Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ET İ K NED İ R?. Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ET İ K NED İ R?. Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki."— Sunum transkripti:

1 ET İ K NED İ R?

2 Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki fark : Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir.

3 AHLAK İ GEL İŞİ M SÜREC İ İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür. İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür. Ahlak olmayan yerde kanun bir ş ey yapamaz Napolyon Ahlak olmayan yerde kanun bir ş ey yapamaz Napolyon

4 Gelişim Süreci:Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir. Nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevini içerir. Bu kurallar yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumları vardır. Toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz. Ahlak duygusu ise "ahlaki davranışların kaynağı olan duygu" olarak tanımlanabilir. Gelişim Süreci:Tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur. Bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir. Nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevini içerir. Bu kurallar yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumları vardır. Toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz. Ahlak duygusu ise "ahlaki davranışların kaynağı olan duygu" olarak tanımlanabilir.

5 50 SAYFALIK BİR KİTAP... 1945 BASIMI.. PROF. FINDIKOĞLU. 50 SAYFALIK BİR KİTAP... 1945 BASIMI.. PROF. FINDIKOĞLU.

6 ET İ K KURALLARI Dürüstlük ve tarafsızlık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Saygınlık ve güven Nezaket Nezaket Savurganlıktan kaçınma Savurganlıktan kaçınma Gizlilik Gizlilik Yetkinlik Yetkinlik

7 ET İ K S İ STEMLER İ Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.Hakkaniyet bütün kararları tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı durması üzerinde durur.Etik sistemleri: Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.Hakkaniyet bütün kararları tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı durması üzerinde durur.Etik sistemleri: Amaçlanan sonuç etiği Amaçlanan sonuç etiği Kural etiği Kural etiği Toplumsal sözleşme etiği Toplumsal sözleşme etiği Kişisel etik Kişisel etik Sosyal yaşam etiği Sosyal yaşam etiği

8 AMAÇLANAN SONUÇ ET İĞİ Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.Mill’e göre bir eylemi ‘iyi’ kılan şey sonuçta getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır.Mill’in faydacılık ilkeleri: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.Mill’e göre bir eylemi ‘iyi’ kılan şey sonuçta getirdiği fayda ile mutluluğu sağlamasıdır.Mill’in faydacılık ilkeleri: Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur. Mutluluk, insan eyleminin tek amacıdır ve onun ölçütü ahlaki oluşudur. Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engeller. Eylemin fayda derecesi, mutluluğu yaratabilir ya da mutsuzluğu engeller.

9 KURAL ET İĞİ Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Bu kuralların bir kısmı yazılıdır.Bu kurallara uymayanların cezai yaptırımı vardır.Ancak yasal olan her şey etik değildir.Gerçek etik yasal olandan üst düzeydedir. Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir. Bu kuralların bir kısmı yazılıdır.Bu kurallara uymayanların cezai yaptırımı vardır.Ancak yasal olan her şey etik değildir.Gerçek etik yasal olandan üst düzeydedir.


"ET İ K NED İ R?. Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider Ahlak, ahlakla ilgili demektir ama aralarında farklar vardır. Ahlak ve Etik arasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları