Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 27.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 27.02.2012."— Sunum transkripti:

1 1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 27.02.2012

2 Yol Haritası  Uluslararası İlişkiler Birimini Tanıyalım  ERASMUS Değişim Programı Tanıtımı  FARABİ Değişim Programı Tanıtımı  Karşılaştığımız Sorunlar  Sorularınız 2

3 3 Uluslararası İlişkiler Birimi Rektörlük çatısı altındadır. Faaliyetlerini Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Erdoğan ÖZKAYA sorumluluğunda gerçekleştirir. Birimimiz, Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini koordine etmek üzere kurulmuştur. Birimin sorumlulukları;  Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak,  LLP Programlarından ERASMUS ve LEONARDO ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını aktive etmek,  Bologna Sürecinin Üniversitemize dönük uygulamalarını yürütmek,  FARABİ Değişim Programı faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

4 Birimimizi Tanıyalım  ERASMUS-FARABİ Kurum Koordinatörü: Doç.Dr. Ersel OBUZ Tel: 237 28 86/108 E-mail: ersel.obuz@bayar.edu.tr  ERASMUS-FARABİ Kurum Koor.Yard.: Yrd.Doç.Dr. Funda GENÇLER Tel: 237 28 86/271E-mail: funda.gencler@bayar.edu.tr  Bologna ve ABD ile İlişkiler: Yrd. Doç.Dr. Murat ORTANCA Tel: 237 28 86/279E-mail: murat.ortanca@bayar.edu.tr  LLP ve Gençlik Projeleri: Hakan AYDOĞAN (İng. Okutmanı) Tel: 237 28 86/271E-mail: aydoganh@hotmail.com  İdari Personel: Hayriye İLBEK, farabi@bayar.edu.tr Nursevim ÇOBAN, erasmus@bayar.edu.tr 237 28 86/272 Öznur MERT, bologna@bayar.edu.tr  Sözleşmeli Personel: Bülent AKKAYA 4

5 5 Erasmus Programı Nedir?

6 6 ULUSLARARASI İLŞKİLER BİRİMİ ERASMUS OFİSİ ERASMUS PROGRAMI; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) bünyesinde “yüksek öğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

7 7 “ LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP” (HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMIN) ALT PROGRAMLARI NELERDİR? COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme – Diller - Bilgi İletişim Teknolojileri - Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi - Avrupa Kurumları - Avrupa Kuruluşları

8 8 Program Ülkeleri  27 Avrupa Birliği üye ülkesi  Avrupa Ekonomik Alanı  (EEA) ülkeleri  Norveç, İzlanda, Lihtenştayn  Türkiye  Ayrıca, Batı Balkan ülkeleri ve İsviçre'nin de önümüzdeki yıllarda programlara katılımı öngörülmektedir.

9 9 Programların uygulandığı 31 ülkede eğitim seviyesinin artırılması Çalışma Ortamı halkları arasında anlayış Avrupa kültürlerarası diyaloga ve birlikte çalışmaya dayanan ortaklıklar ve faaliyetler yolu ile sosyal dışlanma, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve önyargılarla mücadele edilmesi birlikte çalışma ortamının geliştirilmesi Avrupa boyutunun güçlendirilmesini ABEGP

10 10 Programın Bütçesi Programa katılan 31 ülkenin nüfuslarına oranla ortak havuza koydukları para ile oluşmaktadır.

11 11 Erasmus Değişimi Temel Araçları  Erasmus Üniversite Beyannamesi ? Erasmus İkili Anlaşmaları- Bileteral Agreements ? Erasmus İkili Anlaşmaları- Bileteral Agreements ! Hibeler ! Hibeler  AKTS- ECTS uyumu ( öğrenci öğrenim hareketliliği için)

12 12 Erasmus Alt Programları I. Yurtdışı Eğitim Destekleri ► Öğrenci değişimi ( 3 - 12 ay) ► Öğrenci öğrenim ► Öğrenci yerleştirme ( staj) ► Öğretim elemanı değişimi ( 1 hafta – 6 ay) ► Personel Ders Verme ► Personel Eğitim Alma II. Yoğun programlar (IP) ► Öğrenci ve öğretim elemanlarının ders ortamında bir araya gelmesi şeklinde gerçekleşen bir uluslararası çalışma III. Hareketlilik Destekleri ► Erasmus Yoğun Dil Kursu

13 ERASMUS DEĞİŞİM SÜRECİ  Hibe miktarları (Ulusal Ajans)  Anlaşmalardaki kontenjan sayıları  Değişimle ilgili ilanlar (Kriterler, kontenjan miktarları)  Başvuru  Ön inceleme  Dil sınavı (öğrenciler için- gerekirse personel için)  Sıralama  Adayların belirlenmesi  Karşı tarafla iletişim  Erasmus adayların karşı tarafça kabulü  Değişimin gerçekleşmesi 13

14 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği  3-12 ay süre ile öğrenim hareketliliği  ECTS/AKTS yoluyla yurtdışında alınan derslerin akademik tanınırlığı (Bir Dönem=30 AKTS )  Gidilecek ülkeye göre değişen aylık hibe  Öğrenci gönderilecek Üniversite/bölüm ile gönderilen Üniversite/bölüm arasında İkili Anlaşma imzalanması gerekmektedir. 14

15 15 Adım Adım Erasmus Öğrenim Hareketliliği SeçmeYerleştirme • Kayıtlı öğrenci • Akademik Not Ort. • Erasmus YDS •İkili Anlaşma • UA Hibe • Değişim Değerlendirme • Öğrenim; N.O.%50 + YDS%50 Seçme Değerlendirme Yerleştirme

16 16 HİBE MİKTARLARI Öğrenci Öğrenim Ülkeler Aylık hibe miktarı (€) Ülkeler Aylık hibe miktarı (€) Avusturya463Bulgaristan300 Belçika429Güney Kıbrıs Rum Kesimi 382 Almanya425Estonya365 Çek Cumhuriyeti 420Yunanistan407 Danimarka596Macaristan403 İspanya438Litvanya326 Finlandiya515İtalya480 Fransa497Lüksemburg429 İngiltere540Letonya365 İrlanda523Malta365 Hollanda468Polonya403 Portekiz395Romanya322 İsveç493Slovenya386 Slovak Cumhuriyeti 373 Hibe; 2 taksitte ödenir; - İlk taksit: toplam hibenin %80’i, - 2. taksit: onay mektubunda belirtilen toplam süreye bağlı hesaplanan hibe – İlk Taksit

17 Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinde Sorumluluklarımız (GİDEN ÖĞRENCİ) ÖĞRENCİ İŞLERİ  Transkript-Güncel, Tüm derslerin (başarılı ve başarısız dahil) yer aldığı  Öğrencinin aldığı notlarının işlenmesi  Mezuniyet transkriptinde yurtdışında aldığı orijinal derslerin yer alması  Diploma eklerinin verilmesi BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ  Başvuru belgesinin imzalanması  Learning Agreement hazırlanması  Learning Agreement’ın Yönetim Kurulunda takibinin yapılması 17

18 Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinde Sorumluluklarımız (GELEN ÖĞRENCİ) ÖĞRENCİ İŞLERİ  Kayıt İşlemleri  Not Çizelgesinin hazırlanması BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ  İngilizce ders içeriklerinin hazırlanması  Gerekiyorsa özel ders programı oluşturulması  Learning Agreement oluşturulması ve onayı  Gelen öğrencilere danışmanlık 18

19 19 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Nedir?  Bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.  Staj yapılabilecek yerler :  İşletmeler  Eğitim Merkezleri  Araştırma Merkezleri  Diğer Kuruluşlar  Staj Hareketliliği resmi dilde Placement (Yerleştirme) olarak geçmektedir.  Öğrenci staj yerini kendisi bulur.

20 Başvurular  Mevcut ikili anlaşmalarımızın olduğu fakülte ve bölümlere ilanlarımız asılmakta ve ilanlarımız Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır.  Başvuru formlarına web sayfamızdan ulaşılabilmektedir. 20

21 Öğrenci Staj Hareketliliğinde Sorumluluklarımız ÖĞRENCİ İŞLERİ  Transkript-Güncel, Tüm derslerin (başarılı ve başarısız dahil) yer aldığı BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ  İşletme-bölüm uyumunun kontrolü  Başvuru belgesinin imzalanması  Uygun görüldüğü takdirde zorunlu staj yerine geçebilir  Bu sürecin Yönetim Kurulunda takibinin yapılması 21

22 ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ  İkili Anlaşma Temelinde, yurtdışında bir Üniversitede/Kurumda en az haftada 5 saat olmak üzere,  En az 1 hafta, en fazla 8 hafta ders anlatmak.  Amaçlar: Deneyim değişimi ve müfredat zenginliğinin sağlanması 22

23 23 HİBE MİKTARLARI Personel Ders Verme Ülkeler Günlük hibe miktarı (€) Ülkeler Günlük hibe miktarı (€) Avusturya190Bulgaristan120 Belçika170Güney Kıbrıs Rum Kesimi 150 Almanya120Estonya150 Çek Cumhuriyeti 170Yunanistan170 Danimarka240Macaristan160 İspanya180Litvanya130 Finlandiya210İtalya190 Fransa200Lüksemburg170 İngiltere220Letonya150 İrlanda210Malta150 Hollanda190Polonya160 Portekiz160Romanya130 İsveç140Slovenya160 Slovak Cumhuriyeti 150 Hibe; 2 taksitte ödenir; - İlk taksit: toplam hibenin %80’i gitmeden önce, - 2. taksit: Geri kalan döndükten sonra ilgili belgelerin tesliminin ardından

24 24 Personel Eğitim Alma Faaliyeti  Akademik ve idari personel yararlanabilir (Teaching and Non-Teaching Staff)  İşletmelere eğitim almak üzere gidilmesi  Yüksek Eğitim Kurumlarına eğitim almak üzere gidilmesi Hareketlilik faaliyeti yüksek öğretim kurumu ile işletme arasında gerçekleşecekse kurumlar arası anlaşma yapılması gerekmemektedir. İş planının (work plan) olması gerekmektedir. (Faaliyetin katma değeri, amaçlar, beklenen sonuçları v.b) İş planı ilgili taraflarca imzalanmış olmalıdır.

25 25 Faaliyetlerin Geçerlilik Süresi  Yüksek öğretim kurumları 2011/2012 eğitim dönemi kapsamında öğrenci / personel hareketliliği ile ilgili hibeyi 1 Haziran 2011 - 30 Eylül 2012 dönemleri arasında gerçekleştirecekleri hareketlilik faaliyetleri için alırlar.  Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez.

26 26 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS FAALİYETLERİ

27 27 CBÜ’nün 2007-2011 yılları arasında 9 farklı AB ülkesiyle 15 değişik üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında;  Öğrenim hareketliliğinden 29 öğrenci,  Ders verme hareketliğinden 17 akademik personel,  Personel eğitim alma hareketliliğinden ise 9 üniversite çalışanı istifade edebilmektedir. Ulusal Ajans tarafından finanse edilen kontenjanlar; 2010/112011/12  Öğrenim hareketliliği: 13 23  Staj hareketliliği: 5 12  Personel ders verme hareketliliği: 3 5 (+4)  Personel eğitim alma hareketliliği: 4 4 (+2) CBÜ ERASMUS FAALİYETLERİ

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 ERASMUS GELEN ÖĞRENCİ 34

35 35 HAREKETLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN NELER YAPILMALI?  Bölümlerin ikili anlaşma yapacak üniversiteler konusunda çalışması,  Bologna eşgüdüm sürecinin yerine getirilmesi, (ECTS, Bilgi paketi, Diploma ekleri)  Bölüm koordinatörlerinin öğrenci danışmanlarının ve öğrencilerin bilgilendirilmesi  Bölüm elemanları ve öğrencileri motive edilmesi, (Yurtdışına giden öğrenci ve öğretim elemanlarının deneyimlerini aktardığı seminerlerin düzenlenmesi)  Öğrenci danışmanlarının uygun niteliklere sahip olduğunu düşündüğü öğrencileri Erasmus programına yönlendirmesi,

36 36 HAREKETLİLİĞİN ARTIRILMASI İÇİN NELER YAPILMALI?  Yurtdışıyla teması olan öğretim elemanlarının belirlenmesi ve bu kişilerin mevcut bağlantılarından yararlanılması,  Tüm akademik birimlerin web sayfalarının işlevselliklerinin artırılması ve güncel bilgiler içermesi, ingilizce içerikli bölümlerin eklenmesi,  Dil becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,  Yurtdışı üniversitelerden kısa süreli ziyaretçi/konuşmacı daveti için program geliştirilmesi

37 37 KOORDİNATÖRLERİN GÖREVLERİ Erasmus Kurum Koordinatörü:  Kurumunda Erasmus aktivitelerinin, başta AKTS (ECTS) çalışmaları olmak üzere organizasyonunu ve koordinasyonunu yapar ve takip eder.  Bilgi Paketinin hazırlanmasını sağlar.  Bölüm Koordinatörleri ile ortak çalışır.  Değişimle gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin derslerle ilgili onay işlemlerini yapar.  AKTS/DE, öğrenci/öğretim elemanı değişiminde akademik işlerden sorumludur.

38 38 Erasmus Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri:  Kurum koordinatörlüğü ile bölümler arası iletişimi sağlar.  Bölüm koordinatörlerini ve öğrencileri motive eder.  Bölümlerin konuyla ilgili aktivasyonunu sağlar.  Bölüm koordinatör değişikliklerini kurum koordinatörlüğüne iletir.  Yılda en az iki kez Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenler.  Toplantılarla ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.

39 39 - Bölümlere yurtdışından iletilen talep bilgilerini genel koordinatörlüğe iletmekle yükümlüdür. -Bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarının Erasmus programı konusunda kontak kuracağı kişidir. -Değişim öğrencilerine/öğretim elemanlarına rehberlik ve danışma hizmeti verir. -Erasmus’la ilgili duyuruların öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmakla görevlidir. Bölüm Koordinatörleri:

40 40 Bölüm Koordinatörleri: Değişime gideceklerin, başvuru formu, öğrenim anlaşması ve not çizelgelerinin, tanınırlık belgelerinin hazırlanmasından sorumludur. -Kurum koordinatörlüğü ile bu konularda birlikte çalışır. -Değişimle gelenlerin, kurum kordinatörlerinin yönlendirmesi doğrultusunda başvurularının değerlendirilmesi, not çizelgelerinin hazırlanmasını vb işleri yapar.

41 41 İKİLİ ANLAŞMALAR (BILATERAL AGREEMENTS)  Faaliyetlerin Üniversitemizde uygulanabilir hale gelebilmesi için HER ŞEYDEN ÖNCE birimlere ait Celal Bayar Üniversitesi adına imzalanmış İKİLİ ANLAŞMA (BILATERAL AGREEMENT)’ nın olması ŞARTTIR!!

42 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 42

43 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI • Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. • 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlamıştır. • Türk Yükseköğretim Kurumları, YÖK’e bağlı olarak değişim programını yürütürler. • 2011’den beri öğretim üyesi değişimi durdurulmuştur. Tüm eğitim kademeleri  Önlisans  Lisans  Yüksek Lisans  Doktora 43

44 ÖĞRENCİLER İÇİN FARABİ  Öğrencilerin tümüne açık, En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı  Öğrencilere burs imkanı (1,5 Katı-3 Katına kadar çıkarılabilir.)  Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu 44

45 FARABİ TAKVİMİ  Yönetmeliğe göre o Faaliyet Dönemi: 31 Ağustos 2011- 1 Eylül 2012 o Değişim Talebi: 1-15 Mayıs o İlanlar o Birinci İlan: 15 Mart öncesi o İkinci İlan: 15 Ekim öncesi o Ara Rapor: 15 Mart o Nihai Rapor: 15 Eylül 45

46 ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI  Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi  Ön lisans ve lisans not ortalamasının en az 2.0/4  Yüksek lisans ve doktora not ortalamasının en az 2.5/4  100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır. 46

47 Farabi Öğrenci Değişimi • Farabi öğrencisi, Öğrenim Protokolü’ne gittiği dönemde karşı kurumda alacağı, ve bunlara karşılık kendi üniversitesinde saydıracağı dersleri yazar ve bu dersleri almakla yükümlüdür. • Farabi Öğrencisi bir yarıyılda, kendi üniversitesinde almakla yükümlü olduğu kredi sayısını, gittiği kurumda almak zorundadır. • Farabi öğrencisinin ders geçme notu için, değişim öğrencisi olarak eğitim aldığı üniversitede geçerli olan ders geçme notu esas alınır. 47

48 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ  Hangi derslerinin yerine hangi derslerin alınacağı ve kredileri belirtilir.  Derslerin denklikleri akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.  Üç nüsha halinde düzenlenir.  Bölüm koor. ve kurum koor. tarafından karşılıklı olarak imzalanır.  Değişiklikler, gidilen yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içinde yapılır  Öğrenci, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz.  Değişim programı sonunda başarılı olunan tüm dersler diploma ekinde belirtilir. 48

49 Farabi Öğrenci Değişimi • Farabi öğrencileri için koşullu geçme sistemi uygulanamaz. • Değişime katılan öğrenciler gittikleri üniversitenin yaz okulundan faydalanamaz. • Öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. • Gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir,  Başarısız olunan ders kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunda tekrarlanır.  Öğrenci, kendi yükseköğretim kurumuna döndükten sonra, öğrenim protokolünde denkliği kabul edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar dersi olarak alamaz. 49

50 Farabi Öğrenci Değişimi o Aynı il sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da değişim programından yararlanabilirler. Ancak, değişim programı bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz. o Değişim Programı süresince öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler, kayıt dondurma işlemi yapılmaz. o Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. 50

51 Farabi Gelen Öğrenci • Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjan dahilinde öğrenci başvurularını, verilen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Ofisi’ne iletir. • Gelen öğrenci başvuruları bölüm koordinatörlerine gönderilir, ve koordinatörlerden “Uygundur” ya da “Uygun değildir” ifadeleriyle tarih ve paraf atarak başvuru formlarını tekrar Farabi Ofisi’ne göndermeleri istenir. • Kabul edilen öğrencilerin Öğrenim Protokolleri bölüm koordinatörleri ve kurum koordinatörü tarafından imzalanır. 51

52 Farabi Gelen Öğrenci • Öğrenim Protokollerinden bir örneği Farabi Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir ve öğrenciler misafir öğrenci statüsünde otomasyon sistemine kaydedilir. • Gelen Farabi öğrencisi, kendi kurumunda söz konusu dönemde almakla yükümlü olduğu kredi sayısını almak zorundadır. • Eğitim dönemini tamamlayan öğrencinin ders notları, bölüm tarafından Öğrenci İşleri’ne bildirilerek, öğrencinin otomasyondan transkript alması sağlanır. • Tüm Farabi öğrencileri, CBÜ Üniversitesi öğrencileri ile eşit haklara sahiptir. 52

53 CBÜ Farabi Değişimleri 53

54 CBÜ Farabi Anlaşma Sayıları 54

55 FARABİ ile İlgili Sorunlar  Öğrenim Protokolü hazırlama  Transkript alma  Yönetim Kurulu Onayı  Belgelerin zamanlaması  Sorumlu kişiler? 55

56 SON SÖZ  İletişimi artırmak  Değişim programlarında aktif olmak, sorumluluk üstlenmek  Koordinatörlükle ilişkileri geliştirmek  Öğrencileri doğru biçimde yönlendirmek  Anlaşma sayılarını artırmak  Toplantılara katılmak ve başkalarının katılmasını sağlamak 56

57 57 TEŞEKKÜRLER Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr.Funda GENÇLER Tel: 0236 237 28 86-271 funda.gencler@bayar.edu.tr Email: erasmus@bayar.edu.tr


"1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Manisa 27.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları