Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr M SÖZBİLİR Motivasyon"— Sunum transkripti:

1 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Özel Öğretim Yöntemleri-II Motivasyon Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

2 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Motivasyon, davranışı başlatan, yön veren, devam ettiren veya belli bir davranışın tercih edilmesini sağlayan güç. Motivasyonu etkileyen faktörler? Öğretmen Sınıfın havası (İklimi) Öğrenme-öğretme ortamı (öğrenci merkezli eğitim) Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

3 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
İçsel ve dışsal motivasyon? Motivasyon ve dikkat arasında nasıl bir ilişki vardır? Dikkat, bilinçli yada bilinçsiz olarak bir olayı daha canlı duruma getirmek için tümü yada bir parçası üzerinde anlık gücün toplanması durumudur. Dikkat yoğunlaşması ile ilgili üç temel ilke vardır: Belli bir anda ancak bir şey üzerinde odaklanabiliriz Yapma dediğimiz bir şeyi engelleme şansımız yoktur. Nereye odaklanırsak oraya doğru yol alırız. Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

4 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Motivasyon Kuramları Davranışçı Yaklaşım Öğrencilerin bir şeyleri öğrenmeleri büyük ölçüde verilen pekiştireçlere bağlıdır. Ceza yerine: İstenmeyen davranışa yol açan durumların değiştirilmesi İstenmeyen davranışın yapılmasına bıkıncaya kadar izin vermek Zamana bırakmak Görmezlikten gelmek Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

5 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Motivasyon Kuramları Bilişsel Yaklaşım İçsel motivasyon ön plandadır ve her davranışın bir nedeni ve amacı vardır. Örneğin, çocuğun saklanmasının nedeni, korkması; kadının dedikodu yapmasının nedeni, konuşma ihtiyacını giderme vb. Motivasyon bilişsel dengesizlik kavramıyla açıklanır. Bir insanın motive olabilmesi için bilişsel dengesizliğin olması gerekir. Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

6 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Motivasyon Kuramları Sosyal Öğrenme Yaklaşımı İnsan davranışları bilişsel, davranışsal ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimiyle gerçekleşir. Öğrenme pekiştireç olmadan da gözlem yoluyla gerçekleşebilir. Örneğin sınıfta kopya çeken bir öğrencinin yakalandığını gören bir öğrencinin kopya çekmekten vazgeçmesi gibi. Bu kurama göre hem içsel hem de dışsal motivasyon önemlidir. Sosyal öğrenme kuramına göre motivasyonu etkileyen üç temel faktör vardır: Bireyin amaca ulaşma beklentisi Amacın birey için önem düzeyi Bireyin yapılacak işe karşı tepkisi Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

7 Dr M SÖZBİLİR Motivasyon
Motivasyon Kuramları İnsancıl Yaklaşım Abraham Maslow’un temsil ettiği bu görüşe göre bireylerin motive edilmelerinin temelinde ihtiyaçlar yatar. İhtiyaçlar; 1. fizyolojik yaklaşımlar 2. güven duyma 3. bir gruba ait olma-sevme sevilme 4. statü kazanma-kendine saygı duyma 5. merak giderme, bilme, estetik ve kendini gerçekleştirme Bir alt düzeydeki bir ihtiyaç belirli bir düzeyde giderilmedikçe bir üst düzeydeki ihtiyacın giderilmeye çalışılması mümkün değildir. Yani aç, uykusuz ve susuz olan birinin bilme merakını gidermesi için uğraşması mümkün değildir. Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

8 Motivasyonun Planlanması
Ders Başlangıcında Motivasyon Tutum ve İhtiyaç Ders işlenişinde Motivasyon Uyarım ve Etki Ders Bitiminde Motivasyon Anlama ve Pekiştirme Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

9 Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin sınıf ortamına uyarlanması
Kendini gerçekleştirme Gayetli ve destekleyici olun, Proje ve planları cesaretlendirin, Gelecek hakkında pozitif olun, iyimserliği artırın Kendine saygı Bağımsızlığı cesaretlendirin, uygun olduğunda övün, fikirleri hoş karşılayın, öğrencilere değer verici şekilde davranın Sevgi ve ait olma (kabul edilme duygusu) İlgilendiğinizi gösterin, öğrenciler arasında etkileşimi arttırın, bağlılığın olduğu bir sınıf ortamı oluşturun Güvenlik ve korunma Öğrencinin duygusal olarak kendini güvende olmasını sağlayın, gerekli olduğunda gizlilik/özellik oluşturun, öğrencilere dürüstçe davranın, uygun bilgiyi gözlemleyin ve çizelge yapın, gerekli olduğunda güvenlik kurallarını takip edin Fiziksel (rahatlık) ihtiyaçları Yeterli teneffüsler verin, rahatlığın sağlandığından emin olun, oturulacak yerleri ihtiyaçlara göre düzenleyin, ısınma ve havalandırma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin sınıf ortamına uyarlanması Dr M SÖZBİLİR Motivasyon

10 Sınıf İçi Motivasyon Stratejileri
Öğrencilerin ilgilerini anlama Konunun kullanılabilirliğini açıklama Öğrencilerin başarı beklentisi oluşturmalarına yardımcı olma Dersi ilginç hale getirme Öğrencilerde istek uyandırma Ödüller kullanma Dr M SÖZBİLİR Motivasyon


"Dr M SÖZBİLİR Motivasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları