek Eğitim Kurumlarına eğitim almak üzere gidilmesi

19 19 Personel Eğitim Alma Faaliyeti Özel Şartlar; 1-Öğretim elemanı, yönetici, idari personel olması ya da yurtdışındaki bir işletmede personel olması gerekmektedir. 2-Hareketlilik faaliyeti yüksek öğretim kurumu ile işletme arasında gerçekleşecekse kurumlar arası anlaşma yapılması gerekmemektedir. 3-İş planının (work plan) olması gerekmektedir. (Faaliyetin katma değeri, amaçlar, beklenen sonuçları v.b) İş planı ilgili taraflarca imzalanmış olmalıdır.

20 20 Faaliyetlerin Geçerlilik Süresi  Yüksek öğretim kurumları 2011/2012 eğitim dönemi kapsamında öğrenci / personel hareketliliği ile ilgili hibeyi 1 Haziran 2011 - 30 Eylül 2012 dönemleri arasında gerçekleştirecekleri hareketlilik faaliyetleri için alırlar.  Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez.

21 21 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS FAALİYETLERİ

22 22 Uluslararası İlişkiler Birimi Rektörlük çatısı altındadır. Faaliyetlerini Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Erdoğan ÖZKAYA sorumluluğunda gerçekleştirir. Birimimiz, Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere kurulmuştur. Birimin sorumlulukları;  Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak,  Kültürel ve bilimsel alanlarda uluslararası ilişkileri geliştirmek,  LLP Programlarından ERASMUS ve LEONARDO ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını aktive etmek,  Bologna Sürecinin Üniversitemize dönük uygulamalarını yürütmek,  FARABİ Değişim Programı faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

23 Birimimizi Tanıyalım  ERASMUS-FARABİ Kurum Koordinatörü: Doç.Dr. Ersel OBUZ Tel: 237 28 86/108 E-mail: ersel.obuz@bayar.edu.tr  ERASMUS-FARABİ Kurum Koor.Yard.: Yrd.Doç.Dr. Funda GENÇLER Tel: 237 28 86/271E-mail: funda.gencler@bayar.edu.tr  Bologna ve ABD ile İlişkiler: Yrd. Doç.Dr. Murat ORTANCA Tel: 237 28 86/279E-mail: murat.ortanca@bayar.edu.tr  LLP ve Gençlik Projeleri: Hakan AYDOĞAN (İng. Okutmanı) Tel: 237 28 86/271E-mail: aydoganh@hotmail.com  İdari Personel: Hayriye İLBEK, farabi@bayar.edu.tr Nursevim ÇOBAN, erasmus@bayar.edu.tr 237 28 86/272 Öznur MERT, bologna@bayar.edu.tr  Sözleşmeli Personel: Bülent AKKAYA 23

24 24 CBÜ’nün 2007-2011 yılları arasında 9 farklı AB ülkesiyle 15 değişik üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında;  Öğrenim hareketliliğinden 29 öğrenci,  Ders verme hareketliğinden 17 akademik personel,  Personel eğitim alma hareketliliğinden ise 9 üniversite çalışanı istifade edebilmektedir. Ulusal Ajans tarafından finanse edilen kontenjanlar; 2010/112011/12  Öğrenim hareketliliği: 13 23  Staj hareketliliği: 5 12  Personel ders verme hareketliliği: 3 5 (+4)  Personel eğitim alma hareketliliği: 4 4 (+2) CBÜ ERASMUS FAALİYETLERİ

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 CBÜ ERASMUS HEDEFLERİ 2011-2012 Dönemi için Ulusal Ajanstan istenen kontenjanlar;  Öğrenim hareketliliği: 2625  Staj hareketliliği: 2512  Personel ders verme hareketliliği: 155 (+4)  Personel eğitim alma hareketliliği: 204 (+2)  ANLAŞMA SAYILARININ 5 KAT ARTIRILMASI !!!!!!

32 32 HEDEFLER İÇİN NELER YAPILMALI?  Bölümlerin ikili anlaşma yapacak üniversiteler konusunda çalışması,  Bologna eşgüdüm sürecinin yerine getirilmesi, (ECTS, Bilgi paketi, Diploma ekleri)  Bölüm koordinatörlerinin öğrenci danışmanlarının ve öğrencilerin bilgilendirilmesi  Bölüm elemanları ve öğrencileri motive edilmesi, (Yurtdışına giden öğrenci ve öğretim elemanlarının deneyimlerini aktardığı seminerlerin düzenlenmesi)  Öğrenci danışmanlarının uygun niteliklere sahip olduğunu düşündüğü öğrencileri Erasmus programına yönlendirmesi,

33 33 HEDEFLER İÇİN NELER YAPILMALI?  Yurtdışıyla teması olan öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bu kişilerin mevcut bağlantılarından yararlanılması,  Tüm akademik birimlerin web sayfalarının işlevselliklerinin artırılması ve güncel bilgiler içermesi, ingilizce içerikli bölümlerin eklenmesi,  Dil becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,  Yurtdışı üniversitelerden kısa süreli ziyaretçi/konuşmacı daveti için program geliştirilmesi

34 34 KOORDİNATÖRLERİN GÖREVLERİ Erasmus Kurum Koordinatörü:  Kurumunda Erasmus aktivitelerinin, başta AKTS (ECTS) çalışmaları olmak üzere organizasyonunu ve koordinasyonunu yapar ve takip eder.  Bilgi Paketinin hazırlanmasını sağlar.  Bölüm Koordinatörleri ile ortak çalışır.  Değişimle gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin derslerle ilgili onay işlemlerini yapar.  AKTS/DE, öğrenci/öğretim elemanı değişiminde akademik işlerden sorumludur.

35 35 Erasmus Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri:  Kurum koordinatörlüğü ile bölümler arası iletişimi sağlar.  Bölüm koordinatörlerini ve öğrencileri motive eder.  Bölümlerin konuyla ilgili aktivasyonunu sağlar.  Bölüm koordinatör değişikliklerini kurum koordinatörlüğüne iletir.  Yılda en az iki kez Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenler.  Toplantılarla ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.

36 36 - Bölümlere yurtdışından iletilen talep bilgilerini genel koordinatörlüğe iletmekle yükümlüdür. -Bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarının Erasmus programı konusunda kontak kuracağı kişidir. -Değişim öğrencilerine/öğretim elemanlarına rehberlik ve danışma hizmeti verir. -Erasmus’la ilgili duyuruların öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmakla görevlidir. Bölüm Koordinatörleri:

37 37 Bölüm Koordinatörleri: Değişime gideceklerin, başvuru formu, öğrenim anlaşması ve not çizelgelerinin, tanınırlık belgelerinin hazırlanmasından sorumludur. -Kurum koordinatörlüğü ile bu konularda birlikte çalışır. -Değişimle gelenlerin, kurum kordinatörlerinin yönlendirmesi doğrultusunda başvurularının değerlendirilmesi, not çizelgelerinin hazırlanmasını vb işleri yapar.

38 38 İKİLİ ANLAŞMALAR (BILATERAL AGREEMENTS)  Faaliyetlerin Üniversitemizde uygulanabilir hale gelebilmesi için HER ŞEYDEN ÖNCE birimlere ait Celal Bayar Üniversitesi adına imzalanmış İKİLİ ANLAŞMA (BILATERAL AGREEMENT)’ nın olması ŞARTTIR!!

39 39 İkili anlaşma nedir?  Erasmus Programı ile hem öğrenci hem de personel hareketlilikleri gerçekleştirebilmek üzere, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip ve programa dahil diğer yükseköğretim kurumları ile imzalanan çift taraflı anlaşmadır.  Birimler ve/veya bölümler bazında yapılır

40 40 Değişim CBÜ’ye ne kazandırır?  Avrupa Üniversiteleri arasında bir yer sağlar.  Öğrenci ve akademisyenlerimizin farklı üniversitelerdeki eğitimi görme şansını arttırır.  Uluslararası standart kazandırır.  Gelen öğrenci ve akademisyen sayısının artması Türk yükseköğretiminde rekabet gücümüzü arttırır.

41 41 İkili Anlaşma Yapmak İçin  Yurtdışı bağlantılarınızı güçlendirilmelidir.  Yurtdışı bağlantıları güçlü olan meslektaşlarınızdan destek almalısınız.  Diğer üniversitelerinin yaptığı anlaşmaları gözden geçirerek, kendinize uygun bölümleri olan bağlantıları bulabilirsiniz.  İnternet yoluyla verdiğiniz eğitime uygun üniversiteleri bulabilir, anlaşma yapmak için koordinatörlerle temasa geçebilirsiniz.

42 42 Erasmus Anlaşması Nasıl Yapılır?  Erasmus Üniversite Beyannamesi Sahibi Kurumlar Listesi incelenmeli http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_u niversity_charter_en.php  Bu listelerden bölüm/program açısından uygun olabileceği düşünülen ülkeler ya da üniversiteler belirlenerek listesi oluşturulmalı,  Belirlenen kurumlar ile iletişime geçmeden önce kurumların web sayfaları incelenerek özellikle bazı hususlara dikkat edilmelidir!!

43 43  Belirlenen üniversitelerin web sayfalarından ilgili fakülte ve bölümün koordinatörü ile iletişime geçilmeli (daha önce kişisel veya kurumsal olarak iletişimde olduğunuz üniversitelerle ikili anlaşma yapmanız daha hızlı ve kolay olur, ancak bu şart değildir!!).  İletişim süreci maillerin geç kontrol edilmesi, iş yoğunluğu v.s gibi sebeplerle uzun sürebilir. Bu aşamalarda sabırlı ve nazik davranılması gerekir.

44 44  Ortak olmak istediğiniz kuruma göndereceğiniz ilk mail de Kurumumuzu ve kendi bölümünüzü tanıtıcı bilgiler vermeniz ve ekli dosyalarla kendi bölümünüze ait İngilizce olarak hazırlanmış ders içeriklerini göndermeniz faydalı olacaktır.  Yazışmaların mutlaka takip edilmesi gerekir çünkü karşı kurumun da size sormak istediği ve öğrenmek istediği bilgiler olacaktır.

45 45  İkili anlaşmaları yapmak için yalnızca Uluslararası İlişkiler Birimi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bu gibi durumlarda Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ile iletişime geçip bilgi verilmelidir.  Birim temsilcisi yapılan görüşmeler/yazışmalar ile ilgili bilgilendirilmelidir.  İkili anlaşma için görüşmeler sonuçlandığında ve ikili anlaşma formu doldurulurken Erasmus Kurum Koordinatörü bilgilendirilmelidir.

46 BAZI FAYDALI BİLGİLER  www.inomics.com - Uluslar arası etkinlik iş ve burs imkanı  www.ua.gov.tr - Ulusal Ajans  www.ab-ilan.com - Teklif Çağrılarının takip edilmesi  www.akademisyen.com – Tıp Alanı Duyuruları  www.akademisyen.org – Akademik duyurular (burslar vb.)  www.mfib.gov.tr - Teklif Çağrılarının takip edilmesi  http://www2.bayar.edu.tr/international/yeni/ 46

47 47 TEŞEKKÜRLER Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr.Funda GENÇLER Tel: 0236 237 28 86-271 funda.gencler@bayar.edu.tr Email: erasmus@bayar.edu.tr


"1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 23.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları