Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOKAL KARACİĞER LEZYONLARINDA SPİO’Lİ MRG

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOKAL KARACİĞER LEZYONLARINDA SPİO’Lİ MRG"— Sunum transkripti:

1 FOKAL KARACİĞER LEZYONLARINDA SPİO’Lİ MRG
Dr. Naime Tokmak

2 Amaç: Patolojik doku ile normal dokuların ve değişik karakterdeki lezyonların birbirinden ayırımının yapılması

3 MRG’de kullanılan kontrast maddeler
Ekstrasellüler boşluk kontrast maddeleri RES’e yönelik kontrast maddeler Hepatobiliyer sisteme yönelik Kan havuzu kontrast maddeleri Oral kontrast maddeler

4 Ekstrasellüler kontrast maddeler
Gadolinyum bileşikleri Paramanyetik kontrast madde Ekstrasellüler boşluğa geçerler KC hücreleri tarafından tutulmaz Enjeksiyondan 30-60sn sonra max kontrast 5-10dk sonra etki kaybolur Hızlı görüntüleme donanımları gerektirir

5 RES’e yönelik kontrast maddeler
Demiroksit partikülleri içerirler Süperparamanyetik KC,Dl ve Kİ ‘deki RES hücreleri tarafından fagosite edilirler Uzun etkilidirler

6 RES’e yönelik kontrast maddeler
Klinik ve faz 3 çalışmalarla 2 alt tipi geliştirilmiştir: SPİO USPİO

7 R2/R1 relaksasyon oranı:yüksek
SPİO AMI-25, SHU-555A Partikül çapı>50nm Yarı ömür: kısa R2/R1 relaksasyon oranı:yüksek USPİO AMI-227 <50nm Uzun düşük

8 Verilen kontrast madde (SPİO)
KC: %80 Dl: %5-10 Kİ: %5-10

9 Ürün karakteristikleri SPİO-AMI-25
Aktif maddesi demiroksit kristallerinden oluşan bir süspansiyon 3-5nm’lik kristaller 150nm çapında kristal agregatları oluşturur Düşük MA’lı dekstran ile stabilize edilmiştir partiküllerin ters spinel yapısı çevrelerinde meydana gelen manyetik alan distorsiyonu MRG sinyalini düşürür

10 Uygulama ve dozaj-1 AMİ-25 uygulamaları ilk 1987’de başladı
İlk çalışmalar bolus enjeksiyonu ve yüksek dozlarda yapıldı Bolus enjeksiyonuna sekonder şiddetli hipotansiyon ve kardiyovasküler yan etkiler Doza bağlı dispne, bel ağrısı ve yüzde kızarma

11 Uygulama ve dozaj-2 10-15mikromol Fe/kg dozunda
100 ml %5’lik dekstroz solüsyonu ile sulandırılır İnfüzyon hızı:30dk 10dk süreyle 2ml/dk, 40damla/dk 20dk süreyle 4ml/dk, 80damla/dk

12 İnfüzyon bitiminden 30dk sonra görüntüler alınır (30dk-180dk)
Vücutta demir yüklenmesi göstermez Hızla indirgenip normal demir metabolizması yolunu izler Yan etkiler: lomber ağrı, göğüs ağrısı, kızarma, sıcaklık artışı, dispne,kan basıncında hafif değişiklikler, bulantı,baş ağrısı

13 Görüntüleme parametreleri
0.5 Tesla- General Elektrik Body coil Kontrastsız: T1 veT2 Kontrast sonrası: Gradyent Eko ve T2 ağırlıklı Fast Spin Eko Matriks: 224x192 Thicknes:5 İnterval:2

14

15 SPİO’li klinik çalışmalar
Demiroksitin %80’i KC’de kupffer hücreleri tarafından fagosite edildiğinden SPİO bileşikleri KC görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

16 KC tümörlerinin saptanmasındaki en önemli kriterler
Demiroksitle yapılan MRG’de daha fazla sayıda lezyon belirlenir

17

18

19 Daha küçük boyutta (1cm altında) lezyonların saptanmasını sağlar

20

21 Tutulan KC segmentlerinin sayısının değerlendirilmesini kolaylaştırır

22 Şüpheli bir lezyonun doğrulanması veya ekarte edilmesini sağlar

23

24

25 KC tümörlerinin karakterize edilmesinde yardımcı olur
Kupffer hücresi içeren FNH’de demiroksit verilmesinden sonra belirgin derecede sinyal azalması izlenir ve bu özellik FNH için karakteristik kabul edilmiştir

26

27 Hepatosellüler adenom ve erken dönem iyi diferensiye HCCA’da kupffer hücresi içerdiklerinden sinyal azalması gözlenebilir ancak FNH kadar belirgin değildir. Hemanjiomlar RES hücresi içermedikleri halde sinyal azalması gösterebilirler (ferrumoksitin kan havuzu etkisine bağlı)

28

29

30 RES hücresi içermeyen malign KC kitleleri ve metastazlar demiroksit uygulanmasından sonra sabit sinyal gösterirler Demiroksit lezyon-KC kontrast farkını artırır

31

32

33

34

35

36 Lezyonları saptamada manyetik alan gücünün etkisi
Fokal KC lezyonlarını saptamada yüksek(1,5T) ve düşük(0,2-0,5T) manyetik alan görüntülemede fark var mı? HAYIR!

37

38 Demiroksit ile ilgili klinik çalışmalar daha çok lezyon saptama açısından yapılmıştır çalışma sonuçları: SPİO’lu T2 MRG hem kontrassız T2 MRG’den hem de kontrastlı BT’den üstün bulunmuş Çift fazlı BT ile karşılaştırıldığında sensivite olarak üstün ancak spesivite olarak BT üstün bulunmuş Hepatik metastazları saptamada kontrassız MRG’ye göre oldukça üstün, BTAP’ye göre hafif bir üstünlüğü vardır.

39 SONUÇ: KC’in MRG incelemelerinde demiroksit kullanımı tanı koyma potansiyelini artırarak tedavi protokolunu yönlendirmektedir.


"FOKAL KARACİĞER LEZYONLARINDA SPİO’Lİ MRG" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları