Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLAR ARASI İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ DERNEĞİ UİKAD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLAR ARASI İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ DERNEĞİ UİKAD."— Sunum transkripti:

1 ULUSLAR ARASI İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ DERNEĞİ UİKAD

2 Neden İ nsan Kaynakları Akademisi?  Bilgi ve teknolojik gelişmelerin damgasını vurduğu 21.yüzyılda; işletmeler, kurum ve kuruluşlar için değişimi yönetebilen nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi daha da bir önem kazanmıştır.

3  Ülkemizde büyük sermayelerle kurulan işletmelerin globalleşen dünya şirketleri ile yarışabilmesi, rakiplerine fark atabilmesi, şirketleri yöneten insan kaynağının eğitimine bağlıdır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki büyük paralar harcanarak kurulan işletmelerde her şeye para harcanabilmekte ancak, nitelikli insan kaynağı oluşturabilmek için yeterli kaynak oluşturulamamaktadır.

4 Bu nedenle; eğitim bir ihtiyaçtır.

5  İ nsan kayna ğ ı alanında e ğ itim veren bir çok danışmanlık kuruluşu vardır. Bu alanda tam bir piyasa kirlili ğ inden söz edilebilir. Eline bir çanta alan, ticaret ve sicilden bir kayıt yaptıran kuruluş danışman olarak piyasaya çıkmakta. Herhangi bir bilimsel temele dayanmadan, tamamen inovasyon teknikleri kullanarak piyasada e ğ itim kurumu olarak hizmet veren bu tür kuruluşlar nitelikli insan kayna ğ ının oluşması önünde önemli bir handikap oluşturmaktadır. Akademisyenler ise sektörlere yeterince ulaşamamaktadırlar.

6  Bilgi ve teknoloji ça ğ ının işletme ve kurumları; ö ğ renen işletme ve kurumları olmak durumundadırlar. İ nsan kayna ğ ının e ğ itim alanındaki ihtiyacın daha ehil ellerce karşılanması bir zorunluluktur. De ğ işim fırtınası içerisinde oldu ğ umuz günümüzde, işletmelerde daha nitelikli insan kayna ğ ı istihdamı için akademik çevrelerin iş dünyasının içerisinde, de ğ işimi yöneten ve yönlendiren konumda olması kaçınılmazdır. Bu nedenle Uluslararası İ nsan Kaynakları Akademisi Derne ğ i bu alandaki ihtiyacı karşılamak için bir fırsat olarak de ğ erlendirilmelidir.

7  İ nsan Kayna ğ ı E ğ itimiyle ilgili olan tüm profesyonelleri, girişimcileri ve akademisyenleri ortak bir çatı altında toplayarak, insan kayna ğ ı e ğ itiminin geliştirilmesi, insan kayna ğ ı e ğ itimiyle ilgili dünyadaki gelişmeleri izlemek, ilgili literatürleri, araçları ve yöntemleri üyelerine iletmek, ülkemizde insan kayna ğ ı e ğ itimini geliştirecek mevcut çalışmaları desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sa ğ layacak politikalar üretmek ve üniversiteyle iş dünyası arasında köprü görevi görmek gibi temel bir misyonu hedeflemektedir.

8  Bilindi ğ i gibi, üniversitelerimiz ile ilgili en önemli sorunlardan bir tanesi de, verilen derslerle piyasa istekleri do ğ rultusunda paralellik olmamasından kaynaklanmaktadır. U İ KAD piyasa ile üniversite arasında köprü olarak piyasanın taleplerinin akademisyenlere ulaşmasını sa ğ lamak; yeni e ğ itim başlıkları ve e ğ itimlerin içerikleri konusunda bilgi aktarımı sa ğ lamak; ö ğ rencilere tanınabilecek olanaklarla branşlarına göre ö ğ rencilerin piyasa ile tanışmalarını sa ğ lamak gibi konularda faaliyet göstermek istemektedir.


"ULUSLAR ARASI İNSAN KAYNAKLARI AKADEMİSİ DERNEĞİ UİKAD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları