Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABEKİR ORTAOKULU (OCAK-ŞUBAT)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABEKİR ORTAOKULU (OCAK-ŞUBAT)"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABEKİR ORTAOKULU (OCAK-ŞUBAT)

2

3 SU, ATE Ş ve AHLAK Su, ate ş ve ahlâk dostluk kurmu ş lar. Bir gün ormanda dola ş maya çı km ış lar. Fakat bir müddet sonra içlerine bir korkudur dü ş mü ş. Orman çok büyük ve çok karma şı km ış. Her türlü ihtimale kar şı birbirlerini kaybederlerse, nasıl bulacaklarını düş ünmeye ba ş lam ış lar. Ate ş ve ahlâk suya sormu ş : - “Kaybolursan seni nasıl bulacağı z? ” Su cevaplamış : “Nerede bir şı r ı lt ı duyarsan ı z ben oraday ı m. ” demi ş. Sıra ateş e gelmi ş. Su: - “Seni yitirirsek ne yapalım?” diye sormuş. Ate ş : - “Duman gördüğ ünüz yerde ben var ı m. ” cevab ı n ı vermi ş. Sıra ahlâka gelince cevabı ş u olmu ş : - “Beni asla kaybetmeyin; eğ er kaybederseniz, bir daha asla bulamazs ınız!”

4

5

6 Duygularınıza dikkat ediniz, çünkü duygularınız düşüncelerinizi etkiler. Düşüncelerinize dikkat ediniz, çünkü düşünceleriniz davranışlarınızı etkiler. Davranışlarınıza dikkat ediniz, çünkü davranışlarınız karakterinizi etkiler. Karakterinize dikkat ediniz, çünkü karakteriniz kaderinizi belirler.

7

8

9

10

11

12

13 İnsanı diğer canlılardan ayıran, onlara üstün kılan ve sorumlu bir varlık haline getiren KENDİNİ BİLME bilincimizden başkası değildir. Bu yüzden olsa gerek ki, ünlü ozanımız Yunus Emre şunu söylemiştir: İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendin bilmez ise Bu nice okumaktır

14 Diğer düşünürlerin bu konudaki görüşlerine bakalım: Kitaplardan önce, kendimizi okumaya çalışalım. (Mevlâna) Kendini yönet; dünyayı yönetecek gücü bulursun. (Plato) Kendini yargılamak; başkalarını yargılamaktan daha zordur. (Zaint Exupery) İlk dikkat edilecek şey, kendini tanımaktır. (La Fontaine) Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur, başkalarına hakim olan devleti de yönetir. (Confucius) Kendini tanı. (Socrates)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Hazırlayanlar Gülşah Göksu Eda Hançer Sunay Karaçar


"DEĞERLER EĞİTİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARABEKİR ORTAOKULU (OCAK-ŞUBAT)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları