Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler (KMPN). Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) Miyelodisplastik sendromlar (MDS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler (KMPN). Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) Miyelodisplastik sendromlar (MDS)"— Sunum transkripti:

1 Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler (KMPN)

2 Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) Miyelodisplastik sendromlar (MDS) Miyelodisplastik /Miyeloproliferatif neoplaziler –Kronik miyelomonositik lösemi(KMML) –Juvenil miyelomonositik lösemi(JMML) –Atipik Kr. Miyeloid Lösemi (BCR/ABL -) Eozinofili ve PDGFRA/PDGFRB veya FGFR1 mutasyonlu miyeloid veya lenfoid neoplaziler Akut miyeloid neoplaziler

3 Kronik Miyeloid Lösemi (Bcr-abl +) Kronik Nötrofilik Lösemi Polisitemia Vera Primer Miyelofibrozis Esansiyel Trombositemi Kronik Eozinofilik Lösemi Mastositoz Tanımlanamayan Miyeloproliferatif Hastalıklar Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler(MPN)

4 Artan hücre yapımı/ normal yaşam süresi ve farklılaşma Sistemik mastositoz Polisitemia vera Esansiyel trombositemi Hipereozinofilik sendrom Myeloproliferatif Hastalıklar Kronik myeloid lösemi Kronik myelomonositik lösemi Myeloid metaplazi/myelofibroz

5 KMPN:Özellikler Kök hücre hastalıklarıdır. Hematopoetik (Miyeloid) dizilerin her üçünü de ilgilendirebilen kontrolsüz proliferasyon söz konusudur. Alt grup tanısına göre bir dizideki proliferasyon ön planda olabilir. –Ör: ET: Trombosit artışı, Pv: Eritrositoz Vd Dönüşümler yapabilirler (ör: Akut lösemi,Miyelofibroz) Tromboz riski artmıştır

6 Polisitemi

7 Polisitemi nedir ? Hücreler (eritrosit) Sıvı (plazma ) Kan 7

8 Hacim değişiklikleri-polisitemi ilişkisi Hct: b/a Normal Dehidratasyon Hct:yüksek 123 Gerçek polisitemi a b

9 Polisitemi Yalancı (relatif) polisitemi –Dehidratasyon –Gaisbock’s sendr (Nefropati, Hipertansiyon, Eritrositoz) –Stres polisitemi Gerçek polisitemi –Sekonder –Primer: Polisitemia Vera

10 Böbrek Kemik iliği Eritropoetin Eritrosit yapımı Hipoksi Kanın oksijen taşıma kapasitesi artar Hemoglobin düzeyi artar

11 Böbrek Kemik iliği Eritropoetin Eritrosit yapımı Hipoksi Eritrositoz (polisitemi) Anemi dışındaki hipoksi nedeni CO intoks Yüksek rakımda yaşama Yüksek O2 afiniteli Hb Methemoglobinemi Akciğer hastalığı Solunum merkezi disfonks. Uyku apnesi Sağdan sola şant

12 Kemik iliği Eritrosit yapımı Sistemik hipoksiden bağımsız nedenlerle aşırı eritropoetin yapımı Eritrositoz (polisitemi) Tümörler-EPO artışı Hipernefrom Hepatoma Serebellar hemangioblastoma Adrenal adenom Feokromasitom Meningiom Uterus fibromiyom Böbrek hastalığı-EPO artışı Renal kistler Hidronefroz R.Arter stenozu Uygunsuz EPO salgılanması Androjen tedavisi EPO uygulaması Diğer EPO reseptor aşırı duyarlılığı Konjenital eritrositoz

13 Kemik iliği Aşırı eritrosit lökosit,trombosit yapımı, Kök hücre hastalığı Polisitemia vera

14 Gerçek polisitemi nedenleri Hipoksiye bağlı EPO artışı CO intoks Yüksek rakımda yaşama Yüksek O2 afiniteli Hb Methemoglobinemi Akciğer hastalığı Solunum merkezi disfonks. Uyku apnesi Sağdan sola şant Böbrek hastalığı-EPO artışı Renal kistler Hidronefroz R.Arter stenozu Renal transplantasyon Fokal glomerulonefrit Bartter sendromu Uygunsuz EPO salgılanması Tümörler-EPO artışı Hipernefrom Hepatoma Serebellar hemangioblastoma Adrenal adenom Feokromasitom Meningiom Uterus fibromiyom Androjen tedavisi EPO uygulaması Diğer –EPO reseptor aşırı duyarlılığı –Konjenital eritrositoz Polisitemia Vera

15 P.V. İlk defa 1892’de Vaquez tarafından tanımlandı Sıklık : (Batı): 2 /100.000-yıl Erkeklerde daha fazladır –M/F:1-2/1 Yaş –Medyan yaş: 60 –Olguların % 7’si < 40 yaş

16 Polisitemia (Rubra) Vera:PV Özellikle kırmızı dizinin ön planda olduğu Miyeloid hiperplazi vardır. Eritrosit kitlesi eritropoetinden bağımsız olarak artar. Eritrositoz ± lökositoz ve trombositoz Tromboz Kanama Dönüşüm –(Akut Lösemi, Postpolisitemik Miyelofibroz)

17 P. V. Hiperviskozite, dolaşım güçlüğü, vasküler oklüzyon ve iskemi ortaya çıkabilir. Trombosit fonksiyon kusurları görülebilir. –Kanama

18 Etyoloji-Fizyopatoloji EPO’dan bağımsız eritroid proliferasyon, IGF-1, IL-3, GM-CSF, SCF, TPO gibi sitokin/HGF’lere karşı hipersensitivite? Progenitörler apoptoz direnci kazanmıştır ve klonal olarak çoğalır. Normal progenitörlerin çoğalması ise baskılanmıştır.

19 Etyoloji-Fizyopatoloji Sitogenetik değişiklikler:%10-30 olguda –Trizomi 8,trizomi 9, del 20q JAK2 mutasyonu (kromozom 9p): % 97olguda görülür –Tirozin kinaz aktivitesi Granülositlerde PRV-1 mRNA artmıştır. Hastalığın geç dönemlerinde kemik iliği fibrozu ve ekstrameduller hematopoez gelişebilir.

20 EPO’ya bağımlı sinyal EPO’dan bağımsız sinyal Campbell P and Green A. N Engl J Med 2006;355:2452-2466 JAK2 mutasyonu (kromozom 9p): % 97olguda görülür!!!!!!! Mutasyonsuz JAK2 EPO bağlı değil Mutasyonsuz JAK2 EPO bağlı Mutant JAK2 EPO bağlı değil

21 P.V. : Vertigo Kulak çınlaması Başağrısı Kaşıntı Görme bozukluğu Peptik ülser septomları Dispne İskemik atak/inme Kilo kaybı Terleme Halsizlik Eklem ağrısı Gut/böbrek taşı Vasküler oklüzyon(%20) –Arteryel (MI, CVA,Dijital iskemi vd) –Venöz (DVT, PE, Budd-Chiari vd) Kolay morarma Kanama (deri –mukoza ör: GİS) Sist. Hipertansiyon Splenomegali (% 70) Eritromelalji (% 5) Parestezi Plethora Asemptomatik Klinik

22 –Geç dönem Sekonder miyelofibroz ve kemik iliği yetersizliği Splenomegalide artış, hepatomegali Eritrositozda gerileme Löko-eritroblastik tablo, poikilositoz (göz yaşı) Kİ: Fibroz PRV:Klinik

23 PV %20 :sadece eritrositoz % 40: üç dizide hiperplazi Bazen izole lökositoz veya trombositoz ardından eritrositoz gelişir.

24 P.V. Eritrositoz (eritrosit,Hb, Hct artar) –Mikrositoz (%50-80) Lökositoz (%20-40) Trombositoz (% 50-60) LDH, Ürik asit, Vit B12 ve B12 bağlama kapasitesi artar. Lökosit alkali fosfataz aktivitesi Demir eksikliği bulguları saptanabilir.

25 Tanıda yararlı diğer Lab testleri: Arteryel kan gazları Serum EPO düzeyleri Görüntülemeler: USG veya CT vd Kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu Eritrosit kitlesi JAK2 mutasyonu

26 PV: Kemik İliği Bulguları Hücreden zengin Eritroid hiperplazi Atipik megakaryosit hiperplazisi Demir skoru düşük Geç dönemde fibrozis görülebilir

27 P.V. Tanı: PV dışındaki (Sekonder) eritrositoz nedenleri dışlanmalı PV tanı kriterleri aranmalı

28 PRV:Tanı HctHct Erkekte > % 60 Kadında > % 55 olması genellikle eritrosit kitle artışına işaret edebilir. Demir eksikliği veya hipersplenizm bulunan olgularda Hct beklenen değerler kadar yüksek olmayabilir.Demir eksikliği veya hipersplenizm bulunan olgularda Hct beklenen değerler kadar yüksek olmayabilir. Serum EPO: Azalmış/ NormalSerum EPO: Azalmış/ Normal

29 PV 2008 WHO Tanı Kriterleri –Majör kriterler 1.Eritrosit kitlesinde artış Hgb>18.5 g/dL (erkek), >16.5 g/dL (kadın) veya Hgb ya da Hct >99 persentil veya Eritrosit kitlesi normale göre > % 25 artmış (Cr51) 2.JAK2V617F (%90-95) varlığı veya JAK2 exon 12 mutasyonu (%5-10) –Minör kriterler Kemik iliğinde üç dizide proliferasyon Serum EPO düzeylerinde azalma Endojen eritroid koloni gelişimi İki majör ve 1 minör kriter veya İlk majör kriter ve 2 minör kriter olmalı

30 Komplikasyonlar Trombozlar Miyelofibroz Akut lösemi (ANLL) dönüşümü P. Ülser Ürik asit artışı- gut- kalkül Kanama –Edinsel trombosit fonks. bozukluğu (edinsel vWH:%33) Dalak infarktı

31 PV: Hastalık seyri ve Prognoz Proliferatif evre, fibrotik evre ve postpolisitemik miyeloid metaplazi evreleri vardır.

32 PV: Prognoz Yaşam beklentisi: –Aynı yaş ve cinse göre daha kısadır –Tedavisiz: 1,5 yıl –Tedavi ile: 3,5 – 12 yıl (sıklıkla > 10 yıl) Mortalite nedenleri: Tromboz Transformasyon –AML: %10 / ilk 10 yıl –Miyelofibroz: %10-20/ 15 yılda

33 PV: Tedavi Destek –Hidratasyon –Allopurinol Flebotomi –Hct: 42-45% Hydroxyurea Radyoaktif fosfor IFN Anegrelide ASA: 80-325 mg/gün (100 mg)

34 PV: Tedavi Hct< % 45 olacak şekilde flebotomi Kontrendikasyon yok ise düşük doz aspirin Reversibl kardiyovasküler riskleri gider Sitoredüktif tedavi: (HU,Busulfan,IFN,Anagrelid) –> 60 yaş –Tromboz varlığı/öyküsü –Hasta flebotomileri tolere edemiyor ise –Trombositoz gelişiyor ise –Progresif/semptomatik splenomegali varsa Sitoredüktif tedavi seçimi –< 40 yaş: İnterferon –> 40 yaş: Hidroksiüre Not: Trombosit > 1.000.000/mm3 :aspirin riskli olabilir Anegrelid sadece trombosit sayısını azaltır Çok yaşlı hastalarda: radyoaktif fosfor veya Busulfan denenebilir

35 PV: Tedavi Risk GrubuTedavi. Yüksek riskli olgular: –Tromboz öyküsü + –Yaş > 60 Orta riskli olgular: –Ne yüksek risk ne de –düşük riskli Düşük riskli olgular: –Yaş < 60 –Kardiyovasküler risk fakt - –Trombosit < 1.500.000/mm3 Flebotomi + Miyelosupresyon : Hidroksiüre (anegrelid veya interferon alternatif tedavi olabilir ) + Düşük doz aspirin Flebotomi ve Düşük doz aspirin Eğer kardiyovasküler risk faktörleri varsa sitoredüktif tedavi verilebilir. Flebotomi ve Düşük doz aspirin

36 Trombositoz nedenleri Tüm Miyeloproliferatif hastalıklar (PV,ET,MMMF,KML) Demir eksikliği anemisi Splenektomi veya hiposplenizm Malign hastalıklar Kollagen doku hastalıkları İnfeksiyon Hemoliz veya kanama MDS Cerrahi girişimler İlaçlar: ör- adrenalin

37 Esansiyel Trombositemi 1934: Epstein ve Goedel tarafından tanımlandı (hemorajik trombositemi) 1951 : Dameshek tarafından MPH sınıflamasına alındı

38 Esansiyel Trombositemi Epidemiyoloji –≤ 2.5 / 100 000-yıl –En sık : 50 – 60 yaş –E/K : ½ (bazı serilerde fark yok) –Yaşam süresi > 10 yıl (medyan) Etyoloji ? –JAK2 mutasyonu: % 57 –MPL mutasyonları

39 ET Normalde trombosit sayısı trombopoetin ve diğer hematopoetik büyüme faktörleri tarafından belirlenir. Akut faz reaksiyonu trombosit sayısını arttırır. Esansiyel trombositemide ise trombosit sayısı kontrolsüz artar, klonal hematopoez ortaya çıkar.

40 ET: Klinik Bazı olgular semptomsuz olabilir Vasküler oklüzyon : –Tanı sırasında % 15 –Hastalık seyrinde. % 10-20 –Arteryel: Serebrovasküler Kardiyovasküler Parmak ucu gangreni vd –Venöz Derin ven trombozu Pulmoner emboli Portal ven trombozu vd

41 ET: Klinik Vazomotor belirtiler: %40 –Baş ağrısı –Baş dönmesi –Görme bozukluğu –Çarpıntı –Atipik göğüs ağrısı –Eritromelalji –Distal parestezi –Livedo retikülaris

42 ET: Klinik Kanama –En sık üst GİS –NSAİ İlaçlar riski arttırır. –Majör kanama : % 5-10 Splenomegali: % 20-25,MF gelişirse boyutları artar Prognoz: –Miyelofibroz: % 5-10 (~ 20 yılda) –Akut lösemi < %5 –Mortalite: Genellikle kanama veya tromboza bağlı

43 ET WHO 2008 Tanı Kriterleri-1 –4 kriter de bulunmalıdır 1.Kalıcı trombositoz > 450 x 10^9/L –En az 2 ay ara ile en az 2 kez 2.Granülosit ve eritroid proliferasyonun eşlik etmediği megakaryosit proliferasyonu 3.KML,PV,PMF,MDS vd myeloid neoplazilerin tanı kriterlerini taşımamalı 4.JAK2V617F (50%) veya cMPL mutasyonu gösterilmesi (MPLW515L and MPLW515K) veya reaktif trombositoz kanıtı bulunmaması

44 –Diğer trombositoz nedenleri dışlanmalıdır. Reaktif –Anemiler »Demir eksikliği »Hemolitik »Akut kan kaybı Splenektomiden sonra Enflamatuar durumlar vd –K.İliği Biyopsisi Megakaryosit artışı ile birlikte normal - hipersellüler Demir skoru normal Normal eritropoez Belirgin kollagen veya retiküler fibrozis olmaması ET WHO 2008 Tanı Kriterleri-2

45 ET: Ayırıcı tanı Reaktif trombositoz nedenleri dışlanmalıdır Ör: –Sekonder nedenler için anamnez /FM/Lab –Trombositoz akut ise reaktif olma olasılığı artar. ör: Ferritin ve CRP değerleri önemlidir –Düşük ferritin : demir eksikliği –Yüksek CRP: Akut faz: Reaktif trombositoz –Howell-jolly: Splenektomi/ asplenizm

46 ET: Tedavi Asemptomatik ve risksiz olgularda tedavi gerekmez Genel Risk Faktörleri > 60 yaş Tromboz öyküsü Kardiyovasküler hastalık riski Tr > 1,5x10E6/mm3 Tüm olgularda kardiyovasküler risk faktörleri ile mücadele edilmelidir

47 ET: Tedavi Trombosit azaltıcı tedavi –Hydroxyurea –Anagrelide –IFN –Tromboferez:Hızlı yanıt istenen trombosit sayısı çok yüksek hastada, geçici etki Antiagregan tedavi ( ASA: 80-325 mg ) 100 mg

48 ET : Tedavi Risk GrubuTedavi. Yüksek riskli olgular: –Tromboz öyküsü + –Yaş > 60 Orta riskli olgular: –Ne yüksek risk ne de –düşük riskli Düşük riskli olgular: –Yaş < 60 –Kardiyovasküler risk fakt - –Trombosit < 1.500.000/mm3 Düşük doz aspirin+ Hidroksiüre (anegrelid veya interferon alternatif tedavi olabilir) Düşük doz aspirin Eğer kardiyovasküler risk faktörleri varsa sitoredüktif tedavi verilebilir. Düşük doz aspirin

49 İdiyopatik Miyelofibrozis (Miyeloid Metaplazili Miyelofibrozis- MMMF) Primer Miyelofibrozis

50 İdiyopatik Miyelofibrozis 1879: G Hueck tarafından tanımlandı 1951: MPH sınıflamasına dahil edildi

51 Miyelofibroz nedenleri İdyopatik Miyelofibroz (Miyeloid Metaplazili Miyelofibroz,MMMF) Sekonder Miyelofibroz –KML, PV, ET –Akut lösemi-ör:ANLL (M7), Miyelodisplastik sendrom –Saçaklı hücreli lösemi, lenfoma, m Miyelom, –Sistemik mastositoz –İnfeksiyon (Tbc,fungus), –Kollagen doku hast. –Metastatik Ca –Vit D eksikliği –Hipo/hiper paratiroidi –Renal osteodistrofi

52 MMMF Epidemiyoloji –0.4 – 1.3 / 100 000-yıl –E/K : 1.2 / 1 (bazı serilerde eşit oranda) –Medyan yaş:60-65 Etyoloji ? bilinmiyor –Radyasyon? –Diğer? Sağkalım –Medyan: 3-5 yıl

53 MMMF Fizyopatoloji –Fibroblastlar anormal klonun parçası değildir. –Megakaryosit kaynaklı sitokinlerin Miyelofibroza yol açtığı düşünülür PDGF TGF-Beta vd –Ekstrameduller hematopoez ortaya çıkar Dalak, karaciğer, lenf bezleri vd dokular olabilir –Genetik kusurlar (%50) JAK2 mutasyonu %50, vd (MPL) Del 13, trisomi 8

54 MMMF: Klinik Anemi vd kemik iliği yetersizliği belirti/bulguları Organomegali (splenomegali +/- hepatomegali ) Organomegaliye bağlı karında dolgunluk Hipermetabolik semptomlar –Ateş –Kilo kaybı –Terleme –Halsizlik

55 MMMF: Klinik Portal hipertansiyon Ödem Efüzyonlar Dalak infarktı varlığında dalak lojunda ağrı

56 MMMF: Lab Anemi Lökositoz /normal lökosit sayısı/ lökopeni Trombositoz /normal tromb.sayısı / veya trombopeni Periferik yayma bulguları –Poikilositoz (göz yaşı hücreleri) –Löko-eritroblastik kan tablosu

57 LDH, vit B12 artışı Kemik iliği bulguları –Aspirasyon : alınamaz –Biyopsi: Fibrozis, megakaryosit artışı,intrasinüzoidal hematopoez, osteoskleroz JAK2 mutasyonu: % 50 MMMF: Lab

58 Primer MF WHO 2008 tanı Kriterleri Majör Kriterler 1.*Retikülin veya kollagen fibrozisin eşlik ettiği megakaryosit proliferasyonu ve atipi veya *Retikülin fibrozisin olmaması durumunda hücreden zengin kemik iliği ve magakaryosit değişiklikleri 2.KML,PV,ET vd miyeloid neoplazilere ait kriterlerin yokluğu 3. JAK2 (ya da benzer) mutasyonu + veya reaktif fibrozis – Minör Kriterler 1.Lökoeritroblastozis 2.LDH artışı 3.Anemi 4.Splenomegali 3 majör, 2 minör kriter olmalıdır

59 IMF:Tanı Splenomegali Tipik kan bulguları Kemik iliği –Aspirasyon zor (dry-tap) –Kemik iliği fibrozu (biyopsi bulgusu) ve megakaryosit displazisi –JAK2 + (%50) Diğer nedenler dışlanır

60 MMMF: Prognoz Komplikasyonlar ve seyir –Akut lösemik dönüşüm –Ağır kemik iliği yetersizliği –İnfeksiyonlar –Gut Ölüm nedeni –İnfeksiyon –AML İlk 10 yılda % 20

61 MMMF: Tedavi Palyatif tedavi –Transfüzyon –Androjen –Kortikosteroid vd Miyelosupresif tedavi –Hydroxyurea Diğer –Splenektomi –Dalak ışınlama –Kök Hücre Nakli


"Kronik Miyeloproliferatif Neoplaziler (KMPN). Miyeloid Neoplaziler WHO Sınıflaması Miyeloproliferatif neoplaziler(MPN) Miyelodisplastik sendromlar (MDS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları