Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6552 Sayılı Kanun BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DE İÇEREN 6552 SAYILI KANUN, TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6552 Sayılı Kanun BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DE İÇEREN 6552 SAYILI KANUN, TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK."— Sunum transkripti:

1

2

3 6552 Sayılı Kanun BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DE İÇEREN 6552 SAYILI KANUN, TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİNDE, MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLEN BAZI KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER YER ALMAKTADIR. AYNI KANUNUN 74 ÜNCU MADDESİN DE İSE KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER YER ALMAKTADIR. AYNI KANUNUN 79 UNCU MADDESİN DE İSE 13/10/1983 TARİHLİ VE 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU UYARINCA ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMALARI GEREKTİĞİ HÂLDE MUAYENELERİNİ SÜRESİNDE YAPTIRMAMIŞ OLANLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER YER ALMAKTADIR.

4 6552 Sayılı Kanunun Getirdiği İmkanlar Nelerdir?
BİRİKMİŞ BORÇLAR ENFLASYON ORANINDA GÜNCELLENEREK, FAİZ VE ZAMLAR SİLİNMEKTEDİR. ALACAK ASLINA BAĞLI OLMAYAN USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜKCEZALARININ %50 SİNİN ÖDENMESİ HALİNDE BU CEZALARIN KALAN %50’NİN TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLECEKTİR. YAPILANDIRILAN BORÇLARIN TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR. YAPILANDIRILAN BORÇLARIN KREDİ KARTIYLA ÖDENMESİ KOLAYLIĞI SAĞLANMIŞTIR. KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ŞARTI BULUNMAMAKTADIR.

5 6552 Sayılı Kanunun Getirdiği İmkanlar Nelerdir?
BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLER HAKKINDA YAPILANDIRDIKLARI BORÇLAR İÇİN YENİCEBRİ İCRA TAKİBİ YAPILMAYACAKTIR. 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KDV VE ÖTV’DE KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMAKTADIR. 31/12/2007 TARİHİ ÖNCESİNE AİT 50 TL VE ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNMEKTEDİR.

6 HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR
KANUNUN YAYIMLANDIĞI 11 EYLÜL 2014 TARİHİ (BU TARİH HARİÇ) İTİBARIYLA KESİNLEŞMİŞ OLMASI ŞARTIYLA, BEYANA DAYANAN VERGİLERDE 30 NİSAN 2014 TARİHİNE KADAR BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TÜM VERGİLER. 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN TÜM VERİLER, 2014 YILINA İLİŞKİN 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, YILLIK HARÇLAR GİBİ BORÇLAR, KAPSAMA GİREN VERGİ ASLINA BAĞLI CEZALAR İLE USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI,

7 HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR
KAPSAMDAKİ BORÇLARA BAĞLIGECİKME FAİZİ VE ZAMMI GİBİ FER’İ BORÇLAR, KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEKTİR. 2014 YILI İÇİN TAHAKKUK EDEN MTV’NİN İKİNCİ TAKSİDİ İLE 2014 YILINDA ÖDENECEK GELİR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİDİ KAPSAM DIŞINDADIR.

8 HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR?
VERGİ DAİRELERİNCE TAKİP VE TAHSİL EDİLEN, 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAKLARINDA YER ALAN VE KANUNUN YAYIMLANDIĞI 11 EYLÜL 2014 TARİHİ (BU TARİH HARİÇ) İTİBARIYLA KESİNLEŞEN; ASKERLİK PARA CEZALARI SEÇİM PARA CEZALARI NÜFUS PARA CEZALARI TRAFİK PARA CEZALARI KARA YOLLARI KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ CEZALARI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZALARI RTÜK TARAFINDAN VERİLEN PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEKTİR.

9 HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAMAYACAKTIR?
Adli ve idari para cezaları (6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan idari para cezaları hariç), Mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, Mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, ?

10 HANGİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAMAYACAKTIR?
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamı dışında tutulmuştur.

11 KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER BORÇLAR NELERDİR?
SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ NEDENİYLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARCA 6183 SAYILI AATUHK KAPSAMINDA TAKİP VE TAHSİL EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE İNTİKAL ETTİRİLENAMME ALACAKLARINDAN; KANUNUN YAYIMLANDIĞI, 11 EYLÜL 2014 TARİHİNDEN ÖNCE KESİNLEŞİP VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN YA DA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNANLAR DA KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR. TAHSİL İÇİN VERGİ DAİRESİNE İNTİKAL ETMİŞ OLAN; ECRİMİSİL ÖĞRENİM KREDİSİ, KATKI KREDİSİ,

12 KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER BORÇLAR NELERDİR?
TAHSİL İÇİN VERGİ DAİRESİNE İNTİKAL ETMİŞ OLAN; ECRİMİSİL ÖĞRENİM KREDİSİ, KATKI KREDİSİ, KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) HAKSIZ YERE YARARLANILAN DESTEK ÖDEMELERİ, 2548 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YİYECEK BEDELLERİ, GİBİ BORÇLAR KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLMEKTEDİR.

13 KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER BORÇLAR NELERDİR?
6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır.

14  213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacakların 6552 sayılı Kanun karşısındaki durumu; 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.  Ancak, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne göre ödeme yapılmamış olması halinde pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmiş sayılacağı tabiidir.  213 sayılı Kanunun pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen ve madde kapsamında yapılandırılan vergilere, ödeme yönünden şartların ihlali halinde, kesilmesi gereken vergi cezaları için 213 sayılı Kanunun 374 üncü maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri, Kanunun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince taksit ödeme süresince işlemeyeceğinden, pişmanlık hükümlerinin ihlali üzerine kesilecek cezalarda zamanaşımı süresi bu hüküm dikkate alınarak tayin edilecektir.

15 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinden yararlanılarak ödenecek vergi aslına bağlı vergi cezaları;
213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak madde hükümlerinden yararlanılabilecektir.

16 İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler Yapılandırmadan Fadalanabilecek mi ?
73. madde kapsamına giren alacak türü ve dönemine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar da Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir. Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış olması durumunda açılmış davalardan vazgeçilmesi gerektiği tabiidir. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak madde hükmünden yararlanılacaktır.

17 KDV VE ÖTV BORÇLARI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KDV VE ÖTV GİBİ BORÇLAR DA KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMAKTADIR.

18 BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İÇİN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ GEREKLİ MİDİR?
6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİL VE TAKSİT YAPILABİLMESİ İÇİN ARANILAN TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ŞARTI BU KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN ARANILMAMAKTADIR.

19 BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN ANAPARALARINDAN (VERGİ ZİYAI CEZALARI DAHİL) HERHANGİ BİR İNDİRİM YAPILMAYACAKTIR. VERGİ, VERGİ ASLINA BAĞLI CEZALAR VE DİĞER AMME ALACAKLAKLARININ ASILLARININ TAMAMI İLE GECİKME FAİZİ VE ZAMMI GİBİ FER’İ ALACAKLARI YERİNE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) UYGULANARAK HESAPLANAN YENİ BORÇ TUTARININ ÖDENMESİ HALİNDE FER’İ AMME ALACAKLARININ TAMAMI SİLİNECEKTİR. ALACAK ASLINA BAĞLI OLMAYAN USULSÜZLÜK VE ÖZEL USLSÜZLÜK CEZALARININ %50’NİN ÖDENMESİ HALİNDE BU CEZALARIN KALAN %50’SİNİN TAHSİLİNDE VAZGEÇİLECEKTİR.

20 BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
KAPSAM DAHİLİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARININ TAMAMI İLE BU CEZALARA UYGULANMIŞ OLAN FAİZ YERİNE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) ESAS ALINARAK HESAPLANAN TUTARIN ÖDENMESİ HALİNDE BU CEZALARA UYGULANAN FAİZLERİN TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLECEKTİR.

21 ÖRNEK KANUNUN YAYIMLANDIĞI 11EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA MÜKELLEFİN, 26 OCAK 2011 VADELİ TL GELİR (STOPAJ) VERGİSİ İLE TL GECİKME ZAMMI OLMAK ÜZERE TOPLAM TL BORCU BULUNMAKTADIR. MÜKELLEFİN KANUNDAN YARARLANMASI HALİNDE, TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTUTAR VE YAPILANDIRMA SONRASI ORÇ TUTARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.

22 ÖRNEK Yapılandırma Öncesi Borç tutarı Yapılandırma Sonrası Borç tutarı
Gelir (Stopaj) Vergisi 3.500 TL Gecikme Zammı 2.131 TL 0 TL Güncelleme Tutarı (Yİ-ÜFE) 974 TL Önceki Borç Toplamı 5.631 TL Sonraki Borç Toplamı 4.474 TL ÖRNEKTE MÜKELLEFİN KAZANCI TL’DİR

23 BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR
KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULAR, 1 ARALIK 2014 TARİHİNE (BU TARİH DAHİL) KADAR İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE BAŞVURUDA BULUNACAKTIR BORÇLU OLUNAN HER BİR VERGİ DAİRESİNE AYRI AYRI BAŞVURUDA BULUNULACAKTIR. BİRDEN FAZLA ARAÇ SAHİBİ OLANLARIN HER BİR ARAÇ İÇİN AYRI AYRI YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULAR TOPLAM BORÇLARI İÇİN BAŞVURABİLECEKLERİ GİBİ SADECE TALEP ETTİKLERİ DÖNEM VE TÜRLER AÇISINDAN DA KANUNDAN YARARLANABİLECEKLERDİR. ANCAK MTV MÜKELLEFLERİNİN, HER BİR TAŞIT İTİBARİYLE HESAPLANACAK TOPLAM BORÇ TUTARI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMALARI ZORUNLUDUR.

24 BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR
BAŞVURULAR, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİ ( ÜZERİNDEN İNTERNET ARACILIĞIYLA, VERGİ DAİRESİNE ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA YAPILABİLİR. BAŞVURULARIN; TAAHHÜTLÜ POSTA VEYA APS İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE POSTAYA VERİLDİĞİ TARİH, ADİ POSTA İLE GÖNDERİLMESİ HALİNDE İSE VERGİ DAİRESİNİN KAYITLARINA GİRDİĞİ TARİH, BAŞVURU TARHİ OLARAK DİKKATE ALINACAKTIR. İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNAN BORÇLULARIN, YARARLANMAK İSTEDİKLERİ BORÇLARI İLE İLGİLİ DAVALAR BULUNMASI HALİNDE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAZILI OLARAK BAŞVURMALARI ŞARTTIR.

25 BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR
KANUN KAPSAMINDA HESAPLANAN TUTARLAR, BORÇLUNUN TERCİHİNE GÖRE PEŞİN VEYA TAKSİTLER HALİNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİ ( ÜZERİNDEN KREDİ KARTIYLA VEYA VERGİ DAİRESİ VEZNELERİ İLE TAHSİLE YETKİLİ BANKALARA ÖDENEBİLECEKTİR. PEŞİN ÖDEMELER, İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN SON GÜNÜ OLAN 31 ARALIK 2014 TARİHİNE KADAR YAPILACAKTIR. PEŞİN ÖDEMELERDE, YAPILANDIRILAN BORÇLARA HERHANGİ BİR KATSAYI VEYA FAİZ UYGULANMAYACAKTIR. BORÇLULAR HESAPLANAN TUTARLARI TAKSİTLER HALİNDE ÖDEMEK İSTERLERSE BAŞVURU SIRASINDA 6, 9, 12 VEYA 18 TAKSİTTE ÖDEME SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ TERCİH EDEBİLECEKTİR.

26 BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR
İLK TAKSİT ARALIK 2014 TARİHİNDE ÖDENECEKTİR. SONRAKİ TAKSİT ÖDEMELERİ İSE ARALIK 2014 AYINI TAKİP EDEN İKİŞER AYLIK DEVRELERLE YAPILACAKTIR. TAKSİTLE YAPILAN ÖDEMELERDE, TAKSİT SÜRESİNE BAĞLI OLARAK BELİRLİ BİR KATSAYI TUTARI DA TAHSİL EDİLECEKTİR. KATSAYI TUTARLARI; 6 TAKSİTTE YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,05 9 TAKSİTTE YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,07 12 TAKSİTTE YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,10 18 TAKSİTTE YAPILACAK ÖDEMELERDE 1,15 ORANLARI ESAS ALINARAK YAPILACAKTIR.

27 BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR
BORÇLARIN BAŞVURU SIRASINDA TERCİH EDİLEN TAKSİT SAYISINDAN DAHA FAZLA TAKSİTTE ÖDENMESİ MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR.ANCAK, BAŞVURU SIRASINDA SEÇİLEN TAKSİT SAYISINDAN DAHA AZ TAKSİTTE ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN OLUP, BU DURUMDA ÖDENECEK TUTAR İLGİLİ KATSAYIYA GÖRE DÜZELTİLECEKTİR.

28 YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İÇİN ÖNENLİ İKİ ŞART DAHA VARDIR: 1-TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR İÇİNDE; YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VEYA KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, BORCU BULUNUYORSA, BU VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ BOYUNCA

29 BORÇLAR KREDİ KARTIYLA DA ÖDENEBİLİR Mİ?
BORÇLARIN KREDİ KARTIYLA PEŞİN YADA TAKSİTLE ÖDENMESİ MÜMKÜNDÜR. KREDİ KARTIYLA ÖDEMELER GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİ ( ÜZERİNDE YER ALAN İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN YAPILACAKTIR. KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPILDIĞINDA İŞLEM TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ÖDENMİŞ OLACAKTIR. KREDİ KARTI İLE BİRKAÇ TAKSİT VEYA TÜM TAKSİTLER, TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİ KULLANILARAK ÖDENEBİLİR. BU ŞEKİLDE ÖDEME YAPILDIĞINDA, KREDİ KARTININ KULLANIMINDAN KAYNAKLI BANKAYA OLAN BORÇLAR TAKSİTİN İLGİLİ OLDUĞU AYDA HESAP EKSTRESİNE YANSITILACAKTIR. KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TUTARLARIN, BANKAYA ÖDENMESİ GEREKEN TARİH, DAHA SONRAKİ BİR TARİH OLMASINA RAĞMEN, İŞLEM ANINDA VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLAR ÖDEME TUTARI KADAR SONLANACAKTIR.

30 Kanun Kapsamındaki Borçlara Mahsup Talep Edilebilir mi?
 Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

31 Kanun Kapsamındaki Borçlara Mahsup Talep Edilebilir mi?
Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen taksit tutarının bir ay içerisinde ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde eksik ödenen tutar için madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

32 TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?
TAKSİTLERİN BİR TAKVİM YILINDA EN FAZLA İKİ TANESİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE BORÇ YAPILANMASININ İHLALİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. ANCAK, BU DURUMDA SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİT TUTARLARININ EN GEÇ, SON TAKSİDİ İZLEYEN AYIN SONUNA KADAR ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. BU HALDE, GECİKİLEN SÜRE İÇİN GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANACAK BİR ZAM DA TAHSİL EDİLECEKTİR.

33 TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?
ANCAK, SÜR ESİNDE ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİTLERİN GEÇ ÖDEME ZAMMIYLA BİRLİKTE SON TAKSİDİ İZLEYEN SONUNA KADAR DA ÖDENMEMESİ, BİR TAKVİM YILINDA 2 TANEDEN FAZLA TAKSİDİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR. TAKSİTLERİN TAMAMI KANUNDA ÖNGÜRELEN ŞEKİLDE ÖDEYEMEYEN BORÇLULARÖDEDİKLERİ TUTAR KADAR KANUNDAN YARARLANACAKTIR.

34 YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANMAK İÇİN ÖNEMLİ İKİ ŞART DAHA VARDIR. 1- TAKSİTLENDİRİLEN BORÇLAR İÇİNDE; YILLIK GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ, GELİR VEYA KURUMLAR (stopaj) VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ,

35 YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
BORCU BULUNUYORSA, BU VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ BOYUNCA BEYAN EDİLİPTAHAKKUK EDECEK TUTARLARIN DA SÜRESİNDE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. DİĞER BİR İFADEYLE, TAKSİTLER SÜRESİNDE ÖDENSE DAHİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE BU VERGİ TÜRLERİNDEN YENİ DOĞACAK BORÇLARIN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA, YAPILANDIRMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR.

36 YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
ANCAK, YUKARIDA BELİRTİLEN VERGİLERLE İLGİLİ BEYAN EDİLİP TAHAKKUK EDECEK TUTARLARIN ÇOK ZOR DURUM OLMAKSIZIN (ÇOK ZOR DURUM HALİ, 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİNDE GEÇEN ‘ ‘ ÇOK ZOR DURUM’’ HALİNİ İFADE ETMEKTEDİR) BİR TAKVİM YILINDA İKİ DEFADANFAZLA SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ DURUMUNDA KANUN HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.

37 YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN BAŞKA ŞARTLARI VAR MIDIR?
2- YAPILANDIRMADAN YARARLANAN BORÇLULARIN, YAPILANDIRMAYA KONU BORÇLARINA İLİŞKİN DAVA AÇMAMALARI VE VARSA AÇTIKLARI DAVALARDAN VAZGEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR. BORÇLULAR BAŞVURULARI SIRASINDA DAVA AÇMAYACAKLARINI, AÇMIŞ OLDUKLARI DAVALARDAN VAZGEÇTİKLERİNİ VE DİĞER KANUN YOLLARINA BAŞ VURMAYACAKLARINI YAZILI OLARAK BEYAN EDECEKLERDİR.

38 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Beyanı
Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar vergisi mükellefleri, tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; Kasa mevcutları ile İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

39 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Beyanı
Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) beyanında, “131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır. Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile net alacak tutarının düzeltilmesi kapsamında beyan edilen ve ödenen vergiler; Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

40 ARAÇ MUAYENESİNİ SÜRESİNDE YAPTIRMAMIŞ OLANLAR İÇİN 6552 SAYILI KANUN BİR İMKAN SUNUYOR MU?
KANUNUN 79. MADDESİNE GÖRE, ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE GECİKTİRİLMİŞ HER AY İÇİN HESAPLANAN %5 FAİZ YERİNE, 11/09/2014 TARİHİNE KADAR ENFLASYON ORANINDA GÜNCELLEME, BU TARİHTEN ARAÇ MUAYENESİNİN YAPILDIĞI TARİHE KADAR İSE HER AY İÇİN AYLIK %1 ORANI UYGULANACAKTIR. BU ŞEKİLDE BORCUN FAİZ YÜKÜNDE ÖNEMLİ BİR AZALMA SAĞLANMAKTADIR. ÖRNEĞİN, 16 EYLÜL 2013 YAPILMASI GEREKEN MUAYENİN, KANUNDAN FAYDALANILARAK 25 KASIM 2014’TE YAPILMASI HALİNDE 123 TL FAİZ TUTARI 20 TL’YE İNMEKTEDİR. GECİKTİRİLMİŞ ARAÇ MUAYENESİNİN 31/12/2014 TARİİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) YAPTIRILMASI HALİNDE AYLIK %5 FAİZLER SİLİNECEKTİR.

41 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 1: TARİHLİ VE 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKÇ KAN. BAŞVURAN ANCAK YAPILANDIRMASI BOZULAN BORÇLULAR, BU BORÇLAR İÇİN 6552 SAYILI KANUNDAN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER Mİ? 6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANARAK BORÇLARINI YAPILANDIRAN, ANCAK YAPILANDIRMASI İHLAL OLAN BORÇLULAR, BU BORÇLAR İÇİN 6552 SAYILI KANUNDAN YARARLANMAK ÜZERE BORÇLU OLDUKLARI VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURUDA BALANABİLECEKLERDİR.

42 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 2: DAHA ÖNCE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR İÇİN KANUNDAN YARARLANILABİLİNİR Mİ? KANUNUN YAYIMLANDIĞI 11 EYLÜL 2014 TARİHİNDEN ÖNCE ÇEŞİTLİ YASAL DÜZENLEMELERE DAYANILARAK TECİL EDİLEN VE TECİL ŞARTLARINA UYGUN ÖDEENMEKTE OLAN BORÇLARIN KALAN TAKSİT TUTARLARI İÇİN KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILABİLİR.

43 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 3: KANUN KAPSMINA GİREN AMME ALACAKLARI DAVA KONUSU YAPILMIŞ İSE KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILABİLİR Mİ? KANUN KAPSAMINA KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR GİRMEKTEDİR. BU NEDENLE ALACAĞIN VARLIĞI İLE İLGİLİ İHTİLAF BULUNMASI HALİNDE BU ALACAKLAR İÇİN KANUNDAN YARARLANILAMAZ. ANCAK KANUN KAPSAMINA GİREN AMME ALACAKLARININ TAHSİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İHTİLAF VARSA (ÖDEME EMRİNE, HACZE KARŞI AÇILAN DAVALAR GİBİ) BU İHTİLAFTAN VAZGEÇİLEREK KANUNDAN YARARLANILABİLİR.

44 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 4: MTV BORCU İÇİN TAKSİT SÜRELERİ SONA ERMEDEN TAŞITLARIN ARAÇ MUAYENELERİ YAPTIRILABİLİR Mİ? KANUN KAPSMINDA YAPILANDIRILAN MTV NİN AİT OLDUĞU TAŞITLARIN, KANUN HÜKÜMLERİNİN İHLAL EDİLMEMİŞ OLMASI ŞARTIYLA, TAKSİT ÖDEME SÜRESİ SONUNA KADAR ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRILABİLECEKTİR.

45 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 5: BELEDİYELERİN HANGİ ALACAKLARI KANUN KAPSAMIDADIR? VADESİ 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE OLDUĞU HALDE, 11 EYLÜL 2014 TARİHİ (BU TARİH HARİÇ) İTİBARIYLA KESİNLEŞMİŞ OLUPÖDENMEMİŞ BULUNAN EMLAK VERGİLERİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZ VE ZAMLARI İLE EMLAK VERGİSİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI İLE BUNA BAĞLI GECİKME ZAMMINDAN OLUŞAN ALACAKLARIN KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASI MÜMKÜNDÜR. AYRICA, BELEDİYELERİN VADESİ 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCE OLAN SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLARI İLE FER’İLERİ (SÖZLEŞMELERDE DÜZENLENEN HER TÜRLÜ CEZA VE ZAMLAR DAHİL ) KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEKTİR. BU BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN İLGİLİ BELEDİYELERE YAPILMASI GEREKİR.

46 SORULAR VE CEVAPLAR SORU 6: 10 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE KESİLEN TRAFİK PARA CEZASI BU KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLİR Mİ? KANUN 30 NİSAN 2014 TARİHİNDEN ÖNCE KESİLEN TRAFİK PARA CEZALARINI KAPSADIĞINDAN, 10 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE VERİLEN TRAFİK PARA CEZASININ KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

47 ŞAHİN DEMİRCİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ
TEŞEKKÜRLER…. ŞAHİN DEMİRCİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ


"6552 Sayılı Kanun BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ DE İÇEREN 6552 SAYILI KANUN, TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları