Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI KAPLICALAR VE PELOİDLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI KAPLICALAR VE PELOİDLER"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI KAPLICALAR VE PELOİDLER
Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

2 Kaplıca tesislerinin ruhsatlandırılması
SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Kaplıca tesislerinin ruhsatlandırılması Denetim ve uygunsuzluk yönetimleri Peloidler ve izinlendirilmesi

3 MEVZUAT 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkında Kanun, 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname, Kaplıcalar Yönetmeliği ( /24472), Peloidlerin Üretimi ve Satışı Hakkında Tebliğ ( /25793),

4 Peloidoterapi birimleri,
KAPLICA TESİSLERİ Kullanılan termal veya mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde Termal tedavi havuzu, Sıra banyoları, Peloidoterapi birimleri, Tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesislerdir.

5 TALASSOTERAPİ TESİSLERİ
Bünyesinde; Talassoterapi tedavi havuzu, Sıra banyoları İnhalasyon, Yosun, Peloidoterapi, Helioterapi gibi uygulama birimleri bulunan tesislerdir.

6 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
A-ENDİKASYON VE TESİS İZNİ Valiliğe/Halk Sağlığı Müdürlüğüne Başvuru İşletmeci iki takım dosya hazırla İnceleme Tespit Kurulu Oluştur/mahallinde İncele/Kaynaktan Numune al THSK/Tıbbi Endikasyon Kurulu Tesis izni ver TERMAL SU Analiz yaptır/Uygun Kurul Raporu hazırla İşletmeci tesisi 3 yıllık süre içinde inşa eder DOĞAL MİNERALLİ SU Uygun değil/ Analiz tekrarı Uygun

7 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
Tesis İzni İçin Gereken Belgeler İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1), Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2), Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5), Kaynak koruma alanlarını da kapsayacak şekilde hazırlanmış hidrojeolojik etüd raporu, Kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,

8 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
Tesis İzni İçin Gereken Belgeler Tedavi bölümlerine ait 1/50 ölçekli projeler, Suyun kullanımına ilişkin ilgili idare ile yapılan sözleşme, Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü, Tesisin kurulacağı alanla ilgili yapılan sözleşme,

9 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
B-İŞLETME İZNİ Valiliğe/Halk Sağlığı Müdürlüğüne Başvuru İnceleme Tespit Kurulu Oluştur/mahallinde İncele/Kulanım yerlerinden numune al İşletmeci iki takım dosya hazırla İşletme izni ver KAPLICA TESİSİ Analiz yaptır/Uygun Kurul Raporu hazırla Tesisin faaliyete geçmesi DOĞAL MİNERALLİ SU Uygun değil/ Analiz tekrarı Uygun

10 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ
İşletme İzni İçin Gereken Belgeler Kullanım yerlerine ait analiz raporu (EK-3), Uygunluk bildirimi formu, Mesul müdür ile yapılan sözleşme, Sağlık personelleri ile yapılan sözleşmeleri ve onaylı diplomaları, İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi, Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi.

11 RUHSATLANDIRMA SÜRECİ

12 KAPLICA TESİSLERİ A-KAPLICA TESİSLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI AFYON
ANKARA AYDIN BALIKESİR BOLU BURSA ÇANAKKALE DENİZLİ İZMİR KÜTAHYA MANİSA NEVŞEHİR SAMSUN SİVAS YALOVA 18 25 5 14 22 4 9 16 6 3 7

13 KAPLICA TESİSLERİ B-KAPLICA TESİSLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
AKDENİZ KARADENİZ İÇ ANADOLU MARMARA EGE DOĞU VE GÜNEYDOĞU 4 14 60 34 78 3

14 KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri, Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri, Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,

15 KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi, Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler, Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.

16 KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri
Banyo uygulama birimleri; İçme kürü birimleri; İnhalasyon kür birimleri; Peloidoterapi birimleri; Talassoterapi birimleri; Gaz banyosu birimleri;

17 KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri-1
Banyo uygulama birimleri; Termal tedavi havuz/havuzları, Sıra banyoları (küvetler), Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.), Tedavi duşları, Egzersiz havuzu, İçme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı uygun dinlenme mekanları,

18 KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri-2
İnhalasyon kür birimleri; Bireysel inhalatörler, İnhalasyon oda veya odaları, Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum), Peloidoterapi birimleri; Peloid hazırlama birimi, Peloid banyo küvetleri, Peloid paket uygulamaları için odalar,

19 Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri-3
KAPLICA TESİSLERİ Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri-3 Talassoterapi birimleri; a) Doğal solaryum mekanları, b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar, Gaz banyosu birimleri; a) Gaz banyosu kabinleri, b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır.

20 Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri
KAPLICA TESİSLERİ Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri; Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir. Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır. Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); 2.5 X 2.5 metrekare alan ve 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmaktadır.

21 İşletmeci tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar
KAPLICA TESİSLERİ İşletmeci tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiştirilmeli, usulüne uygun havuz temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulmalıdır. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunmalıdır.

22 Destek birimleri KAPLICA TESİSLERİ
Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur. Laboratuvar, Diyet mutfağı, Bireysel ve grup terapi imkanı veren psikolojik destek birimi, Sağlık eğitimi birimi, Diğerleri.

23 Denetimler ve yaptırım
KAPLICA TESİSLERİ Denetimler ve yaptırım Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller üç ayda bir, Kaynaktan alınan numunelerde EK-2’ de belirtilen analizler üç yılda bir, Kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kontrol ve denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlemler yapılır.

24 KAPLICA TESİSLERİ Uygunsuzluk yönetimi

25 PELOİDLER PELOİD NEDİR? Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan yer altı ve deniz kaynaklı organik ve/veya inorganik maddeler.

26 PELOİDLER Kaplıca tedavisinde, aşağıdaki peloidler kullanılır.
Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır. Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar. Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir. Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.

27 PELOİD ÜRETİM SÜRECİ PELOİDLER A-ENDİKASYON ve ÜRETİM İZNİ
Valiliğe/Halk Sağlığı Müdürlüğüne Başvuru İşletmeci iki takım dosya hazırla İnceleme Tespit Kurulu Oluştur/mahallinde İncele/Kaynaktan Numune al THSK/Tıbbi Endikasyon Kurulu Üretim izni ver PELOİD ÜRETİM SÜRECİ Analiz yaptır/Uygun Kurul Raporu hazırla DOĞAL MİNERALLİ SU Uygun değil/ Analiz tekrarı Uygun

28 PELOİDLER İnceleme ve Tespit Kurulu Raporu (Yönetmelik Ek-1),
ÜRETİM İZNİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İnceleme ve Tespit Kurulu Raporu (Yönetmelik Ek-1), Kaynak ve üretim yerine ait peloid analiz raporu (Yönetmelik Ek-4), Tıbbi Değerlendirme Kurulu Raporu (Yönetmelik Ek-5) , İş Akım Şeması, Yerleşim Planı, İşyeri açma ve çalışma izin belgesi, Etiket örneği, Mesul müdür sözleşmesi ve diploma,

29 PELOİDLER

30 PELOİD ÜRETİM İZNİ BULUNAN İLLER
PELOİDLER PELOİD ÜRETİM İZNİ BULUNAN İLLER DENİZLİ (2), GAZİANTEP (1), İSTANBUL (1), KASTAMONU (1), MUĞLA (1), AFYONKARAHİSAR (1),

31 PELOİDLER Üretim iznine sahip olacak,
ÜRETİM TESİSLERİ NASIL OLMALIDIR?-1 Üretim iznine sahip olacak, Üretim yerinde, ambalaj, etiket doğal peloid gibi ham ve yardımcı maddelerin depolandığı bölüm; gerektiğinde eleme, öğütme, ayıklama, boyutlandırma su ile muamele gibi ön hazırlık işlemlerinin yapıldığı bölüm; paketleme ve ambalajlandığı bölüm; idari büro ve sosyal tesisler bulunacak, Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olacak,

32 PELOİDLER ÜRETİM TESİSLERİ NASIL OLMALIDIR?-2 Üretim yeri her türlü haşere ve kemirici girişine ve yaşamasına mani olacak şekilde düzenlenecek ve bunlara dair önlemler alınacak, Üretim yeri her üretim sonrasında dezenfekte edilecek ve dezenfeksiyon ile temizlikte kullanılacak kimyasal maddeler Bakanlığın izin verdiği ürünler olacak, Üretim yerinde havalandırma tertibatı bulunacak, Üretim yerinde kullanılacak suyun niteliği, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olacaktır.

33 PELOİDLER ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR? Analiz raporları doğrultusunda peloidin tanımlanması yapılmış ve tıbbi endikasyonları belirlenmiş olmalıdır. Paketlenecek peloidler bitki artıkları, taş ve çakıl gibi yabancı maddeleri içermemelidir. Kuru peloidlerin tanecik büyüklüğü 2 mm veya daha küçük boyutta olmalıdır. Paketlenecek peloidler, paket açıldıktan sonra kullanıcı tarafından herhangi bir işleme gerek kalmadan doğrudan kullanılabilecek ya da kullanma tarifi verilmek kaydı ile kurutulmuş toz halinde paketlenmelidir. Peloidler doğal haliyle ve/veya aroma maddesi kullanılarak üretilmelidir.Yapılan tüm işlemlerde peloid nitelikleri değiştirilmemelidir. Bakanlıkça belirlenen uyarı ve önlemler etiket üzerinde mutlaka bulunmalıdır.

34 PELOİDLER HANGİ ŞEKİLLERDE KULLANILIR? Peloidler sağlık amaçlı
Bulamaç (macun), Banyo, Tek kullanımlık hazır paket balçığı, Krem, Pudra, Yüz maskeleri, Plaster, Yakı, Antiperspiran Emülsiyon şekillerinde kullanılabilir.

35 Peloid kaynağının adresi, Üretim ve son kullanma tarihi, Net ağırlığı,
PELOİDLER ETİKET ÜZERİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR? Etiket üzerinde; Peloid kaynağının adresi, Üretim ve son kullanma tarihi, Net ağırlığı, Üretim izin tarih ve numarası, Üretici adı ve adresi, Parti ve seri numarası ile kullanım yerlerine ilişkin bilgiler yer almalıdır.

36 Tüketiciler yanıltılmamalıdır!
PELOİDLER Tüketiciler yanıltılmamalıdır! Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

37 TEŞEKKÜRLER


"ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI KAPLICALAR VE PELOİDLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları