Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER ?"— Sunum transkripti:

1

2 Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER ?

3 Sunu İçeriği II.BÖLÜM  SORULAR-CEVAPLAR  NİÇİN MOTİVE EDELİM ?  NELER MOTİVASYONU ARTIRIR?  MOTİVASYON NASIL KIRILIR?  HEPİMİZ FARKLIYIZ.  UYUMSUZLARI MOTİVE ETME.  EKİPLERİ MOTİVE ETME.  KENDİMİZİ MOTİVE ETME  PATRONLARI MOTİVE ETME.  SONUÇ I.BÖLÜM MOTİVASYON • Tanımlar, • Süreci, • MOTİVASYON TEORİLERİ Karşılaştırma. • TKY VE MOTİVASYON • ARAÇLARI.

4 I.BÖLÜM Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

5 M O T İ V A S Y O N BİR ÖRGÜTÜN EN DEĞERLİ SERMAYESİ İNSANDIR. BU DEĞERİ KORUMAK, MOTİVE ETMEK BAŞARININ ANAHTARIDIR. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

6 MOTİVASYON Motive: İngilizce ve Fransızca kökenli bir kelime Türkçe’de ise; Güdüleme;(Etken) Yöneticilerin iş görenleri motive etmesi. Güdülenme;(Edilgen) İş görenlerin motive olması durumu. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

7 MOTİVASYON NEDİR? ÇÇ alışanları cesaretlendirmek,etkilemek, onlara ilham vermek ve yönlendirmek. DD aha iyi çalışmaları için mantıklı sebepler gösterebilmek. BB irlikte çalışma istedikleri hissini vermek. YY aptıkları işten dolayı kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak. BB ir şeyleri istekle yaptığımız sırada o iş ile ilgili olarak içimizde hissettiğimiz duygudur. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

8 MOTİVASYON NEDİR? 4 Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış kuvvetin etkisi ile harekete geçmesidir. 4 Bir insanı istenen yönde harekete geçirme işi. 4 Bir insanın içinde bulunan, o insanın olumlu ya da olumsuz belli bazı eylemlerde bulunmasını ve belirli bireysel isteklerine ulaşmasını ve böylece tatmin olmasını sağlayan güç. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

9 MOTİVASYON NEDİR? İ NSANLARI İ NSANLARI B İ R EYLEM YAPMA KONUSUNDA HREKETE GEÇ İ REN GÜÇTÜR. B İ R EYLEM YAPMA KONUSUNDA HREKETE GEÇ İ REN GÜÇTÜR. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

10 MOTİVASYON SÜRECİ GİDERİLMEMİŞ İHTİYAÇLAR İHTİYACIN UYARILMASI DAVRANIŞA DÖNÜŞMESİ İHTİYACIN GİDERİLMESİ İle Son Bulan Bir Süreçtir Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

11 MOTİVASYON TEORİLERİ Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER X ve Y Kuramı (Douglas Mc. Gregor) Z Kuramı Willian Ouchi Klasik Kuramlar

12 MOTİVASYON TEORİLERİ 5.KADEME 4.KADEME Kendini Gerçekleştirme ihtiyacı 3.KADEME Saygınlık ihtiyacı 2.KADEME Sosyal ihtiyaçlar 1.KADEME Güvenlik ihtiyacı. Büyüme Kişisel gelişme Başarma Yaratıcılık Kendini ifade etme. Fiziksel ihtiyaçlar Kendine saygı Başkalarına saygı Statü Ego Eşya İşbirliği Gruba ait olma Sevgi Sosyal aktivite Emniyet Tehlikeden Korunma Geleceğini Garantiye alma. Açlık Susama Barınma Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

13 Maslow’un İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı Fizyolojik İhtiyaçlar %85’i Güvenlik İhtiyaçlarının %70’i Sosyal İhtiyaçların %50’si Saygınlık İhtiyaçlarının %40’ı Kendini Gerçekleştirme İhtiyacının %10’u TATMİN EDİLMEKTE

14 MOTİVASYON TEORİLERİ 1-Motive edici faktörler: İşin kendisi İlerleme imkanları, Sorumluluk,statü, Başarma, Tanınma 2-Hijyenik faktörler İşletme politikası yön. Gözetim, İnformal ilişkiler İş koşulları Ücret Statü İş güvencesi Herzberg’in Çift Faktör Teorisi Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

15 MOTİVASYON TEORİLERİ Mc. Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi 1-Başarı ihtiyacı Bireyin görevini başarı ile yerine getirme isteğidir. En iyi olma mükemmeli bulma tutkusu başarı ihtiyacından kaynaklanır. 2-Bağlılık İhtiyacı İnsanın hayatını yalnız başına sürdüremeyen ve toplumsal bir niteliğe sahip olduğundan kaynaklanır. Bir gruba girme, sosyal ilişkileri geliştirme. 3-Güçlü Olma ih. Çevresine egemen olma isteğindendir. çevresel ve grupsal ilişkilerinde etkilerini artırarak seslerini duyurmak isterler. İnsandan insana farklı derecelerde ortaya çıkabilir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

16 MOTİVASYON TEORİLERİ Varolma ihtiyacı: Tüm maddi ve fizyolojik ihtiyaçları kapsar. İlişki İhtiyaçları: Diğer insanlarla anlamlı ilişkiler kurma ihtiyacını anlatır. Gelişme ihtiyaçları: Bireyin kendisi ve çevresi üzerinde etkiler geliştirme ihtiyacını içerir. Alderfer’in E.R.G (V.İ.G) Teorisi Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

17 MOTİVASYON TEORİLERİ Vroom’un Beklenti Teorisi PERFORMANS CEZA ya da ÖDÜL ÖVGÜ Kuvvetli bir motivasyon aracıdır. KORKU Güçlü bir motivasyon kuvvetidir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

18 Maslow-Herzberg-Mc.Clalland ve Alderfer TeorilerininKarşılaştırlması MaslowHerzbergMc. Clelland Alderfer Kendini gerçekleştirme ih. İşin kendisi, Sorumluluk,başarı Geliştirme imkanl. Başarma ihtiyacı,Gelişme İhtiyacı. Saygınlık ihtiyacı İlerleme-tanıma Statü Güçlü olma İhtiyacı. İlişkili olma ihtiyacı. Sosyal ihtiyaçlar Teknik denetleme Ast-üst ilişkileri Arkadaş ilişkileri Ait olma İhtiyacı. Güvenlik ihtiyaçları İşletme politikası İş güvenliği İş şartlarıVarolma ihtiyaçları Fizyolojik ihtiyaçlar. Çalışma şartları, Ücret, Kişisel yaşam. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

19 Motivasyon Araçları Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER 1-Ekonomik, 2-Psiko-Sosyal, 3-Örgütsel-Yönetsel,

20 Motivasyon Araçları A-EKONOMİK ARAÇLAR 1-Ücret artışı, 2-Pirimli ücret, 3-Kara katılma, 4-Ekonomik ödül, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

21 Motivasyon Araçları B-PSİKO- SOSYAL ARAÇLAR 1-Çalışmada bağımsızlık, 2-Sosyal katılma 3-Değer ve statü, 4-Gelişme ve başarı, 5-Çevreye uyum, 6-Öneri sistemi, 7-Psikolojik güvence, 8-Sosyal uğraşlar, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

22 Motivasyon Araçları C-ÖRGÜTSEL-YÖNETSEL ARAÇLAR 1-Amaç birliği, 2-Yetki ve sorumluluk dengesi, 3-Eğitim ve yükselme, 4-Karara katılma K.k.çemberleri, Otonom çalışma garupları, İş zenginleştirme, İş genişletme, 5-İletişim, 6-Yaratıcılık, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

23 TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının Motivasyon Açısından Karşılaştırılması **Klasik yönetim anlayışında; Amacı, belirlenen standartlara ulaşmak ve standartlara göre üretimi gerçekleştirerek prosesi denetim altında tutmaktır. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

24 TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının Motivasyon Açısından Karşılaştırılması **TKY anlayışında; Tky de katı ve değişmez bir standart yoktur.Tky felsefesinde standartlara ancak ulaşılır.Yani sürekli gelişme ve yenileşme vardır.Büsbütün bir motivasyonun devamlılığı esasdır.Bu sürekli gelişme ve yenileşme tüm prosesde tüm faaliyetlerde ve tüm personelde yaşanması esastır.Hemen hemen her konuda neredeyse klasik yönetim anlayışının tam tersidir. Şöyle bir karşılaştıma yapmak mümkündür. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

25 TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının Motivasyon Açısından Karşılaştırılması Klasik Yönetim AnTky Yönetim An. Muayeneye dayalı kaliteÖnlemeye dayalı kalite Yüksek kalite ile artan maliyetYüksek kalite ile düşen maliyet Sorunlar çıktıkça çözüm getiren yönetimOlası sorunları düşünüp bunları önleyen yönetim Uzmanlaşma ile sistem geliştirme yaklaşımıİşbirliği ile sistem geliştirme yaklaşımı Ödül veya cezaya dayalı motivasyonOnurlu çalışmaya ve bunun takdir edilmesine dayalı motivasyon. Hiyerarşiye dayalı önceliklerMüşteri tatminine dayalı öncelikler Rekabete dayalı tedarik sistemiİşbirliğine dayalı tedarik sistemi. Kar mekanizasyonunu belirleyen motivasyon.Yüksek kaliteyi sağlamayı hedefleyen motivasyon Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

26 TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının Motivasyon Açısından Karşılaştırılması Klasik Yönetim AnTky Yönetim An. İş başı eğitimi ile sağlanan bilgi ve beceri.İş başı eğitimi kadar temel eğitimle geliştirilen bilgi ve beceri. İşi en iyi bilenin o işi yönetenin olduğuna inana anlayış. İşe en yakın olanın o işi en iyi bildiğine inana anlayış. Tecrübe ve insiyatife dayalı yönetim anlayışı.İstatistik ve kantiatif analizlere dayanan yönetim karaları. Performansa göre ücret.Performansın takdir edilmesi. Uluslar arası standartlara göre ürün kalitesiMüşteri beklentilerine cevap veren ürün kalitesi. Organizasyon amaçları içinde kar en önde gelir. Organizasyon amaçları içinde en önde olan kalitedir. Karın paylaşılması pay sahipleri, müşteri ve çalışanlar olarak sıralanmaktadır. Asıl olan müşteri (iç ve dış müşterilerin) tatminidir. Çalışanlar kendisine söyleneni yaparlar.Kendi işi ile ilgili planlama ve kontrol aşamalarına çözümler üretir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

27 TKY Yönetimi İle Klasik Yönetim Anlayışının Motivasyon Açısından Karşılaştırılması NETİCEDE; Motivasyonun temelinde yer alan ve bireyleri harekete geçiren güçler Tky’nin ana felsefesini oluşturmaktadır.  Yatay iletişim,  Sorumluluk ve yetki,  Ödüllendirme politikası,  Takım çalışması,  İş doyumu,  Kontrol ve gelişme,  Karara katılım,  Müşterinin memnuniyeti çalışanın motivasyonu demektir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

28 Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

29 II.BÖLÜM Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

30 S O R U L A R 4 Başarılı bir yöneticinin tarifini yapar mısınız? 4 Niye insanları motive etmeniz gerekli? 4 Sadece kendi elemanlarınızı mı motive etmeniz gerekli? 4 Motive etme yeteneğiniz var mı? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

31 C e v a p l a r 4 Yönetici,elemanlarını motive ederek istenen sonuçlara,zamanında ve bu iş için ayrılan bütçenin dışına çıkmadan ulaşandır. 4 Yönetici elde ettiği sonuçlara göre değerlendirilir.Bu sonuçlara ise insanlarla ulaşılır. 4 İş dünyasında etrafınızdaki insanların hepsine uygulanabilir. 4 Evet. Olmalı.Çünkü yönetici olarak,öğretmen olarak buna ihtiyacımız var. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

32 Niçin Motive edelim ? Motivasyon Verim Kalite Tatmin İş Devamlılığı 1.Yetenek çeşitliliği. 2.İşin önemi ve kimliği. 3.Serbestiyet. 4.Geri bildirim. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

33 İnsanlar İhtiyaçlarını Tatmin Etmek İçin Motive Olurlar 4 Düşük dereceli 4 Orta dereceli 4 Yüksek dereceli 4 Giyim, beslenme, barınma. 4 İş garantisi, uygun çalışma şartları,yeterli ücret. 4 Ait olma ihtiyacı, kontrol etme kendini gerçekleştirme,gurur... Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

34 Neler Motivasyonu Artırır ? 4 Tasarım yapmak, 4 İş bölümü, 4 Görev dağıtımı, 4 Görev dönüşümü, 4 Sorumluluk vermek, 4 Hatalardan ders almak, 4 Bilgi vermek(geri bild. 4 İş tatmini, 4 İş kontrolü, 4 Çalışanların eğitimi, 4 Takdir edilme, 4 Takım çalışması, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

35 Motivasyon Nasıl Kırılır ? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER •Paylaşımı reddetmek, •Tutarsız olmak, •Övmekten kaçınmak, •Elemanları bilgilendirmemek, •Saldırgan veya kötü huylu olmak, •Sürekli stres, •Net bir yön duygusuna sahip olmamak, •İşleri ertelemek,

36 Motivasyon Nasıl Kırılır ? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER •Korku ve başarısızlık, •Önceliklerde değişim, •Belirsizlik, •Yalnızlık, •Kıskançlık, •Kızgınlık, •Hayal kırıklığı, •Bilinmeyenin korkusu,

37 MOTİVE ETMEDE HEDEF BELİRLEMEYE YÖNELİK KURALLALLAR 4 ULAŞILABİLİR HEDEFLER BELİRLEYİN. 4 ÖVGÜLERİNİZDE NET OLUN. 4 TAKDİRLERİNİZİ SONA BIRAKMAYIN. 4 AMİRİN TAKDİRİ PİRİMDEN ÖNEMLİDİR. 4 BEKLENİLMEYEN TAKDİR DAHA İYİ MOTİVE EDER. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

38 Hepimiz Farklıyız MOTİVASYON ALANLARI İNSAN MERKEZLİ GÖREV MERKEZLİ KİŞİSEL TATMİN ve GELİŞİM MERKEZLİ Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

39 Hepimiz Farklıyız... İnsan merkezli alanlar;  Belli bir insan grubunun parçası olma,onlarla karışma isteği.  Kontrol ve liderlik duygularını tecrübe etme isteği. Bunları motive etmek için;  Ortak sosyal aktivitelerin teşviki,  Grup toplantılarına ağırlık verilmesi,  Kişisel bilgilendirme kağıtları verilmesi,  Sosyal etkileşim imkanları verilmesi,  Çalışanların tartışabileceği performans raporları yayınlanması Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

40 Hepimiz farklıyız... Görev merkezli alanlar;  İşin kendisi daha önemlidir,  İşin kendisinin, doğru yapılıp yapılmadığı önemlidir.  İşi yapmak için gereken beceri olmalıdır. Bunları motive etmek için; •Yaptıkları işin önemli olduğunu kavratmak, •Bu işin kuruma önemli getiri sağladığını vurgulamak, •Bu işi de beceri ve deyimin anlatmak gerekir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

41 Hepimiz Farklıyız... Kişisel tatmin ve gelişim merkezli alanlar;  Yüksek dereceli motivasyonu temsil eder.  Takdir ve övgüye daha iyi tepki verirler.  Öğrenme ve kendilerini geliştirmeye yatkındırlar. Bunları motive etmek için;  Onların yaratıcılıklarına destek verin  Takdir ve övgülerinizi açıktan yapın.  Bunlar için öğrenme ortamları yaratın.  Ücrette tatmin edin. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

42 Nasıl Tanıyalım? 4 Liderlik yetenekleri sergiliyor mu? 4 Kontrol altında olmak hoşuna gidiyor mu? 4 İçe mi yoksa dışa mı dönük? 4 İş uğruna her şeyi göz ardı ediyorlar mı? 4 Takdir edilmeye nasıl tepki gösteriyor? 4 Kendisini geliştirmeye ilgisi var mı? 4 Bir gruba bağlı mı yoksa kendi başına yetiyor mu? Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

43 Uyumsuzları Motive Etme 1-Negatif Motivasyon2-Pozitif Motivasyon Daha çok ceza algılanır Daha çok ödül algılanır Daha çok ödül algılanır. Araştırmalar etkisinin çok kısa sürede söndüğünü göstermektedir. En çok kullanılan ve en iyi sonuç alınan bir motivasyon biçimidir.Uzun sürelidir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

44 UYUMSUZLARI MOTİVE ETME ß İstenmeyen davranışı belirtin. ß İstenen hedef davranışı belirleyin. ß İstenmeyen davranışı değiştirmeye yönelik motivasyon unsurlarını belirleyin. İSTENMEYEN DAVRANIŞTAN İSTENİLEN NOKTAYA ÇEKİLEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ DEVAMLI OLARAK PEKİŞTİRİLMELİ, TEŞVİK EDİLMELİDİR. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

45 EKİPLERİ MOTİVE ETME u Bir bütün olarak motive edilebilirler. u Yüksek dereceli ihtiyaçları tatmin edilmeli. u Görev merkezlidirler. u Takdir edilmek onları motive eder. u Başarıya ulaştıklarında bundan tatmin olurlar. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

46 EKİPLERİ MOTİVE ETME * GÖREV: Ekibin kuruluş amaçları olan hedefe,ortak olarak ulaşmaları. * GRUP: Ekibin üyeleri arasındaki ilişkiye yönelik sosyal ihtiyaçlar. * BİREY: Ekip elemanlarının bireysel ihtiyaçları. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

47 EKİPLERİ MOTİVE ETME Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER Fikirlerini söylemelerini sağlayın. Olumsuzluklarına kızmayın. Onlara değişim için zaman ayırın. Hata ve gecikmelere izin verin. Kutlayın ve tebrik edin. Başta mükemmellik aramayın. Becerisi olanları yapmadıklarında eleştirin.

48 KENDİMİZİ MOTİVE ETME Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

49 KENDİMİZİ MOTİVE ETME #Olumlu düşünme, #Hedef belirleme, #Kıymetinizi bilme, #Birtakım işleri değiti- bebileceğinizi anlama Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

50 Kendimizi Motive Etme 4 İnsanlar, 4 İş yerimiz, 4 İşimiz, 4 İlişkilerimiz, 4 Patronumuz, 4 Tedarikçilerimiz, 4 Müşterilerimiz, 4 Üstlerimiz, 4 Astlarımız, İşimizde bizi motive eden faktörler; Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

51 KENDİMİZİ MOTİVETME Neleri değiştirmek istediğinize karar verdiniz. Önünüzdeki engelleri belirlediniz.ŞİMDİ, h Kesin hedefler belirleyin. h Onlara ulaşmanın yallarını planlayın. h Kesin bir zamanlama yapın. h Bu süreçte acele etmeyin kararlı olun. Unutmayın motivasyon bulaşıcıdır. Siz de iyi bir motivasyoncu olacaksınız. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

52 PATRONUNUZU MOTİVE ETME 4 YAPTIKLARINI TAKDİR EDEREK. 4 GRUBUNUZA KABUL EDEREK. 4 ONU BİLGİLENDİREREK. 4 ONA AKIL DANIŞARAK. 4 YAPTIĞI KONUŞMALARDA ONU DESTEKLEYEREK. 4 UYGUN BİR TARZLA AYNI GÖRÜŞTE OLMADIĞINIZI BELİRTEREK. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

53 Motive Edilemeyen Patronlar ê SALDIRGAN VE KÖTÜ MİZAÇLI, ê KARARSIZ VE TUTARSIZ, ê SAYGI GÖSTERMEME VE ÖVMEME, ê PAYLAŞIMI REDDETME, ê BİLGİLENDİRİLMEME, ê BAŞ EDEMEYEN PATRONLAR, Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

54 ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME Öğrencinin yüksek performans göstermesini istiyorsanız,zayıf yönlerini yada hataların sürekli belirtmekten kaçınınız. Daha iyi işler yapmasını istiyorsanız,güçlü yanları üzerinde odaklanın ve giderek daha ısrarlı bir biçimde o yönlerini geliştirmesini görün. Steven W.Vannoy

55 ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME 4 SORULAR SORARAK, 4 ARAÇ GEREÇ KULLANARAK 4 İDEAL ETKİ YARATARAK 4 ŞEYTANIN AVUKATLIĞINI YAPARAK

56 ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME 4N4NASIL? 4S4SORDUĞUNUZA BAKIN, 4A4ADIYLA SORUN, 4C4CEVABINI DİNLEYİN, 4B4BİREYSEL İLGİLENİN.

57 ARAÇ-GEREÇ KULLANIN Tapegöz, -TV Slayd, -Levhalar Bilgiisayar, -Video Harita, -LCD Model -......vb.

58 ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETME İDEAL ETKİ YARATMAK İlham verecek sürekli bir motivasyon, Entelektüel uyarı sağlama, Ferdi ilgi gerçekleştirme

59 Çalışanlarımız Motive Edildi mi? İşbirliğine yakınlar.İşbirliğine yanaşmıyorlar. Yaptıkları işler için sorumluluk kabul ediyorlar. Hatalarından dolayı birbirlerini suçluyorlar. Devamsızlık çok nadir.Çoğunlukla işten kaytarıyorlar. Verim daima yüksek.Verim belirlenen hedefin altında. Kalite yüksekKalite belirlenen hedefin altında. İşler zamanında bitiyor.İşler hep gecikiyor. Yönetim saygı görüyor.Yöneticiler hakkında yoğun şikayet var. Çalışanlar Mutlu Çalışanlar Mutsuz Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

60 Sonuç Olarak İnsanları bir eylemi yapma konusunda harekete geçiren güçtür motivasyon. Personelini motive edebilme yeteneği her yöneticinin dağarcığında bulunması gereken bir özelliktir. Motive edilecek her türlü unsur, fiziki,psikolojik ve sosyal yönleriyle ele alınmalıdır. Bireysel ve kurumsal olarak başarılı ve verimli olmanın anahtarı, doğru motivasyon tekniklerini yerinde kullanmaktan geçer. Unutulmamalıdır ki müşterinin memnuniyeti çalışanın motivasyonu demektir. Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER

61 Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER


"Başarılı İnsanlar Motivasyona İnanır. Eisen HOWER ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları