Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye için eşik değer ne olmalı? «QALY-DALY mi, başka bir şey mi?» Prof. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye için eşik değer ne olmalı? «QALY-DALY mi, başka bir şey mi?» Prof. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Türkiye için eşik değer ne olmalı? «QALY-DALY mi, başka bir şey mi?» Prof. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

2 Eşik Değer (Threshold) 1973 yılında Weinstein ve Zeckhauser’in sağlık maliyetleri ve etkilerinin bir sağlık sistemi için kabul edilebilir bir ölçüde olması gerektiğini savunmalarıyla ortaya atılmış bir kavramdır Eşik değer, karar vericinin bir birim sağlık çıktısına verdiği değeri gösteren bir kuraldır.

3 Açık Eşik Değer-Gizli Eşik Değer Eşik değer kavramı bir sağlık sistemi için açık ve gizli olabilir. Açık eşik değerlerde karar vericiler uygulanacak eşik değeri önceden kamuoyuna bildirirler (örn.$/QALY). Böylece kaynak tahsisinde kısıt belirlenmiş olur. Buna karşın gizli eşik değerler kamuoyuna açıklanmaz ve resmi değildir. Bu tür eşik değerler karar verme sürecinde genel bir gösterge olarak referans alınır.

4 Esnek Eşik Değer-Katı Eşik Değer Eşik değerlerin başka bir karakteristiği de esneklikleridir. Esneklikten kasıt, katı ve yumuşak eşik değerler arasındaki farkları vurgulamaktır. Katı eşik değer varsayımında maliyet- etkililik analizinde önceden belirlenmiş Dolar/QALY değeri tek karar verme kıstasıdır.

5 Dünyada Eşik Değer AvustralyaFarmasotik Faydalar Danışma Komitesi (PBAC) AU$/QALY KanadaKanada İlaç ve Sağlık Teknolojileri Kurumu (CADTH) CAN$/QALY HollandaUlusal Sağlık Sigortası Kurulu CVZ) Euro/QALY İsveçFarmasötik Faydalar Kurulu (LFN) SEK/QALY İngiltereUlusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) Sterlin/QALY AmerikaMEdicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi $/QALY

6 Reddet ? ? Kabul IC IE e c Eğim=ICER=c/e Ek etkililik Ek maliyet Eşik Değer Yorumları Etkililikden ödün Maliyetden ödün

7 IC IE MICER TL ?? / QALY ?? Kabul edilebilir alan Maksimum kabul edilebilir ICER (MICER) Ek maliyet Maliyetden ödün Ek etkililik Etkililikden ödün

8 Eşik Değer Konusunda Tartışmalar QALY başına ödenebilecek en yüksek değer ?

9 Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’dan az ise çok maliyet- etkili Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’dan fazla fakat GSMH’ın üç katından az ise maliyet-etkili Eğer maliyet etkililik oranları GSMH’ın üç katından fazla ise maliyet-etkili değil Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maliyet etkililik eşik oranlarının GSMH’ın en fazla üç katı olması gerektiğini belirtmektedir

10

11 Fayda Maximizasyonu Tüketici bir maldan tüketimini devamlı artırırsa sağlayacağı toplam fayda, tüketilen mal miktarı ile birlikte artmaya başlar. Tüketicinin tatminini maksimumlaştırdığı noktada toplam fayda eğrisi de maksimum olur ve azalmaya başlar. Marjinal fayda ise başlangıçtan itibaren giderek azalır ve doyma noktasında sıfır olur. Daha sonra negatif değer kazanır. (1)

12

13 Azalan Verimler Yasası

14

15

16 Bir sağlık sonuç ölçümü olarak QALYs’in avantajı aynı zamanda indirgenmiş morbiditeden ve mortaliteden (kalite kazançları) kazanılanları elde etmek ve bunları tek bir ölçümde birleştirmektir. Sağlık Çıktı Ölçümü: QALYs (Quality Adjusted Life Years)

17 QALYs (Quality Adjusted Life Years) 0 en kötü (ölüm)* 1 en iyi (mükemmel sağlık) * Ölümden kötü olarak değerlendirilen durumlar da olabilir ve bunlar negatif değerlerle ifade edilir.

18 QALYs Tedavi ile Tedavi edilmeden Kazanılan QALY ‘mükemmel sağlık=1 Yaşam yılı ölüm=0 Yaşam kalitesi

19 Fayda Değeri (EQ5D tarifesinden örnek değerler)

20 Hollanda Örneği EuroQol 5D + C Net UK – Parkinson – Low back pain – Hip fracture – Heart failure – Epilepsy

21 Türkiye’de QALYs Kültürel adaptasyon (+) Geçerlilik ve güvenirlilik (-) Kalite ağırlıkları (-) EQ-5D

22 DALYs (Disability Adjusted Life Years) DALY kavramı, çeşitli hastalıkların neden olduğu prematür ölümler ile ölümle sonuçlanmayan, ancak uzun dönemli sakatlık ve işlev kaybına neden olan hastalık durumlarının yol açtığı hastalık yükünün, tek bir ölçüt ile değerlendirilebilmesini amaçlamaktadır. “1 DALY”, “Bir sağlıklı yaşam yılından kayıp” anlamına gelmektedir.

23 Türkiye’de DALY DALY çalışması 88 hastalığı kapsamaktadır. Türkiye’de Ulusal Düzeyde DALY’e Neden Olan İlk 20 Hastalığın Dağılımı

24 QALY mi ? DALY mi? Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?

25 Özürlü çocuklara… Türkiye Zihinsel özürlü nufus 0-90, , , , , , , ,31 Kaynak: TUIK, 2010 Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz?

26 Diyaliz hastası olan gençlere…. Prevelans HD PD Tx İnsidans HD PD Tx 590 Kaynak : Türk Nefroloji Derneği 2013 Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?

27 Kronik hepatit, siroz, HSK gibi komplikasyonların da en sık bu yaş grubunda görüldüğü bildirilmiştir.*** * **Karaca C, Cakaloglu Y, Demir K, et al. Risk factors for the transmission of hepatitis C virus infection in the Turkish population. Dig Dis Sci. 2006; 51(2):

28 Cüzzamlı hastalara… TOPLAM *Ölüm nedeniyle kayıttan düşen hasta sayısı 126 ve tedavisi devam eden hasta sayısı 21 Kaynak : Cüzzamla Savaş Derneği; prevelans yüzbinde 3, Nereye kadar ödemeye gönüllüyüz ?

29 TARTIŞMA Neye ihtiyacımız var … – DALY – QALY ağırlıkları

30 Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

31 Kurtarılan yaşam (önlenen ölüm sayısı) Hastalıktan korunan kişi sayısı Önlenen komplikasyonlar Tanı konulan kişi sayısı Uygun şekilde tedavi edilen kişi sayısı Ağrısız veya komplikasyonsuz geçen gün sayısı Atak sayısında azalma Sağlıklı beklenen yaşam yılları Çıktı Birimleri


"Türkiye için eşik değer ne olmalı? «QALY-DALY mi, başka bir şey mi?» Prof. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları