Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKİ İZOMERKEZLİ STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ UYGULAMALARI Fizik Yük.Müh. Esin GÜNDEM GATA Radyasyon Onkolojisi AD ANKARA XI. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKİ İZOMERKEZLİ STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ UYGULAMALARI Fizik Yük.Müh. Esin GÜNDEM GATA Radyasyon Onkolojisi AD ANKARA XI. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ."— Sunum transkripti:

1 İKİ İZOMERKEZLİ STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ UYGULAMALARI Fizik Yük.Müh. Esin GÜNDEM GATA Radyasyon Onkolojisi AD ANKARA XI. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ 14-18 KASIM 2007 ANTALYA

2 Stereotaktik Radyocerrahi (Stereotactic Radiosurgery, SRS) Stereotaktik Radyoterapi (Stereotactic Radiotheraphy, SRT)

3 SRS Potansiyel küratif terapi Benign ve non-invasive tümörler - pituiter adenom - akustik nörinoma - menengioma - pilositic astrositom Benign anomaliler - AVM (Arterio Venöz Malformasyon) Malign tümörler için boost amacıyla yapılan radyoterapi - metastazlar - glioma - medullobastoma - ependimoma

4 SRS üç aşamayı içermektedir; 1. Lokalizasyon 2. Tedavi Planlaması 3. Planlanan Tedavinin Uygulanması

5 Lokalizasyon Lokalizasyon düzenekleri BRW kafa çemberi BRW anjiografik lokalizasyon çerçevesi BRW BT lokalizasyon çerçevesi BRW BT yatak sabitleyici

6 Tedavi Planlaması BT ile lezyonun ve kritik organların belirlenmesidir.

7 Tedavi Planlaması Lezyona, yüksek doz radyasyon verilirken, normal dokuya ve kritik organlara klinik olarak etkisi olmayan miktarda radyasyon verilmesidir.

8 Tedavinin Uygulanması Lineer hızlandırıcılar için özel olarak dizayn edilmiş ISS (isocentric system), BRW kafa çemberi ve uygun kolimatörler ile ark terapi olarak uygulanır.

9 Stereotaktik Kolimatörler Çapları 5 mm ile 30 mm arasında değişen stereotaktik kolimatörler kullanılmaktadır.

10 SRS uygulamaları  Farklı boyutlarda kolimatörler  Geniş ark ışınlamaları  Değişik yatak açılarında ışınlama seçenekleri kullanılarak, gereken durumlarda, doz dağılımının eliptik şekil alması sağlanır.

11 SRS uygulamaları Kritik organ problemi yok ise vakaların çoğunda tek izomerkezle hedefe oldukça iyi uyumlandırılabilen uygun doz dağılımları elde edilebilir. Diğer taraftan primer hedefin 3 cm yakın olması ve civarında kritik organ bulunması durumunda iki izomerkezli uygulamalar önem kazanır.

12 Çalışmamızda boyutları 2.5x1.5x1.0 cm 3 olan primer lezyon bakımından, yapılan tek izomerkezli radyocerrahi tedavi planlaması uygun doz dağılımını vermiştir. Ancak kritik organlardan olan beyin sapı için doz yüksek olmuştur. Bu dozu azaltmak için iki izomerkezli radyocerrahi tedavi planlaması yapılmıştır. SRS uygulamaları

13 Tedavi Planlaması Tek İzomerkez Çift İzomerkez

14 BT kesitindeki hedef volüm ve hedef volümdeki doz dağılımının izomerkezlere göre değişimi Tek İzomerkez Çift İzomerkez #1 Çift İzomerkez #2

15 Kritik Organ (Beyin Sapı) Doz Volüm Histogramları Tek İzomerkez Çift İzomerkez

16 Primer Lezyon Doz Volüm Histogramları Tek İzomerkezÇift İzomerkez

17 DOZLAR ANATOMİ TEK İZOMERKEZÇİFT İZOMERKEZ DÜŞÜKORTALAMAYÜKSEKDÜŞÜKORTALAMAYÜKSEK PRİMER LEZYON84.794.6100.648.763.177.3 BEYİN SAPI1.932.288.55.818.054.5 SAĞ OPTİK SİNİR0.30.50.60.20.41.7 SOL OPTİK SİNİR0.30.300.40.10.51.7 SAĞ GÖZ0.3 0.40.30.71.3 SOL GÖZ0.3 0.20.30.5

18 DOZLAR Tek izomerkezde, beyin sapının en yüksek dozu tüm tedavi dozunun % 88, ortalama dozu % 34’ dür. Çift izomerkezde ise beyin sapının en yüksek dozu tüm tedavi dozunun % 70, ortalama dozu % 30’ dur.

19 Klinik Uygulama HASTAPRİMER LEZYONBEYİN SAPI SAĞ OPTİK SİNİR SOL OPTİK SİNİR SAĞ GÖZSOL GÖZ 110017.00.60.70.51 210032.71.410.21.09.5 310075.6---- 410082.642.6--- 510036.1---- 61003.23.54.22.92.2 7100-30.49.91.50.7

20 Klinik Uygulama HASTAKOLİMATÖR ÇAPI (cm)DOZ (Gy) ARK SAYISI I. İZOMERKEZII. İZOMERKEZI. İZOMERKEZII. İZOMERKEZ 12.2 1865 23.01.62066 32.43.018- 1856 42.42.01866 53.0 1257 62.61.418- 1676 72.22.42066 83.01.81252 92.0 1355 102.23.01454 112.43.02066 122.02.4876 131.4 12.534 141.2 1366 153.0 1476

21 Teşekkür Ederim


"İKİ İZOMERKEZLİ STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ UYGULAMALARI Fizik Yük.Müh. Esin GÜNDEM GATA Radyasyon Onkolojisi AD ANKARA XI. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları