Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEKTÖR ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEKTÖR ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEKTÖR ANALİZİ

2 Narlıdere Kaymakamlığı olarak, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 2011 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yürüttüğümüz “NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEKTÖR ANALİZİ” projesi 20.12.2011 tarihi itibarıyla sona ermiştir. 21 Eylül 2011 tarihinde başlayan ve 3 aylık süre içerisinde hazırlanan bu proje ile Narlıdere’nin turizm potansiyeli ortaya konulmuştur.

3 Proje Sahibi: Osman Aslan CANBABA Narlıdere Kaymakam ı Proje Koordinatörü:Hasan Altan ULUĞ Uzman Öğretmen Narlıdere Kaymakamlığı Proje Ofisi Narlıdere İlçe MEM ARGE Birimi Projeler Sorumlusu Proje Danışmanı:Prof. Dr. Füsun BAYKAL Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Bşk. Proje Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi Sorumlusu: Doç. Dr. Gözde EMEKLİ Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Proje Ekoturizm Yüklenicisi: T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Salih PARLAK Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa BATUR Orman Yüksek Mühendisi Zülfü BOZA Jeoloji Mühendisi Özgür Kiracıoğlu Orman Yüksek Mühendisi Dr. Hafize Handan Öner Biyolog Proje Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi Araştırma Görevlisi: Meryem GÜDÜCÜLER Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

4 Projenin İçeriği I. Ekoturizm, Sağlık Turizmi Ve Kültür Turizminin Özellikleri, Dünya’dan Ve Türkiye’den Uygulama Örnekleri II. İzmir İlinde ve Narlıdere İlçesinde Ekoturizm, Sağlık Turizmi ve Kültür Turizminin Yeri ve Önemi III. Narlıdere İlçesinin Ekoturizm, Sağlık Turizmi Ve Kültür Turizmi Potansiyeli IV. Narlıdere İlçesi Ekoturizm Model Planı (Ali Onbaşı Deresi Örneği) V. Narlıdere İlçesinde Ekoturizm, Sağlık Turizmi Ve Kültür Turizmini Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler VI. Narlıdere İlçesinde Turizmin Bütünleşmesi

5 NARLIDERE ALİ ONBAŞI DERESİ VADİSİ EKOTURİZM ALANI

6 Projenin Amaçları İzmir’in turizm (ekoturizm, sağlık turizmi, kültür turizmi alt sektörlerinde) sektöründe rekabet gücünü arttırmak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmak. a) Narlıdere’nin turizm potansiyelini belirlemek, b) Narlıdere’de uygun turizm yatırım alanlarını belirlemek, c) Bu araştırmada ortaya konacak yatırım planlaması sayesinde ekoturizm, kültür turizmi ve sağlık turizminin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gelişimini sağlarken, kentsel alanla iç içe girmiş doğanın koruma-kullanma dengesini garantilemek, d) Narlıdere’nin ekoturizm, kültür turizmi ve sağlık turizmi için özgün bir örnek olabileceğini ortaya koymak.

7 Neler Yaptık? • Projede ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizmi türlerinin Narlıdere’deki potansiyelleri arz, talep ve rekabet analizleri yapılarak belirlenmiştir. • İlçedeki sağlık turizmi ve kültür turizmi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan veri teminine gidilerek, kültür turizmi kapsamında hazırlanan görüşme formları Yukarıköy halkına uygulanmıştır.

8 Ali Onbaşı Deresi Vadisi ekoturizm model planı çalışması yapılmıştır. Bu model planda; ilgi grupları analizi, arazi çalışmaları, harita çizimleri, yürüyüş parkurlarının tespiti yapılmıştır

9 Ali Onbaşı Deresi Vadisi için E koturizm M odel P lanı

10 Kısa ParkurlarOrta Uzunluktaki Parkur Uzun Parkur Çınarlı Parkur Manastır Parkuru Şelale ParkuruManzara Parkuru

11

12 •Elde edilen çeşitli verilerden hareketle ilçedeki her üç turizm türünün güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve riskleri ortaya konulmuştur. •SWOT analizi ile bir altlık oluşturulmuştur

13 GÜÇLÜ YÖNLERFIRSATLAR  İzmir kent merkezine yakınlık ve ulaşım kolaylığı (tek biletle Narlıdere’ye ulaşım olanağı)  İklim özelliklerinin uzun bir ekoturizm sezonu (6-8 ay) yaratması  Narlıdere ilçesi kentsel yerleşme alanı dışında doğal coğrafi mekanın korunmuş olması  Ekoturizmde doğa yürüyüşü etkinliğinin Narlıdere kent merkezinden başlaması ve alışveriş, park ve gruplara toplanma olanağı yaratması  Ekoturizm yürüyüş parkurlarının panoramik manzara güzelliklerine sahip olması  İlçede koruma altına alınmış anıt ağaçların varlığı  Ekoturizmin dünyada popüler bir turizm türü haline gelmesi ve çevre korumacılığını teşvik etmesi  Ekoturizmin yılın tüm mevsimlerinde yapılabilmesi  Ekoturizmin Türkiye kalkınma planları ve stratejik planlarda yer alması, kalkınma ajanslarında hibe programlarına konu olması  Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de İzmir’de turizmin çeştilendirilmesine yer verilmesi  İzmir’de kruvaziyer turizminin gelişmesi, gemi ve yolcu sayısının artması  Ekoturizmin ilçede sağlık turizmi ve kültür turizmi ile bütünleşebilme olanaklarına sahip olması ZAYIF YÖNLERTEHDİTLER  Narlıdere’nin doğa yürüyüşleri için kullanıldığının sınırlı bir kesim tarafından bilinmesi  Mülkiyet sorunları  Ekoturizmle ilgili bazı hizmet tesislerini yapmak için uygun yerlerin sınırlı olması  Kentsel yerleşme alanındaki genişlemenin ekoturizm yürüyüş parkurlarına doğru uzanması  Ekoturizm alanında İZSU’nun baraj yapma eğiliminin olması  Ekoturizm alanının girişinde küçük sanayi sitesinin görsel kirlilik yaratması  Ekoturizm alanının orman yangınlarına karşı hassas olması  Ekoturizmin yalnızca doğa yürüyüşlerinden ibaret olduğunun sanılması NARLIDERE İLÇESİNDE EKOTURİZM SWOT ANALİZİ

14 NARLIDERE İLÇESİNDE SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERFIRSATLAR  İzmir kent merkezine yakınlık ve ulaşım kolaylığı (tek biletle Narlıdere’ye ulaşılabilme olanağı)  Jeotermal su kaynaklarının varlığı  Yakın çevrede termal turizm tesislerinin varlığı  İlçede termal turizmin başlamış olması  Doğal güzelliklerin (vadi, dere, orman, tepeler vd.) varlığı  İklim özelliklerinin 12 ay boyunca tedavi ve dinlenme amaçlı sağlık turizmine olanak vermesi  Narlıdere’nin denize kıyısının olması, dağ-vadi- deniz havasının varlığı  Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi’nin sağlık turizmi için talep potansiyeli yaratması, ilçede sağlıklı yaşam algısı yaratması  Sağlık turizminin dünyada popüler olması  Avrupa nüfusunun yaşlanması  Avrupa’da üçüncü yaş turizminin gelişmesi ve Türkiye’nin önemli bir destinasyon olmaya başlaması  Yeni turist profilinde sağlık verici aktif tatillere önem verilmesi,  İzmir’de kruvaziyer turizminin gelişmesi, gemi ve yolcu sayısının artması  Sağlık turizminin ilçede ekoturizm ve kültür turizmi ile bütünleşebilme olanaklarına sahip olması  Balçova ve Narlıdere’de sağlık turizminde kümelenme ZAYIF YÖNLERTEHDİTLER  Sağlık turizmine hizmet veren yalnızca tek bir tesisin olması  Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de İzmir’de sağlık turizmini geliştirme kapsamında Narlıdere’ye yer verilmemesi  Narlıdere kentsel yerleşme alanının sağlık turizmi alanlarına doğru genişlemesi  Sağlık turizmi kapsamında İzmir kentinde şimdiye kadar daha çok Balçova’ya yatırımların yapılması ve Balçova’nın bu konuda “tek destinasyon” olarak ünlenmesi

15 NARLIDERE İLÇESİNDE KÜLTÜR TURİZMİ SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERFIRSATLAR  İzmir kent merkezine yakınlık ve ulaşım kolaylığı (tek biletle Narlıdere’ye ulaşılabilme olanağı)  Kültürevi’nin varlığı ve çok iyi düzenlenmiş olması  Yukarıköy’de restorasyon çalışmalarının otantik yapıyı korumaya katkı verecek olması  Alevi kültürünün varlığı, farklılık ve çekim gücü yaratması  Alevi geleneklerinin (yemek, Cem törenleri, baş bağlama vb.) sürdürülmesi ve toplumun turizme katılmaya, geleneklerini sergilemeye açık yapısı  Her sene Pir Sultan Abdal Türkü Yarışması’nın yapılması  Narlıdere Gençlik ve Çiçek Festivali’nin yapılması  Kültür turizminin dünyada popüler olması  Dünyada kültür mirasını koruma çabalarının artması  İzmir’in kültürel ve inanç turizminde zengin bir yapıya sahip olması ve talep alması  İzmir’in bir “hoşgörü” kenti olması  İzmir’de kruvaziyer turizminin gelişmesi, gemi ve yolcu sayısının artması  Narlıdere kültür çekiciliklerinden somut kültürel miras örneklerinin İzmir metropoliten ilçelerinin hiçbirinde yer almaması  Kültürevi’nin yakın çevrede bir benzerinin olmaması  Kültür turizminin ilçede ekoturizm ve sağlık turizmi ile bütünleşebilme olanaklarına sahip olması ZAYIF YÖNLERTEHDİTLER  Kültür mirasında tarihsel-kültürel somut varlıkların çok zayıf olması ve onların da turizme kazandırılmamış olması  Narlıdere kültür turizmi çekiciliklerinin tanınmaması  Kültürel değerlerden marka ürünler üretilmemiş olması  Somut kültür mirası unsurlarının korunamaması ve turizmin bu unsurları yozlaştırma tehlikesi  Narlıdere’nin İzmirliler tarafından yalnızca bir kentsel alan olarak görülmesi  İzmir kent merkezinden Narlıdere’ye kültür turizmi yapmak üzere gelmeye gerek olmadığı bilincinin yaygın olması

16 NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER • Araştırma ve İzinler • Düzenleme ve Yatırımlar • Tanıtım Faaliyetleri

17 • Narlıdere ilçesinin turizm ekseninde İzmir kent merkezi ile bütünleşmesi, • Narlıdere ilçesinde ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizminin birbiriyle bütünleşmesi gereklidir.

18 Bir sektörel analiz ve tematik bir araştırma niteliği taşıyan bu proje ile: • Narlıdere, İzmir’in turizm sektöründe çeşitlendirme ve farklılaşma politikalarına katkı verecek, ilin rekabet şansını yükseltecek ve Türkiye turizminden aldığı payın artmasında rol oynayacaktır. • Ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizmi, ilçe ekonomisine canlılık getirecek, artan yatırımlar işsizliğin azalmasına yardımcı olacaktır. • Planlı yatırımlar bölgedeki kontrolü sağlayacak, yasadışı yapılaşma ve gecekondu bölgesi gelişme riski azalacak, doğanın sürdürülebilir korunması sağlanacaktır.

19 • Ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizminin gelişmesi yanında şu turizm türlerine de kapı açılacaktır: gençlik turizmi, üçüncü yaş turizmi, kamp turizmi, inanç turizmi. • Narlıdere, ekoturizm, sağlık turizmi ve kültür turizminde tanınacak, ilçeye karşı farkındalık artacaktır. • Ormanlardan planlı faydalanma sağlanacaktır.

20 Narlıdere, planlı ve projeli turizm gelişimi ile başka ilçelere örnek olacaktır.


"NARLIDERE’DE EKOTURİZM, SAĞLIK TURİZMİ VE KÜLTÜR TURİZMİ SEKTÖR ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları