Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OBEZİTE. Obezite nedir? •Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OBEZİTE. Obezite nedir? •Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız."— Sunum transkripti:

1 OBEZİTE

2 Obezite nedir? •Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır. Diğer bir deyişle vücutta aşırı miktarda yağ toplanmasıdır.

3 •Obezite sadece obez kişiyi değil,çevresindekileri yani toplumuda etkileyen, fizyolojik,organik, sistemik, hormonal, metabolik, estetik, psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilen bir hastalıktır.

4 •Obezite prevalansı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tehlikeli bir hızla artmaktadır. •Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı daha azdır. Kırsal bölgelere göre kentlerde daha yaygındır. •Batı toplumlarında erişkinlerin yarısının kilo fazlalığı olduğu ve özellikle kadınlarda daha yaygın olduğu bilinmektedir.

5 •Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve 1,6 milyar civarında da hafif obez birey bulunmaktadır. 2015 yılında bu oranın sırasıyla 700 milyon ve 2,3 milyara ulaşacağı düşünülmektedir.

6

7 •TURDEP’ in yaptığı araştırmaya göre; Bölgesel dağılımlar göz önüne alındığında; obezite, Doğu Anadolu’da en düşük (%17,2) ve İç Anadolu’da en yüksek (%25,0) olmak üzere, güneyde %24, kuzeyde %23.5 ve batıda %21,6 bulunmuştur.

8

9 Obeziteye neden olan faktörler nelerdir? •Obezitenin nedenlerine bakıldığında genetik, metabolik, hormonal, hipotalamik (beyindeki hipotalamus bölgesinden kaynaklı), psikolojik, sosyo- ekonomik, beslenme ve fiziksel aktivite düzeyi gibi birçok etmen bir arada düşünülmektedir.

10 1.İyatrojenik nedenler: •İlaçlar ve hormonlar •Hipotalamus cerrahisi 2. Diyete bağlı obezite: •İnfant dönemde yeme bozukluğu •Sık yemek yeme •Yüksek yağ içeren yemekler •Aşırı yemek yeme Genel olarak obeziteye neden olan etmenler:

11 3.Nöroendokrin obezite: •Hipotalamik sendrom •Cushing sendromu •Hipotiroidizm •Polikistik over sendromu •Hipogonadizm •GH (Büyüme hormonu) yetmezliği •Psödohipoparatiroidizm •Gece yeme sendromu •Kromozomal anormallikler

12 4.Sosyal ve davranışlara bağlı: •Sosyo-ekonomik faktörler •Etnisite •Psikolojik faktörler •Mevsimsel affektif bozukluklar

13 5.Genetik obezite: •Otozomal resesif •Otozomal dominant trait •X-linked trait •Kromozom anormallikleri 6.Sedanter yaşam: 7.Post operatif inaktivite: 8.Yaşlılık:

14 Obezitenin riskleri nelerdir? •Psikolojik bozukluklara ve toplumsal uyumsuzluklara neden olur. •İskelet ve kaslar üzerinde olumsuz etkileri vardır. • Obez kişilerde varisler ve varis yaraları kolay oluşur. • Karın içinde ve duvarında yağ toplanması sonucu karın kasları zayıflar ve kolaylıkla fıtık oluşabilir.

15 •Endokrin ve Metabolik bozukluklara neden olur. Obezite ne kadar ileri derecede ve uzun süreli olursa diyabetin ortaya çıkış oranı o derece artar. •Obezitede ürik asit düzeyi de artarak gut hastalığına zemin hazırlar.

16 •Obez kişilerde hipertansiyon sık görülür. Ayrıca Angina pektoris, myokard infaktüsü ve kalp yetmezliği obezlerde daha sıktır. Hastanın zayıflaması ile bu hastalıklarda olumlu iyileşmeler görülür. •Obezlerde kolelitlere(safra taşı) ve bunların komplikasyonlarına daha sık rastlanır.

17 •Obezitede ameliyat sonu yara infeksiyonu, dikiş atma gibi komplikasyonlar daha sıktır. •Obezlerde doğum da güç ve risklidir. •Deri altı yağ dokusunun fazla oluşu deri infeksiyonlarını artırır. Kaslarda ve ayaklarda fungal(mantar) infeksiyonları sıktır. •Obez kişiler ev, iş kazası ve trafik kazalarına daha çok maruz kalırlar.

18 Obezitenin Tanı Yöntemleri 1.Beden kitle indeksi (BMI): Günümüzde en sık kullanılan yöntemdir. Boy ve ağırlık ölçümlerinden yararlanılarak hesaplanan bir parametredir. Yaş________BKİ__________Sınıflandırma 19-24_____ 20.0-24.9______Erkek-kadın alt-üst sınır 19-24_____25.0-29.9 ______Hafif obez 19-24_____30.0-34.9_______Obez 19-24_____35.0-44.9_______Sağlık açısından önemli 19-24_____ 45.0-49.9 ______Aşırı obez 19-24_____ 50 ve üstü _____Süper obez Beden Kitle İndeksi (BKİ)= Vücut Ağırlığı (kg)/ Boy (m 2 )

19 2.Bel çevresi, Kalça çevresi, Bel-kalça oranı: Obezitenin komplikasyonları en iyi abdominal obezite ile ilişkilidir. Santral obezite android, sıklıkla kadınlarda görülen alt beden tipi obezite de, jinoid obezite olarak adlandırılır.

20 • Bel/kalça oranı bu iki tip obeziteyi ayırmak için kullanılır. 0.72’nin üstündeki değerler anormaldir. Bu yöntem aşırı kilo derecesini belirlemekten çok kiloya bağlı sağlık sorunu hastalığın gelişme olasılığını belirlemek için kullanılır. •Umblikus seviyesinde ölçülen bel çevresi kadınlarda ideal olarak 80 santimetre, erkeklerde ise 94 santimetre ve altında olmalıdır. Bel - Kalça Oranı Kadınlarda > 0.85 Erkeklerde > 1.0

21 •Erkeklerde bu çevrenin 102 santimetreden, kadınlarda ise 88 santimetreden fazla olması durumunda kiloya bağlı sağlık sorunları gelişme olasılığı belirgin bir şekilde artmaktadır.

22

23 • Vücut Yağ Oranı : Sadece ağırlığımızı bilip, boyumuz ile orantı kurmamız obezitelik (vücut yağı) ve sağlığımız hakkında bize yeterli bilgi vermeyecektir, önemli olan yağ - kas oranımız arasındaki uyumdur. VYO HESAPLAMASI 1.2 (BKİ) + 0.23(Yaş) –10.8(Kadın 0/Erkek 1) – 5.4

24 VYO değerleri ErkekKadınOranlar % 2-4% 10-12Minimum oran % 14-17 arası% 21-24 arasıNormal sağlıklı beden % 18-25 arası% 25-31 arasıKabul edilebilir sınır

25 Obezite tipleri • 1-Vücut yağ dağılımına göre sınıflama: Yağ dokunun vücudun değişik bölgelerine dağılımı genetik kontrol altında olup, kadın ve erkeklerde farklıdır. Yağın daha çok vücudun alt bölümünde (kalça,uyluk ve bacaklarda) toplanmasıyla ortaya çıkan tip “jinoid tip”(armut biçimi) olarak bilinir ve daha çok kadınlara özgüdür.

26 Yağın vücudun üst bölümünde (bel,üst karın ve göğüs) toplanması da “android tip”i (elma biçimi) tanımlar. Bu da erkeklerde sık görülen obezite türüdür. 4 tip obezite tanımlanmıştır: a-Tip 1 : Bu tiple vücut yağı belli bir bölgede birikim yapmamakta tüm vücuda benzer oranlarda dağılmaktadır.

27 b-Tip 2 : Deri altı yağın g ö vdede aşırı miktarda yoğunlaşmasıdır. Android (elma tipi) de denilen bu tip bu gruba girmektedir. c-Tip 3: Uyluk ve kal ç ada aşırı miktarda yağ depolanmasıdır. Jinoid (armut tip) obezite de denir.

28 d-Tip 3 : Yağın karın ç evresinde yoğunlaşmasıdır. Tip 2 ’ den farklı olarak deri altı değil karın boşluğundaki organları ç evreleyen yağ daha fazladır. Erkeklerde kadınlardan daha fazla g ö r ü lmekte ve yaş ilerledik ç e bu b ö lgedeki yağ birikimi artmaktadır.

29 2. Yağ H ü cresine G ö re Sınıflama: Yetişkinlikte g ö r ü len obezite yağ h ü crelerinin hacminin normal ağırlıktaki insanlara oranla daha b ü y ü k olması (hipertrofi), ç ocuklukta başlayan obezite ise yağ h ü cre sayısının artışı (hiperplazi) ile karakterizedir.

30 3. Beden Kitle İndeksi’ne (BKİ) Göre Sınıflama: Beden Kitle İndeksi Değeri Durumunuz 18.5-24.9 kg/m 2 arasında isezayıf 18.5-24.9 kg/m 2 arasında isenormal kilolu 25-29.9 kg/m2 arasında isehafif obez (fazla kilolu) 30-34.9 kg/m2 arasında ise orta derecede obez (I.Derece) 35-39.9 kg/m2 arasında iseağır derecede obez (II.Derece) 40 kg/m2 ü zerinde ise ç ok ağır derecede obez (III.Derece)

31 Obezite Tedavisi •Ö ncelikle metabolik a ç ıdan obezitenin nedeni saptanmalıdır.Daha sonra nedene y ö nelik olarak tedavi planlanması yapılması ve buna g ö re uygun diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, ila ç tedavisi, psikolojik destek ve diğer tedavi y ö ntemleri organize edilebilmelidir.Bazen ancak bir ekip ç alışması ile ve nedene y ö nelik etkenlerin kaldırılması ile olur.

32 • Diyet Tedavisi: Kilo kaybı i ç in enerji a ç ığı yaratacak şekilde bir diyet planlanması tedavinin temelini oluşturur. Diyetteki yağ miktarının azaltılması herkes tarafından benimsense de total enerji alımının azalmaması durumunda kilo azalması olmaz.

33 •Bu diyet i ç erisinde yaklaşık %50 oranı karbonhidratlar, %30 oranı proteinler ve geriye kalan %20 oranı ise yağlar oluşturur.

34 • Davranış tedavisi: Klinik dışı kilo verme programlarının ç oğunun temeli davranış tedavisidir. Değiştirilecek davranış, ö nc ü llerini ve sonu ç larını değerlendiren davranış analizine dayanır. Değiştirilecek ilk davranış, yemedir. Yeme hızını d ü ş ü rmek i ç in ç aba harcanır.

35 •Bundan sonra, g ö receli uzak olanlardan, daha yakın olanlara kadar yemenin ö nc ü llerini değiştirmek i ç in ç aba harcanır. Ü çü nc ü adım, bu davranışların pekiştirilmesidir. Hangi davranışların değiştirilmesi ve pekiştirilmesi gerektiğini belirlerken ayrıntılı kayıt tutmayla kendi kendini izleme kullanılır. Bu programlarda beslenme eğitimi ile fiziksel aktiviteyi artırma ö nlemleri giderek daha fazla ö nem taşımaktadır.

36 •Obez kişilerde sık rastlanan kilo vermeye karşı kendi kendine yenilme, yanlış uyum davranışlarının ü stesinden gelme ve b ü t ü n kilo koruma programlarında rastlanan olağan duraklamalarda geri d ö n ü şlerin ö nlenmesi i ç in eğitim sağlama amacıyla kognitif tedavi kullanılmaktadır.

37 • Egzersiz: Yetişkinlerde d ü zenli fiziksel aktivite, yağsız v ü cut ağırlığında artış yağlı dokuda azalmaya neden olur. Egzersiz programlarının ilk d ö neminde v ü cut ağırlığında fazla bir değişiklik olmamasının nedeni budur. Üç ay gibi bir s ü re sonra yağsız v ü cut ağırlığı sabitleşir ve kilo kaybı hızlanır.

38 •Obezlerde yağ oksidasyonunu artırmak i ç in egzersiz şiddetinin s ü re ve sıklığının belirlenmesine y ö nelik ç alışmalara g ö re; 30 dakikadan fazla s ü ren, maksimal %65 oksijen harcama kapasitesini sağlayan ve haftada en az beş g ü n sıklığında yapılan egzersizler optimal verimlidir.

39 •Egzersizle sağlanan performans kalıcı değildir. En fazla iki hafta i ç inde kazan ç d ü zeyi d ü şmeye başlar.Bu durum egzersizlerin yaşam boyu s ü rd ü r ü lmesi gerekliliğini a ç ıklar.

40 • İla ç t edavisi :obezite tedavisinde kullanılan ila ç lar 3 ana guruba ayrılmaktadır: oGıda alımını azaltan ila ç lar oMetabolizmayı değiştiren ila ç lar oTermogenezisi artıran ila ç lar

41 •Hafif veya orta derecede kilo fazlalığı olanlarda ila ç tedavisi uygun değildir. BMI >30 kg/m2 olan hastalarda ila ç tedavisi d ü ş ü n ü lebilir.

42 • Cerrahi tedavi: Cerrahi y ö ntemlere başvurmadan ö nce hasta detaylı analizlerden ge ç irilmeli ve obezitenin herhangi bir genetik, endokrin, n ö rolojik (hipotalamik fonksiyon bozukluğu gibi) patolojiden veya ila ç kullanımından kaynaklanmadığı ortaya konmalıdır. Aksi halde nedene y ö nelik tedavi tercih edilmelidir.

43 • Cerrahi tedaviye şu durumlarda başvurulur: oV ü cut kitle indeksi 40'ın ü zerinde olan veya 30-40 arasında olup eşlik eden hastalık durumlarında (hipertansiyon, diabetes mellitus, uyku apne send., artrit). o18-60 yaş arası bireylerde

44 oObezitenin en az 3 yıldır var olması durumunda oHormonal hastalıkların bulunmaması halinde oİla ç ve diyet tedavisine rağmen, en az 1 yıldır kilo veremeyenlerde

45 oAlkol ve ila ç bağımlısı olmayanlarda oHastanın uygulanacak y ö ntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum sağlayabilecek durumda olması durumunda oKabul edilebilir ameliyat riski bulunanlarda.

46 • Cerrahi Tedavi Y ö ntemleri: oImplantable Gastrik Stimulasyon (Mide uyarıcı yerleştirilmesi) oAyarlanabilir Silikon Mide Bandı oVertikal Gastroplasti oİntragastrik Balon (Mide i ç ine Balon Yerleştirilmesi) oGastrik Bypass oBilio-pankreatik Diversiyon oBağırsakla ilgili girişimler

47 Ö NERİLER  Boyunuza uygun ağırlığı hedefleyin.Sağlıklı ağırlığa sahip iseniz, kilo almaktan ka ç ının.  Kilolu ve obez iseniz ö nce ağırlık artışını ö nleyin daha sonra sağlığınızı korumak i ç in ağırlık kaybetmeyi hedefleyin.

48  Az yağ eklenmiş sebze, yağsız beyaz et, kurubaklagiller, yağı azaltılmış s ü t-yoğurt, meyve ve tam tahılları t ü keterek sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanın.

49  Porsiyon b ü y ü kl ü ğ ü nde sağlıklı beslenme i ç in diyetisyeniniz tarafından ö nerilen miktarlara uyun.  D ü zenli fiziksel aktivite yapın.(BKİ 20-25 olmalıdır)

50  Aldığınız enerji ile t ü kettiğiniz enerji miktarını dengeleyin.  G ü nl ü k tuz alımınızı azaltınız.(ortalama1 ç ay kaşığı)  Bol su i ç in.

51  V ü cut ağırlığınızı korumada davranışlarınızın ö nemli olduğunu unutmayın. Gerektiğinde uzmanlardan davranış değiştirme tedavisi desteği sağlayın.  Her g ü n birka ç kez ç eşitli taze sebze ve meyve yiyiniz (g ü nde 5-7 porsiyon).

52  G ü nl ü k yediğiniz besinlerin ç ok ç eşitli olmasına ö zen g ö sterin ve bu besinlerin ç oğunluğunu hayvansal gıdalar yerine bitkisel gıdalardan se ç iniz.  Yağsız veya az yağlı s ü t ve ü r ü nlerini(yoğurt, peynir, kefir vb.) yiyiniz.  M ü mk ü nse alkol kullanmayınız. Eğer kullanıyorsanız en aza indiriniz.

53  Az şekerli besinleri tercih edin, ç ay şekeri gibi rafine şekerleri m ü mk ü n olduğunca t ü ketmeyin, tatlılar ve şekerli i ç eceklerin t ü ketimini sınırlandırınız.  Besinlerinizi g ü venli ve hijyenik şekilde hazırlayınız. Yiyeceklerinizi pişirirken haşlama, ızgara, fırında ve buharda pişirme y ö ntemlerini tercih ediniz. Kızartmalardan ka ç ınınız. B ö ylece yemeklerinizde ekleyeceğiniz yağ, tuz ve şeker miktarlarını azaltmış olursunuz.

54 TEŞEKKÜRLER


"OBEZİTE. Obezite nedir? •Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut yağ kitlesinin, yağsız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları