Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA
AYNI HAVAYI SOLUYANLARLA ÖZLENEN BİR ÜNİVERSİTE İÇİN… Prof. Dr. R. Tuğrul OĞULATA Çukurova Üniversitesi REKTÖR ADAYI

2 NEDEN ADAYIM ? Çukurova Üniversitesi’nde son dönemlerde sorun olarak gözlenen ve üzerinde titizlikle durulması gereken konulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. Tüm öğretim üyelerimizi rahatsız eden, bir şekilde bütün çalışanları etkileyen bu sorunları ortadan kaldırmak ve yönetimde farklı bakış açısı ile üniversitemize kaybettiği heyecanı geri getirmek, herkesin huzur içinde çalışacağı ortamı yaratmak ve özlenen bir üniversiteyi hep birlikte oluşturmak için Rektörlüğe adayım.

3 Bu kapsamda öncelikle değerlendirilmesi gereken tespitler şunlardır:
Katılımcı ve paylaşımcı yönetim ihtiyacı Açık ve şeffaf yönetim eksikliği Adil yönetim gereksinimi Yönetime ulaşma sorunu Akademik ve idari personelin özlük haklarının geciktirilmesi, unvan alanların kadrolarının zamanında verilmemesi

4 Kadro dağılımında bilinen bir esasın olmaması
Kadro dağılımında bilinen bir esasın olmaması Birimlerin kadro ihtiyaçlarının değerlendirilmesindeki sorunlar Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması ve eğitimde kalite düşüklüğü Fiziksel alan yetersizliği Bazı alanlarda alt yapı yetersizliği Akreditasyon çalışmalarının yetersizliği

5 Bilimsel çalışmaların yeterince teşvik edilmemesi
Bilimsel yayın üretkenliğinde düşüş Kampus güvenliği ve trafiği sorunları Park sorunu Promosyon konusu Ulaşım sorunu Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar

6 Kantinlerin durumu Çevre ve temizlik sorunu Yerel yönetimlerle sorunlar Yerel basınla sorunlar, üniversite ile ilgili sürekli olumsuz haberler Üniversitenin ve öğretim üyelerinin şehir nezdinde azalan saygınlığı

7 YÖNETİM BAKIŞIMIZ Üniversite yönetiminin asli görevi tüm çalışanlarının önündeki her tür engeli kaldırmak ve onlara rahat, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak olmalıdır. Bu doğrultuda üniversite yönetimi olarak, yönetim anlayışımızın esaslarını şunlar oluşturacaktır:

8 Yönetimde kabul görmüş evrensel değerlerin yanında insan odaklı bir üniversite oluşturmak,
Üniversitenin tüm elemanlarının her türlü hakkını koruyarak, haklarının geciktirilmeden verilmesini sağlamak, Herkese saygı duyulan, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamını öncelikli olarak oluşturmak,

9 Yönetimde tarafsız, şeffaf, açık, adil ve sorgulanabilir olmak,
Farklılıklarımızı birbirimize saygı çerçevesinde, üniversitemizin gelişmesi ortak hedefinde birleştirerek avantaj haline getirmek, Mağduriyetleri telafi etmek, geçmişte yaşananlardan da ders alarak yeni mağduriyetler yaratmamak,

10 Üniversitemizde hiç kimseyi ötekileştirmeyerek, herkese aynı mesafede, hızlı, adil ve etkili kararlar alabilen, dinamik yıpranmamış bir ekip oluşturarak ortak aklı hep birlikte işletecek bir yönetim oluşturmak, Tüm öğretim üyelerinin üniversitenin bir parçası olmaktan gurur duyacağı, bütün başarılarda ortak çalışmanın ve işbirliğinin sağlandığı geniş katılımlı ve paylaşımcı bir yönetim ilkesini gerçekleştirmek.

11 HEDEFLERİMİZ Ülkemizin seçkin üniversiteleri arasında yer almak ve Dünya üniversiteleri arasında saygın bir yer edinmek için gerçekçi planlamalar yapılacaktır. Tarafsız, adil, paylaşımcı, demokratik, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı gerçekleştirilecektir. Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerin sorunlarına sahip çıkılarak, problemlerin kolaylıkla aktarılabileceği ve çözüleceği mekanizmalar oluşturulacaktır.

12 Tüm elemanlarımızın bilgi edinme hakkını kullanabilmeleri için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır. Kişilerin özlük haklarına saygılı, kriterleri herkes tarafından bilinen esaslara göre herhangi bir geciktirme olmadan şeffaf bir şekilde kadro dağılımlarının yapılması ve atamalarda liyakata önem verilmesi gerçekleştirilecektir. Her türlü idari ve mali işlerin şeffaf olması, kadroların, ihalelerin ve hatta sıradan satın almaların dahi Üniversitenin web sayfasından ilan edilmesi sağlanacaktır.

13 Eğitim-öğretim ve akademik çalışmaların önemli yükünü karşılayan Araştırma Görevlisi kadro dağılımında, benzer eğitim-öğretim ve akademik yük altında bulunan birimlere eşit sayıda Araştırma Görevlisi kadrosu tahsis edilecektir. Eğitim-öğretim imkanlarının ve öğretim planlarının çağın gerekleri doğrultusunda revize edilmesi, akreditasyon çalışmalarına hız verilmesi teşvik edilecektir. AB, DPT ve TÜBİTAK vb. proje desteklerinden daha çok faydalanılması için öğretim elemanlarının özendirilmesi sağlanacaktır.

14 Bilimsel çalışma ve projelere maksimum destek sağlanması ve çalışmaların özendirilmesi yanında, üretkenliğin artırılması için yayın teşvik ödülleri dahil çeşitli bilimsel ödüllerin verilmesi sağlanacaktır. Öğretim elemanlarının, üniversite dışındaki gelir getirici çalışmaları desteklenecektir (Teknokent girişimi, araştırma projeleri, danışmanlık ve hakemlik hizmeti vb.).

15 Üniversitemizin ve öğretim üyelerimizin son yıllarda halkın gözünde kaybedilen değerini geri kazanmak ve saygınlığını artırmak için toplumla barışık olmak ve toplum yararına projeler üretmek üniversitenin en önemli görevlerinden biri olacaktır. Üniversitemizin bütün birimleri ile tek tek ilgilenilerek sorunlarının çözülmesi ve gelişmeleri için çaba sarf edilecektir.

16 Yerel yönetimlerle uyumlu bir işbirliği yapılacaktır.
Üniversite - sanayi işbirliğine maksimum oranda önem verilecektir. Çukurova Üniversiteli olmanın bir ayrıcalık olduğu ve mensubu olmaktan gurur duyulduğu ortamın yaratılması için herkesten katkı istenecektir.

17 PROJELERİMİZ – YAPACAKLARIMIZ
A) YÖNETİM ANLAYIŞI

18 Yönetimde şeffaflık ve açıklık gereği Üniversite, Fakülte ve Yüksekokulların tüm kurul kararlarının kendi web sayfalarında ilan edilmesi sağlanacak, böylelikle ilgili herkesin hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgiye erişmesi mümkün olacaktır.

19 Üniversitemizin tüm birimleri için ihtiyaç duyulan her seviyedeki akademik kadroların tespiti herkesin daha önceden bildiği tarihlerde, örneğin yılda 3 kez belirli dönemlerde Ocak, Haziran, Eylül gibi rutin olarak birimlerden istenerek belirlenecektir.

20 Eğitim-öğretim, araştırma ve döner sermaye faaliyetleri bakımından benzer yük altında bulunan birimlerin kadro aktarımlarında hakkaniyet ilkeleri esas alınacak, yapılan kadro dağıtımları hiçbir öğretim üyesini mağdur etmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirilerek, ilgili herkesin duyması sağlanacaktır. Olağanüstü durumlar için, planlanan dönemlere ilave olarak kadro dağılımları yine aynı esaslara göre değerlendirilecektir.

21 Hiçbir öğretim üyesinin ne şekilde olursa olsun özlük hakları açısından mağdur edilmesine izin verilmeyecektir. Bu amaçla değişik fakültelerdeki öğretim üyelerinin katılımı ile bir Kadro ve İşgücü Belirleme Kurulu oluşturularak, tüm birimlerin gerçek kadro ihtiyaçları bu kurul tarafından dikkate alınarak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.

22 Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanları atamaları seçim esası ile gerçekleştirilecektir. Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacak seçime dayalı atama işleminin güvencesi rektörlük olacaktır. Yönetim anlayışının gereği olarak Fakülte dekanlıkları da mümkün olan her yerde eğilim yoklaması şeklinde, gizli oy açık tasnifle yapılacak seçimlerle belirlenecektir.

23 Yönetim sürecinde öğretim üyeleriyle 3’er aylık dönemlerde toplantılar düzenlenerek, görüş ve önerilerin değerlendirileceği bir ortam yaratılıp, olası problemlerin etkin bir şekilde çözülmesi sağlanacaktır.

24 Üniversitedeki tüm birimlerin yapacağı ihale, satın alma gibi mal ve hizmet temininde, her türlü şaibeyi ortadan kaldıracak şekilde açık ve şeffaf olarak duyurular yapılacak, bu amaçla ilgili birimlerin web sayfaları çok küçük maddi değerli işlemlerde dahi etkin bir şekilde kullanılacaktır. Birimlerdeki satın alma işlerinin tümünde satın alma işlerinin özelliğine göre ilgili uzman kişilerden oluşan satın alma ve kabul komisyonları oluşturulacaktır.

25 Banka Promosyonu: Banka promosyonunun üniversitemiz personeli adına, sendika temsilcilerinin de katıldığı bir komisyon tarafından etkin bir şekilde, geniş katılımla ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. Sn: İhale yapılan üniversite Çalışan sayısı/tarih Alınan ücret Çıkan fark Kişi başına Aldığı ücret 1 Fırat üniversitesi 2684 kişi/2008 TL TL TL Peşin 2 Marmara üniversitesi 4920 kişi/2008 TL TL 3 Ankara üniversitesi 4677 kişi/2009 TL TL TL Peşin 4 Çukurova üniversitesi 4600 kişi/2009 TL - 72TLx6=432 TL Taksitle Üniversitede üyesi bulunan sendikaların ortak basın açıklamasından, Aralık 2011.

26 Üniversitede yönetimde katılım ve paylaşımcılık gereği, öğretim üyelerimizden maksimum katkı yolları aranacaktır. Bu amaçla ilgi ve uzmanlık alanlarına göre ilgili rektör yardımcısı veya rektör danışmanı koordinatörlüğünde öğretim üyelerinin katılımıyla kurullar oluşturulacaktır. Kurulların çalışma alanları ile ilgili konularda durum ve sorun tespiti ile çözüm önerileri etkin bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlk aşamada düşünülen ve farklı fakültelerden öğretim üyelerinin katılımının arzulandığı kurullardan bazıları şunlar olacaktır:

27 Kadro ve İşgücü Belirleme Kurulu
Eğitim – Öğretim Kurulu Yatırım Öneri ve Değerlendirme Kurulu Öğrenci Sorunları Kurulu Personel Sorunları Kurulu Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Kurulu Çevre Sorunları Kurulu Üniversite Güvenliği ve Trafik Kurulu Dış İlişkiler Kurulu Lojman Dağıtım Kurulu

28 Sosyal Alanlar Denetleme Kurulu
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kurulu Üniversite-Toplum İlişkileri Kurulu Üniversite-Sanayi İlişkileri Kurulu Sportif Faaliyetler Kurulu Şikayet Değerlendirme Kurulu Etik Kurulu Üniversite Tanıtım Kurulu Akademik Kalite Kurulu (ADEK) Acil Durum ve Afet kurulu

29 Üniversitelerin tanıtımlarında önemli yer tutan, hem üniversitenin hem de fakülte ve yüksekokulların web sayfalarına gereken titizlik gösterilecek, birimlerin web sayfalarının ortak bir standartta olması sağlanacaktır. Bu kapsamda Üniversitemizin web sayfası işlevsellik ve görsellik ön planda tutularak yeniden düzenlenecek, elektronik portallar gereken her türlü bilgiyle donatılacaktır.

30 Üniversitemiz hukuk müşavirliği, üniversitenin genel hukuk konularına bakmanın yanında, bilimsel araştırmalar ve yurt dışı ile ilişkiler konusunda karşılaştığı hukuksal engellerin kaldırılması için de çalışacaktır. Bunun yanında, gerektiğinde tüm personele destek veren daha kapsamlı ve işlevsel bir birim haline getirilecektir. Hukuk müşavirliğinin Hukuk Fakültemiz ile iletişim içinde olması sağlanacaktır.

31 B) EĞİTİM-ÖĞRETİM ve ARAŞTIRMA ALT YAPISINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

32 Üniversitenin hemen tüm bölümlerinde verilen bilgisayarla ilgili dersler, her fakülte ve yüksekokulda yeterli bilgisayar alt yapısının olmaması nedeniyle etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Bunun yanında mevcut bilgisayar alt yapılarının gerektiği ölçüde modernizasyonunun da yapılamadığı, bakım ve tamir masraflarının ilgili birimlerin bütçelerini zorladığı ve teknisyen eksikliği nedeniyle gerektiği şekilde işletilemediği de bir gerçektir. Bu amaçla üniversitenin tüm birimlerine hitap edecek şekilde üst seviyede özellikleri olan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak merkezi bilgisayar laboratuarlarının kurulması gerçekleştirilecektir. Böylece her birimde yetersiz şekilde kurulan ve verimli şekilde kullanılamayan bir ölçüde atıl olan laboratuarların neden olduğu kaynak israfı ortadan kaldırılacaktır.

33 KONYA Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük bilgisayar merkezi olma özelliğini taşıyan "Selçuk Bilgisayar Merkezi" günde 3 bin 500 öğrenciye hizmet veriyor. Dünyada sayılı Türkiye'de ise benzeri bulunmayan merkez 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olup, 2 bin bilgisayar bir arada bulunmaktadır.

34 Kurulacak merkezi bilgisayar laboratuarında, isteyen birimler için öğretim elemanlarının rektörlük tarafından görevlendirilmesinin yanında, bakım ve işletme giderleri ile teknik eleman temininin Rektörlük tarafından üstlenilmesi sağlanmış olacaktır. Bunun yanında üniversitemizin internet altyapısının güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar bir an önce yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerin kullanıma sunulacak çok sayıda bilgisayar içeren internet salonları oluşturulacaktır.

35 Yüksek Lisans ve Doktora programlarının verimli şekilde sürdürülebilmesi için bölümlerin özel şartları dikkate alınarak değerlendirmeler yapılacaktır. Bu amaçla bazı bölümlerimizde görülen ve lisans üstü eğitimi durdurma noktasına getiren başvuru şartları, bölümlerin özelliğine ve isteklerine göre gerçekçi bir şekilde yeniden tespit edilecektir. Üniversitemiz eğitim kalitesinin artırılması ile akreditasyon çalışmalarına önem verilecektir. Bu kapsamda öğrenci kontenjanlarının artırılmaması ve bazı bölümler için azaltılması ve bu sayede öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alması için çaba sarf edilecektir. Ayrıca ilk aşamada Fakülteler arası seçmeli ders havuzu oluşturulması planlanmaktadır.

36 Üniversitemizin merkezi derslikleri ile bazı birimlerinde bakımsız bir görünümde olan derslikler, modern araç ve gereçlerle donatılarak, eğitim ve öğretim kalitesini artıran teknolojik destek sağlanacaktır. Bunun yanında öğretimin verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, özelikle yaz yarıyılı öğretimi uygulayan bölümler de dikkate alınarak bütün sınıfların klima ile donatılmaları temin edilecektir.

37 Öğrencilerin ders kitaplarına kampus içinde kolayca ulaşmaları için gerekli bağlantılar oluşturulacaktır. Ayrıca öğretim üyelerimizin ders kitapları yazma konusunda üniversitenin tüm imkanlarından yararlanmaları da sağlanacaktır. Tüm öğretim elemanları ile öğrencilerin kütüphaneden daha fazla yararlanması için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

38 Öğrenci İşleri yeniden yapılandırılarak, öğrencilerimizin kayıt, öğrenci izleme, diploma, mezuniyet vb. ile mezuniyet sonrası tüm hizmetleri yeniden değerlendirilecektir. Öğrenci otomasyon programı, sınıf danışmanlarının yükleri azaltılarak öğrenci odaklı etkin bir yazılım haline getirilecektir. Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla burs imkanları araştırılarak, Eğitim-Öğretim ve Üniversite Tanıtım Kurullarının birlikte ve etkin çalışması sağlanacaktır.

39 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi:
Kariyer Merkezi: Öğrencilerimizin kariyer planlamasına destek vermek amacıyla bir Kariyer Merkezi kurulması planlanmaktadır. Öğrencilerin aktif olarak katılımlarının sağlanacağı, sektör ile öğrencilerin bir araya getirileceği kariyer günleri düzenlenecek, bu konuda geniş bir veri tabanı oluşturularak, mezunlarımızın da sürekli faydalanmaları sağlanacaktır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi: Öğrencilerimize yönelik bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi kurulması planlanmaktadır.

40 Araştırma Projeleri: Bilimsel araştırmaların desteklenmesindeki karar süreçleri açık bir şekilde ilan edilerek hızlandırılacaktır. Bilimsel araştırmalara sağlanan maddi destekler iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Özellikle Sanayi ile işbirliğine yönelik bilimsel araştırmalar öncelikli olarak desteklenecektir. Bilimsel araştırmaları teşvik için yayın desteği ile öğretim üyelerinin maddi olarak desteklenmesi yolları zorlanacaktır.

41 AB, DPT ve TÜBİTAK vb. proje desteklerinden daha çok faydalanma amacı yanında, proje fikri olan herkese teknik destek ve danışmanlık hizmetinin verileceği bir Proje Geliştirme ve Değerlendirme Ofisi kurulacaktır.

42 Bilimsel Etkinlikler:
Üniversitemiz birimleri tarafından düzenlenen veya işbirliği ile gerçekleştirilen her türlü bilimsel etkinlikte, üniversitenin imkanlarından maksimum seviyede yararlanma yolları sağlanacaktır. Bilimsel Dergiler: Üniversitemiz birimleri tarafından çıkarılan veya çıkarılmaya çalışılan bilimsel dergilerin, elektronik dergiler dahil gelişimi için, yazılım programı ve basım işleri gibi her türlü destek sağlanacaktır.

43 Ödüller: Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bu anlamda üretkenliği artırmak ve çalışan öğretim elemanlarını onurlandırmak amacıyla çeşitli ödüller düşünülmektedir. Bu ödüller şunlardır: Üniversite bilimsel yayın ödülü Üniversite genç araştırmacı bilimsel yayın ödülü Atıf ödülü Üniversite proje ödülü / patent ödülü Alanlara göre en iyi yüksek lisans ve doktora tez yönetimi ve tez çalışması ödülü

44 Merkezi Laboratuar ve Atölyeler:
Üniversitemiz değişik birimlerinde bulunan benzer ölçüm ve test cihazlarının ilk yatırım maliyeti ile işletme, bakım ve personel giderleri dikkate alındığında, hem gereksiz kaynak tüketiminin gerçekleştiği ve hem de bazı birimlerde nitelikli teknik eleman bulamamanın getirdiği sıkıntılar nedeniyle bu cihazların etkin ve verimli kullanılamadıkları görülmektedir. Bu sorunları gidermek için üniversitemiz tüm araştırma birimlerine hitap edecek merkezi laboratuar kurulması gerçekleştirilecektir.

45 İnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi 2005 Yılında kurulmuştur. Temel bilimler, sağlık, gıda, malzeme ve mühendislik alanlarında laboratuarlar bulunmaktadır.

46 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

47 Merkezi Laboratuarda araştırma alanlarına göre oluşturulacak alt laboratuarlarda, uzman personel istihdam edilerek, ilgili tüm birimlerin uygun standart şartlarda araştırma yapmaları sağlanacaktır. Bu sayede bölümlerin işbirliği ve kaynaşması sağlanarak, disiplinler arası çalışmaların da önünün açılacağı düşünülmektedir. Benzer şekilde üniversitenin değişik birimlerinde bulunan ve aynı işi yapmaya çalışan, ancak etkin çalışmayan ağaç işleri, metal işleri gibi yine yetersiz eleman ve modernize edilmeyen makinelerle hem mekan, hem personel, hem enerji gibi kaynak israfına yol açan atölyeler merkezi atölye haline getirilerek tüm birimlerin belirli bir sistem dahilinde bunlardan yararlanması sağlanacaktır.

48 Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği:
Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için gerekli desteklerde bulunarak, bu birimin eskiden olduğu gibi etkin çalışması sağlanarak Çukurova Üniversitesi’nin prestiji haline getirilmesine çalışılacaktır.

49 Ziraat Fakültesinin özellikle üniversitemiz hastane ve kafeterya - sosyal tesisler gibi birimlerinin ihtiyacını da karşılayabilmesi için ürün çeşitliliğinin zenginleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Üniversitemizin hastane ve kafeterya - sosyal tesisler gibi tüm birimleri, Ziraat Fakültesinin gıda ürünlerinin doğrudan alıcısı olacaktır. Bunun yanında üretilen her türlü gıda maddesinin öncelikle üniversitemiz personeline ulaştırılması için satış noktaları oluşturmanın dışında, modern satış teknikleri de kullanılarak yerine teslim ile geniş bir tüketici kitlesine ulaşılacaktır. Şehir merkezinde de gıda satış mağazaları açılacak ve bu mağazalarda öğrenciler ücret karşılığında çalıştırılacaktır.

50 C) SAĞLIK HİZMETİ ile SOSYAL ve KÜLTÜREL YAŞAMA İLİŞKİN YAPILACAKLAR

51 Sağlık Hizmeti: Bölgenin ihtiyaçları ile Balcalı Hastanesinin mevcut potansiyeli dikkate alınarak, üniversitemize bağlı bir Çocuk Hastanesi ile Onkoloji Hastanesinin kurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Kurulması planlanan Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi ile birlikte üniversitemiz hastane/hastanelerinin sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyon ve yürütülmesi için yeniden yapılandırılmasına gidilecektir.

52 Öğretim üyelerimiz başta olmak üzere tüm personelimizin ve birinci derece yakınlarının Üniversite hastanesinden en hızlı ve etkin bir şekilde bekletilmeden ve hakkettiği saygınlığı görecek şekilde muayene ve tetkiklerini yaptırması, başhekimlik bünyesinde başhekim yardımcılarından birinin koordinatörlüğünde oluşturulacak bir mekanizma ile sağlanacaktır. Bu sayede personelin ilgili birimde isteği öncelikle karşılanacak, tedavi için harcadığı zaman kaybı önlenecek ve böylece üniversitenin bu anlamda işgücü kaybı ile eğitim-öğretimin aksaması minimuma indirilecektir. Personelin üniversitenin hastanesi varken, ilgi görmemesi ve çok zaman kaybetmesi nedeniyle dışarıda çözüm araması ve bu anlamda üniversitenin prestij kaybetmesi kesinlikle önlenecektir.

53 Üniversitemiz hastanesinin özel- likle son dönemlerde ilgi ve hizmet anlayışı bakımından özel sağlık kuruluşları ile rekabet edememesi nedeniyle kaybettiği prestiji yeniden temin için, bir Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Kurulu oluşturularak hizmet kalitesini artırma ve hasta memnuniyetini sağlamak için gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır. Bir ilçe büyüklüğündeki Üniver- sitemizde sık sık sıkıntısı çekilen ambulans sorunu, 24 saat faaliyette olacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ile sorun olmaktan çıkarılacaktır.

54 Bahar Şenlikleri: Üniversitede her sene bahar yarıyılı sonunda düzenlenen Bahar Şenlikleri belirli bir düzene sokulacaktır. Öğrencilerimizin bütün bir yılın yorgunluğunu ve stresini atmaları için bir fırsat olarak düşünülen ve bu amaçla yapılması gereken şenliklerin amacı dışına çıkması önlenecektir. Pek çok öğretim üyesi ve öğrencimiz tarafından şikayet konusu olan, eğitim - öğretimi olumsuz olarak etkileyen ve daha çok kontrolsüz bir şekilde üniversite ile bağları olmayan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğlenceler, sadece kendi öğrencilerimizin gönülleri ile eğleneceği şenlikler haline dönüştürülecektir.

55 Bahar şenliklerinin ticari boyutu, katılan firmaların verdikleri katkı payları, katılım şartları v.s. üniversitenin web sayfasından açıklanarak herkesin bilgisine sunulacaktır. Bahar şenliklerinin yanında özellikle ticari boyutu da olan konser vb. gibi tüm etkinlikler yine öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulacak Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kurulunun değerlendirmesi ile gerçekleştirilerek tüm üniversiteye açık bir şekilde duyurulacaktır.

56 Kantinler: Üniversitedeki kantinlerin veriliş şekli, çalışma usul ve şartları hakkındaki belirsizlikler giderilecek, işletmeler fiyat, kalite ve hijyen açısından sürekli denetlenecektir. Çalışma saat ve şekilleri kontrol edilecek, öğrencilerimizin kantinlerle ilgili tüm öneri ve şikayetleri hassasiyetle değerlendirilecektir. Kantinlerin ihale ediliş şekilleri (fiyat ve metrekare alan durumları, başlangıç hali ile son durumu arasındaki fark) incelenecek, bunların işletme ve mekan açısından belirli standartlarda olması sağlanacaktır. İhtiyaç halinde yeniden yapılacak kantin ihalelerinde şeffaflık ilkesi esas alınacaktır. Bununla ilgili gerekli açıklamalar üniversitenin web sayfasında ilan edilecektir. Bu konudaki tüm değerlendirmeler öncelikle Sosyal Alanlar Denetleme Kurulu tarafından yapılarak, önerileri doğrultusunda gerekenler açık bir şekilde yerine getirilecektir.

57 a

58 a

59 a

60 Sosyal Tesisler: Üniversitenin tüm sosyal ve spor tesislerinde hizmetin kalitesi artırılacaktır. Sosyal Tesislerin yeniden düzenlenmesi yapılarak daha konforlu, uygun fiyatlı ve verimli çalışan bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. Üniversitemiz öğretim üyelerinin sohbet ve dinlenme amacıyla kullanabileceği, öğretim elemanları yemekhanesinin terasında faaliyet gösterecek bir lokal hizmete sokulacaktır.

61 Lojmanlar: Her sene Aralık ayında lojmanlarla ilgili toplanan talepler, sadece talep olmaktan çıkarılacaktır. Kime nasıl, ne şekilde lojman tahsisi yapıldığı maalesef bilinmemekte, adil olmayan değerlendirmelerle bu konu, üniversite öğretim üyelerini geçmişten beri rahatsız etmektedir. Lojman dağıtımında gerçek beyanlar üzerinden değerlendirmenin yapılması temin edilerek, kesinlikle kamu konutları yönetmeliğine göre dağıtım işlemi, öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulacak Lojman Dağıtım Kurulu tarafından gerçekleştirile-cektir.

62 Çevre: Üniversitemize her sene yeni kaydolan öğrencilerimizin, üniversitemizle aralarında doğal bir bağın oluşturulması için kampusun uygun yerinde her öğrenci tarafından bir ağaç dikilmesi zorunluluğu getirilecektir. Böylece üniversitemize ve Adana’ya karşı sorumluluğumuz olan daha yeşil ve daha temiz bir çevre için gereğinin yapılması yanında, üniversitemizden mezun olan her öğrencinin uzun yıllar geçse de üniversitede dikili bir ağacının bulunması, onların üniversiteye hep sıcak bakmasına sebep olacaktır. Bu konudaki çalışmalar öncelikle Çevre Sorunları Kurulu tarafından yapılacaktır.

63 Üniversite kampus alanı içerisinde doğal güzelliği ön plana çıkaracak düzenleme ve peyzaj çalışmaları ilgili Bölümlerimizin katkılarıyla yapılarak, bazı bölgelerin bakımsız, terk edilmiş havası giderilecektir. Park bahçeler biriminin kuruluş amacı doğrultusunda düzenli ve periyodik çalışmalar yapması sağlanacaktır. Üniversitemiz kampus alanı içinde bulunan ve eğitim blokları ile lojmanlarda özgürce dolaşan ve özellikle akşam saatlerinde pek çok öğrenci ve personeli korkutan başıboş hayvanların Belediye işbirliğiyle toplatılarak hayvan barınağına gönderilmesi sağlanacaktır. Böylece üniversitemize yakışmayan bu görüntüler ortadan kaldırılacaktır.

64 Tıp Fakültesi arkasından Mühendislik - Mimarlık Fakültesi binalarının bulunduğu yere kadar, göl tarafındaki güzellikleri herkesin görebileceği bir yürüyüş ve bisiklet parkuru oluşturulacaktır.

65 Çocuklarımız İçin: Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde, öğretim üyeleri ile tüm personelin çocuklarının yararlanacağı bir ilköğretim okulunun okul öncesi eğitimi de içine alarak yaptırılması için gerekli işlemler öncelikli olarak yapılacaktır. Kampüste yapılacak olan İLKÖĞRETİM OKULUNUN Eğitim Fakültemizin Uygulama Okulu olması sağlanacaktır. Bir çok üniversitede, üniversite personelinin çocukları için ilköğretim okulu bulunmaktadır. Örneğin Hacettepe Üniversitesi Beytepe İlköğretim Okulu, Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu gibi.

66 Hacettepe Üniversitesi Beytepe İlköğretim Okulu, eğitim-öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce tahsis edilen arazi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı‘ınca yaptırılarak hizmet vermektedir. Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu, Okul Koruma Derneği organizesinde, devlet vatandaş işbirliği ile inşa edilmiş, yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Beytepe İlköğretim Okulu

67 Kültürel Etkinlikler:
Üniversitemiz personelinin çocukları için yaz döneminde, çocukların çocukluklarını yaşayabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilmeleri için yaz okulları düzenlenecektir. Kültürel Etkinlikler: Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizi kapsayacak şekilde çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler periyodik olarak yıl boyunca düzenlenecektir. Üniversitenin kendi alt yapısı ile düzenlenecek Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve benzeri diğer konser ve aktiviteler, personel ve öğrenciler için ücretsiz olarak ayrı ayrı düzenlenecektir. Kültürel ve sanatsal etkinlikler maksimum düzeyde desteklenecektir.

68 D) GÜVENLİK, TRAFİK VE ULAŞIM KONUSU

69 Güvenlik ve Trafik: Üniversitenin kampus güvenlik sorunu kesinlikle çözülecektir. İsteyen herkesin sorgusuz sualsiz bir şekilde istediği gibi girebildiği kampus giriş-çıkışları denetim altında tutulacaktır. Bunun yanında yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde güvenlik noktaları oluşturulacaktır. Kampus eğitim dokusu ile hastane birimlerinin birbirlerinden güvenlik, trafik vb. olumsuz yönde etkilenmemesi için kampus düzenlemesi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle Kampus güvenliği açısından da son derece sakıncalı olan hastane- kampus bağlantıları, başta acil girişi olmak üzere yeniden düzenlenecektir.

70 Kampüs içerisinde Karayolları Trafik Kanunu ile belirtilmiş trafik kurallarına ek olarak, ulaşımda özel araçlarını kullanacak olan sürücülerin, trafik düzeni ile sürücü ve yayaların güvenliği açılarından Üniversitemiz trafik yönergesinde belirtilen idari önlemlere ve kurallara uymaları zorunlu hale getirilecektir. Kontrolsüz araç geçişleri önlenerek, kampus trafiği ve güvenliği ile toplu taşıma araçlarının müşteri toplama için korna çalarak yaptıkları gürültü kirliliği kampüs içi denetimlerle sürekli kontrol edilerek belirli bir disiplin altında tutulacaktır.

71 Hastane ana bloku ile kampüs içindeki polikilinikler duvar ile kampüsten ayrılarak bu konuda tam güvenlik sağlanacaktır. Sadece üniversitemiz personelinin hastaneye geçiş yapmasına imkan verecek bir kapı bulundurulacaktır. Kampüs içerisinde hastane yanındaki paralı park yerleri iptal edilecektir. Uygun alanda hastanede işi olan, sadece Üniversitemiz personeli için park yeri düzenlenecektir.

72 Kampus trafik güzergahı, bazı bölgelerde görülen aşırı yoğunluk ve tıkanmalar nedeniyle yeniden değerlen- dirilecektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkuaz önü, İş Bankası-Açık Amfi Tiyatro civarı ve hastane acil önündeki trafik ve park problemi çözülecektir. Misafir ve Öğrenciler, kampüsün belirli yerlerinde düzenlenecek ayrı park yerlerinde belirlenecek ilkeler çerçevesinde yararlanabilecektir. Park yerlerinin dışında araç parklarına izin verilmeyecektir. Özürlü sürücüler için de belirli sayıda park yeri tahsis edilecektir.

73

74 Ulaşım: Şehir kampüs ulaşımında metronun bir an önce faaliyete geçmesi için Büyükşehir Belediyesi ile gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanında baraj setinin ulaşım açısından bilinen sorunları nedeniyle, alternatif ulaşım yolu için, otoyol köprüsüne paralel olacak şekilde Seyhan nehri üzerine yeni bir köprünün yaptırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Kampüs içi ulaşımı gerçekleştirmek ve trafiği de rahatlatmak için hafif raylı sistem planlanarak ring servisi oluşturulacaktır. Bu sistem gerçekleştirilinceye kadar ise kampüs ulaşımında belediye otobüsleri ile özel toplu taşıma araçları yardımıyla ücretsiz ring servisleri gerçekleştirilecektir.

75 Kampüs İçi Tramvay Hattı Deneme Seferleri Başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nce Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampusu'nda yapılan tramvay hattı deneme seferlerine başladı.

76

77 E) SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA YAPILACAKLAR

78 Kentle Bütünleşme: Üniversitenin sosyal sorumluluk gereği toplumun bilinçlenmesine ve gelişmesine katkı yaparak eksikliği duyulan şehirle kaynaşması, dolayısıyla halkın üniversiteyi benimsemesi sağlanacaktır. Bu amaçla, toplumun ilgisini çekebilecek güncel konularda bilinçlendirmenin yanında (deprem, ağaçlandırma, çevre kirliliği gibi), farklı kesimlerden gelen talepler doğrultusunda belirlenen bilgilendirme amaçlı (ekonomi, tarımsal uygulama, sağlıklı yaşam vb.) seminer - konferans - panel gibi toplantı ve uygulamaların yanında, değişik sosyal ve kültürel etkinliklerin yıl boyunca devamlı olarak gerçekleştirileceği uzman kişilerin desteğinde bir sürekli eğitim ve kültür merkezi oluşturulacaktır.

79 Adana-Çukurova Bölgesinin son yıllarda görülen ekonomik anlamdaki durgunluğuna çözüm olabilmek için, yeni yatırımları yönlendirerek, istihdamı artırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla özellikle tarım ve sanayi kesiminde doğru yatırımları yapmak, girişimciyi yönlendirmek ve bölge kaynaklarını etkin kullanmak için üniversite, yerel yönetimler ve sanayi - ticaret odaları işbirliği ile konularına göre uzmanlardan oluşmuş ekipler oluşturulacaktır. Böylece uygun yatırım konularını tespit ederek, yatırımcının önüne seçenek olarak koyacak ve yeni proje yapmak isteyen girişimcinin proje yapmasına rehberlik edecek bir proje destek merkezi gerçekleştirilecektir.

80 Bilim ve Teknoloji Müzesi:
Üniversitemizin prestiji açısından yararlı olacağı düşüncesiyle bir Bilim ve Teknoloji Müzesi kurulması planlanmaktadır. Öncelikle üniversitemiz ve bölgemiz imkanlarıyla oluşturulmaya çalışılacak müzenin, bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeleri gösterecek olması nedeniyle, özellikle bölgemiz gençliği tarafından ilgiyle karşılanacağı, bunun da üniversitemizin tanıtımı açısından büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Örneğin ODTÜ bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Müzesinde Eğlenceli bilim deneylerinin yanısıra, çeşitli kurum ve kişiler tarafından bağışlanmış ve özellikle Cumhuriyet döneminden günümüze iletişim, ulaşım ve günlük yaşam tarihini gözler önüne seren nesneler ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, çağlar boyu Anadolu topraklarında üretilen alet ve teknolojilerin gelişimini anlatan "Anadolu'da insan-çevre-teknoloji" temalı sergiler düzenlenmiştir.

81 ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

82 Çukurova Üniversitesi Kampus Gazetesi:
Sanat Müzesi: Müze, sergi gibi kültürel etkinliklere karşı öğrencilerin duyarlılıklarını geliştirmek ve güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmalarını da sergileyebilmek amacıyla sanat müzesi planlanacaktır. Böyle bir müze üniversitemizin prestiji olacaktır Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi ile Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi örnek olarak verilebilir. Çukurova Üniversitesi Kampus Gazetesi: Üniversitemiz öğrencilerinin kendini ifade edebileceği, aralarındaki iletişimi sağlayabileceği ve tamamen öğrencilerin çalıştığı, ücretsiz olarak dağıtımın yapılacağı bir kampus gazetesi çıkarılması için gerekli alt yapı oluşturulacaktır.

83 Basın ve Halkla İlişkiler:
Üniversitemizin son yıllardaki kamuoyu nezdinde oluşan olumsuz değerlendirmelerini minimuma indirmek ve çevreyle iyi ilişkiler kurmak amacıyla etkin çalışan bir basın ve halkla ilişkiler birimi düzenlenecektir. Üniversitemiz bünyesinde yapılan tüm etkinlikler ile akademik çalışmaların bu birim üzerinden yerel ve ulusal medyaya ulaştırılması sağlanacaktır. Personel İndirimleri: Üniversitenin tüm personelinin öncelikle Adana’daki tanınmış firmalardan indirimli alışveriş yapma imkanı için anlaşmalar yapılacaktır. Benzer anlaşmalar Ankara, İstanbul ve önemli turistik yerlerdeki otel ve tatil yerleri için konaklama açısından yapılacak, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kurulunun bu konudaki değerlendirmeleri öncelikle sonuçlandırılacaktır.

84 Alışveriş Merkezi: Üniversite personeli ile öğrencilerin kampus içerisinde sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak ve üniversitedeki görsel bozukluğu gidermek amacıyla üniversitemiz ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede modern bir alış veriş merkezinin (AVM) yap-işlet-devret modeli ile yapımı için çalışmalarda bulunulacaktır.

85 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci ve Yaşam Merkezinde öğrenci ve personel yemekhaneleri, kiralanabilir çarşı birimleri, sinema ve bowling salonları, öğrenci kulüpleri ve etkinlik alanları bulunmaktadır.

86 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Alışveriş Merkezi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ Alışveriş Merkezi 12 ağustos 2008 yılında, toplam 3800 metrekare alana sahip 20 tane iş yeri ile açılmıştır.

87 ÖZGEÇMİŞİM 1963 doğumlu olup, 1985 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığım Mühendislik - Mimarlık Fakültesinde 27 senedir, Çukurova Üniversitesi’nin bir mensubu olarak görev yapmaktayım yılında Makine Mühendisliği Enerji ABD‘na Yardımcı Doçent olarak, 1994 yılında da Tekstil Mühendisliği Tekstil Bilimleri ABD Başkanlığına Doçent unvanını alarak atandım yılında ise Profesör unvanını aldım ve 2002 yılından bu yana Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

88 yılları arasında da Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yaptım yılları arasında Adana Meslek Yüksekokulu’nda Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum yılları arasında da Ç.Ü. Senatosu Üyeliği yaptım. Halen Müh.-Mim. Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktayım.

89 Bugüne kadar, uluslar arası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan 43 makale, uluslar arası kongrelerde sunulan 13 bildiri, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 124 makale, ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulan 28 bildiri ve 6 kitap olmak üzere toplam 214 bilimsel eserim bulunmaktadır.

90 GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN; http://www.tugrulogulata.com/iletisim.asp


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları