Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlık Personelinin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri Uzm. Hem. Gülay Turgay* Doç. Dr. Sultan Kav *Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri ve Psikolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlık Personelinin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri Uzm. Hem. Gülay Turgay* Doç. Dr. Sultan Kav *Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri ve Psikolojik."— Sunum transkripti:

1 Sağlık Personelinin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri Uzm. Hem. Gülay Turgay* Doç. Dr. Sultan Kav *Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

2 Giriş  Ülkemizde “palyatif bakım” kavram olarak henüz yerleşmemiş olup sıklıkla “destek bakım” ve “son dönem bakım” olarak düşünülmekte ve ağrı kontrolü ile eşdeğer tutulmaktadır.  SB Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Kontrol Programının önemli bir bileşeni ve önceliğidir (Tuncer, 2009).  Palyatif bakımın uygulanmasındaki engellerden birisi sağlık personelinin eğitim eksikliğidir (Paice et al. 2007; White, 2001).

3 Sağlık personelinin palyatif bakıma ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi AMAÇ

4 369 SAĞLIK PERSONELİ Örneklem seçimine gidilmemiş B.Ü. Ankara ve Adana Hastanesi, Demetevler Onkoloji Hastanesi Kesitsel/ Tanımlayıcı EVREN, ÖRNEKLEM ARAŞTIRMANIN YERİ ARAŞTIRMANIN TİPİ 4 Ocak -1 Mart 2010 GEREÇ VE YÖNTEM

5 UYGULAMA ŞEMASI İzinler Araştırma Kurulu ve Kurumsal İzinler Tarih 4 Ocak Mart 2010 Hemşire (235) Doktor (84) Diyetisyen (16) Psikolog (4) Sosyal Hizmet Uzmanı (5) Fizyoterapist (18) Başkent Üniversitesi Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi (n=158) Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi (n=114) SB Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim-Araştırma Hastanesi (n=96) ÖRNEKLEM - Erişkin Hasta Kliniklerinde Çalışan - İzinli-Raporlu Olmayan - Çalışmaya Katılmaya Gönüllü UYGULAMA YERİ Sağlık Memuru (7)

6 VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ OLUŞTURULMASI LİTERATÜR TARANMASI VE İNCELEME Palyatif bakımın tanımı, amacı, hasta grupları…. Palyatif bakım ile ilgili yapılan çalışmalar Açık uçlu (7 soru) Demografi k Form (8 soru) Eğitim-bilgi durumu (4 soru) Görüşler İlgili literatür doğrultusunda soru formlarının oluşturulması Uzman Görüşü (11 Uzman) Öneriler doğrultusunda; 2 soru eklendi / 2 soru çoktan seçmeli hale getirildi Yaygın Görüş ifadeleri (16 madde)

7  Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Geriatri ve Psiko-sosyal Rehabilitasyon merkezi 10 sağlık personeli  Özel bir kuruluşta palyatif bakım merkezinde çalışan 6 sağlık personeli Ön Uygulama

8 Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri

9 …Sağlık Personelinin Demografik Özellikleri  Kadın (% 80.5)  Yaş ortalaması: 29  Doktor dışındaki sağlık personellerinin; % 55.1’i lisans, % 24.7’si sağlık meslek lisesi, % 15.8’i ön lisans mezunu.  Meslekte çalışma yılı ort: 7 yıl % 39.9’u meslekte 2-5 yıldır çalışmakta, %20.9’unun meslekte çalışma yılı 11 yıl ve üzeridir.

10 Eğitim Düzeyi Palyatif bakım konusunda bilgi alma durumu (n=171) Toplam EvetHayır Sayı% % Sağlık Meslek Lisesi Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Toplam x 2 = p< 0.05 Uzmanlık Alanı Dahiliye Genel Cerrahi Onkoloji Diğer* Toplam x 2 = p< 0.05 Sağlık personelinin eğitim durumuna ve uzmanlık alanına göre palyatif bakım konusunda bilgi alma durumu

11 Sağlık personelinin palyatif bakımın anlamına ilişkin tanımlamaları; Palyatif Bakımın Anlamına İlişkin GörüşleriSayı% “Terminal dönemdeki hastanın yaşam kalitesini yükseltmek” “Son dönem bakım” “Semptomlara yönelik tedavi ve bakım” “Tıbbi bakım”308.0 “Ağrı kontrolü”195.1 “Destek Tedavi”174.5 “Fiziksel ve psikolojik destek”61.6 “Rahat /huzurlu ölüm”30.8 “Koruyucu bakım”30.8 Diğer (Bakım ve beslenme (4); temel bakım (2); yaşlı bakımı, insana hizmet, günü kurtaracak hizmet) 92.4 *Birden fazla yanıt alınmıştır

12 Palyatif bakımın amacına İlişkin Görüşleri Palyatif Bakımın Amacına İlişkin Görüşleri Sayı% “Bireyin yaşam kalitesini yükseltmek” “Bireyi rahatlatmak” “Bağımlı hastaların ihtiyaçlarının karşılanması” Toplam

13 Sağlık Personelinin palyatif bakım hizmetlerinden yararlanılabilecek hasta gruplarına ilişkin görüşleri; Palyatif Bakım Hizmetlerinden Yararlanılabilecek Hasta Gruplarına İlişkin Görüşleri Sayı% Onkolojik Hastalar Terminal Dönem Hastaları Kronik Hastalığı Olan Hastalar Geriatrik Hastalar Alzheimer Hastalığı Toplam * *Birden fazla yanıt alınmıştır

14 Palyatif bakım hizmetlerinin hangi ortamlarda verilebileceğine ilişkin görüşleri; Palyatif Bakım Hizmetleri Hangi Ortamlarda Verilebilir? Sayı% Hastane Ev Huzur Evleri/Bakım Evleri Palyatif Bakım Ünitesi Hospis Sağlık Ocağı 40.6 Toplam *

15 Palyatif Bakımda Yer Alması Gereken Ekip Üyelerine İlişkin Görüşleri

16 Palyatif bakım konusunda eğitim programında ele alınması gereken konulara ilişkin görüşleri

17 Palyatif Bakım Hizmetlerinin Henüz Gelişememesinin Nedenlerine İlişkin Görüşleri (n=369) Palyatif Bakım Hizmetlerinin Henüz Gelişememesinin Nedenlerine İlişkin Görüşler Sayı% Önemsememe Eğitim Yetersizliği Ekonomik Yetersizlik Devletin Bütçe Ayırmaması Eleman Yetersizliği Kültürel Nedenler559.5 Toplam* *Birden fazla yanıt alınmıştır

18 Sağlık personelinin palyatif bakıma ilişkin ifadelere katılma durumları İfadeler Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum Palyatif bakım terminal dönem kanser hastaları için sunulan hizmetleri kapsar Palyatif bakıma, küratif tedavinin mümkün olmadığı durumda ya da ileri evre hastalık aşamasında başlanılması uygundur Palyatif bakım hizmeti multidisipliner ekip tarafından verilmelidir Palyatif bakımda hasta ve ailesi karar verici bir ekip üyesidir Palyatif bakım ekibine doktor başkanlık etmelidir Hasta ve bakımverenler palyatif bakım profesyonellerine 7 gün 24 saat ulaşabilmelidir Palyatif bakım alanında çalışan bireylerin, sürekli kayıpla karşılaştıkları için tükenmişlik yaşamaları kaçınılmazdır Palyatif bakım, çalışan bireylerin duygularını kontrol etmesini gerektirir

19 …İfadeler Tamamen katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum Duygusal yönden güçlendirici programlar sadece hasta ve hasta yakınını kapsamalıdır Palyatif bakım bir semptomun nedenini araştırmadan semptomun kendisini ele alıp tedavi eder Palyatif bakım sadece ağrı kontrolünü içerir Palyatif bakım merkezleri hastane temelli olmalıdır Hasta için DNR hakkı olmalı ve yasal düzenlenmeler yapılmalıdır Palyatif bakım ayrı bir uzmanlık alanı olmalıdır Palyatif bakım sağlık çalışanları için üniversite eğitim programlarında zorunlu ders olarak yer almalıdır Palyatif bakım gereksinimi olduğunda, bu bakımın herkese sağlanmasını garanti etmek devletin sorumluluğunda olmalıdır

20 İfadeler* Hemşire (n=234) Ort ± SD Doktor (n=84) Ort ± SD Diğer (n=50) Ort ± SD F** Palyatif bakım terminal dönem kanser hastaları için sunulan hizmetleri kapsar 2.1 ± ± ± Palyatif bakım hizmeti multidisipliner ekip tarafından verilmelidir 1.7 ± ± ± Palyatif bakım ekibine doktor başkanlık etmelidir. 2.2 ± ± ± Palyatif bakım merkezleri hastane temelli olmalıdır 2.3 ± ± ± Palyatif bakım ayrı bir uzmanlık alanı olmalıdır 1.7 ± ± ± Meslek Gruplarına Göre Palyatif Bakıma İlişkin İfadelere Katılma Durumu* Madde Ortalamalarının Dağılımı *Tamamen Katılıyorum (1); Katılıyorum (2); Kararsızım (3); Katılmıyorum (4); Tamamen Katılmıyorum (5) şeklinde derecelendirilmiştir

21 İfadeler* Lise (n=71) Ort ± SD Ön Lisans (n=45) Ort ± SD Lisans (n=157) Ort ± SD Master (n=13) Ort ± SD F** p*** Palyatif bakım hizmeti multidisipliner ekip tarafından verilmelidir 2.0 ± ± ± Palyatif bakım ekibine doktor başkanlık etmelidir. 1.9 ± ± ± ± Palyatif bakım alanında çalışan bireylerin, sürekli kayıpla karşılaştıkları için tükenmişlik yaşamaları kaçınılmazdır. 2.1 ± ± ± ± Palyatif bakım, çalışan bireylerin duygularını kontrol etmesini gerektirir 1.6 ± ± ± Palyatif bakım bir semptomun nedenini araştırmadan semptomun kendisini ele alıp tedavi eder. 2.6 ± ± ± Eğitim durumuna göre Palyatif Bakıma İlişkin İfadelere Katılma Durumu Madde Ortalamalarının Dağılımı

22 Sağlık personelinde palyatif bakım bilincinin geliştirilmesi için; •Palyatif bakım hizmet içi eğitim ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve bu programların farklı düzeylere göre hazırlanması, •Sağlıkla ilgili meslek gruplarının lisans ve lisans üstü eğitim müfredatında palyatif bakım konusunun yer almasının sağlanması, •Duygusal yönden güçlendirici programların düzenlenmesi ve bu programların sadece hasta ve hasta yakınlarına değil sağlık personeli içinde uygulanması, •Sağlık personelinin palyatif bakım konusunda tutum ve davranışlarına yönelik ileri çalışmalar yapılması önerilir. Öneriler

23 TEŞEKKÜRLER…


"Sağlık Personelinin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri Uzm. Hem. Gülay Turgay* Doç. Dr. Sultan Kav *Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri ve Psikolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları