Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

2 Malinitede Tedavi Standart Kemoterapötikler Hücre siklusu faz spesifik Kemoterapötikler Radyoterapi Cerrahi İlaçlar, kombinasyonlar ve başarı oranları yıllarca aynı

3 Hedefe yönelik tedavi 20. yy sonlarında Yanıt oranı yüksek, Yan etkileri az tedavi arayışı Amacımız ne? Hedefimiz ne? Hedef tanımı

4 Hedef

5 Hedefe Yönelik Tedavide Sinyal Yolaklarının Önemi

6 Sinyal sinyal, -li Fr. signal 1. Bir şey bildirmek için verilen işaret 2. Çevir sesi. Güncel Türkçe Sözlük sinyal Fr.signal 1. Bir şey bildirmek için verilen işaret: § “Orkestra yüksekliğinden kötü televizyon programlarının sinyal müziği gibi bir müzik patlak veriyor.” -Adalet Ağaoğlu, Bir Düğün Gecesi, 191. § “…IMF’den sinyali aldı da…”-Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 348. 2. Telefonda, hat bağlantısının olduğunu, numaraları çevirmeye başlanabileceğini haber veren ses, çevir sesi Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

7 SİNYAL İLETİMİNİN GENEL ŞEMASI Ligand Büyüme Faktörü Hormon Sitokin Reseptör Multispan GTPase linked Tirozin kinaz Serin/treonin kinaz Integrinler Sitokin reseptörleri Nükleer reseptörler Intraselüler sinyal kaskadı Hücre iskeleti, Adaptörler Kinazlar, Fosfatazlar Lipazlar, GTPazlar Transkripsiyon regülatörleri, Kromatin yeniden şekillendiricileri Hücre iskeleti yeniden düzenleyicileri Hücresel Yanıt Transkripsiyon, Translasyon Metabolizma, Migrasyon Hücre siklus duraklaması, Replikasyon Sekresyon, Ölüm Transformasyon (Kanser)

8 Sinyal Yolakları -genel-

9 Hematolojik Malinitelerde Sinyal İletimi

10 SİNYAL İLETİ SİSTEMİNİN MAJOR 3 ÜYESİ  KİNAZLAR  ADAPTÖR veyaDOCKİNG PROTEİNLER  TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİ

11

12 JAK STAT YOLAĞI

13 Hücre membranı Reseptör Dimerizasyonu STAT- Bağlanması Tirozin kinaz Tirozin fosforilasyonu Dimerizasyonu Sitoplazma STAT- Çekirdek DNA’ ya Bağlanma Transkripsiyon Sitokin Responsif Promotor Eleman

14

15 JAK STAT YOLAĞININ ÖNEMİ t(9;12)(p24;p13) sonucu TEL/JAK2 açığa çıkmaktadır IL-3’den bağımsız olarak devamlı bir STAT5 aktivasyonuna ve anormal proliferasyona, lökomogeneze neden olmaktadır HTLV-1’de anormal JAK proteinlerinde artmış tirozin kinaz aktivitesine ve muhtemel lökomojenik potansiyele neden olmakatadır Myelofibroz, ET, PV gibi KMPH larda JAK2 V617F mutasyonunun tanımlanması

16

17

18

19

20 FLT 3 FLT3R’lerin kontrolsüz ve daimi aktivasyonunun akut myeloid lösemiye yol açtığı bildirilmiştir AML’lerin %30’undan fazlasında tanımlanmıştır Juxtamembran domain’in ITD AML ve MDS de tanımlanmıştır Yüksek lökosit ve blast sayısı ile korele bulunmuştur  ve kötü prognoz?

21 FLT3 İnhibitörleri PKC412  Relaps veya refrakter FLT3-positif AML, faz 2  Hastaların %70 ‘inde Periferik blast oranında % 50’den fazla azalmaya yol açmıştır  %10 hastada da Kİ blast oranında >% 50 azalma  Kombinasyon çalışmaları Diğerleri  MLN518  SU11248  CEP-701 (Cephalon)

22 RAS Sistemi

23 Hematolojik malinitelerde RAS mutasyonları AML%15-30 MDSFazına bağlı olarak %5-40 JKML%20-30 KMML%30-50 KMLnadir

24 AKUT LÖSEMİ Farnezil Transferaz inhibitörleri ? İmatinib FLT3 inhibitörleri İmatinib RAS c-kit FLT3-ITD BCR-ABL ATRA, Arsenik, ? HDAC inh ? HDAC inhibitörleri Moleküler hedef tedavi henüz yok PML/RARα AML1/ETO CBFβ TEL/AML1 11q23/MLL Trizomi 8 5q-, 7q-, 20q- kompleks

25 KML

26

27 Multipl Myelom

28 Bortezomib

29 ÖZET Akut Myelositer Lösemi Kronik Myelositer Lösemi Kronik Myeloprol. Hast. Myelom RAS c-kit Flt3-ITD PML/RAR α NFkB, IL-6 Farnezil transferaz inh İmatinib Flt3 inh. ATRA, Arsenik,HDAİ İmatinib, Nilotinib, Dasatinib, Bosutinib…. INCB018424…….. JAK2 V617F BCR-ABL Bortezomib, IMID’ ler

30 Non-Hodgkin Lenfoma Myelodisplastik Sendrom NPM/ALK mTOR CD20 CD23 CD52 ….. NPM inh. Everolimus…. Rituximab vd. Lumiliximab Alemtuzumab …….. 5-Azasitidin 5-Aza 2-Deoksitidin DNA hiperM


"Hematolojik malinitelerde sinyal sisteminden tedaviye Dr. Fahri ŞAHİN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları