Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu ÇOKLU ZEKA ÖĞRENEN OLARAK ÇOCUKLAR HAZIRLAYAN: Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu ÇOKLU ZEKA ÖĞRENEN OLARAK ÇOCUKLAR HAZIRLAYAN: Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Müdürü."— Sunum transkripti:

1

2 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu ÇOKLU ZEKA ÖĞRENEN OLARAK ÇOCUKLAR HAZIRLAYAN: Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Müdürü

3 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bir öğretmen olarak öğretme eylemi, çoğumuzda bildik duygulara neden olur. Öğrencilerimizin bir insan ve bir öğrenci olarak sahip oldukları belki de tek ortak özellik benzersiz olmalarıdır. ÇOKLU ZEKA

4 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu •Sınıfımızdaki bu çocuklar kimdir? •Nereden gelmişlerdir ? •İlgi ve yetenekleri nelerdir? •Yaşadıkları evin özellikleri okul yaşamlarını olumsuz olarak etkiliyor mu?

5 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Çocuklar farklı boy, şekil, renk, cinsiyet ve kişiliklere sahip olarak karşımıza çıkarlar. Hepsinin farklı tercihleri, ilgi alanları, öğrenme türleri, yetenek düzeyleri, gelişim evreleri, özgeçmişleri, güçlü ve zayıf yanları vardır.

6 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bazen farklı bir kültür ve dilden de olabilirler. Fakat hepsi de doğal bir öğrenme kapasitesine sahiptirler. Her birinin özel bir yeteneği ve güçlü olduğu bir yanı vardır. Hepsinin sınıf içinde kendini güvende hissetmeye ve başarıyı tatmaya gereksinimleri vardır. Yine hepsinin kendini değerli hissetmeye, sevilmeye ve kabul edilmeye gereksinimleri vardır.

7 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu TÜM BU YAMLAŞIMLARDAN SONRA “ZEKA” KAVRAMINI ÇAĞIMIZDA KABUL GÖREN YENİ DEĞİŞİMLERİNİYLE BİRLİKTE İRDELEMEK GEREKMEKTEDİR. Geleneksel "zeka" kavramı çocuklara sunabileceklerimizin sınırlarını daraltmaktadır. Okullar zeka göstergesi olarak sözel ve matematik yetenekler üzerine yoğunlaşmıştır. Oysa psikologlar ve eğitim araştırmacıları yetenek ve zekanın, insanın pek çok özelliğini ve etkinliğini içine alan geniş bir kavram olduğu doğrultusunda inandırıcı kanıtlar ileri sürmektedirler.

8 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Cohen'in belirlediği (ama bunlarla sınırlı olmayan) yetenekler: Yaratıcılık, Yeni fikirler ileri sürme, Karar almada gruba yardım etme, Sorunları ve çözümleri gözünde canlandırabilme, Fiziksel beceriler, Problem çözme, Merak ve icat yeteneği, Sebat

9 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Binet ve Weschler zeka ölçme kavramını ortaya attıklarında, zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir ve değişmez bir olgu olarak varsaymışlardır. Daha sonraki yıllarda Piaget, Vygotsky, Feuerstein ve diğerleri çocuklar üzerinde yaptıkları uzun süreli gözlemler sonucunda zekanın sabit olmadığını ortaya koymuşlardır. ZEKA, kalıtsal yetenekler, deneyimler ve çevresel bileşenler tarafından şekillendirilir.

10 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Öğretmenler ve veliler, çocuğa sağladıkları ortamı ve öğretim yöntemlerini değiştirerek o çocuğun zekasını da değiştirebilirler. Kötü öğretim ve kötü çevre zekayı geriletirken, iyi öğretim ve iyi çevre zekayı artırmaktadır. Feurstein'in çalışması bilişsel geliştirilebilirlik ilkesini başka bir aşamaya taşımıştır. Onun yetmiş ülkede kullanılan "Araçsal Zenginleştirme Programı" ve "Öğrenme Potansiyeli Değerlendirme Aracı" öğrenci merkezli eğitimi benimsemiş öğretmenlerin öğrenmeyi yönlendirme ve zekayı geliştirme konusunda yararlandıkları dünyaca tanınmış yaklaşımlardır. Harvard Üniversitesi'nden Howard Gardner "Sıfır Projesi" adlı bilişsel araştırma projesinde, Feurstein'in bu yaklaşımlarını güçlendiren bir kuram geliştirmiştir.

11 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Gardner'a göre bilmemizi ve öğrenmemizi sağlayan yedi tür zeka vardır. Bu zeka türleri: 1- Bedensel/ devin duyusal Zeka : Bu zeka türü, Vücudunu kullanma (dans ve vücut dili ), Oyun oynama (spor yapmak) ya da Yeni bir ürün yaratma (icat yapmak) Duygularını ifade etme yetenekleri ile ilgilidir.

12 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bedensel/ devin duyusal Zeka : Bu zeka türünde gelişmiş insanlar, spor yapmaktan ve dans etmekten hoşlanırlar, ellerini ve bedenlerini kontrol ve koordine etmekte son derece başarılıdırlar. Aktörler, mim oyuncuları ve sporcular bu zeka türünde gelişmiş insanlardır.

13 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bedensel/Devin duyusal zekayı geliştirmek için; Dramatik bir oyunda görev alın, bir fikir, düşünce veya duyguyla ilgili bir rol yapın. Güncel olayları ya da modern buluşları inceleyerek mimiklerle anlatın (sessiz film oynamak gibi). Fiziksel etkinlik ve fazla hareket gerektiren, yarışma olmayan bir oyun oynayın,

14 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bedensel/Devin duyusal zekayı geliştirmek için; düşündüklerini el, kol hareketleriyle:ifade eden bir gurup içindeki insanların isimlerini öğrenin. Halk dansı, koşma, yüzme ve yürüme gibi fiziksel aktivitelere katılın. Ruh halinizi değiştirmek ya da karşılaştırmak için farklı yollardan yürümeyi deneyin. Vücudunuzun bildiklerini ve fonksiyonlarının neler olduğunu daha da iyi anlamak için her gün yaptığınız ve fiziksel güç gerektiren kazma, çim biçme, bulaşık yıkama, aracınızı park etme gibi işlerde dikkatlice kendinizi gözleyin.

15 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bedensel Zeka ile öğrenenler; -Nesneleri dokunarak tanıma eğilimine, -En az bir spor dalında başarıya, -Jest ve mimikleri kolaylıkla taklit edebilme becerisine, -Uyumlu ve ahenkli dans edebilme becerisine, -Uzun süre hareketsiz kalamama ve sürekli kımıldama eğilimine, -Nesneleri parçalayıp tekrar birleştirme becerisine, -Fiziksel oyunlarda üstün başarıya, -El becerisi gerektiren etkinliklerde kolaylıkla üretme gücüne sahiptir.

16 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 2- Sözel/ Dilsel Zeka : •Soyut ve simgesel düşünme ile, •kavram oluşturma ve kelime yazma, •dilbilgisi, şiir, hikaye anlatma, •mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel üretimlerden sorumlu olan bu zeka türünde gelişmiş insanlar, okuma, yazma, konuşma ve tartışma gibi eylemlerde başarılı ve edebi ürünler yaratmakta isteklidirler.

17 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 2.Sözel Dilsel zekayı geliştirmek için Hoşlandığınız bir hikayeyi okuyun ve hikayenin sonunu kendiniz getirin. Başkalarının fikirlerini dinleyin ve onlarla bir tartışmaya girin. Her gün, yeni ve ilginç bir kelimenin anlamını öğrenin ve onu kullanmaya çalışın. Sizi en çok ilgilendiren ve heyecanlandıran bir konuda, bir söylev verin. Bir dergiye abone olun ya da günlük olaylarla ilgili izlenimlerinizi bir günlüğe yazın.

18 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Dil Zekası ile öğrenenler; -Etkili dinleme, -Etkili konuşma becerisine, -İsim, yer ve tarihler hakkında güçlü bir hafızaya, -Güçlü bir kelime dağarcığına, -Doğru telaffuz becerisine, -Hikaye, fıkra, şiir türlerinde kitaplar okuma anlatma ya da yazma becerisine, -Tekerleme ve kelime oyunları başarısına, -Yabancı dilleri kolaylıkla öğrenme becerisine sahiptirler,

19 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu zekanın temelini, görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneği oluşturmaktadır. zekanın temelini, görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneği oluşturmaktadır.

20 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Ayrıca satranç gibi farklı derinlik ve açılardan görmeyi gerektiren beceriler bu zeka türünün kapsamı içindedir.

21 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu zihinlerinde resimler yaratır ve çizerler. Renkleri iyi kullanabilir, iyi harita okuyabilirler. Görsel sanatlarda üretim yapmaktan hoşlanırlar.

22 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 3. Görsel/Uzamsal zekayı geliştirmek için Fikir veya düşüncelerinizi ifade etmek için "estetik araçlar" la (boya, kil, renkli ve keçeli kalemler gibi) çalışın: Örneğin 21. yüzyılın neye benzeyeceği hakkındaki düşüncelerinizi bu araçlarla anlatın. Bilerek düş kurun; örneğin hayaliniz, ideal bir tatil yeri ve oranın olabildiğince görsel detaylarıyla ilgili olmalıdır. Hayal gücünüzü artıracak çalışmalar yapın; kendinizi tarihin farklı bir döneminde hayal edin ya da kahramanınızla hayali bir sohbet yapın. Fikir veya düşüncelerinizi başkalarına anlatmak için resim, maket, grafik ya da bir poster yapımı gibi çeşitli tasarım becerilerini kullanın.

23 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Görsel/Uzamsal Zeka ile öğrenenler: -Şekil, zemin ve renklere karşı duyarlılığa, -Zihinsel imgelem gücüne, -Resim, çizim, kroki, karikatür, heykel, maket vb. modeller yaratma becerisine, -Grafik, çizelge, harita ve diyagramları çözümleme becerisine, -Üç boyutlu görünümlere duyarlılığa, -Materyalde kelimelerden çok resim ve çizimlere odaklaşma becerisine, -Görsel imgeleri çok iyi ve net hatırlama becerisine, -Görsel oyunlarda(lego, yap-boz) başarıya sahiptir.

24 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 4- Matematiksel/Mantıksal Zeka : Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma yeteneklerini içeren bu zeka türü,

25 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Kavramları tanıma, Kavramları tanıma, 4- Matematiksel/Mantıksal Zeka : bir bilginin parçaları arasında ilişki kurma ya da farklı bağıntıları fark etme kapasiteleri gerektirmektedir. Sayılar ve geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, Sayılar ve geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma,

26 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 4- Matematiksel/Mantıksal Zeka : matematiksel ve bilimsel konulardan hoşlanırlar ve benzer şeyleri eşleştirme, problem ve bulmaca çözmede başarılıdırlar.

27 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 4. Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için Hobinizin 4 ana noktasını belirleyin ve bu ana noktaların her biri altında 4 a!t başlık ve bu alt başlıkların her birinin altında da 4 alt nokta daha oluşturun. İki nesneyi kıyaslama ve karşılaştırma yoluyla çözümsel düşünme egzersizleri yapın. Örneğin bir daktilo ve bilgisayarın kendine özgü 4 özelliğini ve sonra da bu iki nesnenin ortak 4 özelliğini bulun.

28 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 4. Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için Genelde saçma olduğu düşünülen bazı konularda; gerekçeleri ile ikna edici bir açıklama yapın. Örneğin; futbolu basketbol topuyla oymamanın yararları, vb. "Bilimsel yöntem" kullanımı gerektiren bir projede yer alın. Eğer bir aşçı değilseniz yemek yapmaya, tarifin en başından başlayın.

29 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Mantık/Matematik Zekası ile öğrenenler; -İlişki ve benzerlikleri algılama, -Hipotez geliştirme ve test etme becerisine, -Olayların oluşumu ve işleyişi üzerine odaklaşma gücüne, -Soyut düşünme becerisine, -Mantıksal problem çözümünde üstün beceriye, -Stratejik oyun ve mantıksal bulmacaları kolaylıkla çözme becerisine, -Deney tasarlama, uygulama ve sonuçları tahmin etme becerisine, -Zaman, yer, neden, sonuç ilişkilerini ortaya çıkarma becerilerine sahiptir.

30 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 5- Müziksel/ Ritmik Zeka : Bu zeka türü, tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma; Çevresel seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlık kapasitelerinden sorumludur.

31 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar; müzik aleti çalmaktan, beste yapıp seslendirmekten hoşlanırlar. 5- Müziksel/ Ritmik Zeka :

32 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 5. Müziksel Ritmik zekayı geliştirmek için Ruh halinizi düzeltecek farklı türde müzikler dinleyin; örneğin, stresli bir durumda ya da sınav gibi korku yaratan durumlar öncesinde gevşemek için, enstrümantal müzik çalın. Duygularınızı anlatmak için duşta bile şarkı söyleyin. Güncel bir melodi kullanın ve ailenizle ilgili basit bir şarkı besteleyin.

33 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Mırıldanarak, kafanızın içinde değişik titreşimler oluşturun; örneğin, her seferinde ünlü harflerden birini değişik yükseklikte ve kalınlıkta kullanın. Doğadan farklı sesler içeren kasetler çalın (deniz dalgaları, bir şelale, rüzgar, kar fırtınası ve hayvan sesleri gibi). Kendinize doğanın örüntüsünden ve ritminden ne öğrenebileceğinizi sorun. 5. Müziksel Ritmik zekayı geliştirmek için

34 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Müzikal Zeka ile öğrenenler; -İyi bir müzik kulağına, -Farklı müzik türlerini ayırt etme ve ilgi gösterme becerisine, -Şarkı söyleme yeteneğine, -Müzik enstrümanı çalma yeteneğine, -Müzikle ritim tutma ve mırıldanma alışkanlığına, -Kendine göre besteler yapma, -Farklı ya da belli bir müzik türünde kişisel bir arşiv oluşturma alışkanlığına, -Müzik dinleme konusunda kişisel bir tercih geliştirme gücüne sahiptir.

35 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 6- Kişiler arası Zeka : Bu zeka türü, diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, gurup içinde işbirlikli çalışma yeteneklerini içerir, ruh halleri, huylar, yönelimler gibi insanlar arasındaki ilişki farklarını da ortaya koyar.

36 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bu zeka türünde gelişmiş insanlar; kendilerini başkalarının yerine koyma ve onları anlayabilme (Empatik), duygu düşünce ve inançları ile özdeşleşebilme becerilerine sahiptirler. ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER, danışmanlar, politikacılar, din görevlileri, psikiyatristler bu zeka türünde gelişmiş insanlardır. 6- Kişiler arası Zeka :

37 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için Başarıyla tamamlanması gereken bir proje için farklı görevdeki güvenilir insanlarla bir araya gelin (takım aktivitesi ya da komite çalışması gibi). Bir başkasını derinden ve olduğu gibi dinleme çalışması yapın. Konuşan birini dinlerken genellikle "aklı kurcalayan" düşüncelere engel olun ve sadece bir noktaya, “onların ne dediğine dikkat edin.

38 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bir kimsenin mimiklerinden, sözsüz ipuçlarından onun ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışın ve daha sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol edin. Herhangi biriyle konuşmadan iletişim kurmak için farklı yollar bulun. Örneğin yüz ifadeleriyle, vücut şekilleriyle, jestlerle ve seslerle. 6. Kişiler arası zekayı geliştirmek için

39 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Sosyal Zeka ile öğrenenler; -Arkadaşları ile birlikte olma eğilimine, -İkna etme becerisine, -Kulüp, dernek ve komitelerde zevkle çalışma eğilimine, -İşbirliği, paylaşma ve öğretme isteğine, -İnsanlarla empati kurma yeteneğine, -Problemi olan insanlara yardan etme alışkanlığına, -Grup çalışmalarında lider görevinde olma eğilimine, -Etkin dinleme becerisine sahiptir.

40 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 7- İçsel Zeka : İnsanın, kendi duygularını, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi biliş bilgisi sürecini tanıma, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yetisidir. İnsanın kendi kişiliği, kendini aşma yeteneği içsel zekanın işleyen kısmıdır.

41 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bu zeka türünde gelişmiş insanlar; başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, nesne ötesi konularda konsantre olma gibi konularda başarılıdırlar ve meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. Gardner, bu zeka türünün çok özel olduğunu ve diğer zeka türlerinin tümünü kapsadığını savunmaktadır 7- İçsel Zeka :

42 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 7. İçsel Zekayı geliştirmek için Rutin bir aktivite sırasında yoğun dikkat göstermeye çalışın. Bu, olup biten her şeyin farkında olmaktır. Örneğin düşünceler, duygular, hareket değişiklikleri ve ruhsal durumlar. Eğer tarafsız olabiliyorsanız, dışarıdan bir gözlemci gibi duygu, düşünce ruh halinizi izlemeye çalışın.

43 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Belirsiz durumları, bilinen örneklere uydurmaya çalışın Örneğin '"kızgınlık durumu", "şakacılık durumu", "korku durumu"'. Problem çözme stratejileri ve çözümsel düşünme süreci gibi durumlardaki çeşitli düşünme stratejilerinde taraflısı olun. 7. İçsel Zekayı geliştirmek için

44 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu " Ben kimim" sorusuna 25 kelimeyle ya da daha kısa bir cevap yazın. Sizi tatmin edene kadar üzerinde çalışmaya devam edin. Bir hafta süreyle her gün yeniden gözden geçirin ve gerekli olduğunu düşündüğünüz düzeltmeleri yapın. 7. İçsel Zekayı geliştirmek için

45 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Özedönük Zeka ile öğrenenler; -Özgürlüğe düşkün olma eğilimine, -Zayıf ve güçlü yönleri hakkında yansız bir görüşe, -Başarı ve başarısızlıklarından ders alma becerisine, -Kendisine saygı duyma ve kendisi ile barışık yaşama becerisine, -Kendine ait dinlendirici en az bir hobiye, -Hayattaki uzak hedeflerini ne olduğuna dair bir anlayışa -Bireysel çalışmalardan zevk alma eğilimin, -Duygu ve düşüncelerini net bir şekilde birbirinden ayırma ve onları birbiriyle uyumlu hale getirme becerisine sahiptir.

46 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 8- DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKA: ( Doğa, çevre ve canlı zekası) Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir.

47 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 8- DOĞACI - VAROLUŞÇU ZEKA: Araştırmalar yapmayı sever. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. İnsanın varoluşunun nedenlerini ve kendi varoluşunu düşünür. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

48 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, doğa ve gezi dergilerini incelemekten hoşlanırlar. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

49 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Öğrenme yolu: Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme. Çalışma alanları: Zooloji, Botanik, Organik Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Meteoroloji, Arkeoloji, Çiçekçilik, Tıp, Fotoğrafçılık, Dağcılık, İzcilik vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

50 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Doğacı Zeka ile öğrenenler; -Doğa olaylarına ve oluşumlarına karşı hassasiyete, -Bitki türleri ve bakımı konusunda duyarlılığa, -Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı duyarlılığa, -Çevreci etkinliklere katılarak lider görevler alma eğilimine, -Evcil hayvan besleme isteğine, -Kelebek veya böcek koleksiyonu yapma eğilimine, -Hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri ve tarihi müzelere gezi yapma isteğine, -Doğadaki canlıları inceleme ve araştırma eğilimine sahiptir.

51 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Çoklu Zeka Teorisinin Sınıflarda Kullanımının Amacı nedir? • Çoklu zeka ile amaç, çocukların zeka alanlarını araç olarak kullanarak dersleri anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamaktır. (Örneğin, görsel yanı kuvvetli, çizmekten hoşlanan ve aklındakileri resimleyerek düşünen bir öğrencinin matematik dersini anlamasında yardımcı olmak için o öğrencinin görsel yanı araç olarak kullanılabilir. Bir matematik probleminde sayılar yerine resim ve sekil çizdirilmesi öğrencinin o probleme bakış açısını, yaklaşımını ve düşünme şeklini etkileyecektir. )

52 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu ( Örneğin bedensel ve sosyal zekaları kuvvetli öğrencilerin bu zekaları, Sosyal Bilgiler dersindeki bilgileri öğrenmelerinde araç olarak kullanılabilir. Sosyal Bilgiler derslerindeki bilgileri (tarihteki insanları) sınıfta drama ile canlandırmak öğrenciye zevkli gelecektir ve öğrenmek hem eğlenceli hem daha kolay olacaktır. Öğrenciler zevk aldıkları yollarla çalışınca olumlu duygular içinde olacaktır. Olumlu duygular öğrencilerin öğrenmesinde etkilidir.)

53 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Bir başka örnek de müziksel zekası kuvvetli öğrencilerin yabancı dil dersinde müziksel zekayı, öğrenmek için araç olarak kullanmalarıdır. Yabancı dilde şarkılar dinleyip, bu şarkıları öğrenerek sınıfta koro halinde söylemeleri kelime hazinelerini artıracaktır.

54 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu • Çoklu zeka ile amaç, çocuklarda var olan zeka alanlarını kullanmalarını sağlayarak kuvvetli oldukları yanlarını daha da geliştirmelerini sağlamaktır. • Çoklu zeka ile amaç çocukların zayıf oldukları alanlarda da gelişmelerini sağlamaktır.

55 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi  Her birey sekiz tip zeka ile dünyaya gelir ve sekizini de yüksek düzeyde geliştirme kapasitesine sahiptir •Ancak çocuklar okul öncesi dönemlerinde belli zeka alanlarına daha çok eğilimli olurlar. •Okula başladıklarında bu eğilimli oldukları zeka tipine(ya da tiplerine) uygun öğrenme yollarını da geliştirmiş olurlar. •Öğretmenler, öğrencilerinin gelişmiş zeka alanlarını tanıyarak onların öğrenmelerini bu zeka alanlarına uygun yollarla gerçekleştirmelerini sağlayarak onlara yardımcı olmalıdırlar.

56 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Çoklu zeka alanlarının belirlenmesinde kullanılacak bazı yöntemler 1.Öğrencilere çoklu zekanın tanıtımını yapmak: Öğrencilerin kendilerine ait düşüncelerini almak 2.Çoklu Zeka anketi uygulamak : Öğrencilerin anket sonuçlarına göre kendilerindeki zeka alanlarını tanımalarını sağlamak 3.Öğrencileri gözlemek: Nelere ilgi duyduğunu, Boş zamanlarında neler yaptığına bakmak ve davranışlarına izlemek 4.Öğrencilere ait ürünleri toplamak: Resim, şiir, yazı, katıldıkarı faaliyetlerle ilgili kayıtlar 5.Okul kayıtlarını incelemek: derslerden alınan notlar, diğer öğretmenlerin görüşleri 6.Diğer öğretmenlerle irtibata geçmek 7.Aileyle görüşmek

57 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Çocuklara; •Herkeste sekiz zeka alanının mevcut olduğunu söyleyin. •Hepimizin birbirimizden farklı olduğunu ve hepimizin değişik alanlarda zeki ve yetenekli olduğumuzu söyleyin. •Bu sekiz zeka alanlarında bazılarımızın daha kuvvetli ve bazılarımızın daha zayıf olduğunu kuvvetli yanlarımızı daha da kuvvetlendirebileceğimizi, zayıf yanlarımızın da zamanla gelişebileceğini söyleyin. Sonra her zeka alanıyla ilgili çocuklara bilgi verin. Sınıfınıza zeka alanlarıyla ilgili bilgi veren bir poster asın. ve zekalar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları konuşun.

58 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Derslerinizi Her Çocuğa Hitap Edecek Şekilde Planlayın ve Ders Malzemeleri Kullanın •Geleneksel eğitim sistemi büyük ölçüde Sözel/Dilsel ve Mantıksal / Matematiksel zeka alanlarına dayanmaktadır. •Diğer zeka alanları ihmal edilmektedir. Oysa tek yönlü beslenme nasıl insan metabolizmasını olumsuz etkilerse, zekanın tek yönlü beslenmesi de zihnin gelişimini olumsuz etkiler. •Zihnin gelişiminde eksiklikler olur, gelişim sınırlanır.

59 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Örn.1 Müziksel / Ritmik Zekası gelişmiş olan bir öğrenci öğrenmekte zorlandığı çarpım tablosunu bir şarkı halinde çok kolay öğrenecektir. Belki kendisi ona bir beste yaparsa çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir. Örn.2 Bedensel / Kinestetik Zekası gelişmiş olan bir öğrenci öğrenirken sessizce yerinde oturarak öğrenemez. Ders çalışırken yerinden kalkıp hareket etmek ister. Hatta belki de hoplayıp zıplayacaktır öğrendiklerini tekrarlarken. Bu zeka alanı gelişmiş olan öğrenci bir üçgenin özelliklerini, hareketlerle gösterilen bir oyun içerisinde çok daha iyi kavrayacaktır.

60 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Örn.3 Doğa Zekası gelişmiş olan bir öğrenci açık havada daha rahat çalışacak ya da öğreneceği şeylerin doğa ile bağdaştırılması onda daha kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Ne kadar zeki olduğunuz değil Ne alanda zeki olduğunuz önemlidir Sahip olunan zeka alanlarından bir tanesinin az gelişmiş olması o bireyi "zeki olmayan" kişi yapmaz. Her birey bu sekiz zeka alanından en az bir tanesinde "zeki" olma özelliğini taşır. Her insanın bir yada birkaç zeka alanı diğerlerinden daha gelişmiş olabilir.

61 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Sınıf İçi Uygulamalar İçin •Önce sınıfta bugüne kadar kullandığınız zeka alanlarını gözden geçirin ve tayin edin. •Bugüne kadar kullanmadığınız zeka alanlarının farkına varın. •Bu zeka alanları için kullanmanız gereken malzemelerin neler olacağını planlayın ve hazırlayın. • Unutmayın her derste bütün zeka alanlarını aynı anda kullanmak durumunda değilsiniz.

62 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Sınıf İçi Uygulamalar 1. İstasyonlar (merkezler) : Anaokullarında ve İlkokullarda sınıflarda zeka alanlarına göre İstasyonlar (merkezler) kurabilirsiniz. Sanat merkezi, bilgisayar merkezi, kitaplık (kütüphane), dinleme merkezi, blok merkezi, araştırma ve keşif merkezi, kum/su havuzu, drama merkezi gibi.

63 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu 2. Projeler: Öğrencilerin planlamasından, araştırmasına ve projeyi hazırlayıp sınıfa sunmasına kadar herşeyiyle kendisinin sorumlu olduğu bir çalışma şeklidir. Öğretmen sadece yönlendirici ve denetleyici rolündedir. Öğrenci proje üzerinde çalışırken kendi zeka alanını /alanlarını kullanarak tek ya da iki zeka alanıyla sınırla kalmayacaktır. 3. Grup Çalışmaları: Bağımsız çalışmaların yanısıra özellikle gruplarla birlikte araştırmayı, birlikte planlayıp uygulamayı ve takım ruhu edinmeyi, karşıt fikirlere saygı ve tolerans geliştirmeyi, empati ve yardımlaşma gibi özellikleri kazandırır.

64 Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu TEŞEKKÜR EDERİZ !


"Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu ÇOKLU ZEKA ÖĞRENEN OLARAK ÇOCUKLAR HAZIRLAYAN: Erol KOCABABA Ekşili İlköğretim Okulu Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları