Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR."— Sunum transkripti:

1 DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR.
PROF. DR. TANER ŞENGÖR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAY ADAYI (version 1.01) 4 Haziran 2012 DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PROF. DR. TANER ŞENGÖR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAY ADAYI (version 1.0) 28 Mayıs 2012 İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

3 Kişisel Bilgiler ADI SOYADI : Taner ŞENGÖR
Aday Olduğu Üniversite : Yıldız Teknik Üniversitesi Bulunduğu Üniversite : Yıldız Teknik Üniversitesi Fakülte : Elektrik-Elektronik Bölüm : Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı : Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Bilim Dalı : Elektromagnetik Alanlar ve Sosyal Vasfı : 2 kız evlat babası İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

4 Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Başlıca Sorunları:
Uluslararası ve EVRENSEL NİTELİKTEKİ ve özgün bilimsel araştırma ve geliştirmenin, öncelikli olarak benimsenmemiş olması ve buna paralel olarak da, birinci planda tutulmaması. Eğitim- öğretim ağırlıklı bir yüksek öğretim kurumu olduğu vurgulanmakla birlikte eğitim-öğretim politikasının “kolay ders geçme odaklı” olarak yapılandırılması nedeniyle mühendislik performansı vermek yerine teknisyenlik formasyonunun kazandırılmasının yeterli görülmesi. Öğretim üyesi ofislerinin hem iç mimari yönünden hem de bir araştırma ofisinde bulunması gereken makul alt yapı yönünden, hala daha, yetersiz olması. Öğretim üyelerinin araştırma maliyetlerinin karşılanması yönünden taşıdığı eksiklikler. Kampüs yapısının elverişsizliği (yeterince büyük sayılabilecek bir yerleşkeye taşınılmış olunulmakla ve yer bulunmakla birlikte, sıkışık ve yetersiz düzende bir yapılanma). (Ek ders ücreti kazanımı isteklerinden kaynaklanmakla birlikte) Öğretim üyesi başına ders yükünün aşırılığı. Öğretim üyesi başına düşen eğitim-öğretimde yardımcı eleman (araştırma görevlisi) sayısının yetersizliği ve düzensiz (adaletsiz) dağılımı. Yardımcı doçent kadrolarının doçentliğe yükselememe nedeniyle ortaya çıkan sayıca fazlalığı ve diğer kadrolarla orantısız sayısı. Bu durumdan kaynaklanan verimsizlik. Akademik kurulların doğru işletilmemesi. Kurul kararlarında bilimselliğin (bilimin yöntemlerinin) esas alınmasında özen gösterilmemesi. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

5 Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Bazı Sorunları İçin Öngördüğüm Çözüm Önerilerimden Bazıları:
Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlilik ve bilimsellikten ödün verilmemelidir. Konu her ne olursa olsun önce (sonra) DOĞRU OLA(bile)N tercih edilmelidir. Her öğretim üyesine kadro ünvanıyla orantılı sayıda araştırma görevlisi tahsis edilmelidir (Örnek: Yrd. Doç.’e: 1, Doç.’e: 2, Prof.’e: 3, vb.). Öğretim üyesi odaları iç mimari yönlerinden ve bilimcinin ofis ortamı İHTİYAÇLARI açısından yeterli hale getirilmelidir. Akademik Kurullara ve Genel Kurullara GERÇEK ve DOĞRU işlerlik kazandırılmalıdır. “Kaporta bazlı projelerin” değil “ÇEKİRDEK (motor) proje” kavramının öne çıkartılması ile bir varlık haline gelinir. Örneğin ODTÜ’yü tercih eden öğrenciyi, ODTÜ yerine YTÜ’yü tercih etmeye özendiremiyorsanız “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ hayal”inizi hayal olmanın ilerisine geçiremezsiniz. Asfalta, yola, binaya, vb verilen önem ve yatırımın fazlası doğru bilim ve teknoloji AR-GE’sine de yapılmalıdır. Üniversitede öğretim üyelerinin, isteğe bağlı olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat AKADEMİK ÇALIŞMALARINI YAPABİLMELERİ OLANAKLI HALE GETİRİLMELİdir. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

6 (*)Buna layık görmüyorsanız atamayı yapmasaydınız.
Rektör Adayı Olduğum Üniversitenin Çağı Yakalayabilmesi İçin Yapılması Gerekenlerden Bazıları: Her profesöre özgün bir ARAŞTIRMA BÜTÇESİ temininin (Örnek: Yılda profesör başına en az 100,000 TL.)(*), her öğretim elemanına eğitim-öğretimi geliştirme bütçesi temininin (Örnek: Her yarıyılda öğretim elemanı başına en az 1,000 TL) sağlanmasının yapılandırılması yönünde çalışmalar. Her öğretim üyesinin yılda en az bir uluslararası bilimsel toplantıya bildirisiyle katılımına ilgili yasanın hak tanıdığı(**) TÜM yolluğu almasının ve zorunlu masrafların tamamının karşılanmasının sağlanması yönünde çalışmalar. Öğretim üyelerinin ve yardımcılarının maaş, ücret ve ödemelerinin ULUSLARARASI STANDARTLARA YÜKSELTİLMEsi (***) yönünde çalışmalar. Çağdaş eğitim-öğretim düzeyini aşabilecek ve fakat firma prototiplerinden ve paket programlardan ziyade ÖZGÜN laboratuvarların oluşturulmasının ve yapılandırılmasının sağlanması yönünde çalışmalar. Birimlerarası İŞBİRLİĞİni ve mevcut olanakların PAYLAŞIMını sağlayan ve işlerliği bulunan protokollerin geliştirilmesi. Dersliklerin ÇAĞDAŞ OLANAKlarla donatılması. Akademik yükselmelerde değer taşıyacak özgün bir ulusal akademik yayın kavramını yapılandırarak, yükseltilme ve atanmalarda %50 (60) ULUSLARARASI, %50 (40) ulusal katkı prensibinin yerleştirilmesi. İÇERİĞİN ÖNE ÇIKARILMASInı sağlamak yönünde çalışmalar. Her mühendislik fakültesinin ve/veya bölümünün Teknopark çerçevesinde 1 adet ARGE şirketi kurumu kurmasının teşviki ile desteklenmesinin sağlanması yönünde çalışmalar. Üniversitenin, kendisiyle barışık bir sosyal ve bilimsel alt yapıya(****) kavuşturulması. (*)Buna layık görmüyorsanız atamayı yapmasaydınız. Maliyetini karşılayamıyorsanız, bilimin nimetlerinden nasiplenme arzunuz sadece bir hayal olarak gelişmek yönünde bir devamlılık sergiler. (**)Yasanın hak olarak verdiği, “bütçe imkanları” ibaresi ile törpüleniyor ise bu, bütçenin doğru yapılamadığı ve/veya da dürüst kullanıl(a)madığı anlamını taşır. (***)Kanaatim ülkemizin bunu sağlamak yönünde yeterince zenginliğe sahip bulunduğu olgusunu taşımaktadır (bir savaş süreci ile yokedilmedikçe). (****)Kantinlerde, yemekhanelerde hijyen sorunu mevcuttur. Ofislere kantinden yiyecek, içecek siparişi olanaklı değildir. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

7 Akademik Çalışmaları ve Tarihleri
Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, 1979. Araş. Gör. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, 1981. Asistan : İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Bölümü, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsü, (Asistan Dr., 1983). Dr. : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı, (İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Teorik Fizik Kürsüsü, Genel Rölativite ve Kozmoloji Lisans Üstü dersleri öğrenciliği, ). Doç. : Üniversitelerarası Kurul, Telekomünikasyon Anabilim Dalı, Elektromagnetik Alanlar Bilim Dalı, Kasım 1987. Prof. : Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı, Temmuz 1993. Yurtdışı Tecrübeleri : Uzun Süreli: Helsinki Teknoloji Üniversitesi, Elektromagnetik Laboratuarı Ziyaretçi Bilimadamı, Mayıs Mayıs 2001 (Finlandiya). Kısa Süreli: 1) M.I.T.'de 1991’de 1,5 aylık ziyaret (Boston, Massachusetts, A.B.D.). 2) Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (International Center for Theoretical Physics)’de 1981’de 21 günlük ziyaret (Trieste, İtalya). İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

8 YÖNETİM GÖREVLERİ 1991 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 1992 : Y. T. Ü. REKTÖRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KAYNAK BULMA KOMİSYONU ÜYELİĞİ. : ÜNİVERSİTELERARASI KURUL TARAFINDAN DÜZENLENMEKTE OLAN DOÇENTLİK SINAVLARINDA JÜRİ ÜYELİKLERİ. 1995 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, SEATTLE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE UNIVERSITY OF WASHINGTON, SEATTLE, WASHINGTON, USA) : Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI’NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. : Y. T. Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ YAYIN KOMİSYONU ÜYELİĞİ. 2000 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2000 : MILLENNIUM CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION AP2000'DE OTURUM YÖNETİCİLİĞİ (BIO-ELEKTROMAGNETIK ETKILER OTURUMUNDA ÇAĞRILI EŞ-YÖNETİCİ), 9-14 APRIL 2000, DAVOS, SWITZERLAND, ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞ: ESA. 2001 : PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, OSAKA, JAPONYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY) 2002 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, CAMBRIDGE, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2003 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, HONOLULU, HAWAİİ, USA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF HAWAII VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) 2004 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, PISA, İTALYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, UNIVERSITY OF PISA VE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA) : Y.T.Ü., ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’NDEKİ ELEKTROMAGNETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ ANABİLİM DALI’NIN ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI. 2006 : PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, JAPONYA) 2006: FACE’DE ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ. (FRONTIERS IN APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS, VICTORIA, KANADA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: UNIVERSITY OF VICTORIA, IEEE AP AND MTT SOCIETIES) 2009: EGU (EUROPEAN GEOSCIENCES UNION GENERAL ASSEMBLY)’DA ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİSİ VE OTURUM YÖNETİCİSİ (THE ELECTROMAGNETICALLY EQUIVALENT SYSTEM MODELING OF SEISMIC PROCESSES, VIENNA, AUSTRIA). 2012: PIERS’DE TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA). 2012: PIERS’DE ÖZEL OTURUM DÜZENLEYİCİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ. (PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM, MOSCOW, RUSYA. ORGANİZASYONU YAPAN KURULUŞLAR: THE ELECTROMAGNETICS ACADEMY, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, USA). İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

9 PROF. DR. TANER ŞENGÖR’ün bazı ödül, teşvik, vb. lerinden bir kısmı
ULUSLARARASI (YURT DIŞI): SEÇICI KURUL ÖDÜLÜ: KUANTUM ELEKTRONİĞİ ULUSLARARASI OKULU’NUN TÜMLEŞTİRİLMİŞ OPTİK FİZİĞİ VE UYGULAMALARI KONULU YAZ OKULUNA KATILIM İÇİN. YILI: YERI: ERİCE, İTALYA. URSI GENÇ BİLİMCİ DESTEĞİ: ELEKTROMAGNETİK UYUMLULUK SEMPOZYUMUNA KATILIM İÇİN. YILI: YERİ: ZÜRİH, İSVİÇRE. KRTA ÖDÜLÜ: EGU GENEL KURULUNA KATILIM DESTEĞİ. YILI: YERİ: VİYANA, AVUSTURYA. ULUSAL (YURT İÇİ): TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “TOPOLOGICAL İNVERSION” ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1995. TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “THE MECHANISM OF INTERACTIONS OF IRREGULARLY OSCILLATING BODIES BY ELECTROMAGNETIC WAVES” ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1995. TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “THE SURFACE MAGNETIC CHARGE INDUCED BY A HIGH-FREQUENCY WGW ON A SPHERICAL CAP WITH NONVANISHING FACE IMPEDANCES” ADLI A TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1993. TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ: “NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS OF EXACT TARGET SENSING“ ADLI D TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1994. TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİĞİ: “CONTRIBUTION OF INFLECTION POINTS TO FIELD” ADLI A1 TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 1998. TÜBİTAK, ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYIN TEŞVİĞİ: “CONTRIBUTION OF INFLECTION POINTS TO WAVES” ADLI A1 TİPİ YAYINI NEDENİYLE. YILI: 2000. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI BİLİM TEŞVİK ÖDÜLÜ. YILI: 1993. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1999. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1998. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM TEŞVİK BELGESİ. BAŞARILI ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE. YILI: 1997. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TEŞVİĞİ. YILI: 1996. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TEŞVİĞİ. YILI: 1994. TMMOB, ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI, İSTANBUL ŞUBESİ ŞÜKRAN PLAKETİ. “THE MECHANISM OF INTERACTIONS OF IRREGULARLY OSCILLATING BODIES BY ELECTROMAGNETIC WAVES” ADLI ESERİ NEDENİYLE. YILI: 1994. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

10 AKADEMİK DENEYİMLERİ Mayıs : Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı, Profesör Dr. Mayıs 2000-Mayıs : Helsinki University of Technology, Electromagnetics Laboratory ( Finlandiya) Ziyaretçi Bilim Adamı Temmuz : Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı, Profesör Dr. Şubat 1988-Temmuz : Yıldız Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Doçent Dr. Haziran 1985-Şubat : Yıldız Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Yardımcı Doçent Dr. Nisan 1985-Haziran : İ.T.Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsünde Doktor Araştırma Görevlisi. Aralık 1983-Nisan : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, (Nisan 1984-Nisan 1985: Deniz Harp okulu). Eylül 1981-Aralık : İ.T.Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsünde Asistan Yüksek Mühendis.  Kasım 1979-Eylül : İ.T.Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektromagnetik Alanlar Kürsüsünde öğretim yardımcılığı (araştırma görevlisi). İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

11 YÖNETİM DENEYİMLERİ : PIERS’de özel oturum düzenleyiciliği . (Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moscow, RUSYA. Organizasyonu yapan kuruluşlar: The Electromagnetics Academy, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA) : URSI GASS (Assembly) Organized a short course on The Theory and Application of Nano Plasmas: virtual optical applications with simulation tools. Organized by T. Şengör, Lecturer: T. Şengör, URSI, Istanbul, TURKEY (accepted) : Member of the United Nations Working Group on the Satellite Development. : Member of the United Nations Working Group on the Disaster Management.. : Chairman of the United Nations Working Group on the Uncertainity and Risk Assessment. : EGU (European Geosciences Union General Assembly)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (The Electromagnetically Equivalent System Modeling of Seismic Processes, Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör) Vienna, Austria. : FACE (Frontiers in Applied Computational Electromagnetics)’de uluslararası danışma kurulu üyeliği, UV, Victoria, BC, Kanada. : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da teknik kurul üyeliği, Mart Mart : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı BAŞKANI. : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da teknik kurul üyeliği, özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi (Direct and Inverse Problems Including Chiral Materials, Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör and A. Viitanen) Osaka, JAPAN : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Direct and Inverse Methods for Scattering and Propagation from Special Structures in Complex Media, Organized by T. Şengör, Chaired by T. Şengör and L. B. Felsen Part I: Direct Problems, Part II: Inverse Problems) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

12 YÖNETİM DENEYİMLERİ : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Electromagnetic Observations before Upcoming Earthquakes and Disasters Organized by T. Şengör Chaired by T. Şengör, N. Blaunstein and K. Hattori Part I: Observational Facts Part II: Analytical Models for Fact Extraction) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas and Propagation)’da kısa kurs düzenleyicisi. (Waves in Frequency Dependent Media Lecturer: T. Şengör ESA, Davos, SWITZERLAND : DAVOS AP2000 (Millennium Conference on Antennas and Propagation)’da oturum eşbaşkanı. (Bio-electromagnetic effects Chairperson: H. Reader, invited by Y. Rahmat Samii ESA, Davos, SWITZERLAND) Şubat 1997-Mayıs : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Ana Bilim Dalı BAŞKANI. Haziran : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Haberleşme Programı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Bilim Sınavları Yürütücüsü. Şubat Kasım : Y. T. Ü., Elektrik-Elektronik Fakültesi, Yayın Kurulu Üyesi. Ocak : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Yabancı Dil (İNGİLİZCE) Sınavı Yürütücüsü. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

13 YÖNETİM DENEYİMLERİ : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Direct and Inverse Problems) University of Washington, Seattle, Washington, ABD. Haziran : Y. T. Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Haberleşme Programı, Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Yabancı Dil ve Bilim Sınavları Jüri Üyesi. Haziran : Doçentlik bilim sınavları jüri üyeliği, Danıştay bilirkişiliği. : Y. T. Ü. Rektörlüğü, Bilimsel Araştırmaya Destek Bulma Komisyonu Üyesi : PIERS (Progress In Electromagnetics Research Symposium)’da özel oturum düzenleyicisi ve oturum yöneticisi, (Physical and Surface Theory of Diffraction M.I.T., Cambridge, Massachusetts, USA) M.I.T., Cambridge, Massachusetts, ABD. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

14 ULUSLARARASI BİLİMSEL ÜYELİKLERİnden bazıları
The Electromagnetics Academy (USA) : FELLOW Üye, 2008- The Electromagnetics Academy (USA) : Çağrılı Üye, 1996- URSI : Raportör (Correspondent), , Radyobilimci (Radioscientist) 1999- IEEE : Üye, , 2006 AAAS : Üye, ACES : Çağrılı Üye. British Society for the Phylosophy of Science : Üye, 1983 EGU : Üye, 2006- İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz,, yayımlanamaz.

15 ÖDÜLLERİ Şükran Plaketi : TMMOB, Elektrik Mühendisleri
Odası, İstanbul Şubesi, 1994 Seçici Komite Ödülü (AWARD) : International School of Quantum Electronics, Erice, Italy, 1991 Genç Bilimci Desteği (GRANT) : URSI, 1989, İsviçre Ödül (GRANT) : IAGA, 2005, Fransa Ödül (AWARD) : EGU-KRTA, 2009, Avusturya İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

16 ESERLERİNİN NİCELİĞİ 42’si ÇAĞRILI olmak üzere TOPLAM 131 ULUSLARARASI yayın: 4 A grubu uluslararası makale, 1’i çağrılı olmak üzere 3 kitap bölümü, 42'si çağrılı olmak üzere 104 uluslararası bildiri, 20 uluslararası teknik rapor, 10 ulusal bildiri, 1 ulusal kitap (doktora tezi) Çok sayıda indekslerde yer alma sayısı (2008 yılı itibariyle Kaynak gösterilme sayısı: 15. SCI: 19, Physics Abstracts: 1, Diğer: 76, IEEE Xplore: 9, Toplam: 126 üzeri). 7 TEORİ, 5 fizik YASAsı, 1 fizik modeli, 1 sistem, 1 elektronik komponent, 1 KOORDİNAT SİSTEMİ, 1 MATEMATİK SERİSİ, 1 ANALİTİK ÇÖZÜM METODU Onbir yüksek lisans tezi yaptırmıştır. Bir yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapmaktadır. Bir doktora tezi yürütmektedir. İki doktora tezi yaptırmıştır. Popüler bilime katkı sağlayan yazıları: 2. Toplumsal konularda gazete köşe yazıları, TV programı, yerli –yabancı röportajlar: 9(+1). Felsefe, sosyal bilim, edebiyat alanlarındaki eserleri: 6. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

17 ÖZGÜN KURAMSAL ÇALIŞMALAR
ESERLERİNİN NİTELİĞİ ÖZGÜN KURAMSAL ÇALIŞMALAR YENİ TEORİ KURMA ve ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRME YENİ NİTEL (analitik) KURAMLAR YENİ NİCEL (SAYISAL) KURAMLAR FİZİK YASASI OLUŞTURMA FİZİKSEL MODEL OLUŞTURMA YENİ MATEMATİKSEL ARAÇLAR OLUŞTURMA İLERİ TEKNOLOJİK (HighTECH) UYGULAMA ÇALIŞMALARI Sosyal Yapıların Matematik Modellenmesi İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

18 GELİŞTİRMİŞ olduğu yaklaşımlardan bazıları
Kırınımın Fiziksel ve Yüzey Kuramı (PASTD) Saçılma ve Ters Saçılmada Küresel Yaklaşım Kuramları (SATD, ESATD, SATIS, ESATIS, ve PASTIS) Analitik ve Üniform Olmayan Ortamların Elektromagnetik Kuramı Etkin deprem uyarımının esasları Topolojik saçılma Yasası (LTD) Topolojik Ters Saçılma Yasası (LTI) Genişletilmis İndüksiyon Yasaları (LEI ve EAL) Düzensiz hareketli yüzeyler üzerindeki elektromagnetik sınır koşulları (VBC) Depremin Düzensiz Hareket Modeli Etkin deprem öngörümünde etkin uyarı sisteminin kuramsal esasları (EWASFE-EQP) İntegral Gösterilimler Yoluyla Kesin Yaklaşım Teknikleri Bükümlü Koordinat Sistemleri Genişletilmiş Separasyon Metodu Bükümlü Seriler Güneş Enerjisinin Tek Bir Organik Yariiletken Yapısı İçinde Elektrik Enerjisine Dönüştürülerek Aynı Anda Elektrik Enerjisi Olarak Depolanması Topolojik Toplum Kuramı İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

19 VİZYON ve MİSYON üzerine benzetim
ÖĞRENCİ İNSANDAN OKUMASI İSTENEN GERÇEKTE DOĞAYI DOĞRU OKUMASIDIR. BİR İNSANIN DOĞADAN NEYİ ANLAYABİLDİĞİ ANCAK VE ANCAK KENDİ BİREYSEL OKUYUŞ KAPASİTESİNİN ELVERDİĞİ KADARIYLADIR. YETERSİZ VE ELVERİŞSİZ BAKIŞ AÇILARI İLE YAPILAN BİR OKUMA İSE DOĞANIN OKUNANDAN ALAKASIZ BİÇİMLERDE YORUMLANMASINA NEDEN OLUR. BUNUN SONUCU DA DOĞANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞANABİLİRLİK TOPOLOJİSİNİN DIŞINA ÖTELENMİŞ OLMASIDIR (STATİK OLMAYAN BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENERJİNİN HARCANIP TÜKETİLMESİ İLE OLANAKLIDIR). UÇABİLEN BİR KUŞU HİÇ GÖRMEMİŞ BİR İNSANA UÇAN BİR KUŞU NASIL ANLATABİLİRSİNİZ? O ANLATTIĞINIZDAN NE ANLAR? UÇAN BİR KUŞ GÖSTERSENİZ ONU NE SANIR? ELİNE VERSENİZ ONUNLA NE YAPABİLİR? ANLATMASINI İSTERSENİZ, ANLATABİLECEĞİ ŞEY ANLADIĞINI ZANNEDEREK KAVRAYIŞININ (MUHAYYİLESİNİN) GELİŞTİRECEĞİ BENZETİMİDİR (UYDURACAĞIDIR). İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

20 ADAYLIK GEREKÇESİ Öyle ulvi emellerden bahsedeceğimi sanmayınız lütfen. Oldukça “primitive” gerekçelerim var oysa sizlere sunmak için. (KENDİLİĞİNDEN) ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİYİ YTÜ’ne YÖNLENDİRMENİN ONA UYGULANABİLECEK BİR KÖTÜLÜK OLACAĞINI SÖYLEMEK ZORUNLULUĞUNU HİSSETTİĞİM OLMUŞTUR MAALESEF. ÖRNEĞİN ODTÜ’ni TERCİH EDEN NİTELİKLİ ÖĞRENCİLERİN ODTÜ YERİNE YTÜ’ne GELMEYİ TERCİH ETMELERİNİ SAĞLAYABİLİYOR MUSUNUZ? GERİSİNİN BİR ANLAM İFADE ETMEKTEN UZAK OLDUĞU KANAATİNDEYİM. “DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLMAK” ÖZLEMİ BUNU ARZULAMIŞ OLMAYI TERENNÜM ETMEKLE BAŞARILAMAZ Kİ! EFENDİM, BENDENİZ O ZAMANKİ ADIYLA YÜ’ne BİR ANLAMDA BELKİ DE “HASBEL KADER” OLSA GEREK 2547’nin 1984’lerdeki VECİBELERİNE İSTİNADEN ADIM ATMIŞ BULUNDUM. PERSONEL DAİRESİNDE İLK KARŞILAŞTIĞIM DİYALOG İLE henüz tanımadığım bb ve/veya da adb’nı görmek için tarif edilen odada bulunan bir bireye o kişiyi sorduğumda aldığım yanıt, içimden “Eyvah, buraya gelmekle ben ne yaptım!” sözünü geçirivermemi gerektirdi maalesef. Bir benzetme yapmama müsaade buyurursanız eğer, benim için fevkalade denilebilecek bir yaşam, “üzerine ölü toprağı serpilmiş” bir deryaya dönüşmüş oluverdi maalesef. DOĞRUSUNU İSTERSENİZ İTÜ’ye gelen öğrencinin içinde zaten siz istemeseniz de çalışıp öğrenen bir çoğunluk var. Buradaki öğrenciyi yetiştirmiş olmak topluma belki de daha fazlasını katmış olabilir düşüncesi ve varsayımıyla adeta dişimi sıktım diyebilirim. Bir süre öğrencilerimi, belli bir sınavı başararak ve toplumun %’lik bir üst kısmının içinde olduklarından bahisle en iyiyi başaramamaları için bir neden bulunmayabileceği söylemleriyle cesaretlendirmeyi denemedim de değil hani. Ama maalesef bazılarının kalite (?) merakı aslında özü iyi olan öğrenciyi DEJENERasyona uğrattığından ve bu dejenerasyonun yoğunluğu da monoton artan bir yapı kazandığından vakit ve emeğimi harcamayı tercih dışı tutmayı daha doğru olarak gördüm diyebilirim. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

21 ADAYLIK GEREKÇESİ 4 yıl oldukça uzun bir süre. 4 yılda tamamlayamamaktan yakınılarak başlananların bitirilmesi için bir 4 yıl daha istemenin makul bir yaklaşım olamayacağı kanaatindeyim. Süre 4 yıl ise insan yapacaklarını 4 yıl için planlamalıdır. İkinci bir 4 yıl istenecek ise süre toptan (başından) 8 yıl olsun bitsin denmiş olması daha makul olurdu. Kanaatimce yönetim görevleri için önce uygun kriterler bulunulmalı (tesis edilip yapılandırılmalı) ve bu kriterlere uyanlar arasından dönüşümlü, sıralı, vb olarak doğru bir yöntemle bu görevlerin üstlenileceği makul bir yordam oluşturulmalıdır! EFENDİM, BENDENİZ şahsen ikinci bir 4 yıla maruz kalmak istemem. Çünkü yöneticilik yapılan süre kişinin kendi bilimsel çalışma süresinden çalınmış bir süreden ibarettir. BELKİ DE Kİ SANIRIM ÖYLE, insanlar alacakları oyların anlamı olmadığı düşünceleri nedeniyle aday olmaya yanaşmıyorlardır. Yani hür hissetmiyor olmaları için kendilerini pek çok neden yok değil ki! Hür OLUNABİLİNECEKSE EĞER, bunun için MEVCUT İHTİMALi İYİ kullanmaya değmez mi sizce? İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

22 ADAYLIK GEREKÇESİ Aslında tek dileğim, şöyle ayaklarımı uzatıp, zahmetsiz bir şekilde, geçmişi, mevcudu ve geleceği dolduran çalışmalarımı bir çırpıda tamamlayıvermekten ibaret. Sadece bitirivermek... Bundan başkaca bir şey de değil hani ... AMMA VELAKİN, BAŞLAR, KOL, AYAK, EL, BACAK VE DİĞERLERİNDEN DAHA NİTELİKLİ OLMALIDIR Kİ SONUÇLAR TAM, NET, DOĞRU VE OLMAZSA OLAMAYANLARDAN VE BOZULUP DEJENERASYONA UĞRATILAMAYACAKLARDAN İNŞA (structure, YAPI) BULABİLSİN. EFENDİM, ANAYASA çalışmalarına, tesadüfen son gününün son anına yakın haberdar olup da görüş sunmak için girdiğim TBMM’nin ilgili sayfasında görüş bildirenler arasında tesadüfen YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ adı ile karşılaştım. Acaba (bilimin kalesi olması gereken) “ÜNİVERSİTEnin” böyle bir konuda oluşturup sunduğu görüş neye aittir? Üniversiteyi oluşturan (biz)siz saygıdeğer öğretim üyelerinin mi? BİLİMSEL açıdan DOĞRU yanıt olan “evet” seçeneğini gösterecekseniz eğer bendenize, “NAÇAR ki” yukarıda atıf yaptığım anın öncesinde en ufak bir haberim dahi olmamıştı. Demek ki YTÜ’ye göre “benim naçiz varlığım” YTÜ’nün bir öğretim üyesi DAHİ bile değilmiş. Öyle mi? Peki öyleyse madem ohalde,... (acaba ne nasıl olmalı?) Devasa bir barajın zemine çok yakın bir kısmında miniminnacık bir sorun olsa bakınız bakalım neler oluyor? Farkedilene kadar sızıntı büyür büyür de bir an gelir öyle oluverir ki farketmeye başladığınızda görüp göreceğiniz artık işin işten geçmiş olduğudur. AZGIN SULAR GELİVERMİŞTİR BİLE YUTMAYA SİZİ ÖYLE YA ONUN DA DOYURULAN BİR KARNI OLMALI Kİ ÇAĞILDAYABİLiyor GÖNLÜNCE doyduğu zaman. BÖYLE DEĞİL MİDİR? NE DERSİNİZ? İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

23 BAZI MİNÖR ELEŞTİRİLER
bakıyorsunuz, bir konuda bir kurul bir karar almış konu nitelikli ama hemencecik bir yığın şeyler isteniyor ya da ister(se) (misi)niz ifadesini ileten bir çıkıveriyor karşınıza ... oysa kanaatim kendisi bilim-teknoloji olduğuna göre bilim-teknoloji’yi yönetmek bilim-teknoloji gerektirir üslubundan türemektedir bilim –teknoloji’yi uygulamamaksızın bilim-teknoloji gemisi nasıl yüzdürülebilsin garibimin hele dümeni bile kendisinde değilse üstelik .... x ülkesinin z kurumundan satın alınan s gibi birşeyleri y ülkesinde konuçlandırıp z kurumunun öngördüğü (size söylediği, empoze ettiği) şeyleri s ile yapmak nitelikli bir ar-ge yapmak vasfını nasıl da taşır acaba (bkz: versiyon 1.x) İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

24 Rektör Adaylığı Sürecinde Aday Adaylarını Değerlendirecek Sayın Öğretim Üyelerine Müsaade Buyururlar ise Bazı Ev Ödevleri I- Kanaat notunu sürecin hangi aşamasında hangi nitelik ve nicelikteki bireyler, hangi nitel ve nicel veriler için kullanmalıdır? Bakınız, 4 sene kadar önce bendenize, yani benim özgeçmişime ve vasıflarıma haiz bir aday adayına geçerli oy sayısına göre 509 katılımcının verdiği oy sayısı kayda göre 3 (aslında 4) idi. Yani % Bunu ne için mi söyledim? Özgeçmişler, oy sayıları ve diğerlerine bakıldığında aslında kendi kendimizi kandırmakta olduğumuz apaçık ortada değil midir? Yani oylamaya ne gerek var o zaman? Şöyle ki: II- 6 değerli adayın oy oranları yüzdesel olarak, sırasıyla, 1inci için 41.45, 2nci için 26.92, 3üncü için 23.58, 4üncü için 7.27, 5inci için 0.59, ve 6ncı için 0.18 olduğuna göre (i) 26.92, geri kalan 73.08’den nitelikli bir sıralama sayısı mıdır? (ii) 0.59 sayısı, ile 73.08’den niteliksiz bir sıralı sayı mıdır? (iii) Eğer varsa, bu yüzdesel değerlerden oluşturulabilecek sayılabilir bir kümenin limit halde yakınsayacağı en büyük üst sınır ve en küçük alt sınır ne olabilir? (iv) 1inci sıradaki yüzdesel sayının 2nci sıradaki yüzdesel sayıya göre bağıl farkı olduğuna göre kesin sonucu ortaya çıkaran sonlu fark yöntemi (FD) uygulamasında uygun bir Yee hücresi yapılandırması kullanıldığı varsayımı ile ileriye ve/veya geriye doğru fark yöntemlerinden hangisnin kullanılmış olabileceğini bulunuz, lütfen. III- Bir ile biri toplarsanız ne olur? Her zaman sonuç iki midir? On tabanında adi toplama ve çarpma işlemlerine göre kurulu halkada tanımlı cisme göre, yani (bir bakıma adi) cebre göre tanımlı bir ve iki sayıları ile toplamayı kasdettiğiniz sürece pek tabiidir ki bildiğiniz gibi sonuç ikidir. Ancak bu bir evrensel (universal university) sonuç değildir. Bu açıklamaya göre, evrensel olmayan sonuçlarla, tıkanmaya yaklaşmış bir yerin (local konumun, -global konumun değil- örneğin dünyanın, kurumun, birimin, vb) teknolojik, sosyolojik ve/veya diğer sorunlarını başarılı ve kalıcı olabilecek bir şekilde aşmak olanaklı olabilir mi? İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

25 __________________________________________________
Rektör Adaylığı Sürecinde Aday Adaylarını Değerlendirecek Sayın Öğretim Üyelerine Müsaade Buyururlar ise Bazı Ev Ödevleri IV- 2547’ye bağlı ilgili yönetmeliğin zamanındaki muhtevası “Doçentlik Yabancı Dil Sınavı”na ömür boyu geçerlilik tanıdığı halde arabanızın, evinizin anahtarını, vs dahi yanınıza alamadan 50 küsur yaşınızdan sonra bile ve buz gibi taş zemine 3 saat boyunca basarak 3 yılda bir ilkokul sıralarında yabancı dil sınavına girmek zorunda bırakılmanız katlanılabilinir ADİL bir uygulama olarak varsayılabilinir mi? V- Konutunuzla kampüsünüzün arasındaki ulaşım günlük tek yönde 2 ila 4’er saatten toplamda iki yönlü 4 ila 8 saaati buluyorsa, bu nicelik, ülke ve kurum bazında ne kadarlık bir gelişmişlik göstergesidir? (AÇIKLAMA: Tek yöndeki uzaklığın ölçüsü km dir). IV- (i) Muhtemelen asla olamayacak (*) bir deprem(**)in özlemiyle kent merkezinin dört bir uçtan yerel sınırlarının ötesine konuçlandırılmaya itilirseniz yaşamınız ne ölçüde kolaylaşır?. (ii) Teknolojinin temel amacı, insanın yaşamını kolaylaştırmak değil midir? __________________________________________________ (*) Ancak ve ancak eğer belirli boylamlar aralığında 2nci bir boğaz inşa etmemeyi başarabilirseniz ve ilaveten de “LHC process”ini sürdürmede belirli bir dikkati bir an olsun gözden yitirivermeyebilirseniz. (**) Aslında BÜYÜK YIKICI bir deprem adeta bulunmaz bir NİMETten farksızdır. Onunla zamanı BİLE denetleyebilirsiniz. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

26 ______________________________________________
BAŞARI ÖLÇÜTÜ (*) ______________________________________________ (*) LÜTFEN BİR SONRAKİNE GEÇİNİZ. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

27 BAŞARI ÖLÇÜTÜ NEW HORIZONS to The STATE-of-the-ART of The REALITY
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

28 BAŞARI ÖLÇÜTÜ ______________________________________________
NEW HORIZONS to the STATE-of-the-ART of the REALITY THE COSMOLOGICAL MAPPING APPROACH TO THE PHYSICAL REALITY OF THE UNIVERSE ______________________________________________ WHILE IT IS ABOUT 30 PER CENT İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

29 BAŞARI ÖLÇÜTÜ Her bir NOKTA kendi başına BAĞIMSIZ bir “evrensel gerçeklik” UZAYı olma potansiyeline sahiptir. Bu durumdaki bir uzay (nokta) TEKİLLİK oluşturularak BAĞIMLI UZAYa dönüştürüldüğünde kendine özgü bir FİZİKSEL kimlik (YAPILANMA) kazanır. Bu yapı da kendisini bir özgün evren konumuna (kainata) öteler. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

30 BAŞARI ÖLÇÜTÜ/sonuçlar
NEW HORIZONS toThe STATE-of-the-ART OF The REALITY THE COSMOLOGICAL MAPPING APPROACH TO THE PHYSICAL REALITY OF THE UNIVERSE Her bir NOKTA kendi başına BAĞIMSIZ bir “evrensel gerçeklik” UZAYı olma potansiyeline sahiptir. Bu durumdaki bir uzay (nokta) TEKİLLİK oluşturularak BAĞIMLI UZAYa dönüştürüldüğünde kendine özgü bir FİZİKSEL kimlik (YAPILANMA) kazanır. Bu yapı da kendisini bir özgün evren konumuna (kainata) öteler. __________________________________________________ WHILE IT IS ABOUT 30 PER CENT İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

31 DOST ACI SÖYLERmiş (bir dost, o da varsa eğer)
EKİP PLANI BU OYUN SAHNESİNDE DE GENE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEK KİŞİLİK BİR ORDUDAN İBARET OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM ANCAK. AMA DESTEĞİNİ HEM DE TAM DONANIMLI OLARAK ESİRGEMEYEBİLECEK OLAN SİZLERİN BENİ EKİPSİZ BIRAKAMAYACAĞINI VARSAYIYORUM. üzerime ölü toprağı serpilmesi de yetmez gizli/açık adeta etkisizleştirilmek için her ne kadar çaba harcanırsa harcansın alışılageldiği gibi her seferinde dirildiğim, dirileceğim aşikar bir şekilde ortalıkta görünüveriyor değil midir SANKİ DOST ACI SÖYLERmiş (bir dost, o da varsa eğer) ASLINDA YOK DA SAYILMAZ ÖYLE PEK o varsaydığım İLK-ORTA-LİSE ÖĞRENCİLİK YILLARIMDA HANGİ DERS OLURSA OLSUN DERSTE ÖĞRETMEN BİR SORU SORDUĞU ZAMAN ÖĞRETMEN SORUSUNU BİTİRDİĞİ ANDA PARMAĞIM HAVADA OLURDU HEP. BİR KERESİNDE BİR MATEMATİK DERSİNDE PARMAĞIMI KALDIRANA KADAR BİRKAÇ SANİYELİK BİR ZAMAN GEÇİKMESİ OLMUŞTU Kİ PARMAĞIMI KALDIRDIĞIM ANDA ÖĞRETMEN “----- ÇÖZDÜ BİLE” DEMİŞTİ Kİ HENÜZ BAŞKA PARMAK KALDIRAN YOKTU HERZAMAN OLDUĞU GİBİ... EKİP YAPILANDIRMA METODOLOJİSİ. özgün EKİP konumuna ötele(N)ME algoritmaları. (bkz: versiyon 1.x) İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

32 görev ve yetkinin kullanılmasında gözetilmesi gereken evren bilimsel esasların topolojik yapısı üzerine sözel uyarlamalar Görevin kim ve/veya ne tarafından alındığı Görevin uzay-zaman konumlaması Görevin kim, kimler ve/veya ne, neler üzerinde tanımlandığı Görevin muhatabı ve/veya muhatapları Kontrol, Kumanda ve Hizmet Üçlemi (bkz: versiyon 1.x) İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

33 görev ve yetkinin kullanılmasında gözetilmesi gereken evren bilimsel esaslar
DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR. BİR GÖREVLE İLİŞKİLİ HAREKET MEKANİZMASI , KURUM ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE DE BİLİM VE TEKNOLOJİnin HEM BİLİME HEM TOPLUMA VE HEM DE DÜNYAYA KAZANDIRILMASI İLE ALAKALIDIR. DOLAYISIYLA, BİLİMADAMI OLMAKSIZIN ÜNİVERSİTENİN HİÇBİR İŞLEVİ OLAMAYACAĞI AÇIKTIR. DOLAYISIYLA BİR ÜNİVERSİTENİN YÖNETİMİNDE ÖNCE BİLİMİN VE SONRA DA O ÜNİVERSİTEDEKİ BİLİMADAMLARININ SÖYLEMLERİ ÖNE ÇIKMALIDIR VE ÇIKARTILMALIDIR. BİLGİ, HİÇBİRŞEYE TUTSAK OLMAMAYI GEREKTİRİR. BAŞKA BİR DEYİŞLE BİLİME NE KADAR VAKIF İSEK ANCAK VE ANCAK O ÖLÇÜ VE ORANDA ÖZGÜR OLABİLİRİZ. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

34 Sıkılmadıysanız lütfen devamını da izleyiniz
SONUÇLAR DEĞERLİ YTÜ MENSUBU ARKADAŞLARIM, Size hiçbir şey vaat etmiyorum. Kendinizden başka “kimsenizin” olamayacağını ifade etmem yerinde olur. Akademik yapılanmada sizi yöne(l)tmem yönünde tercih kullanırsanız “kimse” desteğimi sizden almış olacağım. Beklentim arzu ettiğim bir bilimci ekibini ve alt yapısını oluşturabilme şansıdır. SİZE BİRŞEYLER İÇİN OLAĞANIN DIŞINDA BİR BEKLENTİ AKIŞINA KAPILMANIZI DA SÖYLEMİYORUM DOĞRU OLAN GERÇEKLERİN BİR KISMINI İFADE ETMEKTEN ÖRÜLÜ BİR BÜTÜNÜ ANLATMAYA VE ANLAŞILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞMAKTAN İBARET YAPTIĞIM YOKSA NE GEREK BANA KEDER DEĞERLİ BÜTÜN ADAY ve KATILIMCILARA ve YTÜ’ne (üstün) BAŞARI DİLEKLERİMLE SAĞLICAKLA KALINIZ TANER ŞENGÖR Sıkılmadıysanız lütfen devamını da izleyiniz İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

35 GERÇEKLEŞİR Mİ? BİLEMEM, ama ...
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

36 Örnek : j. c. maxwell, electromagnetic theory ...
Bir GERÇEği belki bin, belki milyon, belki milyarlarca kişi arar, ... arar, arar... Ancak onu kavramak şansını genellikle bir kişi yakalar. Bazı durumlarda DA öyle olur ki DİĞERLERİNİN onun kavradığını idrak etmeleri ve/veya ÇARESİZ benimsemeleri 100’lerce yıl sürer, Sürer, sürer,... Sürer. o ANLATMIŞ olsa BİLE... Örnek : j. c. maxwell, electromagnetic theory ... Aksine Örnek : sir. i. newton, a treatise ... İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

37 bazen de bir şanslı birey vücut bulur, minik bir hamle ile herşeyi toplar (bkz.: ‘alpha’, albert)
gün gelir bir diğer şanslı büyük büyük hamlelerin ardından sonuca eriştiğini sanır (bkz.: hawking) aslında herşeyi Tycho Brahe’ya borçludurlar ama tycho’yu bilen pek de yoktur. İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

38 ha, bir de highTech’in sözünün geçtiği yerde leonardo ustayı anmadan geçmek pek de münasip duramayacak gibi İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

39 bu sayfaları rötuşlarken tesadüfen bir TV kanalından kulağıma izinsiz giriveren ... akustik bir dalganın... transfer eyleyiverdiği enformasyona göre de i. Ketin 1948’de bir keşfeylemiş, kıymeti (harbisi) ise taa ’de bulunabilmiş ancak ama onu bulan da ingilizmiş zaten İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.

40 İLGİLENMEKLE HARCADIĞINIZ ZAMAN İÇİN TEŞEKKÜRLER
İzinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz.


"DAHA İLERİYE, YENİYE VE İYİYE DOĞRU DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN İYİDİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları