Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çoklu Zeka ve Öğrenme Türleri CeBiRsEl.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çoklu Zeka ve Öğrenme Türleri CeBiRsEl.com."— Sunum transkripti:

1 Çoklu Zeka ve Öğrenme Türleri CeBiRsEl.com

2 Eşit olmayan insanlara eşit davranmaktan daha büyük eşitsizlik olamaz.
Thomas Jefferson.

3 Öğrencilerin bir insan ve bir öğrenci olarak tek ortak özellikleri benzersiz olmalarıdır.
adana

4 İlgi ve yetenekleri nelerdir?
Sınıfımızdaki bu çocuklar kimdir? İlgi ve yetenekleri nelerdir? Yaşadıkları evin özellikleri okul yaşamlarını olumsuz olarak etkiliyor mu?

5 Çocuklar farklı boy, şekil, renk, cinsiyet ve kişiliklere sahip olarak karşımıza çıkarlar.

6 Hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri, özgeçmişleri,güçlü ve zayıf yanları vardır.

7 Bazen farklı bir kültür ve dilden de olabilirler
Bazen farklı bir kültür ve dilden de olabilirler. Fakat hepsi de doğal bir öğrenme kapasitesine sahiptirler. Her birinin özel bir yeteneği güçlü olduğu bir yanı vardır.

8 Hepsinin sınıf içinde kendini güvende hissetmeye ve başarıyı tatmaya gereksinimleri vardır.

9 Hepsinin kendini değerli hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimleri vardır.

10 Her çocuğun benzersiz olduğu ve hepsinin okula öğrenme kapasitesine sahip olarak geldiği bu nedenle de hepsinin öğrenebileceği yaklaşımı ile yola çıkarsak, bir öğretmenin bütün öğrencilerini tanımadan, onların gereksinimleri ile örtüşecek bir öğretim planı yapamayacağı açıktır

11 YAŞ VE GELİŞİM EVRELERİ

12 sahip olduklarını bilirler.
Öğretmenler ve anne babalar çocukların farklı fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişim düzeylerine sahip olduklarını bilirler.

13 Bu düzeyler genellikle kronolojik yaş ile uyumlu olmaz da
Bu düzeyler genellikle kronolojik yaş ile uyumlu olmaz da. Yinede okullar öğrencileri kronolojik yaşlarını dikkate alarak gruplandırırlar.

14 Öğrenci ve öğretim programını bir araya getirirken dikkate alınması gereken en önemli konu bu olduğu halde eğitim sistemimiz bunu genellikle göz ardı eder.

15 Çocuklar için en uygun eğitimi planlamak ve sunmak için , Öncelikle onların gelişim evrelerinin göz önünde bulundurulması gerekir.

16 Bunlar; * Beş-yedi yaş * yedi- on yaş
Her öğrencinin kişiliği ve gelişimi özgün olmakla birlikte aynı yaşlarda gösterdikleri benzer özellikler vardır.(Columbia Üniversitesinde Çocuk ve Ergen Psikologu Clarice Kestenbaum beş on yaş arasındaki dönemi iki evreye ayırmaktadır .) Bunlar; * Beş-yedi yaş * yedi- on yaş

17 evresinde çocukların göstermiş olduğu ortak özellikler :
Beş-Yedi yaş evresinde çocukların göstermiş olduğu ortak özellikler :

18 * Dikkatleri birincil olarak kendilerine yönelmiştir, bu duygularını arkadaşlarına ve öğretmenlerine yayabilirler.

19 * Grup içinde çalışma ve oynamaya hazırdırlar,

20 paylaşmayı bilirler,

21 oturup öğretmeni dinleyebilirler, yönergeleri izleyebilir ve konsantre olabilirler,

22 ne zaman ve nasıl sessiz olunması gerektiğini bilirler.

23 * Kendileri ile barışıktırlar.

24 * Hayali oyunlar oynayabilirler, artistiktirler ve mizah yüklü bir düşünce yapısına sahiptirler.

25 Cinsel kimliklerinin farkındadırlar.

26 * Bazı değer yargıları oluşmuş, yanlış ve doğru duygusu gelişmeye başlamıştır, başkaları hakkında kesin yargılar geliştirebilirler.

27 Bedenlerinin zarar görmesine karşı duyarlıdırlar
* Bedenlerinin zarar görmesine karşı duyarlıdırlar. Örneğin, bir yerleri kesildiğinde vücutlarındaki bütün kanın boşalmasından korkabilirler.

28 * Özellikle beş yaşında ayrılık kaygısına sahip olabilirler.

29 Aktif bir hayal güçleri vardır
*Aktif bir hayal güçleri vardır. Sanki “diledikleri gerçekleşecekmiş” gibi bir hayal dünyası kurabilirler. Öğretmenler ve veliler bu hayali düşünceleri sıkça “yalan” gibi yorumlamaktadırlar.

30 Dr Kestenbaum bu yaşlarda bunun korkulacak bir durum olmadığını, bir çocuğun hayali birinin sütünü döktüğünü ya da boyalarını devirdiğini söylerken buna gerçekten inandığını ve türden fantazilerin yan yana olabileceğini açıklamaktadır.

31 * Soyut düşünme becerilerine henüz sahip değildirler.

32 * Ben merkezcidirler ve sıkça kendilerini başkalarının yerine koymayı beceremezler.

33 * Ayakkabılarını bağlama, üç yada iki tekerlekli bisiklete binme top atma, zıplama atlama ve ritimli el vurma gibi motor becerilere sahiptirler.

34 Beş yedi yaş evresi çocukların uyarı İşaretleri

35 *Basmakalıp ya da tekrara dayalı oyunlar yada kendi başına oynama.

36 *Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar.

37 * Sınıf içinde sorunlar çıkararak kendini ifade etme.

38 Beş yedi yaş evresi çocukların uyarı İşaretleri

39 *Basmakalıp ya da tekrara dayalı oyunlar yada kendi başına oynama.

40 *Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar.

41 * Sınıf içinde sorunlar çıkararak kendini ifade etme.

42 Bu yaşlarda çocuklardaki en önemli gelişimsel değişim,
* Öğretmenin olmadığı ortamlarda öğretmene gereksinim duymaksızın çalışabilme becerisidir.

43 * Okul öncesi çağda öğretmenle doğrudan birlikte çalışma gereksinimi duyan çocuk yedi yaşına geldiğinde kendi başına çalışabilir.

44 Dr. Kestenbaum 5-7 yaş evresini çocukların dünyayı heyecan verici bir yer olarak algıladıkları “Harika Yıllar” şeklinde tanımlamaktadır.

45 Bu evrede çocuklar inanılmaz bir büyüme ve gelişme göstermektedirler.

46 Erken gelişimsel evrede verilmesi gereken uygun eğitim konusunda görüş ayrılıkları vardır. Bazı uzmanlar okul öncesi eğitim döneminde resmi akademik eğitime karşı çıkarken, bazı uzmanlar da sorunun akademik eğitim verilmesinden değil, kullanılan eğitim metotlarından kaynaklandığını öne sürmekte ve bu evrede hiçbir becerinin, aynı zamanda ve aynı yolda kazanılamayacağını savunmaktadırlar.

47 Yedi- On Yaş İkinci önemli gelişim evresi
Döneminde Çocukların sahip oldukları özellikler ve beceriler:

48 1-Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı “nedensellik dönemi” başlar. Bilişsel büyümenin büyük bir bölümü bu dönemde gerçekleşir. Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar.

49 2- Motor becerilerinin kazanılmasında inanılmaz bir gelişme gösterirler.

50 3- Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir.

51 4-Uzlaşma ve işbirliği için kazandıkları yeni becerileri kullanarak yakın arkadaşlıklar kurma becerisi geliştirirler.

52 5- Oyunda yenilgiyi kabul ederler ve oyunda yenildikleri için yıkılmazlar.

53 6- Kuralları kabullenir ve harfiyen uygularlar.

54 7- Karne, not ya da öğretmenin övgüsü gibi somut ödüllere cevap verirler.

55 8- Korkuları kabullenmezler.

56 Bu Evredeki Uyarı İşaretleri
* Yaş gruplarından kendini soyutlama ya da mahrum bırakma.

57 Bu Evredeki Uyarı İşaretleri
* İyi yapamama korkusu, Sürekli olarak ödül ve övgülere gereksinim duyması.

58 Bu Evredeki Uyarı İşaretleri
* Her zaman birinci olma ve kazanma gereksinimi.

59 Karma Yaş Grupları Çocukların farklı derecede gelişim göstermesi nedeniyle eğitimciler öğrencilerin kronolojik yaşlarına göre değil, gelişim düzeylerine göre gruplandırılmaları gerektiğini savunmaktadırlar.

60 Karma Yaş Grupları Bazı eğitimciler karma yaş gruplandırmasının küçük çocuklar arasında doğal çeşitliliği sağlamak açısında etkili bir yol olarak görmektedir.

61 Bu yöntemde ileri düzeydeki küçük çocuklarla daha büyük ama daha yavaş çocuklarla gruplandırma yapılmaktadır.

62 Karma Yaş Gruplandırmasının Sınırlılıkları
1-İki yada üç farklı gelişim düzeyi için ayrı program uygulama. 2-Öğretmen öğrenci arasıdaki zayıf iletişim. 3-Büyük çocukların velilerinin direnişi ile karşılaşma.

63 olgunlaşmaları için Yeterli zaman sunulmaktadır.
Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri 1-Karma yaş gruplu sınıflarda çocuklara olgunlaşmaları için Yeterli zaman sunulmaktadır.

64 Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
2-Karma yaş Grupları ile doğal bir öğrenen topluluk yaratılmaktadır.

65 Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
3-Sınıf giderek genişleyen bir aileye dönüşmektedir.

66 Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
4-hepimiz birbirimize öğretmekte ve öğrenmekteyiz.

67 Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
5-Öğrenciler kendi öğrenme düzeyleri ile gelişim göstermektedir.

68 Karma Yaş Gruplandırması İle İlgili Öğretmen Görüşleri
6-Müfredat programı ve değerlendirme her öğrenci üzerinde odaklanmaktadır.

69 Çoklu Yetenek Çoklu Zeka

70 Geleneksel “zeka” kavramı çocuklara sunabileceklerimizin sınırlarını daraltmıştır.
Okullar zeka göstergesi olarak sözel ve matematik yetenekler üzerinde yoğunlaşmıştır.

71 Oysa psikologlar eğitim araştırmacıları yetenek ve zekanın, insanın pek çok özelliğini ve etkinliğini içine alan bir kavram olduğu konusunda inandırıcı kanıtlar ileri sürmektedirler.

72 Her bireyin çeşitli yetenekleri ve bir zeka kapasitesi vardır.

73 Öğretmenlerin görevi her öğrencinin kendine özgü güçlü yanlarını, daha az gelişmiş becerilerini güçlendirmek için kullanmalarına yardım etmek olmalıdır.

74 Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Elizabeth Cohen yaptığı araştırma sonucunda, Eğitim sistemlerinde zekanın en önemli göstergesi olarak okuma yeteneğinin temel alındığını;

75 öğretmenlerin okuma yeteneği gelişmiş öğrencilerin her alanda başarılı olacaklarını varsaydığını, bunun sonucunda da hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sadece bu yeteneğin geliştirilmesi üzerine yoğunlaştıklarını ortaya koymuştur.

76 Cohen çocukların daha başka bir çok yeteneğe sahip olduklarını ve bu yeteneklerle gelişim göstereceklerini belirtmektedir.

77 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
*Yaratıcılık

78 *Yeni fikirler ileri sürme
Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler; *Yeni fikirler ileri sürme

79 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
*Karar almada gruba yardım etme.

80 *Sorunları ve çözümleri göz önünde canlandırabilme.
Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler; *Sorunları ve çözümleri göz önünde canlandırabilme.

81 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
*Fiziksel beceriler, örneğin bedensel güç ve el becerisi (ustalık)

82 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
*Usa varma (yapıları ve ilişkileri belirleme, bunları sınıflandırma vb.)

83 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
* Problem çözme.

84 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
* Merak ve icat yeteneği

85 Elizabeth Cohen’ in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) Yetenekler;
* Sebat

86 Binet ve Weschler zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir, ve değişmez Bir olgu olarak varsaymışlardır.

87 Piaget ve arkadaşları Zeka ,kalıtsal yetenekler, deneyimler ve çevresel bileşenler tarafından şekillendirilir. Öğretmen ve veliler çocuğa sağladıkları Ortamı ve öğretim yöntemlerini değiştirerek o çocuğun zekasını da değiştirebilirler. Kötü öğretim ve kötü çevre zekayı geriletirken iyi öğretim ve iyi çevre zekayı artırmaktadır.

88 Gardner’a göre bilmemizi ve öğrenmemizi sağlayan
yedi tür zeka vardır.

89 1-Bedensel / Devinduyusal Zeka:
Bu zeka türü, vücudunu kullanarak ( dans, vücut dili ) oyun oynayarak (spor yapmak) ya da bir ürün Yaratarak (icat) duygularını ifade etme yetenekleri ile ilgilidir. Aktörler, mim oyuncuları ve sporcular bu zeka türüne girerler.

90 Sözel / Dilsel Zeka : Soyut ve simgesel düşünme ile kavram oluşturma, kelime yazma, şiir, dil bilgisi, hikaye anlatma, mizah gibi dilsel üretimlerden sorumlu olan bu zeka türünde gelişmiş insanlar okuma, yazma ,konuşma ve tartışma gibi edebi ürünler yaratmakta başarılı olurlar.

91 Görsel / Uzamsal Zeka : Bu zekanın temelini şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneği oluşturmaktadır. Resim,heykel, grafik yapma, mimarlık, haritacılık gibi yüzey ve buna bağlı olarak bilgileri kullanmak.Satranç gibi farklı derinlik ve açılardan bakma. Bu zeka türüne sahip insanlar zihinlerinde resimler çizerler,renkleri iyi kullanırlar, iyi harita okuyabilirler Görsel sanatlarda üretim yapmaktan hoşlanırlar.

92 Bu zeka türüne sahip insanlar;
Matematiksel / Mantıksal Zeka: Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, verilerden sonuç çıkarma, Yargıya varma, hipotez kurma yeteneklerini içerir. Bu zeka türüne sahip insanlar; Sayılar ve geometrik şekiller gibi soyut kavramlarla uğraşma, Bilginin parçaları arasında ilişki kurma, Farklı bağlantıları fark etmek kapasitelerine sahiptirler. Matematiksel ve bilimsel konulardan hoşlanırlar.

93 Ritmik kavramları tanıma ve kullanma,
Müziksel / Ritmik Zeka : Bu zeka türüne sahip insanlar Ritmik kavramları tanıma ve kullanma, Çevresel seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlıdır. Ritmik zekaya sahip insanlar müzik aleti çalmaktan, beste yapıp Şarkı söylemekten hoşlanırlar.

94 Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar;
Kişiler Arası Zeka : Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği yapma yeteneğini içerir. Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar; Kendilerini başkaların yerine koyma, onları anlayabilme becerilerine sahiptirler.

95 İçsel Zeka : İnsanın kendi duygularını duygusal tepkilerinin derecesini kendi bilişbilgisi sürecini tanıma, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yetisidir. İnsanın kendi kişiliği, kendini aşma yeteneği içsel zekanın işleyen kısmıdır.

96 İçsel Zeka : Bu zeka türünde gelişmiş olanlar başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, nesne ötesi konulara konsantre olma gibi konularda başarılı.motivasyon yapmada başarılıdırlar. Gardner bu zeka türünün çok özel olduğunu ve diğer zeka türlerinin tümünü kapsadığını savunmaktadır

97 Tüm çocuklar bu zeka türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar. Bu zeka türlerinde bazılarına daha çok eğilimleri olabilir.

98 Her çocuk sahip oldukları potansiyellerini geliştirebilir.
CeBiRsEl.com

99 1.Bedensel / Devinduyusal Zeka’ yı geliştirmek için
*Dramatik bir oyunda görev alın, bir fikir, düşünce veya duyguyla ilgili bir rol yapın. Güncel olayları ya da modern buluşları inceleyerek mimiklerle anlatın (sessiz film oynamak gibi)

100 1.Bedensel / Devinduyusal Zeka’ yı geliştirmek için
*Fiziksel etkinlik ve fazla devinim gerektiren, yarışma olmayan bir oyun oynayın, örneğin, el, kol hareketleriyle ifade eden bir grup içindeki insanların isimlerini öğrenin.

101 1.Bedensel / Devinduyusal Zeka’ yı geliştirmek için
*Halk dansı,koşma, yüzme ve yürüme gibi fiziksel aktivitelere katılın. Ruh halinizi değiştirmek ya da karşılaştırmak için farklı yollardan yürümeyi deneyin.

102 1.Bedensel / Devinduyusal Zeka’ yı geliştirmek için
*Vücudunuzun bildiklerini ve fonksiyonlarının neler olduğunu daha iyi anlamak için her gün yaptığınız ve fiziksel güç gerektiren kar kürüme, çim biçme, bulaşık yıkama, aracınızı park etme gibi işlerde dikkatlice kendinizi gözleyin.

103 2. Sözel / Dilsel zekayı geliştirmek için
Hoşlandığınız bir hikayeyi okuyun ve hikayenin sonunu kendiniz getirin.

104 2. Sözel / Dilsel zekayı geliştirmek için
Başkalarının fikirlerini dinleyin ve onlarla bir tartışmaya girin.

105 2. Sözel / Dilsel zekayı geliştirmek için
Her gün, yeni ve ilginç bir kelimenin anlamını öğrenin ve onu kullanmaya çalışın.

106 2. Sözel / Dilsel zekayı geliştirmek için
Sizi en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran bir konuda söylev verin.

107 2. Sözel / Dilsel zekayı geliştirmek için
Bir dergiye abone olun ya da günlük olaylarla ilgili izlenimlerinizi bir günlüğe yazın.

108 3. Görsel / Uzamsal zekayı geliştirmek için
Fikir veya düşüncelerinizi ifade etmek için “estetik araçlar” la (boya, kil, renkli ve keçeli kalemler gibi) çalışın. Örneğin21. Yüzyılın neye benzeyeceği hakkındaki düşüncelerinizi bu araçlarla anlatın.

109 3. Görsel / Uzamsal zekayı geliştirmek için
Bilerek düş kurun; örneğin hayaliniz, ideal bir tatil yeri ve oranın olabildiğince görsel detaylarıyla ilgili olmalıdır.

110 3. Görsel / Uzamsal zekayı geliştirmek için
Hayal gücünüzü artıracak çalışmalar yapın; kendinizi tarihin farklı bir döneminde hayal edin ya da kahramanınızla hayali bir sohbet yapın.

111 3. Görsel / Uzamsal zekayı geliştirmek için
Fikir veya düşüncelerinizi başkalarına anlatmak için resim, maket,grafik ya da bir poster yapımı gibi çeşitli tasarım becerilerini kullanın.

112 4. Matematiksel / Mantıksal zekayı geliştirmek için
Hobinizin 4 ana noktasını belirleyin ve bu ana noktaların her biri altında 4alt başlık ve bu alt başlıkların her birinin altında da 4 alt nokta oluşturun.

113 4. Matematiksel / Mantıksal zekayı geliştirmek için
İki nesneyi kıyaslama ve karşılaştırma yoluyla çözümsel düşünme egzersizleri yapın. Örneğin bir daktilo ve bilgisayarın kendine özgü 4 özelliğini ve sonra da bu iki nesnenin ortak 4 özelliğini bulun.

114 4. Matematiksel / Mantıksal zekayı geliştirmek için
Genelde sama olduğu düşünülen bazı konularda, gerekçeleri ile ikna edici bir açıklama yapın. Örneğin futbolu basketbol topuyla oynamanın yararları, vb.

115 4. Matematiksel / Mantıksal zekayı geliştirmek için
“Bilimsel yöntem” kullanımı gerektiren bir projede yer alın. Eğer bir aşçı değilseniz yemek yapmaya tarifin en başından başlayın.

116 5. Müziksel / Ritmik zekayı geliştirmek için
*Ruh halinizi düzeltecek faklı türde müzikler dinleyin, örneğin, stresli bir durumda ya da sınav gibi korku yaratan durumlar öncesinde gevşemek için enstürmantal müzik çalın.

117 5. Müziksel / Ritmik zekayı geliştirmek için
*Duygularınızı anlatmak için duşta bile şarkı söyleyin. Güncel bir melodi kullanın ve ailenizle ilgili basit bir şarkı besteleyin.

118 5. Müziksel / Ritmik zekayı geliştirmek için
*Mırıldanarak, kafanızın içinde değişik titreşimler oluştun; örneğin, her seferinde ünlü harflerden birini değişik yükseklikte ve kalınlıkta kullanın.

119 5. Müziksel / Ritmik zekayı geliştirmek için
*Doğadan farklı sesler içeren kasetler çalın (deniz dalgaları, bir şelale, rüzgar, kar fırtınası ve hayvan sesleri gibi). Kendinize doğanın örüntüsünden ve ritminden ne öğrenebileceğinizi sorun.

120 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için
*Başarıyla tamamlanması gereken bir proje için farklı görevdeki güvenilir insanlarla bir araya gelin (takım aktivitesi ya da komite çalışması gibi).

121 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için
*Bir başkasını derinden ve olduğu gibi dinleme çalışması yapın. Konuşan birini dinlerken genellikle “aklı kurcalayan” düşüncelere engel olun ve sadece bir noktaya, onların ne dediğine dikkat edin.

122 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için
*Bir kimsenin mimiklerinden, sözsüz ipuçlarından onun ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışın ve daha sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol edin.

123 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için
Herhangi biriyle konuşmadan iletişim kurmak için farklı yollar bulun. Örneğin yüz ifadeleriyle, vücut şekilleriyle, jestlerle ve seslerle.

124 7. İçsel zekayı geliştirmek için
 *Rutin bir aktivite sırasında yoğun dikkat göstermeye çalışın. Bu, olup biten her şeyin farkında olmaktır. Örneğin düşünceler, duygular, hareket değişiklikleri ve ruhsal durumlar.

125 7. İçsel zekayı geliştirmek için
 *Eğer tarafsız olabiliyorsanız, dışardan b,ir gözlemci gibi duygu, düşünce ruh halinizi izlemeye çalışın. Belirsiz durumları, bilinen örneklere uydurmaya çalışın. Örneğin “kızgınlık durumu”, “şakacılık durumu”, “koku durumu”.

126 7. İçsel zekayı geliştirmek için
 *Problem çözme stratejileri ve çözümsel düşünme süreci gibi durumlardaki çeşitli düşünme stratejilerinde tarafsız olun. “Ben kimim” sorusuna 25 kelimeyle ya da daha kısa bir cevap yazın. Sizi tatmin edene kadar üzerinde çalışmaya devem edin. Bir hafta süreyle hergün gözden geçirin ve gerekli olduğunu düşündüğünüz düzeltmeleri yapın.

127 ÖĞRENME TÜRLERİ CeBiRsEl.com

128 Çocuklar öğrenme kapasitelerinde farklı oldukları gibi Öğrenme türlerinde de farklılıklar gösterirler. Bir öğretim yönteminin bazı öğrenciler için Etkiliyken bazıları için etkili olmayabilir.

129 Her öğrencinin kendinin güçlü olduğu öğrenme yöntemiyle becerilerini geliştirmesine yardım etmek gerekir.

130 Duyusal Tercihler : * Görsel * İşitsel * Devin duyusal * Dokunma
Öğrenme türleri ile ilgili en önemli kavram duyusal tercihlere sahip olduğu ,tercihlerin öğrenmelerini nasıl etkilediğidir. Duyusal Tercihler : * Görsel * İşitsel * Devin duyusal * Dokunma

131 *Görsel öğrenciler yeni bir bilgiyi en iyi görerek öğrenirler ve öğretmenin bir görevi sözlü olarak anlatması yerin göstermesini tercih ederler.

132 * İşitsel öğrenciler tam tersine sözlü açıklamaya gereksinim duyarlar.

133 *Devin duyusal öğrenciler ise drama, alan gezisi gibi yöntemlerle en iyi öğrenirler.

134 Diğer Bireysel tercihler
Öğrenme üzerinde etkili diğer bireysel tercihler *Ses düzeyi *Işık düzeyi *Isı *Oturma düzeni *Hareketlilik *Grubun büyüklüğü *Öğrenme etkinliğinin türü * Öğrenmeye konsantrasyon sırasında yeme/içme gereksinimi *Zaman tercihleri

135 Yanlış İnançlar Fiziksel etkinlikler öğrenmeyi engeller:

136 Yanlış İnançlar Sıralarında oturmayan, kalemlerini yada ayaklarını yere vuran, sürekli hareket halindeki çocuklar tipik hiperaktif yada öğrenmeye konsantre olamayan çocuklar olarak nitelendirilirler.

137 Yanlış İnançlar Sınıfta derse karşı en ilgisiz çocukların en çok hareket etmeye ihtiyacı olan öğrenciler olduğu tespit edilmiştir.

138 Yanlış İnançlar Bu çocuklara sınıfta en az edilgenlik gerektiren etkinliklerde görevlendirmek olumlu sonuç verir.

139 Çocuklar sabah saatlerinde öğrenmeye karşı uyarılmış durumdadır:
Yapılan araştırmalarda öğrencilerin büyük bir çoğunluğu öğlen saatlerine doğru daha kolay konsantre olmaktadır.

140 Sınıflar iyi aydınlatılmış, hafif serin, gürültü ve hareketliliğin engellendiği sessiz bir ortam olmalıdır:

141 Öğretmenlerin çoğu sakız çiğnemeye, ayak vurmaya
Benzer gürültü ve hareketlere izin vermezler. Oysa bu öğrencilerin konsantre olmaları için bunlara İhtiyacı vardır.

142 * Erken ergenlik döneminde çocuklar çalışmaları için ses ya da fon gürültüsüne ihtiyaç duyarlar.
* Küçük çocuklar büyüklere göre daha az aydınlık Ortamları tercih ederler.

143 Hedef Ne Olmalı ?

144 * Okuldaki her öğrenci için bir öğrenme türü Profili çıkarılıp, buna uygun öğrenme ortamları
Ve yaşantıları sunulmalıdır. * Öğretmenler bir öğrenme türünün diğerinden üstün yada zayıf olmadığı benimsemelidir.

145 Başarı düzeyleri düşük ya da yanlış davranışlar
gösteren öğrencilerin çoğunda bu durumun, gerçekte öğretmenin öğrenme türünden duydukları rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır. CeBiRsEl.com

146 Öğretmenler derslerini çeşitli etkinlikler ve yaşantılar ile çeşitlendirmelidirler.
* Farklı grup seçenekleri * Hareket etmeye fırsat verme * Öğretim materyalleri ile etkileşim (Öğrenme merkezleri düzenleme ) * Sözlü açıklamalar * Görsel kaynaklar

147 * Oturma düzenleri açısından gözden geçirip yeniden düzenlemelidir.
Öğretmenler sınıflarını * Değişik ışıklandırma * Ses ortamları * Oturma düzenleri açısından gözden geçirip yeniden düzenlemelidir.

148 Çeşitlilik ! Her öğrencinin kendine özgü öğrenme türleri ve gereksinimleri açısından yaklaşıldığında yaşamsal önemi olan bir besindir. CeBiRsEl.com CeBiRsEl.com

149 c o m


"Çoklu Zeka ve Öğrenme Türleri CeBiRsEl.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları