Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ"— Sunum transkripti:

1 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ALLAH (c.c) İNANCI pedagojiformasyon.com

2 KAZANIMLAR Evrenden ve Kur’an’dan örneklerle Allah'ın varlığını ve birliğini delillendirir. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder. Allah'ın insanları koruyup gözettiğini fark eder Dua ve ibadet yoluyla Allah ile iletişimi güçlendirir. Kur’an okuma ve tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a nasıl açacağını fark eder. Çevresindeki insanların Allah’la iletişim kurma biçimlerini gözlemler. Kendisinin Allah’la iletişimde hangi yollara başvurduğunu nedenleriyle açıklar. İbadetlerin Allah ile iletişimdeki rolünü açıklar.

3 Fıtrat Delili Allah’ın Varlığının Ve Birliğinin Delilleri Evren ve
Varlıkların yaratılış Delili Evren ve evrendeki Varlılar arasındaki Denge ve düzen delili SORU: Allah’ın varlığı ve birliğinin evrendeki uyumla nasıl bir ilişkisi vardır ?

4 İnsan, varlıkları ve olayları algılayabilen ve algıladığı şeyler üzerinde düşünüp muhakeme yapabilen bir canlıdır. Bu özelliği ile kendi varlığının ve içinde yaşadığı evrenin yaratılış amacını kavrayabilir.

5 Bir resim, ressamının; bir bina, ustasının varlığını gösterir
Bir resim, ressamının; bir bina, ustasının varlığını gösterir. Çünkü resmin ya da binanın varlığı tesadüflerle açıklanamaz.

6 Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir
Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir.

7 Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.
Bu durum evrenin tesadüflerin eseri değil, bilinçli bir tasarımın ürünü olduğunu göstermektedir

8 AFRİKA ARISI Evrendeki bilinçli tasarım, her varlıkta kendisini açıkça göstermektedir.

9 Kendi varlığımız üzerinde düşünecek olursak beden ve ruh yapımızla Allah’ın varlığının apaçık bir kanıtı olduğumuzu anlarız.

10 Evrendeki her bir varlığın birbiriyle uyumlu olarak hareket etmesi Yaratıcının tek olduğunu gösterir. Evrende iki ilahın olması durumunda ne gibi bir sonucun ortaya çıkacağını Kur’an bize şöyle haber vermektedir: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya 22)

11

12 Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
Evrendeki varlıklar üzerinde gözlem yapıp düşündüğümüzde, her şeyi yaratan, yaşatan ve gözeten bir yaratıcının varlığını aklımızla anlarız. Çünkü atomdan galaksilere kadar her varlığın bilinçli bir tasarımın ürünü olduğu ve evrendeki bu muhteşem düzen ve ahengin tesadüflerle açıklanamayacağı açık bir hakikattir.

13 Yüce Allah her şeyi yaratan ve yaşatandır
Yüce Allah her şeyi yaratan ve yaşatandır. Evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesiyle gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli yaratma hâlinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulur:

14 “.. O her an yaratma hâlindedir.” (rahman suresi 29. ayet) “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O ne dilerse yaratır...” (Şûrâ suresi, 49. ayet.)

15 Kur’an, Allah’ın yaratmasından bahsederken beraberinde bu yaratmanın niteliklerini de açıklar. Bir ayette,

16

17 Ben bunun için yaratılmadım!!!

18

19 İnsanın Allah’la iletişimi:
DUA

20 DUA DUA:İnsan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah’ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah’a iletmekte ondan yardım istemektedir.

21 Dua HER ZAMAN HER YERDE sınavda okulda hastanede evde yemekte camide
çalışırken yolculukta huzurluyken dertliyken

22 İBADET “İnsanın Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak onun rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için yapmış olduğu iş ve davranışlara denir.”

23 “Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz.”

24 TÖVBE insanın işlediği bir günah veya hatadan pişmanlık duyması, aynı hatayı bir daha yapmamaya karar vermesi ve hatalarından dolayı Allah’tan bağışlanma dilemesidir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de, “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” buyurmaktadır.

25 KUR’AN OKUMA İnsanların ilahî emir ve yasakları
öğrenip uygulayabilmeleri için öncelikle Kur’an’ı okuyup anlamaları gerekir. Kur’an okumak,önemli ibadetlerdendir. Kur’an’da Peygamberimize “…Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi...” (Neml 92-92) buyrulmuştur. Bu emir aynı zamanda tüm inananları Kur’an okumaya teşvik etmektedir.


"10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları