Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİK NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİK NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 ETİK NEDİR?

2 Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider  Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır.  Ahlak ve Etik arasındaki  fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır .Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir.

3 AHLAKİ GELİŞİM SÜRECİ İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.  Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz  Napolyon

4 Gelişim Süreci:Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir. Nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevini içerir. Bu kurallar yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumları vardır. Toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz. Ahlak duygusu ise "ahlaki davranışların kaynağı olan duygu" olarak tanımlanabilir.

5 50 SAYFALIK BİR KİTAP ... 1945 BASIMI.. PROF. FINDIKOĞLU. 

6 ETİK KURALLARI Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket
Savurganlıktan kaçınma Gizlilik Yetkinlik

7 ETİK SİSTEMLERİ Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi , insan hakları , faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.Hakkaniyet bütün kararları tutarlı , tarafsız ve gerçeklere dayalı durması üzerinde durur.Etik sistemleri: Amaçlanan sonuç etiği Kural etiği Toplumsal sözleşme etiği Kişisel etik Sosyal yaşam etiği

8 AMAÇLANAN SONUÇ ETİĞİ Bir eylemin ahlaki doğruluğu , amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.Mill’e göre bir eylemi ‘iyi’ kılan şey sonuçta getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır.Mill’in faydacılık ilkeleri: Mutluluk , insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur. Eylemin fayda derecesi , mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engeller.

9 KURAL ETİĞİ Bir eylemin ahlaki doğruluğu , standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Bu kuralların bir kısmı yazılıdır.Bu kurallara uymayanların cezai yaptırımı vardır.Ancak yasal olan her şey etik değildir.Gerçek etik yasal olandan üst düzeydedir.


"ETİK NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları